24-06-13

Radicale breuk met fossiele brandstoffen is noodzakelijk

Indien men het klimaat wil redden, moet het overgrote deel van de voorraden fossiele brandstoffen onaangeroerd blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australische Climate Commission. Het verbranden van alle fossiele brandstofreserves zou volgens het rapport leiden tot een fundamentele verandering in het klimaat die het voortbestaan van de huidige menselijke samenleving in gevaar zou kunnen brengen. Er is volgens het rapport dan ook een dringende noodzaak om radicaal te breken met het gebruik van fossiele brandstoffen.

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, fossiele brandstoffen |  Facebook |

12-04-12

Multinationale klimaatcoaliteit moet bronnen fossiele brandstoffen opkopen

Om de impact van fossiele brandstoffen op de klimaatverandering terug te schroeven zou een multinationale klimaatcoalitie de rechten op deze bronnen in derde landen moeten opkopen en die voorraden vervolgens bewaren in plaats van te exploiteren. Dat is de conclusie van een rapport van Bard Harstad, professor economie en beleidswetenschappen aan de Northwestern University. Het rapport toont volgens Harstad aan dat men daarbij gebruik kan maken van mogelijkheden die de markt voor extractierechten te bieden heeft.

"Traditioneel wordt geprobeerd om de consumptie van fossiele brandstoffen te beperken door uitstootrechten, belastingen en internationale klimaatverdragen," merkt Bard Harstad op. "In werkelijkheid zou het echter meer resultaat opleveren wanneer bestaande voorraden steenkool, olie en andere fossiele brandstoffen zouden worden opgekocht bij landen die niet aan een klimaatcoalitie deelnemen. Dat betekent een radicale ommekeer tegenover de traditionele visie, die vooral de vraag naar brandstof wil beperken."

"Indien de klimaatcoalitie de vraag naar fossiele brandstoffen terugschroeft, zal de prijs op de internationale markten dalen," voert Harstad aan. "Daardoor zullen fossiele brandstoffen aantrekkelijker worden voor naties die niet aan de coalitie deelnemen. Indien de coalitie daarentegen de eigen productie zou terugschroeven, zal de prijs stijgen en zullen de derde partijen aangezet worden om de eigen productie op te drijven. In beide gevallen stijgt het verbruik van de fossiele brandstoffen en dus ook de uitstoot. Daarom moet een ander model worden gehanteerd."

Lees Verder

20-03-12

Technologie alleen kan wereld niet redden van fossiele brandstoffen

Technologie alleen zal de wereld niet in staat stellen om zich af te kunnen wenden van fossiele brandstoffen. Dat is de conclusie van een rapport van Richard York, socioloog aan de University of Oregon. Volgens de Amerikaanse wetenschapper is er vooral een verschuiving in het politieke en economische beleid noodzakelijk, zodat duidelijk wordt dat het concept van een onafgebroken groeiende energieconsumptie niet houdbaar blijft. De onderzoeker stelde onder meer vast dat er tien eenheden uit alternatieve bronnen noodzakelijk zijn om één eenheid fossiele brandstoffen te vervangen.

"Het International Panel on Climate Change verwacht dat alternatieve energiebronnen een evenwichtige vervanging zullen vormen voor de fossiele brandstoffen, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de complexiteit van het menselijk gedrag," merkt Richard York op. "In praktijk blijkt dat er onevenredig veel alternatieve bronnen zullen moeten worden inzet om de traditionele productie te vervangen. Het verleden heeft al aangetoond dat de groei van de nucleaire sector er niet in geslaagd is om de toename van de consumptie van fossiele brandstoffen in belangrijke mate af te remmen."

"Een toename van het aanbod blijkt ook de vraag te stimuleren," voert Richard York aan. "Het genereren van meer elektriciteit creëert een potentieel van groter verbruik. De ontwikkeling van nieuwe energie-technologieën leidt dan ook vaak tot een grotere energieconsumptie. Die energie-verbeteringen geven dan ook niet zelden aanleiding tot wagens met zwaardere motoren en grotere woningen. Het beleid mag dan ook niet enkel naar technologie kijken, maar moet ook rekening houden met de sociale context."

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, fossiele brandstoffen |  Facebook |