01-11-17

American Football ziet populariteit verder afkalven

In de Verenigde Staten is het college football inmiddels bijna even populair als het professionele football. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Daarbij wordt opgemerkt dat het professionele football de voorbije vijf jaar bij het Amerikaanse publiek gevoelig aan populariteit heeft moeten inboeten. Daarbij is er sprake van een daling van 67 procent tot 57 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de populariteit van de sport daarmee tot het laagste niveau van de eeuw is teruggevallen. Op het einde van de voorbije eeuw was een score van 54 procent geregistreerd. Tegelijkertijd heeft het college football de voorbije vijf jaar 2 procentpunt gewonnen tot 56 procent.

Volgens Gallup moet aan de dalende populariteit van het professionele football zeker een politieke verklaring worden gebonden. Daarbij wordt opgemerkt dat bij de republikeinen de voorbije vijf jaar een terugval van 70 procent naar 55 procent moest worden gemeld. Met een score van 64 procent in het college football bij de republikeinen inmiddels populairder dan de professionele competitie. Bij de democraten daarentegen moest voor het professionele football slechts een daling met 3 procent tot 66 procent worden gemeld. De negatieve impact kan volgens de onderzoekers gedeeltelijk worden toegeschreven aan het conflict tussen de sport en de Amerikaanse president Donald Trump.

Er wordt echter ook op gewezen dat de daling over alle politieke strekkingen, leeftijdsgroepen, geslachten, rassen en opleidingsniveaus kon worden opgemerkt. “Er is dus meer aan de hand aan het conflict met de president over het nationale volkslied,” aldus de onderzoekers. “Er moet dan ook verwezen worden naar problemen zoals berichten over huiselijk geweld en het risico op hersenletsel dat met de sport gepaard zou gaan.” De dalende populariteit kan volgens Gallup belangrijke gevolgen hebben voor de inkomsten van de sport. De Super Bowl is immers in de Verenigde Staten het grootste reclamegebeuren van het jaar. Lagere kijkcijfers beperken ook de tarieven die adverteerders moeten betalen.

Gallup merkt verder op dat ook bij de Olympische sporten een opmerkelijk verlies aan populariteit moet worden vastgesteld, waarbij over de voorbije jaar een daling van 75 procent naar 63 procent werd opgetekend. Daarbij wordt wel opgemerkt dat dit jaar geen Olympische Spelen op de kalender staan. Verder blijkt dat met een score van 51 procent verder alleen het professionele baseball een meerderheid van de Amerikaanse bevolking als fan heeft. Het professionele basketbal haalt een score van 40 procent, tegenover 37 procent vijf jaar geleden. Bij het college basket moet daarentegen een daling van 40 procent naar 38 procent worden gemeld.

Verder in de rangschikking staan autoracing (32 procent), professioneel ijshockey (28 procent) en professioneel soccer (28 procent). Wel wordt opgemerkt dat deze drie sporten de voorbije periode een grotere populariteit hebben opgebouwd. De onderzoekers waarschuwen wel dat de Amerikaanse nationale voetbalploeg zich niet heeft kunnen plaatsen voor het wereldkampioenschap volgend jaar in Rusland. Dat kan volgens hen mogelijk een impact hebben op de populariteit van de sport.

Lees Verder

 

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football |  Facebook |

01-09-17

American football worstelt nog steeds met imagoproblemen

Het American football kampt met diverse problemen. Die knelpunten lijken zich echter niet tot moeilijkheden voor de inkomsten uit de televisiereclame uit te breiden. Dat zegt Wayne Friedman, redacteur bij het nieuwsplatform Mediapost, op basis van statistieken die consulent YouGov heeft gepubliceerd over de percepties van het Amerikaanse publiek rond de National Football League (NFL). Daarbij moet volgens Friedman worden vastgesteld dat het American football in vergelijking met onder meer de Major League Baseball (MLB) in de percepties van het publiek relatief lage scores behaalt.

Uit de enquête van YouGov, de voorbije vier jaar uitgevoerd bij zestigduizend Amerikaanse consumenten, bleek dat het publiek over het baseball in het algemeen - door nieuwsberichten, reclame of persoonlijke communicaties - de twee weken voordien consequent positievere boodschappen had vernomen dan over het American football. “Al sinds twee jaar moeten over het baseball positievere boodschappen worden gemeld dan over het American football,” benadrukt Wayne Friedman. “De enige uitzondering daarop werd gevormd door de periode van januari dit jaar, toen onder invloed van onder meer de Super Bowl een grote interesse in het football kon worden geregistreerd.”

Eind vorig jaar moest volgens Friedman over het football zelfs een sterk negatieve score worden gemeld. “De sport is dan ook met een opeenstapeling van problemen geconfronteerd,” merkt hij op. “In eerste plaats waren er de berichten over de medische veiligheid van de spelers, gekoppeld aan een aantal incidenten van wangedrag van spelers buiten het terrein. Bovendien was er het schandaal bij de New England Patriots, die gesanctioneerd werden met puntenverlies en een geldboete omdat ze tijdens een wedstrijd tegen de Indianapolis Colts met gemanipuleerde ballen hadden gespeeld. Al die problemen hadden ook een impact op de kijkcijfers.”

Wedstrijden van het American football hadden vorig jaar nog gemiddeld 17,1 miljoen televisiekijkers. Dat betekende een daling met 9 procent tegenover het jaar voordien. Ook bij de kampioenschapswedstrijden werd een daling met 6 procent tot gemiddeld 32,6 miljoen kijkers geregistreerd. Tegelijkertijd echter stegen de reclame-inkomsten tot 4,2 miljard dollar, tegenover 3,8 miljard dollar het jaar voordien. Verwacht wordt dat de prijzen voor de reclamespots in de uitzendingen verder zullen blijven stijgen. Vorig jaar moest in Sunday Night Football (NBC) voor een reclamespot van dertig seconden 614.972 dollar worden betaald. Dat vertegenwoordigde een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football |  Facebook |

13-12-12

Football blijft Amerikaanse televisie domineren

Football heeft ook dit jaar het Amerikaanse televisiescherm gedomineerd. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Nielsen. Uitzendingen van de National Football League (NFL) namen in de rangschikking acht van de tien hoogste plaatsen in. Op de eerste plaats staat de Super Bowl tussen de New York Giants en de New England Patriots, die in totaal 111,3 miljoen televisiekijkers registreerde. In totaal 38,4 procent van de Amerikaanse bevolking volgde de wedstrijd. De Super Bowl nam ook de volgende drie plaatsen in beslag, terwijl andere uitzendingen van de National Football League de plaatsen vijf tot acht innemen. Op de negende plaats staat de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen, die in de Verenigde Staten door 40,6 miljoen televisiekijkers werd gevolgd. De tiende plaats werd ingenomen door de Grammy Awards met 39,9 miljoen kijkers. De Grammy Awards vertegenwoordigden het enige programma dat niet met sport was gerelateerd.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, televisie |  Facebook |

09-09-12

Football belangrijk voor Amerikaans hoger onderwijs

Het American football is in de Verenigde Staten een belangrijke factor om het hoger onderwijs te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stanford. Onderzoeksleider Mitchell Stevens benadrukt dat in geen enkel ander land sport en universiteit dichter aan mekaar worden gelinkt dan in de Verenigde Staten. Stevens geeft toe dat academici football slechts als een randactiviteit van het hoger onderwijs bestempelen, maar onder meer wanneer naar donaties wordt gekeken, blijkt volgens de wetenschappers duidelijk dat de sport in werkelijkheid een bijzonder centrale functie vervult. Cruciaal daarbij is volgens Stevens de status, zowel op het sportterrein als in de leslokalen. Bovendien hebben de sportactiviteiten volgens de wetenschappers ook geleid tot een wisselwerking tussen de verschiillende onderwijsinstituten.

