03-02-11

Wereldwijde ontbossing vertoont vertragende trend

De wereldwijde ontbossing is aan het vertragen. Dat is echter vooral te danken aan het feit dat er in Azië volop nieuwe bossen worden aangeplant. Dat is de conclusie van een rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Er wordt opgemerkt dat vooral in China, Vietnam, de Filipijnen en India het bosbestand opnieuw is toegenomen. Ook in Europa en Noord-Amerika worden er vorderingen geboekt, maar in Afrika en Latijns-Amerika krimpt het bosbestand nog altijd door de vraag naar landbouwvelden en brandhout.

Milieugroepen voeren aan dat er een prioriteit moet gegeven worden aan de oude bossen en hun biodiversiteit. De voedselorganisatie zegt dat regeringen nieuwe strategieën moeten exploreren om inkomsten te halen uit hun bossen zonder dat bomen moeten worden omgehakt. Het wereldwijde bosbestand heeft op dit ogenblik een totale oppervlakte van 40 miljoen vierkante kilometer. Dat is minder dan één derde van de totale oppervlakte van de aarde.

Het voorbije decennium ging ongeveer 52.000 vierkante kilometer bosgebied verloren, maar dat is een gevoelige verbetering tegen het verlies van 83.000 vierkante kilometer het decennium voordien. Europa was traditioneel de regio met de grootste aangroei aan bosgebieden, maar is nu voorbij gestoken door Azië. Tijdens de jaren negentig werd in Azië nog een nettoverlies opgetekend, maar dat heeft zich het voorbije decennium omgebogen tot een nettowinst.

02-02-11

Wereldwijde visconsumptie bereikt nieuw record

De wereldwijde visconsumptie heeft een recordhoogte bereikt. Gemiddeld wordt er jaarlijks per persoon 17 kilogram vis geconsumeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Food and Agriculture Organization (FAO). Er wordt daarbij opgemerkt dat de visserij en aquacultuur twee jaar geleden 145 miljoen ton vis op de markt hebben gebracht. Dat vertegenwoordigt ongeveer 16 procent van de wereldwijde consumptie van dierlijke proteïnes.

Er wordt echter aan toegevoegd dat het wereldwijde visbestand daarentegen niet is verbeterd. Volgens het rapport wordt 32 procent van de soorten overbevist of uitgestorven. Onderzoeker Richard Grainger heeft het daarbij over een bijzonder zorgwekkende situatie. De cijfers van de overbevissing moeten volgens hem dringend worden teruggedrongen, al lijkt er volgens hem wel een plafond te zijn bereikt. Het niveau van overbevissing is volgens de onderzoekers sinds vijf jaar licht toegenomen, maar bij 15 procent lijkt opnieuw een herstel opgetreden te zijn.

China blijft met een totaal van 47,5 miljoen ton de belangrijkste visproducent van de wereld. Daarvan is 32,7 miljoen ton afkomstig van aquacultuur, terwijl de Chinese visserij 14,8 miljoen ton op de markt bracht. De visserij komt wereldwijd aan een productie van ongeveer 90 miljoen ton, waarvan 80 miljoen ton uit de zeevisserij en 10 miljoen ton uit binnenwateren. Er wordt aan toegevoegd dat aquacultuur de snelstgroeiende sector van de visserij blijft, al valt er volgens het rapport wel een vertraging op te merken.