22-09-17

Consument toont interesse in alternatieve financiële aanbieders

Consumenten tonen een sterke interesse om voor financiële transacties alternatieven te zoeken voor de traditionele banken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Fiserv bij ruim drieduizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat weliswaar 88 procent van de respondenten voor betalingen beroep zouden willen doen op traditionele banken en aanverwante instellingen, maar ook betaalplatformen halen een score van 52 procent, gevolgd door technologiebedrijven (40 procent) en sociale netwerkinitiatieven (16 procent). Voor leningen halen banken een score van 82 procent, gevolgd door betaalplatformen (32 procent), technologiebedrijven (29 procent) en sociale netwerkinitiatieven (14 procent).

“Banken moeten ermee rekening mee houden dat hun sector onder grotere druk kan komen door het alternatieve aanbod van technologiebedrijven, die duidelijk op een toenemende interesse bij het brede publiek kunnen rekenen,” benadrukt Mark Ernst, chief operating officer bij Fiserv. “De traditionele financiële instellingen zullen zichzelf dan ook als een technologie-provider moeten opwerpen, zodat ze van de opportuniteit gebruik kunnen maken om hun bestaande klantenbasis verder te kunnen uitbreiden en beter te kunnen inspelen op de vraag naar snelle en gebruiksvriendelijke oplossingen die het leven van de consument gemakkelijker kunnen maken.”

Opgemerkt wordt dat voor jongere consumenten en klanten met hogere inkomens sneller geneigd te zijn om voor alternatieve aanbieders te kiezen. Het fenomeen kon ook vooral in stedelijke agglomeraties worden geregistreerd.  Er kon daarbij ook een groeiende interesse in innoverende technologieën worden opgetekend. “De helft van de ondervraagden zegt het voorbije jaar al gebruik gemaakt te hebben van stemherkenning,” wordt er opgemerkt. “In die groep heeft bovendien al meer dan 25 procent naar eigen zeggen de technologie de voorbije dertig dagen voor bankfuncties te hebben toegepast.” Vooral wordt stemtechnologie gebruikt voor een controle van de rekening (68 procent) en de betaling van een rekening (46 procent).

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |

28-06-16

Millennial verkiest voor financiën technologiebedrijf boven bank

Millennials hebben in de traditionele banken veel minder geloof dan vroegere generaties en zijn sneller geneigd om hun vertrouwen te stellen in alternatieve financiële partijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Neopay bij tweeduizend Britse consumenten. De onderzoekers zeggen daarbij duidelijk te hebben kunnen vaststellen dat de traditionele banken door de jongere generatie niet langer als de enige optie voor het beheer van zijn financiën worden bestempeld. Daarentegen vertonen de millennials volgens Neopay steeds meer de neiging om hun financiële belangen aan digitale financiële kanalen toe te vertrouwen.

Uit het onderzoek bleek dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar inmiddels 50 procent van alle ondervraagden digitale financiële transacties niet aan een traditionele bank zou toevertrouwen. Daarentegen geeft 32 procent voor die activiteiten wel vertrouwen te hebben in technologiebedrijven zoals Google of Apple. In de oudere generaties loopt dat cijfer terug tot amper 17,5 procent. Ook in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar zegt nog altijd 41 procent voor elektronische financiële transacties geen vertrouwen te hebben in een traditionele bank. Het vertrouwen in de traditionele banken loopt op naarmate de leeftijd van de respondent toeneemt.

“Banken waren traditioneel een synoniem voor betrouwbaarheid en degelijkheid,” benadrukt Scott Dawson, commercieel directeur van Neopay. “Sinds de financiële crisis wordt de robuustheid van de banken echter in vraag gesteld. Bovendien werd de reputatie van de banken verder uitgehold door een grote reeks van schandalen, gecombineerd met twijfels over infrastructuur en veiligheid en de toename van de geautomatiseerde processen. Tegelijkertijd kon de opkomst worden vastgesteld dat nieuwe technologiebedrijven die over een grote rijkdom persoonlijke data beschikking en de grondslag blijken voor innovatie en groei in de bredere economie.”