Lees Verder

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, onderwijs |  Facebook |

06-09-12

Football-spelers lopen groter risico op Alzheimer

Professionele Amerikaanse football-spelers lopen mogelijk een groter risico om te overlijden ten gevolge van aandoeningen die de hersencellen aantasten, zoals de ziektes van Alzheimer of Gehrig. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health. De onderzoekers stelden vast dat spelers met minstens vijf jaar ervaring in het professioneel American football drie keer meer risico bleken te lopen om te overlijden aan ziektes die de hersencellen aantasten dan de gemiddelde bevolking. De onderzoekers voegen er aan toe dat ook de positie op het terrein een impact lijkt te hebben op het risico op hersenaandoeningen. Onder meer quarterbacks zouden tot de grootste risico-groepen behoren. Volgens de wetenschappers bevestigen de resultaten van het onderzoek de theorie dat hersenletsels op het sportterrein mogelijk later aanleiding kunnen geven tot degeneratieve aandoeningen.

Lees Verder

20:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, sport, alzheimer |  Facebook |

26-07-11

Aanslepend arbeidsconflict in American football ten einde

Het arbeidsconflict in de Amerikaanse National Football League (NFL) is opgelost. De spelersvakbond NFL Players Association verklaarde zich akkoord met een nieuw loonakkoord voor een periode van tien jaar met de clubeigenaars. De spelersvertegenwoordigers van de tweeëndertig teams uit het Amerikaanse football verklaarden zich unaniem akkoord met de verdeelsleutel van een jaarlijks inkomstenbedrag van 9 miljard dollar. Daarmee komt een einde aan een crisis van vierenhalve maand.

Eerder al hadden ook de clubeigenaars zich al akkoord verklaard met het nieuwe voorstel. "We hadden al langere tijd verwacht dat er uiteindelijk een akkoord zou kunnen gesloten worden," merkte Roger Goodell, commissioner van de National Football League, op na de ondertekening van het akkoord. "Het is vooral goed nieuws dat alle aandacht opnieuw op het sportieve aspect van het American football kan worden gericht." Goodell stelde dat een akkoord voor een periode van tien jaar een uitstekende realisatie is.

Het was bijna een kwarteeuw geleden dat de National Football League nog met een staking van de spelers was geconfronteerd. In het nieuwe akkoord is voorzien dat de clubeigenaars 53 procent van de inkomsten zullen toegewezen krijgen. In het vorige contract hadden clubs en spelers elk recht op 50 procent van de inkomsten. Daartegenover krijgen de spelers gunstiger voordelen aangeboden. De spelers beslisten om na het akkoord onmiddellijk de trainingen te hervatten. De nieuwe competitie gaat zoals gepland in de tweede week van september van start.

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, staking, sport |  Facebook |

12-05-11

Staking American football dreigt televisiekijkers te kosten

Het Amerikaanse voetbal dreigt gevoelig aan belangstelling te verliezen indien er geen oplossing wordt gevonden tussen de organisatoren en de spelersvakbond. Dat blijkt uit een enquête van het bureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat 19 procent van de Amerikanen aangeeft wellicht minder wedstrijden op televisie te zullen volgen indien de stakingsacties gehandhaafd blijven en het seizoen in de herfst later van start zou gaan. Slechts 2 procent zegt van plan te zijn om meer te kijken. Eén op tien kon daarover nog geen uitspraken doen.

Er wordt opgemerkt dat het mannelijk publiek meer geneigd is om af te haken. Bij de mannelijke televisiekijkers zegt immers 22 procent wellicht minder naar de uitzendingen te zullen kijken, tegenover 16 procent bij de vrouwen. Er wordt aan toegevoegd dat bij de vijfenvijftigplussers 25 procent van plan is om minder naar de uitzendingen te zullen kijken. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig bedraagt dat slechts 12 procent. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar denkt 19 procent minder te zullen kijken.

Ook wordt gesteld dat in de Amerikaanse middenklasse - met een inkomen tussen 35.000 dollar en 49.999 dollar - 21 procent van plan zegt te zijn om minder te zullen kijken indien de start van het seizoen zal moeten worden uitgesteld. In de rijkste categorie - met een inkomen van meer dan 75.000 dollar - bedraagt dat 20 procent. Er wordt ook nog gesteld dat in de categorie tussen 35.000 dollar en 49.000 dollar slechts 2 procent nog geen uitspraak kon doen over de impact van de staking op zijn kijkgedrag.

