17-01-18

Minder wolven in financiële wereld dan algemeen gedacht

De financiële wereld wordt veel minder door onderlinge vijandigheid en naijver gekenmerkt dan vaak wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de City University London. Opgemerkt wordt dat concurrentie dikwijls overdreven negatief wordt bekeken. In werkelijkheid blijkt volgens de onderzoekers dat ook deze bedrijven vooral streven naar goede relaties in de competitie, waarbij de nadruk wordt gelegd op collaboratie en wederkerigheid. Onder meer kan volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat vaak gepoogd wordt om waarde te creëren voor een brede waaier partijen, zelfs wanneer er sprake is van concurrentie.

“De financiële wereld toont veel minder gelijkenissen met de film Wolf of Wall Street, met boosaardige tyconen die aan het hoofd van inhalige bedrijven en te allen koste willen winnen, dan algemeen wordt gedacht,” benadrukt onderzoeksleider Paula Jarzabkowski, professor management aan de City University London. “In die veronderstelde wereld is concurrentie vergelijkbaar met oorlog en vergelding. De financiële markten worden als slagvelden bestempeld. In werkelijkheid kan worden opgemerkt dat er niet in de eerste plaats getracht wordt om rivalen te verslaan, maar wel kan een streven worden opgetekend naar een situatie die aan alle partijen baten kan opleveren.”

“Onder meer kan worden vastgesteld dat vaak gestreefd wordt naar maatregelen die de volledige markt ten goede komen,” zegt professor Jarzabkowski. “Vooral bedrijven die geen rechtstreekse transactionele relaties kennen, zullen vaak beslissingen nemen die de gezondheid van de markt op lange termijn nastreven. Veel minder zal een zware strijd worden opgetekend waarbij de concurrentie zoveel mogelijk wordt ondermijnd om te allen koste te winnen. Het stilzwijgende begrip tussen concurrenten vormt zelfs en tegenspraak met de actuele percepties, waarbij gewag wordt gemaakt van financiële markten en andere competitieve omgevingen waarbij prijzenoorlogen en vergelding dagelijkse kost zouden zijn.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |

02-01-18

Amerikaanse consument optimistisch over zijn financiële situatie

In de Verenigde Staten kan bij de consumenten met kinderen een optimistische visie over het nieuwe jaar worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos en New York Life bij meer dan duizend Amerikaanse ouders. Vastgesteld werd dat 57 procent van de respondenten ervan overtuigd is dat zijn financiële situatie dit jaar verder zal verbeteren. Daarbij maakt 22 procent zelfs gewag van een substantiële verbetering. Anderzijds kan worden vastgesteld dat 26 procent geen echte verandering in zijn financiële situatie verwacht. Daarentegen vreest 17 procent voor een achteruitgang.

De onderzoekers merken op dat vooral jonge ouders zich opmerkelijk optimistisch opstellen. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar bleek immers 68 procent dit jaar een verbetering van zijn financiële situatie te verwachten. Bij vijfendertigplussers daalt dat aandeel echter tot 54 procent. Het optimisme van de Amerikaanse consument heeft volgens de onderzoekers verscheidene aspecten. Onder meer bleek dat 71 procent verwacht zijn schuldenlast te kunnen verminderen, terwijl 70 procent hoopte meer te kunnen sparen. Daarbij gaf 38 procent aan hulp te willen zoeken om hun financiële zaken te helpen beheren.

Daarnaast kon worden opgemerkt dat 57 procent verwacht ook financieel beter voorbereid te zullen zijn op zijn pensioen. Bovendien zegt 62 procent zich wellicht beter gewapend te zullen weten tegen onverwachte gebeurtenissen. Daarnaast maakte 56 procent gewag van betere carrière-opportuniteiten. Vooral in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar wordt gewezen op een toename van de spaarkansen, een verbetering van de pensioenvoorzieningen. Deze groep is er ook meer van overtuigd dat hun gezinnen beter opgewassen zullen zijn tegenover onverwachte gebeurtenissen. Dezelfde categorie maakt ook vaker gewag van verbeterde carrièremogelijkheden.

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |

22-09-17

Consument toont interesse in alternatieve financiële aanbieders

Consumenten tonen een sterke interesse om voor financiële transacties alternatieven te zoeken voor de traditionele banken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Fiserv bij ruim drieduizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat weliswaar 88 procent van de respondenten voor betalingen beroep zouden willen doen op traditionele banken en aanverwante instellingen, maar ook betaalplatformen halen een score van 52 procent, gevolgd door technologiebedrijven (40 procent) en sociale netwerkinitiatieven (16 procent). Voor leningen halen banken een score van 82 procent, gevolgd door betaalplatformen (32 procent), technologiebedrijven (29 procent) en sociale netwerkinitiatieven (14 procent).

“Banken moeten ermee rekening mee houden dat hun sector onder grotere druk kan komen door het alternatieve aanbod van technologiebedrijven, die duidelijk op een toenemende interesse bij het brede publiek kunnen rekenen,” benadrukt Mark Ernst, chief operating officer bij Fiserv. “De traditionele financiële instellingen zullen zichzelf dan ook als een technologie-provider moeten opwerpen, zodat ze van de opportuniteit gebruik kunnen maken om hun bestaande klantenbasis verder te kunnen uitbreiden en beter te kunnen inspelen op de vraag naar snelle en gebruiksvriendelijke oplossingen die het leven van de consument gemakkelijker kunnen maken.”

