01-09-17

American football worstelt nog steeds met imagoproblemen

Het American football kampt met diverse problemen. Die knelpunten lijken zich echter niet tot moeilijkheden voor de inkomsten uit de televisiereclame uit te breiden. Dat zegt Wayne Friedman, redacteur bij het nieuwsplatform Mediapost, op basis van statistieken die consulent YouGov heeft gepubliceerd over de percepties van het Amerikaanse publiek rond de National Football League (NFL). Daarbij moet volgens Friedman worden vastgesteld dat het American football in vergelijking met onder meer de Major League Baseball (MLB) in de percepties van het publiek relatief lage scores behaalt.

Uit de enquête van YouGov, de voorbije vier jaar uitgevoerd bij zestigduizend Amerikaanse consumenten, bleek dat het publiek over het baseball in het algemeen - door nieuwsberichten, reclame of persoonlijke communicaties - de twee weken voordien consequent positievere boodschappen had vernomen dan over het American football. “Al sinds twee jaar moeten over het baseball positievere boodschappen worden gemeld dan over het American football,” benadrukt Wayne Friedman. “De enige uitzondering daarop werd gevormd door de periode van januari dit jaar, toen onder invloed van onder meer de Super Bowl een grote interesse in het football kon worden geregistreerd.”

Eind vorig jaar moest volgens Friedman over het football zelfs een sterk negatieve score worden gemeld. “De sport is dan ook met een opeenstapeling van problemen geconfronteerd,” merkt hij op. “In eerste plaats waren er de berichten over de medische veiligheid van de spelers, gekoppeld aan een aantal incidenten van wangedrag van spelers buiten het terrein. Bovendien was er het schandaal bij de New England Patriots, die gesanctioneerd werden met puntenverlies en een geldboete omdat ze tijdens een wedstrijd tegen de Indianapolis Colts met gemanipuleerde ballen hadden gespeeld. Al die problemen hadden ook een impact op de kijkcijfers.”

Wedstrijden van het American football hadden vorig jaar nog gemiddeld 17,1 miljoen televisiekijkers. Dat betekende een daling met 9 procent tegenover het jaar voordien. Ook bij de kampioenschapswedstrijden werd een daling met 6 procent tot gemiddeld 32,6 miljoen kijkers geregistreerd. Tegelijkertijd echter stegen de reclame-inkomsten tot 4,2 miljard dollar, tegenover 3,8 miljard dollar het jaar voordien. Verwacht wordt dat de prijzen voor de reclamespots in de uitzendingen verder zullen blijven stijgen. Vorig jaar moest in Sunday Night Football (NBC) voor een reclamespot van dertig seconden 614.972 dollar worden betaald. Dat vertegenwoordigde een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football |  Facebook |

13-12-12

Football blijft Amerikaanse televisie domineren

Football heeft ook dit jaar het Amerikaanse televisiescherm gedomineerd. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Nielsen. Uitzendingen van de National Football League (NFL) namen in de rangschikking acht van de tien hoogste plaatsen in. Op de eerste plaats staat de Super Bowl tussen de New York Giants en de New England Patriots, die in totaal 111,3 miljoen televisiekijkers registreerde. In totaal 38,4 procent van de Amerikaanse bevolking volgde de wedstrijd. De Super Bowl nam ook de volgende drie plaatsen in beslag, terwijl andere uitzendingen van de National Football League de plaatsen vijf tot acht innemen. Op de negende plaats staat de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen, die in de Verenigde Staten door 40,6 miljoen televisiekijkers werd gevolgd. De tiende plaats werd ingenomen door de Grammy Awards met 39,9 miljoen kijkers. De Grammy Awards vertegenwoordigden het enige programma dat niet met sport was gerelateerd.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, televisie |  Facebook |

09-09-12

Football belangrijk voor Amerikaans hoger onderwijs

Het American football is in de Verenigde Staten een belangrijke factor om het hoger onderwijs te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stanford. Onderzoeksleider Mitchell Stevens benadrukt dat in geen enkel ander land sport en universiteit dichter aan mekaar worden gelinkt dan in de Verenigde Staten. Stevens geeft toe dat academici football slechts als een randactiviteit van het hoger onderwijs bestempelen, maar onder meer wanneer naar donaties wordt gekeken, blijkt volgens de wetenschappers duidelijk dat de sport in werkelijkheid een bijzonder centrale functie vervult. Cruciaal daarbij is volgens Stevens de status, zowel op het sportterrein als in de leslokalen. Bovendien hebben de sportactiviteiten volgens de wetenschappers ook geleid tot een wisselwerking tussen de verschiillende onderwijsinstituten.

Lees Verder

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, onderwijs |  Facebook |

06-09-12

Football-spelers lopen groter risico op Alzheimer

Professionele Amerikaanse football-spelers lopen mogelijk een groter risico om te overlijden ten gevolge van aandoeningen die de hersencellen aantasten, zoals de ziektes van Alzheimer of Gehrig. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health. De onderzoekers stelden vast dat spelers met minstens vijf jaar ervaring in het professioneel American football drie keer meer risico bleken te lopen om te overlijden aan ziektes die de hersencellen aantasten dan de gemiddelde bevolking. De onderzoekers voegen er aan toe dat ook de positie op het terrein een impact lijkt te hebben op het risico op hersenaandoeningen. Onder meer quarterbacks zouden tot de grootste risico-groepen behoren. Volgens de wetenschappers bevestigen de resultaten van het onderzoek de theorie dat hersenletsels op het sportterrein mogelijk later aanleiding kunnen geven tot degeneratieve aandoeningen.