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, media, televisie |  Facebook |

28-08-10

Waarde Amerikaanse football-clubs voor het eerst gedaald

De clubs uit de Amerikaanse National Football League (NFL) hebben op dit ogenblik een gemiddelde waarde van 1,02 miljard dollar. Dat is een daling met 2 procent tegenover vorig seizoen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het magazine Forbes. Het is volgens het magazine voor de eerste keer in de geschiedenis dat de waarde van de Amerikaanse football-competitie is gedaald. Daarbij wordt opgemerkt dat éénentwintig van de tweeëndertig clubs in waarde zijn gedaald, terwijl zeven andere clubs een status-quo lieten optekenen. De terugval is volgens Forbes te wijten aan een dalende vraag door de economische crisis, terwijl veel teams ook minder inkomsten halen uit andere activiteiten dan de televisierechten.

Ondanks de algemene daling van de gemiddelde waarde, kennen de televisierechten volgens Forbes een toename. Het voorbije jaar stegen de inkomsten uit vergoedingen van de nationale televisiezenders per club met 1,4 procent tot 95,8 miljoen dollar. Bij andere inkomstenposten werd een stijging met 25,5 procent opgetekend tot 45,8 miljoen dollar. De totale spelerskost steeg echter met 4 procent tot 4,5 miljard dollar. Het operationeel clubinkomen steeg het voorbije jaar met 3,1 procent tot een recordniveau van gemiddeld 33 miljoen dollar per team. De meest waardevolle club uit de Amerikaanse football-competitie zijn de Dallas Cowboys. De waarde van het team steeg met 9 procent tot 1,8 miljard dollar.

Op uitzondering van de Engelse voetbalclub Manchester United, die een waarde heeft van 1,84 miljard dollar, vormen de Dallas Cowboys het meest waardevolle product uit de sportindustrie. De tien minst waardevolle clubs uit de Amerikaanse football-competitie verloren het voorbije jaar aan waarde. De zwaarste daling werd opgetekend door de Jacksonville Jaguars, die een terugval met 16 procent tot 725 miljoen dollar lieten optekenen. Twee clubs waren het voorbije seizoen verlieslatend. De Detroit Lions lieten een operationeel verlies van 2,9 miljoen optekenen, terwijl de Miami Dolphins de competitie eindigden met een verlies van 7,7 miljoen dollar. Het is de derde keer op vier jaar tijd dat de Detroit Lions verlieslatend zijn.

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, dallas cowboys |  Facebook |

05-05-10

Anheuser-Busch nieuwe sponsor van Amerikaans football

Het bierconcern AB InBev heeft een sponsoringcontract ondertekend met de Amerikaanse National Football League. Door het contract wordt Bud Light, één van de topmerken van Anheuser-Busch, de officiële biersponsor van de Amerikaanse football-competitie. Het contract tussen de National Football League en Anheuser-Busch, de Amerikaanse tak van AB InBev, werd bekend gemaakt enkele uren nadat rivaal MillerCoors had aangegeven dat het zijn lopende contract met de National Football League niet zou verlengen omdat het concern niet akkoord kon gaan met de financiële voorwaarden die de football-league had gesteld. Daardoor loopt de sponsoring van Coors Light op het einde van het lopende seizoen af. Bud Light wordt vanaf het volgende seizoen de officiële biersponsor. Financiële details over de overeenkomst werden niet bekend gemaakt.

"Anheuser-Busch blijft investeren die projecten die onze merken ondersteunen," aldus David Peacock, president van de Amerikaanse bierproducent tegenover het persbureau Associated Press. "Bovendien hebben onze kostenbesparingen de ruimte gecreëerd om opportuniteiten zoals de sponsoring van de National Football League te kunnen realiseren." Er werd niet bekend hoe lang de sponsoring loopt. Alleen werd gezegd dat het project over meer dan één seizoen loopt. Toen Anheuser-Busch werd overgenomen door InBev, hadden veel waarnemers zich afgevraagd of de besparings-strategie van het Belgisch-Braziliaanse concern een impact zou hebben op het marketingbudget van de Amerikaanse bierproducent, die traditioneel een belangrijke aanwezigheid had in de sportwereld en de advertentie-sector. Bud Light was ook tijdens de jaren negentig al sponsor van de National Football League, al was er ook toen al een afwisseling met concurrent Miller.

