03-06-12

Bomen slaan minder koolstofdioxide op dan wordt aangenomen

Bomen slaan minder koolstofdioxide op dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Colorado State University. De onderzoekers stellen dat de fotosynthese van de boombladeren al in belangrijke mate is teruggevallen voor de herfst aanbreekt. Volgens de berekeningen van de Amerikaanse wetenschappers moet de opslagcapaciteit met 3 procent tegenover de oorspronkelijke inschattingen naar beneden worden bijgesteld.

"Op de eerste dag van de zomer vangen de bladeren het meeste zonlicht op," merkt onderzoeksleider William Bauerle, professor ecofysiologie aan de Colorado State University, op. "De dag nadien ligt die hoeveelheid licht echter al lager, waardoor de boombladeren aan hun verouderingsproces beginnen en de fotosynthese-activiteit begint af te nemen. Naarmate de zomer vordert neemt die activiteit in steeds grotere snelheid af, waardoor veel minder koolstofdioxide wordt opgenomen dan bij het begin van de zomer."

Door die correctie moet de opslagcapaciteit van het wereldwijde bosbestand volgens de onderzoekers worden geraamd op 56,7 petagram koolstofdioxide per jaar. Dat betekent een daling met 3,4 procent tegenover de eerdere ramingen. "Boombladeren hebben niet de capaciteit om de snelstijgende koolstofdioxide-niveaus op te vangen dan door wetenschappers tot nu toe werd ingeschat," voert Bauerle aan. "Misschien kunnen bladeren door de opwarming van de aarde langer groen blijven, maar dat heeft geen impact op de fotosynthese, die bepaald wordt door de lengte van de dag."

Lees Verder

09:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, fotosynthese |  Facebook |

05-05-12

Zweedse katalysator benadert snelheid natuurlijke fotosynthese

Onderzoekers aan het Royal Institute of Technology in Stockholm zeggen een moleculaire katalysator ontwikkeld te hebben die op een bijzonder snelle manier waterstof uit water kan genereren. Daarbij zouden volgens de Zweedse onderzoekers snelheden worden bereikt die de natuurlijke fotosynthese benaderen. De ontdekking kan volgens de onderzoekers een bijzonder belangrijke rol spelen in de toekomst in het opslaan van duurzame energie en alternatieven bieden voor fossiele brandstoffen.

Wetenschappers proberen al decennia een efficiënte methode te ontwikkelen om waterstof te produceren uit water. "Snelheid is tot nu toe echter altijd de grote hinderpaal geweest om een perfecte artificiële fotosynthese te kunnen realiseren," merkt onderzoeksleider Licheng Sun, professor organische scheikunde aan het Royal Institute of Technology, op. "Met de nieuwe katalysator kon echter een snelheid worden ontwikkeld die het proces van de natuurlijke fotosynthese benadert." Licheng Sun zegt met zijn methode ongetwijfeld een nieuw wereldrecord gevestigd te hebben.

Licheng Sun heeft het over een doorbraak die het mogelijk moet maken om in de toekomst op een grootschalige manier waterstof te produceren in de Sahara of om de techniek te combineren met traditionele zonnecellen. De onderzoeker verwacht dat het binnen een periode van tien jaar mogelijk zal zijn om op een commerciële manier synthetische brandstoffen te produceren die de concurrentie kunnen aangaan met fossiele brandstoffen. Ook zou de katalysator de energie van zonnecellen in waterstof kunnen opzetten, wat een oplossing zou bieden voor de opslag van elektriciteit.

Verder onderzoek zou de prijs van de technologie nog moeten kunnen drukken.

Lees Verder

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fotosynthese, brandstof, energie |  Facebook |