Opgemerkt wordt dat voor jongere consumenten en klanten met hogere inkomens sneller geneigd te zijn om voor alternatieve aanbieders te kiezen. Het fenomeen kon ook vooral in stedelijke agglomeraties worden geregistreerd.  Er kon daarbij ook een groeiende interesse in innoverende technologieën worden opgetekend. “De helft van de ondervraagden zegt het voorbije jaar al gebruik gemaakt te hebben van stemherkenning,” wordt er opgemerkt. “In die groep heeft bovendien al meer dan 25 procent naar eigen zeggen de technologie de voorbije dertig dagen voor bankfuncties te hebben toegepast.” Vooral wordt stemtechnologie gebruikt voor een controle van de rekening (68 procent) en de betaling van een rekening (46 procent).

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |

28-06-16

Millennial verkiest voor financiën technologiebedrijf boven bank

Millennials hebben in de traditionele banken veel minder geloof dan vroegere generaties en zijn sneller geneigd om hun vertrouwen te stellen in alternatieve financiële partijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Neopay bij tweeduizend Britse consumenten. De onderzoekers zeggen daarbij duidelijk te hebben kunnen vaststellen dat de traditionele banken door de jongere generatie niet langer als de enige optie voor het beheer van zijn financiën worden bestempeld. Daarentegen vertonen de millennials volgens Neopay steeds meer de neiging om hun financiële belangen aan digitale financiële kanalen toe te vertrouwen.

Uit het onderzoek bleek dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar inmiddels 50 procent van alle ondervraagden digitale financiële transacties niet aan een traditionele bank zou toevertrouwen. Daarentegen geeft 32 procent voor die activiteiten wel vertrouwen te hebben in technologiebedrijven zoals Google of Apple. In de oudere generaties loopt dat cijfer terug tot amper 17,5 procent. Ook in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar zegt nog altijd 41 procent voor elektronische financiële transacties geen vertrouwen te hebben in een traditionele bank. Het vertrouwen in de traditionele banken loopt op naarmate de leeftijd van de respondent toeneemt.

“Banken waren traditioneel een synoniem voor betrouwbaarheid en degelijkheid,” benadrukt Scott Dawson, commercieel directeur van Neopay. “Sinds de financiële crisis wordt de robuustheid van de banken echter in vraag gesteld. Bovendien werd de reputatie van de banken verder uitgehold door een grote reeks van schandalen, gecombineerd met twijfels over infrastructuur en veiligheid en de toename van de geautomatiseerde processen. Tegelijkertijd kon de opkomst worden vastgesteld dat nieuwe technologiebedrijven die over een grote rijkdom persoonlijke data beschikking en de grondslag blijken voor innovatie en groei in de bredere economie.”

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, millennial |  Facebook |

23-05-14

Financieel welzijn eerst gelinkt aan dagelijks levensonderhoud

In staat zijn om de dagelijkse kosten van het leven te dragen, is voor de meeste werknemers de hoogste prioriteit. Dat blijkt uit een onderzoek van consultant Capita Employee Benefits bij meer dan drieduizend Britse medewerkers. De financiering van het dagelijkse levensonderhoud is voor 33 procent van de respondenten de hoogste prioriteit, gevolgd door sparen voor een volgende vakantie (31 procent), het afbetalen van schulden, het opbouwen van een reserve voor noodgevallen (17 procent) en het opbouwen van een pensioenreserve (16 procent). Ook bleek dat Google met een score van 37 procent de meest populaire financieel adviseur van de Britse werknemer is.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn, financiën |  Facebook |

13-04-14

Online financiële reclame meest succesvol tijdens het weekend

Aanbiedingen in de late weekendavonden lijken voor de financiële sector de meest succesvolle digitale campagnes. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Rocket Fuel, leverancier van reclame-oplossingen op basis van artificiële intelligentie voor digitale marketeers. De studie, die drieëntwintighonderd advertenties van meer dan tweehonderd financiële campagnes analyseerde, toonde aan dat consumenten op zaterdag 16 procent meer geneigd waren om op digitale aanbiedingen van financiële dienstverleners in te gaan. Op zondag wordt zelfs een extra intentie van 30 procent genoteerd. Bovendien bleken de succespercentages een piek te registreren tussen middernacht en zes uur in de ochtend.

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, financiën |  Facebook |

11-04-14

Sociale media worden gevoelig platform voor financiële sector

Het internet-of-things wordt vaak bestempeld als de grote bedreiging voor de privacy, maar dat mag de bezorgdheid niet afleiden van potentiële problemen rond sociale media en financiële dienstverlening. Dat zeggen sociologen van de Lancaster University. Opgemerkt wordt dat sociale media een aantal nieuwe financiële partijen hebben aangezet om financiële services te ontwikkelen. Het massale gebruik van sociale en mobiele toepassingen zullen financiële partijen volgens de sociologen de mogelijkheid bieden om de consument te verleiden op hun producten en diensten beroep te doen. Het is volgens de onderzoekers bijzonder moeilijk om aan die invloeden te ontsnappen.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, financiën |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende