05-06-14

Vooral financiële sector ervaart positieve impact van recessie

Vele medewerkers van financiële instellingen zijn van mening dat de economische recessie uiteindelijk een positieve impact heeft gehad op hun sector. Dat is de conclusie van een onderzoek van de gespecialiseerde rekruteerder Randstad Financial & Professional bij tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers merken op dat 27 procent van de medewerkers van financiële instellingen een positieve impact van de recessie op hun sector zien. Bij de gemiddelde Britse werknemer is slechts 16 procent overtuigd van de positieve impact. Volgens de financiële medewerkers hebben vooral de regelgevende bijsturingen een positieve invloed gehad op hun sector.

“Alleen bij consumptiegoederen (42 procent) en de industrie (31 procent) zien meer medewerkers een positieve impact van de economische recessie op hun sector dan in de financiële wereld,” zeggen de onderzoekers. “Bovendien is men er in de financiële kringen ook vaak van overtuigd dat de sector de voorbije zes jaar een duidelijke verandering heeft ondergaan. In het algemeen geeft 37 procent van de respondenten aan dat zijn sector de voorbije periode een belangrijke verschuiving heeft doorgemaakt, maar in de financiële wereld loopt dat op tot 51 procent. Ook wordt in het algemeen aangegeven dat 21 procent van het personeel zich tegen de verandering heeft verzet, maar bij financiële bedrijven daalt dat cijfer tot 15 procent.”

“De financiële sector bevond zich tijdens de economische recessie duidelijk in het oog van de storm,” zegt Tara Ricks, managing director van Randstad Financial & Professional. “De financiële wereld is door een strengere regulering, management-veranderingen, afslankingen en operationele verschuivingen de voorbije periode zwaar getroffen. Bedrijven hebben zich aan deze nieuwe omgeving moeten aanpassen om de storm te kunnen overleven en hebben bovendien moeten proberen om hun toptalenten aan boord te houden. Dat heeft ook voor de werknemers een moeilijker omgeving gecreëerd, waarbij ze door de afgeslankte organisaties echter meer ervaringen en expertise hebben kunnen opbouwen.”

Tara Ricks verwijst daarbij naar eerdere research, waaruit bleek dat 47 procent van de professionals toegeven dat de uitdagende werkomstandigheden tijdens de recessie uiteindelijk een positieve impact hebben gehad op hun carrière. Ook bleek 36 procent van de financiële specialisten van mening dat zijn sector tegenover het begin van de economische crisis een totaal andere omgeving is geworden, tegenover 32 procent voor de gemiddelde arbeidsmarkt. Volgens 39 procent heeft vooral de striktere regelgeving van de overheid een ingrijpende impact gehad op de financiële sector, gevolgd door werkdruk en doelstellingen (37 procent) en de organisatiestructuur (35 procent).

In de totale economie wordt aan budgetten de grootste impact op de veranderingen toegewezen (36 procent), gevolgd door een beperkte rekrutering (36 procent). Toch geeft 51 procent van de respondenten aan dat er nog meer veranderingen nodig zijn om de sector nog verder te verbeteren. Voor 36 procent moeten er nog een aantal secundaire bijsturingen moeten worden doorgevoerd, maar volgens 16 procent zullen nog meer fundamentele wijzigingen moeten worden gerealiseerd. Tara Ricks noemt het wel opmerkelijk dat een groot gedeelte van de werknemers in de financiële sector de noodzaak aan verandering erkent en bovendien ook aanvaardt.

Uit het onderzoek bleek nog dat vooral in retail en mode weinig positieve impulsen van de economische recessie worden ervaren. In die sector maakt slechts 6 procent gewag van een positieve impact. Ook in de openbare besturen, nutsbedrijven en sociale zorg (7 procent) en in engineering, verpleegkunde en onderwijs (9 procent) wordt vooral negatief gereageerd.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiële sector, recessie |  Facebook |

25-04-14

Financiële sector telt meest ongemotiveerde medewerkers

Werknemers uit de financiële sector vertonen de laagste betrokkenheid van de hele arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een studie van consulent Talent Q bij meer dan twaalfhonderd Britse werknemers. Door een gebrek aan mogelijkheden om werknemers efficiënt te motiveren en engageren, dreigt de Britse financiële sector volgens de onderzoekers de volgende twaalf maanden belangrijk talent te verliezen. Uit het onderzoek bleek dat 46 procent van de werknemers in de financiële dienstverlening gewag maakt van een gebrek aan motivatie, terwijl 52 procent toegeeft van plan te zijn om binnen de volgende twaalf maand hun baan op te zeggen.

