03-10-13

Financiële crisis heeft zeven miljoen banen gekost

De financiële crisis heeft in de ontwikkelde landen de voorbije vijf jaar zeven miljoen banen in rook doen opgaan. Dat is de conclusie van een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers. In het rapport wordt ook gewaarschuwd dat werklozen in de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) sinds het uitbreken van de financiële crisis na een ontslag gevoelig langer naar een alternatieve tewerkstelling moeten zoeken dan vroeger het geval was. De historisch gemiddelde periode van zeven maanden werkloosheid tussen het ontslag en een nieuwe betrekking is volgens het rapport inmiddels verlengd tot tien maanden.

PricewaterhouseCoopers merkt op dat de arbeidsmarkt in de ontwikkelde landen bijzonder kwetsbaar blijft. “De impact van de financiële crisis reikt verder dan een verlies aan banen,” wordt er opgemerkt. “Omdat werknemers met langere periodes van werkloosheid worden geconfronteerd, moet er ook worden gevreesd dat ze een gedeelte van hun vaardigheden verliezen. Daardoor zullen vele bedrijven zich verplicht zien om extra middelen te voorzien in de training of bijscholing van werknemers. Dat kan, vooral op korte termijn, een negatieve impact hebben op de winstmarges.” Volgens PricewaterhouseCoopers worden vooral de Verenigde Staten door het fenomeen getroffen.

De beleidsmakers dienen in hun strategieën volgens de consulent ook met deze menselijke kost rekening te houden. Anderzijds wordt opgemerkt dat in de ontwikkelde landen sinds het instorten van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers weliswaar 7 miljoen banen verloren zijn gegaan, maar daartegenover werden tijdens diezelfde periode wereldwijd 37 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. Dat betekent dat opkomende markten ongeveer 44 miljoen mensen tewerkstelling hebben bezorgd. “Voor elke baan die in het westen verloren is gegaan, hebben de opkomende markten ongeveer zes nieuwe functies kunnen creëren,” aldus nog PricewaterhouseCoopers.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiële crisis, werkloosheid |  Facebook |

25-02-13

Financiële crisis deed 3,7 miljoen Britse banen verdwijnen

Sinds het uitbreken van de financiële crisis vijf jaar geleden, zijn in Groot-Brittannië 3,7 miljoen werknemers hun baan kwijtgeraakt. Dat blijkt uit een rapport van consulent Jobs Economist. Uit het onderzoek blijkt dat mannen twee derde van de ontslagen voor hun rekening dienden te nemen, hoewel de voorbije twee jaar ook meer vrouwen hun baan verloren wegens de besparingen in de Britse openbare sector. Er wordt echter opgemerkt dat door de financiële crisis minder banen verloren zijn gegaan dan tijdens de economische dalperiode op het einde van de jaren negentig en het begin van de huidige eeuw. Dat is volgens Jobs Economist een aanwijzing voor een structurele verandering in het zakelijke en economische klimaat.

Lees Verder

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiële crisis, ontslag |  Facebook |

22-01-13

Federal Reserve geloofde niet in gigantische financiële crisis

Zelfs toen de signalen van een dreigende wereldwijde financiële crisis duidelijk weerklonken, was de Amerikaanse Federal Reserve er nog steeds van overtuigd dat de economie van de Verenigde Staten in staat zou zijn om de hypotheekcrisis op te vangen. De Amerikaanse centrale bank heeft daarmee de ernst van de economische crisis zwaar onderschat. Dat blijkt uit verslagen van vergaderingen van de Federal Reserve, die na vijf jaar mochten worden vrijgegeven.

Het document zou duidelijk hebben gemaakt dat Ben Bernanke, gouverneur van de Federal Reserve, zes jaar geleden absoluut een ingrijpen tegen de toenemende paniek op de markten afwees omdat hij niet verwachte dat één van de grote financiële instellingen zou kunnen instorten. Ook andere topfiguren van de Federal Reserve zouden ervan overtuigd geweest zijn dat de crisis gematigd zou blijven en snel zou worden opgelost. Dat goldook voor huidig minister van financiële zaken Timothy Geithner, toen president van de New York Federal Reserve Bank.

