23-12-13

Forenzen belangrijke doelmarkt voor merken en retailers

Forenzen vormen voor merken en retailers een bijzonder geëngageerd en actief mobiel publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Geometry Global bij tweeduizend Britse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 89 procent van de respondenten getuigen onderweg gebruik te maken van hun mobiele telefoon. Dat is volgens Geometry Global ook geen verrassing, aangezien de mobiele activiteiten de reiziger helpen de tijd voor de verplaatsing op een zinvolle manier in te vullen en hen bovendien de kans bieden om voor de rest van de dag waardevolle tijd uit te sparen. Uiteindelijk zou 31 procent tijdens de verplaatsing ook tot een daadwerkelijke aankoop overgaan.

De onderzoekers stelden vast dat de forenzen zich tijdens hun dagelijkse verplaatsingen met hun mobiele activiteiten vooral toespitsen op het verzamelen van informatie rond reizen en toeristische bestemmingen (33 procent), gevolgd door boeken en muziek (23 procent), kleding (22 procent) en voeding (17 procent). “Deze groep geëngageerde en actieve shoppers, die door hun beroepsbezigheden bovendien over een belangrijk aankoopbudget beschikken, kunnen voor merken en retailers een interessant doelpubliek vormen,” stipt Geometry Global aan. “Door deze verplaatsingen heeft de marketeer in de ochtend en de namiddag telkens een tijdsvenster om deze groep consumenten te bereiken.”

“Deze commuter-commerce heeft niet alleen de potentie om de dagelijkse shopping-gewoontes te veranderen, maar kan ook een belangrijke impact hebben op de verdere uitbouw van de omgeving van haltes en stations van het openbaar vervoer,” zegt Hugh Boyle, chief digital officer bij Geometry Global. “Deze locaties zouden eventueel kunnen evolueren tot verdeelpunten waar de forenzen hun eerder mobiel bestelde producten op de terugweg naar huis kunnen ophalen.” De onderzoekers stelden verder vast dat 51 procent van de respondenten aangeeft van plan te zijn om zijn mobiele activiteit in de toekomst nog verder op te drijven.

Lees Verder

13:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: forenzen |  Facebook |

12-11-13

Ook bij forenzen kan genderkloof worden opgemerkt

Ook bij forenzen blijft er een duidelijke genderkloof bestaan. Dat kan zelfs worden opgemerkt in Zweden, dat nochtans bekend staat om zijn egalitair georiënteerde cultuur. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Gothenburg. De Zweedse onderzoekers stelden daarbij vast dat bij vele gezinnen met tweeverdieners het verplaatsingsprobleem van de man op de eerste plaats komt. Dat geldt volgens de wetenschappers vooral in huishoudens met een conservatieve visie op het rollenpatroon binnen het gezin. Huishoudens met een progressievere visie zouden daarentegen vaker op zoek gaan naar alternatieve oplossingen.

“Mannen en vrouwen blijken in het algemeen een verschillend forenzen-gedrag te vertonen,” merkt onderzoeker Ana Gil Sola, specialist menselijke geografie aan de University of Gothenburg, op. “Dat wordt echter in grote mate bepaald door de visie van het gezin op het rollenpatroon in het huishouden. In gezinnen met een conservatieve benadering van het rollenpatroon krijgt de man de prioriteit op het gebruik van de gezinswagen. Wanneer de man gebruik maakt van de enige wagen binnen het gezin, blijkt het koppel er ook vaak van overtuigd te zijn dat het gezamenlijke budget zich geen tweede auto kan veroorloven, ook al zou een bijkomend vervoermiddel het leven van de vrouw als forens gevoelig vergemakkelijken.”

“Dat patroon blijkt zelfs vaak gehandhaafd wanneer de vrouw met behulp van een auto een betere positie op de arbeidsmarkt zou kunnen veroveren,” voert Ana Gil Sola aan. “Het omgekeerde fenomeen wordt daarentegen nagenoeg nooit aangetroffen. Aan de mobiliteit van de man kleeft geen prijs. De prioriteit van de mannelijke mobiliteit wordt in deze gezinnen algemeen aanvaard en wordt nooit in vraag gesteld. Gezinnen die een gelijkheid tussen beide partners nastreven, zullen daarentegen sneller geneigd zijn om twee wagens te kopen of andere oplossingen te zoeken. In deze gezinnen worden meer alternatieve oplossingen gevonden, aangezien zij er een groter belang aan hechten niet in traditionele patronen te vervallen.”

