06-04-18

Frans toerisme laat nieuw record optekenen

In Frankrijk kon het toerisme het voorbije jaar 429 miljoen overnachtingen registreren. Dat betekende een stijging met 5,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van Insee, het Franse bureau voor de statistiek. Opgemerkt wordt dat het Franse toerisme zich daarmee verder herstelt van de terugslag die werd ervaren van de terroristische aanslagen drie jaar geleden. Frankrijk blijft toeristisch de meest populaire bestemming van de wereld. Eerder had de Franse regering al gezegd vorig jaar 89 miljoen toeristen te hebben geteld. Tegen eind dit decennium wordt gestreefd naar 100 miljoen buitenlandse bezoekers per jaar.

De sterkste groei werd opgetekend bij de Russische toeristen, waar een toename met 32,9 procent kon worden gemeld. Daarna volgen toeristen uit Japan (22,1 procent), China (19,3 procent) en de Verenigde Staten (16 procent). Op de Europese markt werd de grootste stijging opgetekend bij toeristen uit Duitsland (9,9 procent), gevolgd door Spanje (11,3 procent) en Italië (9,2 procent). Uit cijfers van de Banque de France blijkt dat toeristen het voorbije jaar in Frankrijk ongeveer 54 miljard euro hebben uitgegeven, tegenover 49 miljard euro het jaar voordien. Het toerisme vertegenwoordigt ongeveer 7 procent van het totale Franse bruto binnenlandse product.

Begin dit decennium werden in Frankrijk ongeveer 400 miljoen overnachtingen per jaar opgetekend. Uit de cijfers van Insee blijkt verder dat de hotelsector, die zwaar door de gevolgen van de terroristische aanslagen werd getroffen, het voorbije jaar opnieuw een stijging met 4,9 procent kon melden. “Hoewel nog altijd met de concurrentie van de alternatieve overnachtingsplatformen, zoals Airbnb, rekening moet worden gehouden, heeft de hotelsector in de Franse metropolen het voorbije jaar met een groei van 8,8 procent toch een nieuw recordniveau bereikt,” aldus het Franse statistische bureau.

Lees Verder

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk |  Facebook |

04-01-18

Frankrijk lijkt niet langer een land van pessimisten

De Franse bevolking toont zich optimistischer over de toekomst. Er kan worden vastgesteld dat de gemiddelde Fransman tegenover de toekomst een positiever houding toont dan de acht voorbije jaren ooit het geval is geweest. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive en RTL Radio. De onderzoekers merken op dat met deze nieuwe enquête de Fransen hun imago als een land van pessimisten blijken af te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat 59 procent van de Franse bevolking zich voor het nieuwe jaar optimistisch opstelt. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van dit jaar. Tegenover het dieptepunt zes jaar geleden is er zelfs sprake van een stijging met 15 procentpunt.

Uit het onderzoek kon ook worden afgeleid dat de supporters van de Franse president Emmanuel Macron zich het meest positief over de toekomst uitlaten. Het grootste pessimisme kon daarentegen worden opgetekend bij de volgelingen van het extreemrechtse Front National. “Er kan ongetwijfeld gewag worden gemaakt van een Macron-effect,” becommentarieert Jean-Daniel Levy, hoofd politiek onderzoek bij Harris Interactive, de resultaten. Onder meer kan volgens Levy worden gewezen op een vernieuwde hoop op een Europese integratie, die als één van de prioriteiten van het beleid van Macron naar voor zijn geschoven.

“Er is in duidelijk een gevoel van een presidentschap dat consistentie vertoont, met ook goede vooruitzichten op het economische front,” benadrukte Levy nog tegenover het persbureau Reuters. “Er kan niet alleen afscheid worden genomen van de regeringsperiode van voormalig president François Hollande, die vooral een gevoel van malaise heeft gebracht. De Fransen horen bovendien veel over betere vooruitzichten voor economische groei en nieuwe banen. Er zijn signalen dat Frankrijk minder onder een depressie gebukt gaat.” Voor de eerste keer in vijf jaar gaf een meerderheid van 51 procent ook een positieve mening over het voorbije jaar. De twee jaren voordien hadden nog een negatieve score van 54 procent gekregen.

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk |  Facebook |

22-12-17

Frankrijk kondigt einde productie olie en gas aan

Nog slechts tot het einde van de jaren dertig zal de exploratie en productie van olie en gas op Frans grondgebied worden toegelaten. Dat heeft het Franse parlement beslist. Daarmee realiseert Frankrijk een wereldprimeur. Vergunningen voor nieuwe exploraties zullen vanaf nu worden afgewezen. Bestaande projecten worden nog geduld tot het einde van de jaren dertig, maar een verlenging van de bestaande concessies is uitgesloten. Waarnemers merken wel op dat de beslissing van Frankrijk grotendeels symbolisch moet worden opgevat. De productie vertegenwoordigt immers slechts een klein deel van de totale energiebehoefte van het land;

Frankrijk produceert jaarlijks ongeveer zes miljoen vaten fossiele brandstoffen. Dat vertegenwoordigt amper 1 procent van de nationale productie. Aan de import en raffinage van petroleum zal bovendien niet worden geraakt. Frankrijk heeft eerder al aangekondigd tegen het einde van de jaren dertig ook de stoppen met de verkoop van auto’s op benzine of diesel. De Franse president Emmanuel Macron gaf wel te kennen een afbouw van de nucleaire energie, zoals in Duitsland is voorzien, nog niet te kunnen doorvoeren. Prioriteit is volgens hem immers de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen en de sluiting van vervuilende steenkoolcentrales.