Hoewel de financiële crisis in de Verenigde Staten van start ging door de instorting van de Amerikaanse vastgoedmarkt, spreidden de problemen zich snel over de rest van de wereld uit omdat Amerikaanse hypotheken waren herverpakt en aan andere banken en financiële instelling wereldwijd waren verkocht. De meeste Amerikaanse banken, zoals Goldman Sachs en Morgan Stanley, moesten zware verliezen inschrijven, maar een aantal investeringsbanken moesten door de overheid worden gered. Voor Lehman Brothers wachtte alleen een faillissement.

Pas na enkele tijd bleek de Federal Reserve de ware ernst van de feiten in te zien en zijn koers bij te sturen naar maatregelen die de recessie moesten proberen af te dammen.

Lees Verder

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: federal reserve, financiële crisis |  Facebook |

28-10-12

Financiële crisis kost wereldeconomie 15 triljoen dollar

De financiële crisis van vier jaar geleden zal over een periode van één decennium aan de wereldwijde economie een verlies kosten van 15 triljoen dollar. Dat heeft consulent Mark Adelson, gewezen chief credit officer bij het ratingbureau Standard & Poor’s, berekend. Eerder werd de schade van de financiële crisis geraamd op een verlies tussen 750 miljard dollar en 2 triljoen dollar, maar die cijfers hebben volgens Adelson de brede gevolgen onderschat. Er werd volgens hem immers alleen rekening gehouden met verliezen op de Amerikaanse hypotheekleningen, terwijl ook moet gekeken worden naar de negatieve impact op de wereldwijde beurzen en de terugval van de economische productie.

Lees Verder

10:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiële crisis |  Facebook |

19-09-09

Zwitserse beurs gaat publicaties UBS onderzoeken

De Zwitserse beurs gaat een onderzoek uitvoeren naar het bankconcern UBS wegens het mogelijk overtredingen wegens publicaties tijdens de financiële crisis. Het onderzoek is vooral gericht op informatie die de bank publiceerde terwijl ze te kampen had met miljarden dollars aan slechte leningen. De Zwitserse bank werd bijzonder zwaar getroffen door de kredietcrisis, te wijten aan grote verliezen op de Amerikaanse hypotheekmarkten. Eerder dit jaar werd UBS er door de overheid van de Verenigde Staten van beschuldigd Amerikaanse burgers met Zwitserse bankrekeningen te helpen om belastingen te ontduiken. De Amerikaanse overheid eiste van de bank dat de namen van de betrokkenen zouden overgemaakt worden. De Zwitserse bank sloot daarover uiteindelijk een overeenkomst met de Amerikaanse belastingdienst.

14:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, bank, ubs, financiele crisis |  Facebook |

01-05-09

Bankencrisis zal zich nog generaties laten voelen

De bankencrisis zal zich nog verschillende generaties laten voelen. Dat zegt John McFall, voorzitter van het Treasury Committee van het Britse parlement. In zijn nieuwe rapport zegt het Treasury Committee dat de financiële crisis grotendeels te wijten is aan het roekeloze gedrag van de banken. McFall stelt daarbij dat de banken van het financieel systeem een enorme knoeiboel hebben gemaakt. Volgens McFall heerste er binnen de banksector een cultuur een steeds toenemende risico's, tot het systeem in elkaar is geklapt. Er moet volgens het Treasury Committee dan ook een striktere regelgeving komen om de bankdeposito's beter te kunnen beschermen. Ook in Groot-Brittannië gaan er steeds meer stemmen op om een duidelijk onderscheid te maken tussen de gewone banken en de investeringsbanken.