Tijdens de duur van het onderzoek, dat in het midden van de jaren negentig werd opgestart en over een periode van tien jaar werd uitgespreid, is volgens Ana Gil Sola wel een lichte evolutie naar voor gekomen. “De impact van het geslacht op de afstand van de verplaatsing, de reissnelheid en het gebruik van de auto is daarbij enigszins afgenomen,” geeft de onderzoekster toe. “Toch blijven ook nu nog altijd duidelijke verschillen merkbaar.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: forenzen, genderkloof |  Facebook |

06-05-13

Groot deel forenzen zou piekuren kunnen vermijden

Minstens één op drie werknemers die tijdens de piekuren met zijn auto in de verkeersdrukte terecht komt, zou zich perfect op een ander ogenblik kunnen verplaatsen of van een ander vervoermiddel gebruik kunnen maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sydney. De onderzoekers merken op dat in Sydney, de stad met de grootste verkeerscongestie van heel Australië, één op vier in principe de fileproblematiek zou kunnen vermijden door op een ander tijdstip te vertrekken.

De onderzoekers berekenden dat een verkeersheffing van 5 dollarcent per kilometer op drukke verkeerswegen 35 procent van de autobestuurders zou kunnen aanzetten om op een ander tijdstip te reizen of een alternatief vervoermiddel te gebruiken. "Er wordt vaak verteld dat forenzen niet de nodige flexibiliteit hebben om hun verplaatsingen aan te passen, maar dat blijkt niet met de realiteit te stroken," merkt onderzoeker David Hensher, professor aan het Institute of Transport and Logistic Studies (ITLS) van de University of Sydney, op.

"Het terugschroeven van de verkeersdrukte tijdens de piekuren met ongeveer 6 procent zou een belangrijke impact hebben op de congestie," zegt professor Hensher nog. Uit het rapport bleek dat een verkeersheffing 13 procent van de forenzen zou kunnen aanzetten om over te stappen op het openbaar vervoer, terwijl 22 procent op een ander tijdstip zou reizen. Een verkeersheffing blijkt volgens de onderzoeker dan ook een zinvol middel om de verkeerscongestie te bestrijden. De onderzoekers stelden ook vast dat een verbetering van het openbaar vervoer volgens 53 procent van de Australiërs absolute prioriteit zou moeten genieten.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: forenzen, transport |  Facebook |

29-01-13

Autoverplaatsing slecht voor lichaamsgewicht werknemer

Het gebruik van een actief transportmiddel voor verplaatsingen tussen de woonplaats en het werk kan een uitstekende strategie zijn om gewichtstoename tegen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Baker IDI Heart and Diabetes Institute in Melbourne bij ruim achthonderd Australische werknemers. De onderzoekers stellen dat werknemers door het gebruik van de wagen voor verplaatsingen naar het werk meer aan gewicht winnen dan collega's die op een ander vervoermiddel beroep doen.

"Een werkverplaatsing is ook een relevant gezondheidsgedrag voor personen die tijdens hun vrije tijd voldoende fysiek actief zijn," merkt onderzoeksleider Takemi Sugiyama, epidemioloog aan het Baker IDI Heart and Diabetes Institute. "Om toch voldoende lichaamsbeweging te hebben om gewichtstoename te vermijden, zou het voor de meeste werknemers echter aangewezen zijn om fysieke activiteit te accumuleren aan de hand van een actief transportmiddel dan door lichaamsbeweging tijdens de vrije tijd."

De onderzoekers stelden vast dat de proefpersonen tijdens een periode van vier jaar 3,5 pond zwaarder werden. "Werknemers die zich dagelijks met de wagen verplaatsten, bleken het meest aan gewicht bijgewonnen te hebben," voert Sugiyama aan. "Collega's die slechts occasioneel of nooit gebruik maakten van de wagen, bleken minder met gewichtstoename geconfronteerd te worden. Werknemers die dagelijks van de auto gebruik maken, zelfs wanneer ze wekelijks lichaamsbeweging kenden, wonnen gemiddeld 3 pond meer gewicht bij dan de andere proefpersonen."

Alleen proefpersonen die nooit gebruik maakten van de auto en tijdens hun vrije tijd fysiek actief waren, bleken een gewichtstoename te kunnen vermijden.

Lees Verder

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, forenzen |  Facebook |