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: motivatie, financiële sector |  Facebook |

23-01-14

Optimisme in Britse financiële sector op nieuw hoogtepunt

Het optimisme in de Britse financiële sector is gestegen tot het hoogste niveau sinds het einde van de jaren tachtig. Dat blijkt uit een onderzoek van de Confederation of British Industry (CBI) en consulent PricewaterhouseCoopers (PwC). Deze opstoot van optimisme heeft er volgens het rapport samen met een toenemende tewerkstelling voor gezorgd dat de City of London zich inmiddels heeft opgeworpen als de snelstgroeiende sector van de Britse economie. Opgemerkt wordt dat tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar voor het vijfde kwartaal op rij een grotere winst kon worden opgetekend, terwijl ook de tewerkstelling sneller groeit dan zeven jaar geleden, voor het uitbreken van de financiële crisis.

De winstgevendheid van de Britse financiële heeft tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar volgens de onderzoekers voor het vijfde kwartaal een groei laten optekenen. Ook de tewerkstelling kende volgens het rapport de snelste groei in zes jaar tijd. De financiële bedrijven uit de City of London rekruteerden tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar 10.000 extra medewerkers. Ook werd aangegeven dat de tewerkstelling tijdens het eerste kwartaal van dit jaar wellicht met 15.000 bijkomende arbeidsplaatsen verder zal toenemen. Daardoor zou de totale tewerkstelling in de City of London bij het begin van het tweede kwartaal oplopen tot 1,16 miljoen medewerkers. Dat betekent nog slechts enkele tienduizenden minder dan zes jaar geleden, net voor het uitbreken van de financiële crisis.

“Er zijn ook geen signalen van een mogelijke vertraging,” voeren de onderzoekers aan. “Voor de eerste keer sinds het begin van de financiële crisis blijken alle financiële sectoren plannen te hebben om hun kapitaalinvesteringen dit jaar op te drijven.” Uit het onderzoek bleek dat de inkomsten uit commissies tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar met 36 procent waren gestegen tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat betekende de snelste groei in anderhalf jaar tijd. Bij de inkomsten uit de financiële handel werd een groei met 20 procent geregistreerd. Het rapport toont volgens de Confederation of British Industry aan dat de situatie op de financiële markten zich na vijf jaar volatiliteit opnieuw lijkt te stabiliseren.

Lees Verder

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiële sector, londen |  Facebook |

22-04-13

Shanghai wordt wereldcentrum banencreatie in financiële sector

De financiële sector verwacht de volgende twaalf maanden de grootste banengroei te zullen realiseren in Zuidoost-Azië. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Astbury Marsden bij bankiers en investeerders uit het financiële centrum van de City of London. De onderzoekers stellen dat uit de resultaten van de enquête mag worden afgeleid dat vooral Shanghai steeds meer als het nieuwe financiële centrum van de wereld naar voor geschoven lijkt te worden.

Uit het onderzoek blijkt dat 73 procent van de ondervraagden de grootst banengroei verwacht in Zuidoost-Azië, met Shanghai als speerpunt. Slechts 11 procent van de ondervraagden verwacht dat Londen de volgende twaalf maanden het grootste aantal banen in de financiële sector zal blijven creëren. Vorig jaar had nog 22 procent van de ondervraagden Londen naar voor geschoven als belangrijkste groeipool voor de tewerkstelling in de financiële sector. Daarentegen schuift 26 procent Shanghai naar voor, tegenover 19 procent vorig jaar.

"De zwaartekracht van de financiële sector verschuift steeds meer naar China, terwijl het vertrouwen in Londen steeds verder afkalft," geeft Mark Cameron, chief operating officer bij Astbury Marsden aan. "Vorig jaar al was gedacht dat het vertrouwen tot op een dieptepunt was terecht gekomen, maar die inschatting bleek te optimistisch. De Chinese financiële wereld wordt uiteraard ondersteund door de blijvende economische groei van het land en de geleidelijke liberalisering van de Chinese banksector."

Londen wordt volgens Cameron daarentegen geconfronteerd met een moeilijke economische omgeving en een striktere regulering door de overheid en toezichthouders.

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shanghai, financiële sector |  Facebook |

12-01-13

Financiële sector emiraten opnieuw op zoek naar medewerkers

Tijdens de eerste helft van dit jaar zullen 83 procent van de financiële dienstverleners in de Verenigde Arabische Emiraten extra personeel moeten aanwerven. Dat is de conclusie van een enquête van het gespecialiseerde wervingsbedrijf Robert Half bij vijfenzeventig executives uit de financiële sector in de regio. De ondervraagden geven daarbij echter aan moeilijkheden te ondervinden om het geschikte talent aan te kunnen trekken. De onderzoekers stelden ook vast dat 81 procent van de ondervraagden optimistisch gestemd is over de economische vooruitzichten van het land.

De onderzoekers stelden vast dat 87 procent van de executives toegeeft moeilijkheden te ondervinden om deskundig financieel personeel te vinden. Bovendien bleek dat 90 procent van de executives bevreesd is voor het verlies van toptalent, wat volgens Robert Half geleid heeft tot tegenvoorstellen en een verhoogd salaris en bonussen. Er wordt volgens het rapport dan ook steeds meer beroep gedaan op gespecialiseerde consulenten en het aantrekken van expats om open plaatsen in te vullen.

James Sayer, lokaal directeur van Robert Half, merkt op dat de economische crisis de financiële sector verplicht heeft om herstructureringen door te voeren, waarbij de efficiëntie diende te worden opgedreven en kostenbesparingen dienden te worden gedaan. “Door het economische herstel wordt er nu echter opnieuw op zoek gegaan naar medewerkers die de nieuwe groei kunnen dragen,” merkt hij op. “De vraag ligt echter gevoelig hoger dan het aanbod, waardoor veel financiële bedrijven het moeilijk zullen vinden om het noodzakelijke personeel te vinden.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emiraten, financiële sector |  Facebook |

16-09-12

Financiële systemen niet klaar voor volgende grote crisis

De financiële systemen zijn onvoldoende voorbereid op een volgende grote crisis. Dat heeft Cheryl Block, professor recht aan de Washington University, gezegd. Het Amerikaans congres houdt vol dat de financiële sector bij een volgende crisis niet meer door de overheid zal worden gered, maar die stelling zal volgens Block niet volgehouden kunnen worden. Ook in de toekomst zullen er volgens haar crisissen ontstaan bij bedrijven of sectoren die een verwoestende impact zouden hebben op de economie indien de overheid niet met een reddingsoperatie zou ingrijpen. Ondanks de recente verbeteringen is het financiële regelgevend systeem volgens Block nog steeds onvoldoende voorbereid om op een volgende economische crisis snel en coherent te reageren. In ieder geval moet er volgens Block gezorgd worden voor een systeem dat bij een crisis voldoende transparant is voor de betrokken belanghebbenden en het grote publiek.

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiële sector |  Facebook |

21-08-12

Russische banken moeten informatie over particuliere rekeningen verstrekken

Russische banken zullen in de toekomst op vraag van de belastingsdienst informatie over hun particuliere rekeninghouders moeten verstrekken, zonder dat de betrokkenen daarvan op de hoogte worden gesteld. Dat staat in een nieuw voorstel van het Russische ministerie van economische ontwikkeling. In de huidige Russische fiscale wetgeving is alleen voorzien dat banken verplicht kunnen worden om informatie te verstrekken over de rekeningen van bedrijven of ondernemers, maar dat strekt zich niet uit tot individuele burgers. De financiële informatie over de burger is beschermd door de Russische wet op het bankgeheim. Met de nieuwe wet wil het ministerie van economische ontwikkeling naar eigen de Russische financiële markt transparanter maken. Een aantal critici merken echter op dat de maatregel het vertrouwen van de klanten in de bankensector dreigt te hypothekeren.

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, financiële sector |  Facebook |