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, millennial |  Facebook |

23-05-14

Financieel welzijn eerst gelinkt aan dagelijks levensonderhoud

In staat zijn om de dagelijkse kosten van het leven te dragen, is voor de meeste werknemers de hoogste prioriteit. Dat blijkt uit een onderzoek van consultant Capita Employee Benefits bij meer dan drieduizend Britse medewerkers. De financiering van het dagelijkse levensonderhoud is voor 33 procent van de respondenten de hoogste prioriteit, gevolgd door sparen voor een volgende vakantie (31 procent), het afbetalen van schulden, het opbouwen van een reserve voor noodgevallen (17 procent) en het opbouwen van een pensioenreserve (16 procent). Ook bleek dat Google met een score van 37 procent de meest populaire financieel adviseur van de Britse werknemer is.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn, financiën |  Facebook |

13-04-14

Online financiële reclame meest succesvol tijdens het weekend

Aanbiedingen in de late weekendavonden lijken voor de financiële sector de meest succesvolle digitale campagnes. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Rocket Fuel, leverancier van reclame-oplossingen op basis van artificiële intelligentie voor digitale marketeers. De studie, die drieëntwintighonderd advertenties van meer dan tweehonderd financiële campagnes analyseerde, toonde aan dat consumenten op zaterdag 16 procent meer geneigd waren om op digitale aanbiedingen van financiële dienstverleners in te gaan. Op zondag wordt zelfs een extra intentie van 30 procent genoteerd. Bovendien bleken de succespercentages een piek te registreren tussen middernacht en zes uur in de ochtend.

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, financiën |  Facebook |

11-04-14

Sociale media worden gevoelig platform voor financiële sector

Het internet-of-things wordt vaak bestempeld als de grote bedreiging voor de privacy, maar dat mag de bezorgdheid niet afleiden van potentiële problemen rond sociale media en financiële dienstverlening. Dat zeggen sociologen van de Lancaster University. Opgemerkt wordt dat sociale media een aantal nieuwe financiële partijen hebben aangezet om financiële services te ontwikkelen. Het massale gebruik van sociale en mobiele toepassingen zullen financiële partijen volgens de sociologen de mogelijkheid bieden om de consument te verleiden op hun producten en diensten beroep te doen. Het is volgens de onderzoekers bijzonder moeilijk om aan die invloeden te ontsnappen.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, financiën |  Facebook |

19-02-14

Meerderheid vrouwen voor Britse financiële vacatures

Een toename van beschikbaar vrouwelijk talent en inspanningen van de overheid en het bedrijfsleven om een grotere diversiteit te promoten, heeft ervoor gezorgd dat er bij vacatures voor financiële diensten en professionals inmiddels meer vrouwelijke kandidaten worden geteld dan mannelijke sollicitanten. Dat blijkt uit cijfers van rekruteerder Randstad Financial & Professional over de Britse arbeidsmarkt. De rekruteerder stelt dat vrouwen 51 procent vertegenwoordigden van de totale groep kandidaten die voor de vacatures konden worden opgemerkt. De twee jaar voordien bleken vrouwen slechts 47 procent van alle kandidaten te vertegenwoordigen.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, vacature, vrouw |  Facebook |

28-12-13

Financiële sector moet online inspanningen opdrijven

Sociale media kunnen voor financiële instellingen een werkinstrument vormen om zich van hun concurrenten te onderscheiden. In praktijk hebben echter slechts weinig instellingen een optimale strategie voor de ontwikkeling van online activiteiten uitgebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester Research in opdracht van het bedrijf Lithium Technologies. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de meeste financiële instellingen niet de consumentenservice leveren die de klant in een online omgeving verwacht. Er wordt aan toegevoegd dat 41 procent van de klanten een consumentenondersteuning met sociale media verwacht.

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, internet |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende