20-08-16

Flexwerk past beter bij mannen dan bij vrouwen

Flexwerk past beter bij mannelijke arbeidskrachten dan bij hun vrouwelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent in Groot-Brittannië en de Hans-Böckler Foundation in Duitsland. De onderzoekers merken op dat de werknemer door de flexibiliteit de neiging heeft meer werkuren te presteren. Daarbij blijkt de mannelijke arbeidskracht echter beter beloond te worden dan zijn vrouwelijke collega. In de Europese Unie heeft ongeveer 17 procent van alle arbeidskrachten toegang tot flexibel werk, terwijl nog eens 5 procent een volledige autonomie heeft over zijn werktijd.

“In tegenstelling tot wat men intuïtief zou denken, zet flexibiliteit de werknemer aan meer uren te presteren,” zegt onderzoekster Heejung Chung, sociologe aan de University of Kent. “Naarmate de autonomie toeneemt, stijgt ook het aantal overuren. Daarvoor kunnen verschillende redenen worden geciteerd. In de eerste plaats kan er gesproken worden over een uitwisseling van geschenken, waarbij de werknemer bereid is om in ruil voor een grotere autonomie meer uren te presteren. Bovendien wil men vaak bewijzen het vertrouwen waard te zijn. Anderzijds vormt flexibiliteit vaak een onderdeel van een beloningspakket dat aan prestaties is gekoppeld. Daarnaast vervaagt ook de grens tussen werk en privé.”

“Er moet echter worden vastgesteld dat flexwerk en autonomie op vrouwen en mannen een verschillende impact heeft, benadrukt Chung. “Bovendien lijkt het systeem bij te dragen tot een versterking van de  loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Door de toename van het aantal overuren stijgt ook het inkomen, maar vooral mannen blijken van dat effect te profiteren. Veel vrouwen moeten immers hun werk combineren met huishoudelijke taken, waardoor ze geen ruimte meer hebben om veel overuren te presteren en het loonverschil met hun mannelijke collega’s toeneemt.”

“Maar ook fulltime vrouwelijke werknemers blijken op het gebied van inkomen minder baat te hebben bij flexwerk dan hun mannelijke collega’s,” zegt de onderzoekster. “Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat werkgevers de neiging hebben om flexibiliteit voor persoonlijke redenen minder goed te belonen. Flexibiliteit zou op die manier nog kunnen bijdragen tot een versterking van de traditionele genderkloof.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexwerk |  Facebook |