09-08-17

Hogeropgeleiden hebben grotere controle op werkuren

Personen in hoogwaardige banen en superviserende functies hebben in het algemeen een grotere controle over hun werkuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent in de lidstaten van de Europese Unie. De onderzoekers stelden vast dat slechts 22 procent van de Europese werknemers de mogelijkheid hebben de eigen werkuren te bepalen. De grootste vrijheid wordt opgetekend in Scandinavië en Nederland, waar een cijfer van meer dan 40 procent wordt opgetekend. Daana volgen landen zoals Oostenrijk, Duitsland, België, Estland, Slovenië en Groot-Brittannië, waar een score van minstens 20 procent wordt geregistreerd.

“Vastgesteld moet worden dat de lagere segmenten van de arbeidsmarkt vaak het minst van gezinsvriendelijke arrangementen gebruik kunnen maken,” benadrukt onderzoeksleider Heejung Chung, professor sociologie aan de University of Kent. “Er kan een duidelijk verband tussen talenthiërarchie en toegang tot flexibiliteit worden geregistreerd. Elke hogere trede in de bedrijfshiërarchie gaat gepaard met een toename van anderhalve punt in de controle over het werkschema. Bovendien kan worden opgemerkt dat flexibele maatregelen door de werkgever eerder worden ingevoerd op basis van productiviteit en werkintensiteit dan specifiek gericht zijn op de behoeften van de betrokken medewerker.”

Verder werd opgemerkt dat oudere werknemers, die meestal over de grootste expertise beschikking, gemakkelijker toegang krijgen tot een controle over het eigen werkschema, net zoals collega’s met een superviserende functie. Dat geldt volgens de onderzoekers ook voor werknemers met ondersteunde managers. Bovendien kan worden vastgesteld dat flexibele maatregelen het gemakkelijkst worden toegestaan in functies waarin vrouwen en mannen nagenoeg evenveel zijn vertegenwoordigt. Die bereidheid tot flexibiliteit neemt af tegenover functies die vooral door mannen worden ingevuld. Het laagste niveau van soepelheid werd echter opgetekend in taken die vooral door vrouwen worden opgenomen.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

28-03-17

Flexibel werk moet ook soepel worden georganiseerd

Flexibel werk moet ook soepel worden georganiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cass Business School and Cranfield School of Management bij ruim zesentwintighonderd werknemers in Groot-Brittannië. Er werd immers vastgesteld dat werknemers de grootste tevredenheid tonen over een flexibele werkorganisatie wanneer ze de voorwaarden op een informele manier met hun baas hebben kunnen bespreken. Wanneer er daarentegen sprake is van formele arrangementen neemt de tevredenheid gevoelig af. Opgemerkt wordt dat de informele afspraken de werknemer immers toelaten het gezinsleven en zijn professionele activiteiten optimaal op elkaar af te stemmen.

“Flexibel werk kan bij de werknemer de jobtevredenheid en het engagement tegenover de onderneming versterken,” benadrukt Lilian de Menezes, professor bestuurswetenschappen aan de Cass Business School. “Flexibiliteit biedt de werknemer immers een grotere autonomie over de invulling van zijn taak en mondt uit in een grotere jobtevredenheid en loyaliteit tegenover de werkgever. De manier waarop de flexibiliteit wordt benaderd, blijkt echter een belangrijke impact te hebben. Wanneer informele regelingen worden getroffen, kan de positieve impact immers sterker worden ervaren dan bij de introductie van een formeel kader.”

“Onder meer kon worden vastgesteld dat informele afspraken de individuele prestaties gevoelig kunnen verbeteren,” betoogt de Menezes. “De werkgever wordt beloond met een grotere loyaliteit, aanwezigheid en punctualiteit. Anderzijds bleek dat de werknemers in een informeel flexibel systeem in het algemeen ook een hogere waardering meekrijgen. Bij een informele regeling kan immers gezocht worden naar oplossingen die voor alle betrokken partijen de meeste baten opleveren. Formele afspraken maken het bovendien minder gemakkelijk om in te spelen op specifieke situaties die nieuwe of bijkomende opportuniteiten zouden kunnen bieden.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

08-07-14

Flexibele werknemer gaat liefst vroeg op de dag aan de slag

Een groot gedeelte van de Britse werknemers wil bij een flexibel werkaanbod liever vroeger in de ochtend aan de slag te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent LogMeIn. De onderzoekers stelden vast dat 48 procent van de ondervraagden liefst voor negen uur in de ochtend met de werkdag zouden beginnen. Slechts 34 procent zou willen vasthouden aan de vaste werkdag van negen uur in de ochtend tot vijf uur in de namiddag.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

17-06-14

Flexibiliteit leidt vaak tot afgunst bij collega’s

Eén op drie werknemers ervaart dat flexibel werken wordt geconfronteerd met een stigma of afgunst van collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Netmums en het Family and Childcare Trust bij Britse werknemers. Uit het onderzoek bleek ook dat 80 procent van de ondervraagden aangeeft tijdens de zoektocht naar een nieuwe baan een grote waarde te hechten aan flexibele werkmethodes die de potentiële werkgever te bieden heeft. Tegelijkertijd geeft 15 procent van de betrokkenen aan dat flexibel werken niet voor iedereen binnen zijn bedrijf beschikbaar is. Bovendien merkt bijna 29 procent op gedwongen te zijn hun baan op te zeggen omdat werk en gezin niet konden worden gecombineerd.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

04-05-14

Inzicht in persoonlijkheid kan efficiëntie flexibel werken voorspellen

Er kunnen verscheidene karakteristieken worden aangeduid die kunnen helpen inschatten of een werknemer ook in een flexibel arbeidssysteem optimaal zal kunnen functioneren. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Calgary. De Canadese onderzoekers wijzen daarbij onder meer op kenmerken zoals een neiging tot uitstel, eerlijkheid en zorgvuldigheid. De wetenschappers voegen er aan toe dat met een gepast personeelsmanagement en inzicht in de invloed van de persoonlijkheid op het arbeidsgedrag kan worden voorkomen dat de productiviteit door een flexibel arbeidssysteem wordt uitgehold. De inzichten kunnen volgens de onderzoekers zowel werkgevers als werknemers helpen.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

03-05-14

Extreme flexibiliteit bedreigt mentale gezondheid werknemer

Extreme flexibiliteit betekent een gevaar voor de geestelijke gezondheid van de werknemers. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Cambridge, op basis van een jaar observaties op de werkvloer bij een Britse supermarktketen en interviews met werknemers en vakbondsvertegenwoordigers. De wetenschappers voeren aan dat werknemers het recht op inspraak in de programmering van hun uren moeten hebben. Er wordt aan toegevoegd dat flexibiliteit op de werkvloer werd ingevoerd ten voordele van de werknemers, maar inmiddels grotendeels is geboetseerd naar de behoeften van de werkgevers.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit, gezondheid |  Facebook |

29-04-14

Vooringenomenheid tegen flexibiliteit creëert toxische werkomgeving

Vooringenomenheid tegen flexibel werken kan tot een toxische cultuur leiden die de hele werkomgeving aantast. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University en de University of California bij meer dan tweehonderd wetenschappers op Amerikaanse universiteitscampussen. De vooringenomenheid kan volgens de onderzoekers niet alleen een negatieve impact hebben op de tevredenheid over de balans tussen werk en persoonlijk leven, maar kan ook het engagement aantasten en tot een groter personeelsverloop leiden. Ook dreigt volgens de wetenschappers de productiviteit in het gedrang te komen.

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |