13-03-11

Opdrachten Brits forensisch onderzoek met kwart gedaald

De Britse Forensic Science Service (FSS) heeft het voorbije jaar van de politiediensten 23 procent minder opdrachten gekregen om forensische onderzoeken uit te voeren. De politiediensten voeren aan dat die daling een rechtstreeks gevolg is van de budgetbeperkingen van de Britse overheid. De Forensic Science Service waarschuwt dat die besparingen een hypotheek kunnen leggen op het succes van het gerechtelijk onderzoek en ook gerechtelijke dwalingen in de hand zouden kunnen werken.

"Een aantal politiediensten voeren sommige onderzoeken nu zelf uit of maken een selectie in de bewijzen om uit te zoeken welke stalen het best voor analyses kunnen worden opgezonden," stipt BBC News aan. "Eerder had James Brokenshire, minister van criminaliteitsbestrijding, gezegd dat de markt voor het forensisch onderzoek twee jaar geleden een nog een omvang had van 170 miljoen pond, maar tegen het midden van het decennium zou dalen tot ongeveer 110 miljoen pond."

De forensisch wetenschappers wijzen erop dat het interne onderzoeksniveau van de politie onmogelijk het kwaliteitsniveau van de gespecialiseerde laboratoria kan evenaren. Roger Blackmore, onderzoeker bij het laboratorium Hayward Associates, merkt op dat de politie het is vele gevallen wellicht bij het rechte eind zal hebben en dezelfde resultaten zal boeken als de gespecialiseerde wetenschappers, maar dreigt men toch bewijsmateriaal te missen.

De politie van Suffolk zegt dat er door de besparingen op dit ogenblik al geen dna-onderzoek meer gebeurt bij onderzoek naar geweldpleging, inbraken, diefstallen en vandalisme.