De reclames van Anheuser-Busch worden vaak vereenzelvigd met de Super Bowl, het belangrijkste evenement van de National Football League. Anheuser-Busch heeft al tweeëntwintig jaar de exclusieve alcohol-reclamerechten van de Super Bowl in bezit. Coors Light was de voorbije acht jaar sponsor van de National Football League. Leo Kiely, chief executive van MillerCoors, zegt een aanbod gedaan te hebben voor de verlenging van de samenwerking, maar dat voorstel werd niet aanvaard. MillerCoors heeft nog wel een aantal sponsoringcontracten met een aantal football-teams. Die projecten zullen worden verder gezet, maar er is volgens MillerCoors nu een groot bedrag vrijgemaakt dat voor andere projecten kan worden ingezet. Anheuser-Busch kan door de overeenkomst het logo en het handelsmerk van de National Football League in zijn reclame en marketing gebruiken.

15:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, sponsoring, ab inbev, bud light |  Facebook |

03-05-09

Londen wil Amerikaanse Super Bowl aantrekken

De Britse hoofdstad Londen heeft zijn ook laten vallen op de Super Bowl, de belangrijkste sportgebeurtenis van het jaar in de Verenigde Staten. Het Londense stadsbestuur heeft een aanbod gedaan aan de Amerikaanse National Football League (NFL) om het evenement binnen de acht jaar op Brits grondgebied te organiseren. Dat zou de allereerste keer zijn dat de Super Bowl buiten de Verenigde Staten zou worden georganiseerd. David Hornby, commercieel directeur van het toeristisch bureau Visit London, zou van de National Football League al een toezegging hebben gekregen. Er zou naar gestreefd worden om het evenement in 2014, 2015 of 2016 naar Londen te halen.

"De Amerikaanse National Football League heeft in het Wembley Stadion al twee keer een football-wedstrijd georganiseerd," aldus de Britse krant The Sunday Telegraph. "In oktober van dit jaar is een derde editie voorzien. Volgens de National Football League is Londen de meest geschikte kandidaat om de Super Bowl buiten Amerikaans grondgebied te organiseren." Volgens The Sunday Telegraph zou het organiseren van de Super Bowl ongeveer 350 miljoen pond bijdragen tot de Britse economie. Jonathan Gregory, commercieel directeur van het Wembley Stadion, zegt dat alles in het werk zal gezet worden om met de National Football League samen te werken om het evenement naar Londen te halen.

Een woordvoerder van de National Football League stelt wel dat het Londense aanbod puur theoretisch is. "Er is nog geen enkele officieel bod ingediend," wordt er daarbij opgemerkt. "Er staat daarover nog niets zwart-wit op papier. Er is enkel gepraat over een aantal voorwaarden die aan het organiseren van de Super Bowl zijn verbonden." De National Football League zou onder meer vragen hebben of rond het Wembley Stadion de traditionele honderden party's rond het evenement kunnen gehouden worden. Londen zegt echter gemakkelijk ongeveer honderd randgebeurtenissen te kunnen organiseren en ook de verwachte honderdduizend supporters uit de Verenigde Staten te kunnen opvangen.

Londen kan pas voor de editie van 2014 van de Super Bowl bieden. Tot dan liggen de locaties vast, want het evenement voor 2013 wordt binnenkort wellicht toegewezen aan New Orleans. Ook 2016, wanneer de Super Bowl zijn vijftigste verjaardag viert, lijkt ambitieus. Londen organiseert in 2012 de Olympische Zomerspelen en is ook kandidaat om in 2018 het Wereldkampioenschap Voetbal te organiseren.

21:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, londen, sport, super bowl |  Facebook |