28-09-11

Ontwikkelingslanden hebben te weinig grote bedrijven

Economisten voeren al langer aan dat een gebrek aan een goed uitgebouwd financieel systeem voor ontwikkelingslanden een grote hinderpaal vormen om uit de armoede te geraken, maar uit een onderzoek van de University of Notre Dame blijkt dat daarbij vooral naar de gebrekkige financiële mogelijkheden voor investeringen in grote ondernemingen moet worden gekeken. Door geldgebrek krijgen ondernemers immers weinig opportuniteiten om grote projecten op te zetten.

"Een gebrekkige financiële omgeving beperkt de kansen van getalenteerde individuen om hun capaciteiten tenvolle te benutten en leidt tot een landschap met weinig grote ondernemingen en een grote massa kleine bedrijfjes," merkt Joseph Kaboski, professor economie aan de University of Notre Dame, op. "Dat vertraagt de economische groei. Hoewel het gebrek aan financiering alle sectoren treft, heeft het vooral een negatieve impact op grote ondernemingen."

"Door een tekort aan middelen is het immers moeilijk om activiteiten op te starten, waardoor er minder ondernemers opstaan en uiteindelijk nog minder grote entiteiten kunnen groeien," voert Kaboski aan. "Kleinere bedrijven kunnen daarentegen relatief gemakkelijker met zelf-financiering, zoals kleine retailshops, worden opgestart. Daardoor worden ontwikkelingseconomieën vaak geconfronteerd met een gebrek aan grote ondernemingen en een overvloed aan kleine bedrijfjes."