19-06-13

Flexibel werken beste manier om productiviteit op te drijven

Een flexibele werkorganisatie is de beste manier om de dagelijkse productiviteit op te drijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbedrijf Ortus bij meer dan vijfhonderd personeelsverantwoordelijken van Britse ondernemingen. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 96 procent van de respondenten aangaf dat flexibel werken de productiviteit opdrijft. Daarnaast wordt door 52 procent aangegeven dat ook sessies voor conditie-training tijdens de werkuren de productiviteit zou verhogen. Er wordt wel opgemerkt dat flexibele arbeidsvoorwaarden door de werknemers niet als een interessant beloningsmechanisme worden benaderd.

"Bedrijven moeten proberen het maximum uit hun werknemers te halen," voert Stephen Menko, directeur Groot-Brittannië bij Ortus, aan. "De manier waarop dit maximum kan worden nagestreefd, is echter duidelijk geëvolueerd. Steeds meer wordt de focus daarbij gelegd op welzijn en gezondheid van de werknemer." Menko merkt op dat de thuissituatie voor steeds meer werknemers de basis wordt voor hun professionele carrière. Flexibel werken zal volgens hem in de toekomst dan ook de norm op de arbeidsmarkt worden. Menko voert wel aan dat nog inspanningen zullen moeten worden gedaan om alle werkgevers daarvan te overtuigen.

Toch blijken flexibele arbeidsomstandigheden door de werknemer niet als een cruciaal beloningsinstrument beschouwd te worden. Langere vakanties en een bijkomend pensioen vormen voor de Britse werknemers de meest populaire incentives. Uit het onderzoek bleek verder dat het behouden en promoten van topmedewerkers de belangrijkste voorwaarde blijft om de productiviteit op lange termijn op te trekken. Daarbij moet volgens de respondenten in eerste instantie gestreefd worden naar talentmanagement (82 procent), gevolgd door een opvolgings-management (67 procent) en mentor-programma’s (67 procent). Ook wil 44 procent de nadruk leggen op opleidingen.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibel werken |  Facebook |

19-02-12

Flexibel werken leidt tot hogere productiviteit en omzet

Flexibel werken leidt tot een hogere productiviteit en omzet voor bedrijven. Dat dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Regus. Daarbij geeft 73 procent van de bedrijven aan dat de omzet onder invloed van flexibel werk is gestegen. Ook zegt 72 procent dat flexiber werken een positieve impact heeft gehad op de omzet. Medewerkers zouden zich energieker en gemotiveerder voelen door op flexibele tijden en locaties te werken. Daarnaast zouden een betere moraal en gezondheid van het personeel ertoe leiden dat zij langer in dienst blijven.

De onderzoekers merken op dat kleinere bedrijven sneller tot flexibel werken overgaan dan grote ondernemingen. Bij de kleinere bedrijven zegt immers 82 procent inmiddels op flexibel werken te zijn overgestapt, maar bij de grote ondernemingen daalt dat tot 62 procent. De onderzoekers stellen dat 56 procent van de medewerkers verklaart vaker onderweg te werken dan voordien. Ook zegt 58 procent van de bedrijven dat hun werknemers zich dankzij flexibel werken gezonder voelen.

"Technologie, betere netwerken en eisen van medewerkers voor een betere balans tussen werk en privéleven hebben ervoor gezorgd dat flexibel werken een norm is geworden in plaats van een uitzondering," stipt Eduard Schaepman, algemeen directeur bij Regus Nederland, aan. "Dit onderzoek bevestigt het nut van flexibel werken en laat zien dat bedrijven over de hele wereld hierdoor productiever worden en meer omzet genereren."

Volgens 85 procent moet er een sterke toename worden verwacht van het aantal mensen dat ooit in zijn carrière deeltijds zal beginnen te werken.

21:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibel werken, human resources |  Facebook |