“Ik wil de kernenergie niet verdedigen,” beklemtoonde Macron. “Er moeten echter keuzes worden gemaakt. Daarbij moet volgens mij in Frankrijk, Europa en de rest van de wereld prioriteit worden verleend aan de emissies van koolstofdioxide en de opwarming van de aarde.” Nucleaire bronnen vertegenwoordigen in Frankrijk 75 procent van de totale energievoorziening. Macron wijst er daarbij op de kernenergie op het gebied van uitstoot als een zuivere energie moet worden bestempeld. De Franse Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) heeft aangekondigd over vier jaar een beslissing te zullen nemen over een eventuele verlenging van de levensduur van het Franse nucleaire park.

Frankrijk beschikt over achtenvijftig nucleaire reactoren. De uitbating is exclusief in handen van het staatsbedrijf Electricité de France (EdF).

Lees Verder

09:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, frankrijk |  Facebook |

28-08-17

Franse wijngaarden getroffen door droogte en vorst

De Franse wijn haalt dit jaar wellicht een productieniveau van 37,2 miljoen hectoliter. Dat betekent een daling met 18 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van landbouw. Tegenover de gemiddelde opbrengsten van de voorbije vijf jaar moet rekening gehouden worden met een daling met 17 procent. De achteruitgang moet volgens het rapport worden toegeschreven aan de vrieskou die alle Franse wijnregio’s tijdens de voorbije lente heeft getroffen. Ook het voorbije jaar werd de sector al geconfronteerd met een aantal klimaatincidenten, waardoor de productie een dubbelcijferige terugval had moeten melden.

Wetenschappers waarschuwen al langere tijd dat de klimaatverandering een belangrijke dreiging voor de Franse wijnproductie zou kunnen worden. Daarbij wordt erop gewezen dat de voorbije veertien jaar geregeld terugkerende hittegolven moesten worden geregistreerd, waardoor de Franse wijnmakers overtuigd zijn geraakt van de noodzakelijke strijd tegen de klimaatverandering. Het voorbije jaar moest al de laagste wijnoogst van de voorbije drie decennia melden. “Dit jaar werd de oogst geraakt tijdens een gevoelig stadium van de teelt,” wordt er opgemerkt. “Alle wijnregio’s werden geraakt, maar niet overal waren de gevolgen even zwaar.”

De wijnregio’s van Bordeaux, Charentes, Elzas en Jura werden het zwaarst getroffen. “Wijngaarden van een aantal bekkens - vooral in de Loire-vallei - konden weliswaar een gedeelte van de verliezen opvangen, maar een complete compensatie was onmogelijk,” wordt er aangevoerd. “Problemen bij onder meer Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais en Languedoc hebben de totale productie op een negatieve manier beïnvloed.” De problemen werden volgens het ministerie nog verergerd door een zware droogte die onder meer door producenten op Corsica en in Languedoc en Beaujolais werden ervaren. Er wordt anderzijds op gewezen dat die droogte wel de ziektebestrijding heeft vergemakkelijkt.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijnen, frankrijk |  Facebook |

27-08-17

Frankrijk consumeert minder fruit en groenten

Franse shoppers hebben het verbruik van verse groenten en fruit gevoelig teruggedraaid. Dat is het gevolg van economische druk en demografische veranderingen, waardoor echter de aanbevolen consumptie van vijf porties per dag minder vaak wordt gehaald. Dat blijkt uit een rapport van de denktank Crédoc. Vastgesteld werd dat het voorbije jaar nog 25 procent van de Franse volwassenen het aanbevolen volume van vijf porties fruit en groenten per dag haalde, tegenover nog 31 procent bij het begin van dit decennium. Het verbruik van kleine volumes - maximaal 3,5 porties per dag - nam tegelijkertijd met 9 procentpunt toe tot 54 procent.

Een gelijkaardig fenomeen moest volgens Crédoc worden vastgesteld bij kinderen tot zeventien jaar. In die groep bleek vorig jaar immers 45 procent minder dan twee porties per dag te consumeren, tegenover 32 procent begin dit decennium. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden verklaard door opleiding. In huishoudens met een gezinshoofd zonder een diploma consumeren kinderen minder dan twee porties fruit en groenten. Dat aandeel valt terug tot 23 procent in gezinnen waar de belangrijkste broodwinner een universitaire opleiding heeft genoten. Tegelijkertijd moet volgens Crédoc echter worden vastgesteld dat jonge volwassenen - ongeacht het opleidingsniveau - minder vaak de aanbevolen volumes eten.

Daarbij wordt opgemerkt dat de toename van een beperkte consumptie sinds het begin van dit decennium vooral bij jongere universitairen kan worden geregistreerd. "Dit fenomeen kan gedeeltelijk worden verklaard door een generatie-effect," aldus Crédoc. "Fransen tussen twintig en dertig jaar oud eten minder fruit en groenten dan hun ouders op dezelfde leeftijd. Op vijfentwintigjarige leeftijd wordt in Frankrijk per dag gemiddeld 50 gram groenten en 45 gram fruit geconsumeerd. Hun ouders - tussen veertig en vijftig jaar oud - gebruiken op diezelfde leeftijd daarentegen 145 gram groenten en 100 gram fruit.

Het fenomeen kan volgens de onderzoekers worden verklaard door een toenemende verstedelijking en veranderingen in het evenwicht tussen werk en gezin. Deze verschuivingen zetten de jongere generatie aan om vaker buitenshuis te eten, waardoor de consumptie van gemaksvoeding zoals pizza's, quiches, sandwiches, pasta's en rijst toeneemt. Tijdsdruk zet grotere gezinnen bovendien gemakkelijker aan het verbruik van fruit en groenten te verminderen. In gezinnen met minstens drie kinderen is de kans op een beperkte consumptie bij jongeren 17 procent hoger dan in huishoudens met slechts één kind. Dat geldt ook voor volwassenen. In gezinnen zonder kinderen blijkt 40 procent van de volwassenen een beperkte consumptie te melden. In huishoudens met minstens drie kinderen loopt dat op tot 69 procent.

