05-02-11

Planten mogelijk nieuw wapen in strijd tegen terrorisme

Onderzoekers aan de Colorado State University hebben aangetoond dat planten kunnen worden gebruikt als bijzonder verfijnde detectoren voor milieuvervuilende middelen en explosieven. De wetenschappers slaagden erin om een technologisch ontwikkelde eigenschap op de planten over te zetten. Daardoor veranderen de planten van een groene in een witte kleur wanneer in de grond of de atmosfeer chemische producten worden ontdekt.

De onderzoekers stellen dat de oplossing uiteindelijk in een brede waaier van toepassingen zou kunnen worden gebruikt. Daarbij wordt onder meer gedacht aan veiligheidstoepassingen in luchthavens of winkelcentra, maar ook aan het detecteren van contaminerende stoffen, zoals radon, in een woning. De onderzoekers voeren aan dat de detectie-capaciteiten van de planten hoger liggen dan bij de honden die tot nu toe vaak bij dergelijke missies worden ingezet.

"Het idee komt rechtstreeks uit de natuur zelf," merkt onderzoeksleider June Medford op tegenover het webmagazine Physorg.com. "Planten hebben bij gevaar geen mogelijkheid om te vluchten of om zich te verbergen. Daarom hebben ze een gesofisticeerd systeem ontwikkeld waarmee ze mogelijke bedreigingen kunnen detecteren en beantwoorden. We hebben die planten geleerd om fenomenen te detecteren waarin wij zijn geïnteresseerd en daarop te reageren op een manier die voor iedereen duidelijk is, zodat gevaar duidelijk gesignaleerd kan worden."

29-07-09

Eenvormige DNA-barcode voor wereldwijde flora

Een internationaal team van wetenschappers heeft een akkoord bereikt over een eenvormige DNA-barcode voor planten, wat botanisten zou moeten toelaten om soorten snel en gemakkelijk te identificeren. De wetenschappers hopen dat deze overeenkomst uiteindelijk zal leiden tot een wereldwijde DNA-bibliotheek voor planten, die door de hele wetenschappelijke gemeenschap zou kunnen geraadpleegd worden. Een gelijkaardige DNA-code bestaat al verscheidene jaar voor de fauna, maar volgens de wetenschappers is het DNA-gedrag in planten heel anders dan bij dieren, zodat een totaal ander identificatiesysteem moest ontwikkeld worden.

Volgens Robyn Cowen, genetica aan de Britse Royal Kew Botanic Gardens, moest de barcode aan specifieke vereisten voldoen. "De code moet technologisch gemakkelijk hanteerbaar zijn," verduidelijkt ze tegenover BBC News. "Bovendien moeten de gegevens ook verzameld kunnen worden uit gedegradeerd materiaal, zoals heel oude stalen of fragmenten. Ook moet de barcode variabel genoeg zijn om de verschillende soorten te kunnen onderscheiden, maar niet overdreven variabel, zodat er binnen soorten geen onduidelijkheid zou kunnen ontstaan." Aan de ontwikkeling van barcode werd vier jaar lang gewerkt door het Consortium for the Barcode of Life (CBOL), waarbij 52 wetenschappers uit tien landen waren betrokken.

"De identificatie van planten is bijzonder belangrijk," aldus Peter Hollingsworth, hoofd genetica en conservatie van de Royal Botanic Garden in de Schotse stad Edinburgh. "Identificatie is de link tussen een bepaalde plant en de verzamelde informatie die over die soort beschikbaar is. Het is het niet mogelijk om te weten of een plan al dan niet zeldzaam, al dan niet giftig of al dan niet legaal verhandelbaar is zonder dat er een identificatie is gebeurd." De nieuwe ontwikkeling zal volgens de wetenschappers het onderzoek sneller laten vorderen. Robyn Cowen wijst erop dat er wereldwijd een tekort is aan botanici. Dankzij de DNA-code zullen volgens haar onder meer stalen naar laboratoria kunnen worden gezonden, zodat gespecialiseerde botanici niet altijd ter plaatse hoeven te zijn. De nieuwe methode zal volgens haar ook toelaten om sneller beschermingsmaatregelen door te voeren, zodat er meer kans is om bedreigde soorten te redden.

14:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, flora, dna |  Facebook |

31-08-07

Flora verantwoordelijk voor overstromingen

De wereld mag in de toekomst meer overstromingen verwachten. Dat zegt professor Richard Betts, specialist klimaatimpact aan het Britse Hadley Centre for Climate Prediction and Research. Verantwoordelijk voor die evolutie is volgens hem de flora, die onder invloed van hogere koolstodioxide-niveau’s minder water zouden absorberen. Het fenomeen kan echter ook een impact hebben op droogteperiodes.

Richard Betts voert aan dat planten onder invloed van koolstofdioxide minder water uit de bodem trekken. “Die raakt dan ook sneller verzadigd, waardoor er meer water naar de rivieren zal vloeien,” benadrukte hij tegenover het magazine The Register. “Door die grotere toevloed van water zullen de waterlopen dan ook geneigd zijn om vlugger buiten hun oevers te treden en voor overstromingen te zorgen.”

De Britse wetenschapper stelt dat dit fenomeen een zwaard lijkt te zijn dat aan twee kanten snijdt. “Wanneer planten onder invloed van de klimaatverandering minder water uit de grond trekken, lijkt het gevaar voor grote droogteperiodes minder groot te worden,” benadrukt hij. “Anderzijds zullen meer verzadigde terreinen de kans op overstromingen wellicht doen toenemen.”

Planten worden door klimatologen van heel nabij gevolgd vanwege hun plaats in de koolstof-cirkel. Door kleine poriën in hun bladen, trekken planten immers koolstof uit de atmosfeer en halen ze met hun wortels water uit de bodem. Onder de invloed van grotere concentraties koolstofdioxide zijn ze echter geneigd om die poriën te sluiten, waardoor ze overtollig water niet meer kunnen laten verdampen.

12:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flora, klimaatverandering, overstroming, droogte |  Facebook |