04-01-09

Wereld heeft nieuw voedingssysteem nodig

Garden-BountyDe wereld heeft een nieuw, duurzaam voedingssysteem nodig, gebaseerd op een aantal nieuwe normen. Dat zegt de Britse voedingsspecialist Tim Lang, lid van de pas opgerichte Britse Food Council. Het huidige voedingssysteem, dat ontwikkeld werd in de jaren veertig van de vorige eeuw, vertoont volgens hem structurele tekortkomingen, waaronder astronomische milieukosten. De nieuwe benadering moet volgens Lang tegemoetkomen aan een aantal basisnormen op het gebied van biodiversiteit, energie, water en verstedelijking. Dat nieuwe voedingssysteem zal er moeten voor zorgen dat de consument weer opnieuw in direct contact komt met de landbouw en de voedselproductie.

"Het huidige voedingssysteem is nog altijd gebaseerd op de periode van de stofstormen in de Verenigde Staten, de ineenstorting van de voedselproductie in Europa en de hongersnood in Azië," aldus Tim Lang, professor aan de London City Univercity, tegenover BBC News. "Op dat ogenblik was men ervan overtuigd dat de productie en de behoeften van de consument niet op elkaar waren afgestemd. Na de tweede wereldoorlog gingen voedingsspecialisten en beleidmakers ervan uit dat de uitbreiding van de productie de voedselprijzen zou doen dalen, terwijl betere diëten tot een grotere volksgezondheid zouden leiden. Maar in de jaren zeventig werd duidelijk dat men het op het vlak van volksgezondheid niet bij het rechte eind had gehad en dat er ook nieuwe problemen waren ontstaan op het vlak van leefmilieu."

Dertig jaar later is de situatie volgens Lang nog veel complexer geworden. "De groei in de voedingsproductie per hoofd van de wereldbevolking is aan het afvlakken en zelfs aan het dalen," benadrukt hij. "Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een ware explosie van de wereldbevolking. Tegen 2050 zullen er naar schatting negen miljard mensen moeten gevoed worden. Beleidsmakers en wetenschappers staan dan ook voor een fundamentele uitdaging. Hoe kunnen voedselsystemen hand in hand gaan met biodiversiteit, in plaats van die biodiversiteit uit te hollen. In de 21ste eeuw zullen er nieuwe voedingssystemen worden opgebouwd, waarin duurzaamheid een centrale rol speelt en meer mensen kunnen gevoed worden met een lagere inname van land."

Lang stelt dat de voedseleconomie volledig is gebaseerd op olie, een grondstof die uitgeput begint te raken. "De impact daarvan zorgt voor een grote volatiliteit op de voedselmarkten," voert uit aan. "Bovendien wordt een groot gedeelte van de voeding ingevoerd uit landen waar men met een tekort aan water wordt geconfronteerd. Biodiversiteit moet niet alleen worden beschermd, maar ook compleet anders worden opgevat. Biodiversiteit moet beginnen in de eigen tuin. Maar vooral de verstedelijking vormt een belangrijke uitdaging. Er leven nu meer mensen in de steden dan op het platteland en de vraag is waar zij hun voedsel zullen halen. Volgens topchef Raymond Blanc kan men in elke tuin, hoe klein ook, de mens opnieuw in contact brengen met het telen en bereiden van eten."

Raymond Blanc stelt dat de voedingsprijzen in de toekomst zullen blijven stijgen, wat steeds meer mensen zal aanzetten om hun eigen voeding te produceren. Dat zal volgens hem de consument opnieuw leren kiezen op basis van smaak in plaats van uitsluitend op zich. "Op dit ogenblik wordt 30 procent van het geproduceerde voedsel weggegooid omdat het niet de juiste vorm heeft," benadrukt hij. "De consument moet leren dat hij bij de keuze van zijn voeding ook een politieke, socio-economische en ecologische keuze maakt. Het vormt een statement over zijn mening over de maatschappij en de landbouw."

16:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, tim lang, found council |  Facebook |