In het zuidwesten en zuidoosten van het land, waar grotere teelt van groenten en fruit kan worden gemeld, blijft de terugval van de consumptie relatief beperkt. In de noordelijke regio's worden echter scores boven het nationale gemiddelde opgetekend.

Lees Verder

08:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, fruit, groenten |  Facebook |

22-03-17

Frankrijk heeft meest sombere burgers van Europa

Europeanen geven in het algemeen blijkt van een pessimistische stemming, maar vooral in Frankrijk moet een grote somberheid worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau Viavoice en de Britse denktank Demos bij nagenoeg achtduizend personen in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Polen, Zweden en Spanje. Daarbij werd vastgesteld dat nagenoeg overal een pessimistische visie op de toekomst van de Europese Unie moest worden opgetekend. Spanjaarden bleken het meest zonnige karakter van alle onderzochte landen te hebben en bleken in het algemeen optimistisch, ondanks een uitdagende economische context, te zijn ingesteld.

“Er kan duidelijk gewag gemaakt worden van een Franse malaise, die pessimisme over de toekomst, een sombere visie over de globalisering en een argwaan tegenover de politieke instellingen combineert,” benadrukt Didac Gutierrez-Peris, onderzoeksdirecteur bij Viavoice. Het onderzoek toonde dat 53 procent van de Fransen hun land in de loop van het volgende jaar verder zien afglijden, terwijl 33 procent vreest voor een verslechtering van de eigen situatie. Bovendien gaf 70 procent van de Franse respondenten te vrezen voor een nieuwe financiële crisis, terwijl bijna 60 procent ervan overtuigd is dat het land binnen een periode van tien jaar zijn eerste extreem-rechtse regering zal hebben.

Daarnaast moest worden vastgesteld dat meer dan 80 procent van de Fransen ervan overtuigd is dat hun land binnen een periode van zes maanden opnieuw door een terroristische aanslag zal worden getroffen. Bovendien bleek dat 71 procent weinig vertrouwen heeft in de eigen regering. “Frankrijk was ook de enige natie in de studie waar een meerderheid van de respondenten betoogde dat de globalisering een negatieve impact op het land heeft gehad,” benadrukken de onderzoekers. Daarbij wordt opgemerkt dat de somberheid van de Franse bevolking mogelijk een invloed zal hebben op de presidentsverkiezingen die volgende maand in het land worden georganiseerd.

Lees Verder

19:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk |  Facebook |

20-05-14

Frankrijk heeft minst gemotiveerde werknemers van Europa

Frankrijk heeft de minst gemotiveerde werknemers van Europa. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Edenred en Ipsos bij nagenoeg negenduizend werknemers in België, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Zweden, Portugal, Spanje en Frankrijk. De onderzoekers stelden vast dat 38 procent van de Franse werknemers toegeeft gedemotiveerd te zijn, tegenover een Europees gemiddelde van 29 procent. Volgens de Franse psychiater Eric Albert, oprichter van het Institut Français d’Action sur le Stress (Ifas) moet een gedeelte van de verklaring worden gezocht in de verschillende niveaus van economisch herstel. Landen die een beter herstel laten optekenen, getuigen immers ook van een betere levenskwaliteit op de werkvloer.

“In naties waar het economische herstel zich sterker heeft doorgezet - zoals Groot-Brittannië, Duitsland, België en Zweden - worden ook de beste cijfers op het gebied van arbeidstevredenheid opgetekend,” merkt Eric Albert op. “In Groot-Brittannië wordt op het gebied van arbeidstevredenheid een score gerealiseerd van 69 procent. In zuiderse landen, die nog altijd zwaarder met de gevolgen van de economische crisis worden geconfronteerd, ligt dat cijfer echter gevoelig lager. Daarbij werden voor Italië en Portugal scores van respectievelijk 62 procent en 60 procent opgetekend. Tegelijkertijd blijken in Zweden en Duitsland slechts respectievelijk 22 procent en 23 procent op een gebrek aan motivatie te wijzen.”

“Naarmate de externe onzekerheid groter wordt, dreigt ook de onderneming zich intern rigider op te stellen,” geeft de Franse psychiater aan. “Dat dreigt de demotivering bij de werknemer nog te doen toenemen, wat het management echter zal aanzetten om nog grotere druk uit te oefenen, waardoor uiteindelijk steeds meer werknemers een afkeer zullen krijgen van het systeem. Er moet echter ook erkend worden dat in Frankrijk altijd naar onvolkomenheden wordt gezocht om te kunnen klagen. Dat geldt ook voor de werknemer, die een arbeidssysteem zoekt dat hem zou toelaten maximaal van het leven te kunnen genieten. Nochtans weet iedereen dat arbeid vooral een inspanning vraagt.”

De onderzoekers stelden vast dat de Franse werknemers binnen Europa het meest gewag maken van een gebrek aan waardering voor de geleverde prestaties en respect voor hun persoon en ook het vaakst klagen over een gebrekkige verloning. Daarbij werd vastgesteld dat 52 procent van de Franse werknemers van mening is niet voldoende waardering te genieten voor de geleverde arbeid, tegenover een Europees gemiddelde van 46 procent. Ook blijkt dat 63 procent van de Fransen een gebrek aan respect voor zijn persoon ervaart, tegenover een Europees gemiddelde van 33 procent. Ook toonde 61 procent van de Fransen zich ontevreden over het ontvangen loon. In Europa is gemiddeld 51 procent van de werknemers niet tevreden met zijn salaris.

Slechts 75 procent van de Fransen heeft daarentegen het gevoel teveel tijd op de werkvloer te moeten doorbrengen. Daarmee laat de Franse werknemer een lagere score optekenen dan zijn andere Europese collega's, waar gemiddeld 90 procent van mening is dat zijn professionele activiteit teveel tijd opslorpt.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, motivatie |  Facebook |

21-07-13

Frankrijk etappe in wereldwijde ontwikkeling wijncultuur

De Franse wijncultuur gaat terug tot de keltische of gallische periode vier tot vijf eeuwen voor onze tijdsrekening. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. De stelling van de Amerikaanse wetenschappers is gebaseerd op de vondst van geïmporteerde etruskische vazen en een wijnpers in de oude havensite Lattara in het zuiden van Frankrijk. De Franse productie is volgens de onderzoekers een etappe in de verspreiding over de hele wereld van de wijncultuur, die ongeveer negenduizend jaar zou zijn gestart in het Taurus-gebergte in Turkije of de Zagros-bergen in Iran.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn, frankrijk |  Facebook |

04-01-13

Franse gezondheidszorg over vijf jaar failliet

Frankrijk heeft volgens de World Health Organisation (WHO) één van de beste systemen voor gezondheidszorg ter wereld, maar de Franse gezondheidsverzekering dreigt op langere tijd niet meer betaalbaar en duurzaam te blijven. Dat zegt het magazine Bloomberg Businessweek, verwijzen naar een geraamd budgettekort van bijna 5,1 miljard euro voor dit jaar. Volgens experts zijn er dringend hervormingen nodig, want zelfs in de meest optimistische ramingen is het huidige systeem nog maximaal vijf tot zes jaar houdbaar. Anderen spreken over maximaal drie jaar.

“Met de terugbetaling van homeopatische remedies en zelfs taxiverplaatsingen naar het ziekenhuis wordt het Franse budget voor de openbare gezondheidsverzekering jaarlijks met miljarden euro overschreden, voert Willy Hodin, hoofd van de farmaceutische organisatie Groupe PHR, aan. “Bovendien worden ook preventieve behandelingen, zoals massages en kuren, terugbetaald. Dat aanbod is misschien nuttig voor de consument, maar lijken door de toenemende kosten en de moeilijke economische omstandigheden, steeds meer op overbodige luxe.”

Hervormingen stuiten in Frankrijk op een grote tegenstand. “De meeste Fransen beschouwen de voordelen als een basisrecht,” wordt er opgemerkt. “Bovendien heeft de Franse president François Hollande vorig jaar campagne gevoerd rond een groter sociaal welzijn.” Een enquête van Groupe PHR bracht aan het licht dat 46 procent van de Fransen de promotie van generische geneesmiddelen door de overheid als een bedreiging van de persoonlijke vrijheid bestempelden. In Frankrijk halen generische producten slechts een aandeel van 71 procent, tegenover 96 procent in Duitsland.

Lees Verder

16:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg, frankrijk |  Facebook |

04-12-12

Frankrijk en Italië houden vast aan hogesnelheidstrein Lyon-Turijn

Frankrijk en Italië hebben aangekondigd door te willen gaan met de geplande hogesnelheidstrein tussen Lyon en Turijn, ondanks de druk op de budgetten van de Europese Unie. De Franse president François Hollande geef toe dat het project in belangrijke mate afhankelijk is van Europese steun, maar de verbinding is volgens hem op economische gronden perfect verdedigbaar. Het project is volgens Hollande cruciaal voor de economische concurrentiekracht. Italië en Frankrijk hebben belangrijke handelsbanden, maar de bestaande spoortunnel van Fréjus, die dateert uit de negentiende eeuw, is niet meer geschikt voor het huidige goederenvervoer per spoor. Alleen al het aanleggen van een nieuwe tunnel zou een investering van ongeveer 8,5 miljard euro kosten.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, italië, hogesnelheidstrein |  Facebook |

11-10-12

Online annonces in Frankrijk groter dan gedrukte versies

Het voorbije jaar hebben online advertenties in Frankrijk een grotere omzet gerealiseerd dan de gedrukte versies. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Xerfi-Percepta. Het is de eerste keer dat het online platform in Frankrijk voor advertenties belangrijker is geworden dan de gedrukte media. In het rapport wordt wel gewaarschuwd voor een vertraging in de spectaculaire groei van de online advertenties. Er wordt immers gewaarschuwd dat ook de online annoncesector niet immuun blijft voor de economische crisis. Verwacht wordt dat de groei de volgende jaren zal vertragen en over drie jaar een omzet van 700 miljoen euro zal realiseren.

De online annonces hebben volgens het rapport van Xerfi-Percepta in Frankrijk het voorbije jaar een groei met 17 procent laten optekenen tegenover het jaar voordien, terwijl bij de gedrukte versies een achteruitgang met 2,6 procent geboekt diende te worden. Het internet vertegenwoordigt in Frankrijk nu 51 procent van de totale annonce-sector, die een totale waarde heeft van 1,3 miljard euro. Negen jaar gelegen vertegenwoordigde het online platform amper 7 procent van de hele sector. De opkomst van de online annonces heeft in vele wereldregio’s een grote slag toegebracht aan de krantensector.

De kleine advertenties voor jobaanbiedingen, romantiek, vastgoed en auto’s zijn in het verleden altijd een belangrijke inkomstenbron geweest voor de krantenindustrie, maar vinden steeds meer hun weg naar alternatieven op het internet. Volgens Xerfi-Percepta was de online annonce-markt in Frankrijk vorig jaar een waarde van 669 miljoen euro, tegenover 635 miljoen euro voor de gedrukte versies. In het rapport wordt opgemerkt dat ook de instorting van de markt voor de gratis annonce-bladen in belangrijke mate bijgedragen hebben tot het toenemende succes van de online annoncesector.

Lees Verder

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annonce, frankrijk, reclame |  Facebook |

16-09-12

Frankrijk zoekt naar stimulansen hernieuwbare energie

De volgende zes maanden gaat Frankrijk een nationaal debat voeren om zijn energiesector te herstructureren. Daarbij moet onder meer worden bekeken op welke manier de sector van de hernieuwbare energie, die door de economische crisis zwaar is getroffen, kan worden ondersteund. De Franse hernieuwbare energiesector biedt werk aan ongeveer honderdduizend mensen. Gehoopt wordt dat de sector tegen het einde van het decennium in Frankrijk bijna een kwartmiljoen banen zou hebben gecreëerd. Daarbij zouden 80 miljard euro aan investeringen worden gerealiseerd. Hernieuwbare energie vertegenwoordigde in Frankrijk vorig jaar een omzet van 10 miljard euro, maar vertegenwoordigt slechts 13 procent van de totale Franse energieproductie. De Franse elektriciteit is nog altijd voor 78 procent afhankelijk van kernenergie. Windenergie heeft slechts een aandeel van 2 procent. Zonnepanelen leveren minder dan 0,5 procent van de Franse elektriciteit.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, energie |  Facebook |

01-08-12

Franse president eventueel bereid tot nieuwe Olympische kandidatuur

De Franse president François Hollande is bereid om een kandidatuur van zijn land voor de Olympische Spelen over twaalf jaar te ondersteunen, op voorwaarde dat alle omstandigheden aanwezig zijn om van het gebeuren een succes te maken. Dat heeft de Franse president in een gesprek met het persbureau Associated Press. Het organiseren van het evenement zou samenvallen met de honderdste verjaardag van de Olympische Spelen van Parijs. Frankrijk heeft echter een weinig goede relatie met de recente edities van het evenement. Tijdens de selecties voor het lopende evenement, diende Frankrijk in Londen zijn meerdere te erkennen en ook bij de vorige editie moest er lijdzaam worden toegezien hoe de kandidatuur aan Peking werd toegewezen. In juli vorig jaar werd ook de kandidatuur van Annecy voor de Olympische winterspelen over zes jaar afgewezen. Na die drie afwijzingen kan het land zich volgens Hollande geen mislukking meer veroorloven.

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, frankrijk |  Facebook |

31-07-12

Innovatie-karakter Franse economie kalft gevoelig af

Frankrijk boet aan belangrijkheid in op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Dat is de conclusie van een rapport van het Franse ministerie van economie. Opgemerkt wordt dat Franse bedrijven in het midden van de jaren negentig nog 1,69 procent van hun toegevoegde waarde investeerden in onderzoek en ontwikkeling. Daarmee scoorde Frankrijk beter dan Duitsland, dat slechts 1,65 procent van de toegevoegde waarde investeerde. Sindsdien heeft Duitsland die trend echter omgekeerd. Vier jaar geleden investeerden Duitse bedrijven al 2,11 procent van hun toegevoegde waarde in onderzoek en ontwikkeling, terwijl dat in Frankrijk is gedaald tot 1,47 procent. Daarmee blijft Frankrijk ook achter op landen zoals Zuid-Korea, Spanje, de Verenigde Staten, Noorwegen en Japan. Er wordt wel opgemerkt dat de cijfers moeten worden gerelativeerd. Daarbij wordt opgemerkt dat Frankrijk meer een diensteneconomie kent en minder gecentraliseerd is rond de industrie, waar het grootste onderzoek en ontwikkeling gebeuren.

Lees Verder

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, innovatie |  Facebook |

15-02-12

Franse telecom-sector vraagt Google-taks voor buitenlandse operatoren

De Fédération Française des Télécoms (FTT), de federatie van de grootste Franse telecomoperatoren, heeft de Franse regering opgeroepen om een zogenaamde Google-taks in te voeren voor buitenlandse bedrijven die van de Franse infrastructuur gebruik maken. Een woordvoerder van de Franse telecom-federatie merkte daarbij op dat zijn leden te zwaar belast worden en om een fiscaal eerlijke behandeling vragen.

"Andere digitale partijen, vooral de grote internetbedrijven, genieten van de kwaliteit van de Franse infrastructuur, maar ontsnappen grotendeels aan hun fiscale verantwoordelijkheden door een fiscale bescherming in landen zoals Ierland of Luxemburg," merkte de woordvoerder op. "Er moet een fiscaal evenwichtig systeem worden uitgebouwd, waarbij alle spelers - nationaal of internationaal - evenwaardig worden behandeld."

De federatie wijst erop dat de telecom-operatoren elk jaar ongeveer 6 miljard euro investeren in infrastructuur en diensten en in Frankrijk meer dan 300.000 banen hebben gecreëerd. Nochtans worden de Franse operatoren volgens de federatie extra zwaar belast. De Franse overheid verwierp vorig jaar plannen voor een belasting op online reclame-inkomsten, waarbij gevreesd werd dat de maatregel vooral de kleine lokale bedrijven zou treffen in plaats van de grote internationale internet-concerns.

19:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, telecom |  Facebook |

07-02-12

Nicolas Sarkozy geeft jaarlijks 16.000 dollar uit aan voeding

De Franse president Nicolas Sarkozy besteedt met zijn officieel budget jaarlijks meer dan 150 miljoen dollar, ondanks de beloftes die in de aanloop naar de verkiezingen worden gedaan om de uitgaven te beperken. Dat blijkt uit een boek van het Franse socialistische parlementslid René Dosière, die volhoudt dat Sarkozy een extravagante levensstijl blijft hanteren. Onder meer zou de president dagelijks 16.000 dollar besteden aan voeding en zou hij 160.000 dollar per jaar uitgeven aan verzekeringen voor een vloot van 121 wagens.

Ook wordt opgemerkt dat het presidentieel budget jaarlijks 435.000 dollar uitgeeft aan brandstof, terwijl 300.000 dollar zou worden besteed aan de aankoop van bloemen. Ook zou de president onlangs met een staatsvliegtuig naar Oekraïne zijn gevlogen om zijn zoon Pierre een gezondheidscontrole te laten ondergaan. "Sarkozy negeert de meest elementaire grenzen tussen openbare budgetten en persoonlijke uitgaven," voert René Dosière aan.

Dosière hekelt ook de voorliefde van Sarkozy voor vliegtuigreizen. "De president neemt bijna voor elke verplaatsing een vliegtuig, met inbegrip van een verplaatsing van 120 kilometer van Parijs naar Saint-Quentin," merkt het socialistisch parlementslid op. "Ook vloog hij met zijn vrouw Carla Bruni naar de grotten van Lascaux, wat de belastingbetaler uiteindelijk 726.000 dollar zou kosten. Zelfs de Britse koningin reist soms met de trein, maar dat doet Sarkozy nooit. Frankrijk lijkt wel een grotere monarchie dan Groot-Brittannië."

De Franse president schrapte onlangs wel het jaarlijkse tuinfeest op het presidentieel paleis. Dat zou normaal een bedrag van 790.000 dollar hebben gekost. Volgens Dosière is het jaarlijkse presidentieel budget sinds het aantreden van Sarkozy met 5,8 procent gestegen. Ook wijst het socialist parlementslid erop dat de president zichzelf drie jaar geleden een loonsverhoging van 140 procent heeft toegekend.

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, nicolas sarkozy |  Facebook |

26-08-11

Franse landelijke burgemeesters eisen sneller internet

De burgemeesters van gemeenten op het Franse platteland willen dat het hogesnelheids-internet in rurale regio's sneller wordt ingevoerd dan de Franse regering heeft gepland. Dat is de conclusie van een enquête in opdracht van de Association des Maires de France. Daaruit bleek dat de grote meerderheid van de Franse landelijke burgemeesters wensen dat hun gemeentes binnen een periode van vijf jaar toegang hebben tot het hogesnelheids-internet.

Die wens gaat in tegen de plannen van de Franse regering, die slechts tot doelstelling heeft om tegen het einde van het decennium 70 procent van alle Franse gezinnen aan te sluiten op het hogesnelheids-internet. Pas vijf jaar nadien zou er een volledige dekking moeten worden bereikt. De burgemeesters eisen echter dat dit proces wordt versneld en dat voor het project de nodige bijkomende financiële middelen zouden worden vrijgemaakt.

"Snel internet is cruciaal voor de toekomst van landelijke gemeenschappen," merken de burgemeesters op. "Op dat vlak is het internet even belangrijk als de komst van de trein of de elektriciteit naar landelijke gebieden." De burgemeesters voegen er aan toe dat het snel internet een noodzakelijk aanbod is om het bedrijfsleven te kunnen aantrekken en tewerkstelling te creëren. De kosten van de infrastructuur moet volgens de burgemeesters vooral gedragen worden door de hogere overheid en private operatoren, maar 48 procent wil ook zelf een bijdrage leveren.

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, internet |  Facebook |

18-06-11

Fransen uit de ijzertijd waren bierbrouwers

Archeologen hebben aanwijzingen gevonden dat bewoners van het zuidoosten van Frankrijk tijdens de ijzertijd, ongeveer 2.500 jaar geleden, bier brouwden. Dat blijkt uit een analyse door de Franse archeoloog Laurent Bouby van een aantal granen die in de jaren negentig bij opgravingen in de buurt van Roquepertuse, in de omgeving van het huidige Aix-en-Provence, waren gevonden. De analyse gaf aan dat de granen bij het brouwproces werden gebruikt. Er werden ook sporen gevonden van een brouwoven.

"Het brouwen van bier gaat terug naar het bronzen tijdperk in China en het Midden-Oosten, maar de vondst van Laurent Bouby is het vroegste teken van bier in Frankrijk, waar doen al wijn werd geproduceerd," aldus BBC News. "Laurent Bouby bestudeert al meer dan een decennium planten uit de oudheid die zijn bewaard. Daarbij werd onder meer onderzoek gevoerd naar een geplaveide vloer rond een oven en een haardvuur in de woning uit de vijfde eeuw voor Christus."

Uit het onderzoek van bewaarde plantenresten leidden de onderzoekers af te maken te hebben met een oude huisbrouwerij, waarvoor geen gespecialiseerde uitrusting nodig is. De onderzoekers merken op dat op de site sporen gevonden waren van granen, vaten, een graanvloer, een oven en maalstenen, die gecombineerd een brouwactiviteit laten veronderstellen. Eerder al was aangetoond dat in de regio vooral een granensoort werd verbouwd die zich gemakkelijk leent voor het produceren van bier.

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, bier, frankrijk, ijzertijd |  Facebook |

28-05-11

Frankrijk gaat Russische toeristische centra helpen ontwikkelen

Frankrijk gaat hulp verlenen bij de bouw van toeristische resorts in de Noord-Kaukasus. Daarover heeft de Franse president Nicolas Sarkozy tijdens de vergadering van de G-Acht in Deauville een overeenkomst ondertekend met zijn Russische collega Dmitry Medvedev. Met de bouw van de toeristische complexen zou een investering van 2,84 miljard dollar zijn gemoeid. De realisatie van een toeristisch cluster in de Noord-Kaukasus is volgens de beide presidenten één van de prioriteiten van het strategische partnership tussen de twee landen.

Frankrijk zou hulp verlenen bij de bouw en het beheer van skiresorts in de Russische republieken Adygeya, Karachayevo-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, Noord-Ossetië en Dagestan. Ook zouden Franse bedrijven worden betrokken in de bouw van kuuroorden aan de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. In het akkoord is ook voorzien dat Franse experts advies zouden verstrekken aan hun Russische collega's op het gebied van investeringsplannen, marketing en wettelijke kaders.

"Frankrijk heeft een unieke en uitgebreide expertise rond projectontwikkelingen in bergachtige gebeiden en de realisatie van grootschalige toeristische projecten," merkten de twee presidenten op. De Franse bank Caisse des Depots et Consignations en het Russische staatsbedrijf North Caucasus Resorts Company zullen een joint-venture oprichten om investeerders voor de projecten aan te trekken. Verwacht wordt dat Franse kandidaat-investeerders echter garanties zullen vragen tegen mogelijke terroristische aanslagen of militair geweld in de onrustige Noord-Kaukasus.

20:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, rusland, toerisme |  Facebook |

25-03-11

Internet vertegenwoordigt bijna 4 procent France economie

Het internet vertegenwoordigde vorig jaar in Frankrijk 3,7 procent van het bruto binnenlandse product. Dat is de conclusie van een onderzoek van het adviesbureau McKinsey. Het jaar voordien vertegenwoordigde het internet 3,6 procent van het Franse bruto binnenlandse product. Tegen het midden van het decennium zou dat cijfer moeten gestegen zijn tot 5,5 procent. De onderzoekers merken op dat het aandeel van het internet in de economie steeds sneller stijgt.

Het voorbije jaar vertegenwoordigen ecommerce, internetreclame en andere online categorieën in Frankrijk een waarde van 72 miljard euro, maar dat bedrag zou tegen het midden van het decennium moeten stijgen tot 129 miljard euro. Er wordt aan toegevoegd dat het internet een sleutelrol speelt in de economische groei, werkgelegenheid en retailverkoop. De onderzoekers merken daarbij op dat de sector de voorbije vijftien jaar in Frankrijk rechtstreeks of onrechtstreeks 1,15 miljoen banen heeft gecreëerd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat elke euro die in technologieën zoals websites, email en software werd geïnvesteerd, een return van 2,5 euro heeft opgeleverd. "Op die manier is voor de Franse economie een meerwaarde van 10 miljard euro gecreëerd," voeren de onderzoekers aan. "Daarvan kan een bedrag van 7 miljard euro gelinkt worden aan het gebruik van gratis diensten zoals email of instant messaging." Er wordt opgemerkt dat het internet op het gebied van meerwaarde voor de Franse economie al meer gewicht in de schaal kan leggen dan energie, transport of landbouw.

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, internet |  Facebook |

25-01-11

Chinese consument drinkt steeds meer Franse wijnen

De Chinese consument vertoont de voorbije jaren een steeds grotere voorkeur voor Franse wijnen. Dat blijkt uit cijfers van het bureau International Wine and Spirit Research (IWSR). China is voor Bordeaux-wijnen inmiddels de belangrijkste markt buiten Europa geworden. Bovendien worden er doorgaans ook betere prijzen betaald dan in Duitsland, de grootste individuele markt van de Bordeaux-productie. Er wordt echter gewaarschuwd dat er een aantal evoluties kunnen worden opgemerkt die de duurzaamheid van deze groei zouden kunnen bedreigen.

"De Chinese wijnmarkt heeft de voorbije jaren een bijzonder grote groei gekend en toont ook geen tekenen van vertragingen," merkt José Luis Hermoso, analist bij het onderzoeksbureau, op tegenover het webmagazine Beveragedaily.com. "Uit cijfers blijkt dat de Chinese wijnmarkt twee jaar geleden een omzet realiseerde van 93 miljoen kratten van negen liter. Verwacht wordt dat die omzet vorig jaar tot meer dan 100 miljoen kratten zijn gestegen. Vooral geïmporteerde wijnen, die op dit ogenblik ongeveer 10 procent van de totale markt vertegenwoordigen, kent een belangrijke groei."

Daarbij wordt opgemerkt dat er het voorbije decennium een gemiddelde groei met 46 procent werd opgetekend in de Chinese wijnimport. Sinds het midden van het decennium is dat zelfs gestegen tot een gemiddelde groei met 72 procent. "De Chinese consument heeft in eerste instantie een voorkeur voor rode wijnen, gevolgd door achtereenvolgens Franse soorten, Bordeaux-wijnen en Château-merken," merkt Hermoso op. "Chinezen hebben een voorkeur voor gemakkelijk drinkbare, fruitige wijnen zonder teveel houtsmaak."

Er zijn volgens Hermoso echter een aantal elementen die een bedreiging vormen van de automatische link die Chinezen leggen tussen Frankrijk en kwaliteitswijn. Daarbij wordt onder meer gewaarschuwd voor namaak en ondermaatse kwaliteit die als Franse merken aan belachelijk hoge prijzen op de Chinese markt worden verkocht. Er wordt ook voor gewaarschuwd dat wijnproducenten China niet mogen beschouwen als een afzetmarkt voor overtollige voorraden, wat op langere termijn contraproductief zou kunnen uitdraaien.

18:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bordeaux, china, frankrijk, wijn |  Facebook |

31-10-10

Fransen geloven niet in middel tegen alcohol-kater

Er is geen wetenschappelijke basis voor de marketing-beweringen van de drank Outox, die voorhoudt een efficiënt middel te zijn tegen alcohol-katers. In juni verscheen de drank in de rekken van een aantal grote Franse supermarkten, zoals Intermarché en Leclerc. De claims van de drank trokken al vlug de aandacht van de media en de autoriteiten. De Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), het Franse autoriteit van consumentenzaken, legde klacht neer tegen de claims van de drankenproducent. Daarop startte Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation (ANSES) met een onderzoek, waaruit besloten werd dat Outox zijn claims niet wetenschappelijk kan onderbouwen.