Lees Verder

20:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, sport, alzheimer |  Facebook |

26-07-11

Aanslepend arbeidsconflict in American football ten einde

Het arbeidsconflict in de Amerikaanse National Football League (NFL) is opgelost. De spelersvakbond NFL Players Association verklaarde zich akkoord met een nieuw loonakkoord voor een periode van tien jaar met de clubeigenaars. De spelersvertegenwoordigers van de tweeëndertig teams uit het Amerikaanse football verklaarden zich unaniem akkoord met de verdeelsleutel van een jaarlijks inkomstenbedrag van 9 miljard dollar. Daarmee komt een einde aan een crisis van vierenhalve maand.

Eerder al hadden ook de clubeigenaars zich al akkoord verklaard met het nieuwe voorstel. "We hadden al langere tijd verwacht dat er uiteindelijk een akkoord zou kunnen gesloten worden," merkte Roger Goodell, commissioner van de National Football League, op na de ondertekening van het akkoord. "Het is vooral goed nieuws dat alle aandacht opnieuw op het sportieve aspect van het American football kan worden gericht." Goodell stelde dat een akkoord voor een periode van tien jaar een uitstekende realisatie is.

Het was bijna een kwarteeuw geleden dat de National Football League nog met een staking van de spelers was geconfronteerd. In het nieuwe akkoord is voorzien dat de clubeigenaars 53 procent van de inkomsten zullen toegewezen krijgen. In het vorige contract hadden clubs en spelers elk recht op 50 procent van de inkomsten. Daartegenover krijgen de spelers gunstiger voordelen aangeboden. De spelers beslisten om na het akkoord onmiddellijk de trainingen te hervatten. De nieuwe competitie gaat zoals gepland in de tweede week van september van start.

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, staking, sport |  Facebook |

12-05-11

Staking American football dreigt televisiekijkers te kosten

Het Amerikaanse voetbal dreigt gevoelig aan belangstelling te verliezen indien er geen oplossing wordt gevonden tussen de organisatoren en de spelersvakbond. Dat blijkt uit een enquête van het bureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat 19 procent van de Amerikanen aangeeft wellicht minder wedstrijden op televisie te zullen volgen indien de stakingsacties gehandhaafd blijven en het seizoen in de herfst later van start zou gaan. Slechts 2 procent zegt van plan te zijn om meer te kijken. Eén op tien kon daarover nog geen uitspraken doen.

Er wordt opgemerkt dat het mannelijk publiek meer geneigd is om af te haken. Bij de mannelijke televisiekijkers zegt immers 22 procent wellicht minder naar de uitzendingen te zullen kijken, tegenover 16 procent bij de vrouwen. Er wordt aan toegevoegd dat bij de vijfenvijftigplussers 25 procent van plan is om minder naar de uitzendingen te zullen kijken. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig bedraagt dat slechts 12 procent. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar denkt 19 procent minder te zullen kijken.

Ook wordt gesteld dat in de Amerikaanse middenklasse - met een inkomen tussen 35.000 dollar en 49.999 dollar - 21 procent van plan zegt te zijn om minder te zullen kijken indien de start van het seizoen zal moeten worden uitgesteld. In de rijkste categorie - met een inkomen van meer dan 75.000 dollar - bedraagt dat 20 procent. Er wordt ook nog gesteld dat in de categorie tussen 35.000 dollar en 49.000 dollar slechts 2 procent nog geen uitspraak kon doen over de impact van de staking op zijn kijkgedrag.

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, media, televisie |  Facebook |

28-08-10

Waarde Amerikaanse football-clubs voor het eerst gedaald

De clubs uit de Amerikaanse National Football League (NFL) hebben op dit ogenblik een gemiddelde waarde van 1,02 miljard dollar. Dat is een daling met 2 procent tegenover vorig seizoen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het magazine Forbes. Het is volgens het magazine voor de eerste keer in de geschiedenis dat de waarde van de Amerikaanse football-competitie is gedaald. Daarbij wordt opgemerkt dat éénentwintig van de tweeëndertig clubs in waarde zijn gedaald, terwijl zeven andere clubs een status-quo lieten optekenen. De terugval is volgens Forbes te wijten aan een dalende vraag door de economische crisis, terwijl veel teams ook minder inkomsten halen uit andere activiteiten dan de televisierechten.

Ondanks de algemene daling van de gemiddelde waarde, kennen de televisierechten volgens Forbes een toename. Het voorbije jaar stegen de inkomsten uit vergoedingen van de nationale televisiezenders per club met 1,4 procent tot 95,8 miljoen dollar. Bij andere inkomstenposten werd een stijging met 25,5 procent opgetekend tot 45,8 miljoen dollar. De totale spelerskost steeg echter met 4 procent tot 4,5 miljard dollar. Het operationeel clubinkomen steeg het voorbije jaar met 3,1 procent tot een recordniveau van gemiddeld 33 miljoen dollar per team. De meest waardevolle club uit de Amerikaanse football-competitie zijn de Dallas Cowboys. De waarde van het team steeg met 9 procent tot 1,8 miljard dollar.

Op uitzondering van de Engelse voetbalclub Manchester United, die een waarde heeft van 1,84 miljard dollar, vormen de Dallas Cowboys het meest waardevolle product uit de sportindustrie. De tien minst waardevolle clubs uit de Amerikaanse football-competitie verloren het voorbije jaar aan waarde. De zwaarste daling werd opgetekend door de Jacksonville Jaguars, die een terugval met 16 procent tot 725 miljoen dollar lieten optekenen. Twee clubs waren het voorbije seizoen verlieslatend. De Detroit Lions lieten een operationeel verlies van 2,9 miljoen optekenen, terwijl de Miami Dolphins de competitie eindigden met een verlies van 7,7 miljoen dollar. Het is de derde keer op vier jaar tijd dat de Detroit Lions verlieslatend zijn.

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football, dallas cowboys |  Facebook |