"De gewone man zal de financiële crisis volgens John McFall nog verscheidene generaties blijven voelen," aldus BBC News. "Hij is dan ook van mening dat het publiek inzage zou moeten krijgen van de bankinvesteringen die door de Britse overheid zijn gegarandeerd. McFall is van oordeel dat het publiek moet weten om welke investeringen het gaat, hoeveel die waard zijn en hoeveel verliezen daarop nog eventueel zouden kunnen geleden worden. Het vertrouwen van de consument moet opnieuw worden opgebouwd om de toekomst veilig te kunnen stellen." In het rapport wordt het huidige beleid van de Britse banken echter zwaar op de korrel genomen. Vele kleine bedrijven krijgen, ondanks de beloftes van de banken, volgens het rapport nog altijd bijzonder moeilijk kredieten.

"De banken hebben veel belastingsgelden ontvangen, maar gedragen zich op een compleet ongevoelige manier," stipte McFall nog altijd aan. "De banken zeggen wel dat ze de kredietfaciliteiten uitbreiden, maar toch blijven er uit de bevolking klachten komen dat het moeilijk is om kredieten te krijgen te krijgen en dat daarvoor ook steeds meer moet betaald worden." De British Bankers Association zegt dat teleurgestelde bankklanten, die door de recessie zwaar zijn getroffen, aan het Treasury Committee echter een verkeerd beeld hebben opgehangen. De voorbije maand zou 271 miljoen Britse pond extra kredieten ter beschikking gesteld zijn van kleinere bedrijven. Dat is 5 procent meer dan één jaar geleden. Het leningbedrag zou sinds nieuwjaar elke maand zijn gestegen.

13-01-09

Financiële sector blijft verder onder druk staan

british_pound_exchange_rateHet voorbije jaar is een periode geweest die de financiële sector liefst zo snel mogelijk wil vertegen, maar hij zal helaas ook tijdens de eerste maanden van het nieuwe jaar verder onder druk blijven staan. Dat zegt John Cridland, directeur generaal van de Confederation of British Industry (CBI), naar aanleiding van een rapport van het adviesbureau PricewaterhouseCoopers. Dat zegt dat de Britse bansector zijn slechtste jaar in een decennium achter de rug heeft. Tweederde van de Britse financiële instellingen hebben volgens de onderzoekers tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een recorddaling van de winst moeten optekenen. Ook werd een recorddaling aan investeringen, aanwervingen en opleidingsbudgetten opgetekend. Het rapport voorspelt een verdere terugval, die tot een nog groter banenverlies zal leiden.

"Omdat de inkomsten en winsten van de banken gevoelig zijn gedaald, zal de sector nog meer moeten besparen op personeel en investeringen," voert PricewaterhouseCoopers aan. "Dat zal ook grote gevolgen hebben voor de rest van de economie. Naarmate de economie verder in een recessie terugzakt, zal de activiteit nog verder terugvallen." De Confederation of British Industry zegt dan ook te vrezen dat het aantal ontslagen in de financiële sector tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog gevoelig zal stijgen. In de Britse financiële sector werken op dit ogenblik ongeveer één miljoen mensen. Het voorbije kwartaal werden in de sector 10.000 banen geschrapt, maar de Confederation of British Industry vreest dat tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog eens 16.000 ontslagen zullen vallen.

"Onlangs al kondigde Cattles duizend ontslagen aan, terwijl bij Barcleys meer dan vierhonderd technologiebanen zullen worden geschrapt," aldus de Britse krant The Independent. "Verwacht wordt dat de Royal Bank of Scotland en de gefuseerde Lloyds Banking Group de volgende maanden grote ontslagrondes zullen aankondigen. Omdat slechte leningen de winsten van de banken blijven bedreigen, zal de financiële sector verplicht worden om nog meer besparingen door te voeren. Dat zal onder meer gebeuren door personeel te laten afvloeien. Daardoor zal de druk op de economie nog verder worden verhoogd. Het vertrouwen in de banksector staat op een absoluut dieptepunt. De overheid moet dan ook inspanningen doen om deze problemen aan te pakken en op te lossen."