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, frankrijk, gezondheid, outox |  Facebook |

02-09-10

Frankrijk wil vooral kwalitatieve arbeidsmaatregelen

Hoewel de Europese Unie duidelijk tewerkstellingsdoelstellingen heeft opgesteld tegen het einde van het decennium, wil Frankrijk daarbij een eigen strategie volgen. Werkgelegenheid is een belangrijk onderwerp in Frankrijk, wat door de economische crisis nog is toegenomen. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar is de Franse tewerkstelling wel toegenomen tot 63,8 procent, maar de groei is vooral te danken aan tijdelijke contracten. Slechts 49,3 procent van de werknemers heeft een contract van onbepaalde duur. In juli maakte de Franse regering wel bekend dat de werkloosheid met 14.400 eenheden was teruggevallen. Dat was de grootste reductie in bijna anderhalf jaar. Het was bovendien de eerste keer sinds de crisis dat de Franse werkloosheid twee maanden na elkaar daalde.

Toch blijft nog altijd 2,67 miljoen Fransen werkloos. Bovendien zijn 1,43 miljoen Fransen al meer dan een jaar werkloos. Die groep is de voorbije twaalf maanden met 27 procent toegenomen. Laurent Wauquiez, Frans staatssecretaris voor tewerkstelling, bevestigde dat tewerkstelling één van de speerpunten van de regering blijft. Hij zei te hopen dat de Franse werkloosheid vanaf volgend jaar opnieuw zou dalen, maar hij stelde daarbij dat er een realistische opstelling zou worden gehanteerd. Europa hanteert een strategie om tegen het einde van dit decennium een tewerkstellingsgraad van 75 procent te bereiken, maar Frankrijk zou die doelstelling niet onderschrijven.

Onder meer de Franse vakbond Confédération Générale du Travail (CGT) zegt sterke bedenkingen te hebben bij de objectieven van de Europese strategie. De kwantitatieve doelstelling is volgens de vakbond weliswaar met 5 procent gestegen, maar er wordt aan toegevoegd dat er vooral een kwalitatieve benadering worden gevolgd, verwijzend naar het groeiende fenomeen van de korte arbeidscontracten. Bovendien wordt er in Frankrijk vooral gewezen op de hogere werkloosheid bij de jonge bevolkingsgroep en vijftigplussers. Daarom wil Frankrijk in zijn beleid specifiek deze twee groepen viseren. Critici merken op dat het Franse beleidssysteem onvoldoende stabiel is en weinig raakt aan de mentaliteit van de Franse werknemer.

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, tewerkstelling |  Facebook |

10-08-10

Autoconstructeurs bijzonder actief op Franse reclamemarkt

De autoconstructeurs Renault en Peugeot en telecombedrijf Société Française de Radiotéléphonie (SFR) waren tijdens de eerste helft van dit jaar de grootste adverteerders op de Franse markt. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Kantar. In totaal vertegenwoordigen autoconstructeurs tijdens de eerste helft van dit jaar 23 procent van alle reclamebestedingen op de Franse markt. Dat is het dubbele van het wereldwijde marktaandeel dat de sector inneemt. Die vaststelling heeft volgens de onderzoekers wellicht twee belangrijke redenen. In de eerste plaats is er de impact van het stopzetten van de schrootpremie door de Franse overheid. Maar ook de lancering van nieuwe modellen heeft volgens Kantar voor extra reclame-bestedingen gezorgd.

De honderd grootste adverteerders op de Franse markt hebben volgens Kantar tijdens de eerste helft van dit jaar in totaal 5,4 miljard euro geïnvesteerd in reclame. Dat is een stijging met 42,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bij de autobouwers investeerde Renault de grootste budgetten in reclame (224 miljoen euro), gevolgd door Peugeot (176 miljoen euro) en Citroën (149 miljoen euro). De autosector heeft volgens Kantar ingespeeld op de beslissing van de Franse overheid om de schrootpremie terug te schroeven, waardoor extra middelen moesten worden aangewend om potentiële autokopers te overtuigen. Naast de lancering van nieuwe modellen, bereiden de autobouwers zich volgens Kantar ook voor op de Paris Motor Show, die in oktober plaats heeft.

De telecomsector vertegenwoordigde 10 procent van alle reclamebestedingen. Société Française de Radiotéléphonie (SFR) was daarbij de belangrijkste adverteerder (151 miljoen euro), gevolgd door Orange (148 miljoen euro) en Bouygues (102 miljoen euro). Bij de consumptiegoederen was Unilever de belangrijkste adverteerder (145 miljoen euro), gevolgd door Procter & Gamble (118 miljoen euro). De sector van de consumptiegoederen vertegenwoordigde 21 procent van de totale reclamemarkt. Winkelketen Carrefour besteedde 119 miljoen euro aan reclame op de Franse markt, gevolgd door E.Leclerc (107 miljoen euro). Televisie blijft het belangrijkste reclamemedium (43 procent), gevolgd door pers (19,2 procent), radio (15,4 procent), internet (12,5 procent), outdoor (9,3 procent) en bioscoop (0,6 procent).

19:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, frankrijk, reclame |  Facebook |

24-06-10

Frankrijk doet inhaalbeweging op gebied duurzaamheid

De Franse regering heeft een ambitieus plan gelanceerd om tegemoet te komen aan de klimaatobjectieven van de Europese Unie rond emissiebeperkingen en hernieuwbare energie. Omdat Frankrijk een belangrijke achterstand had tegenover andere Europese landen op het gebied van de strijd tegen de klimaatverandering, besliste de regering van de Franse president Nicolas Sarkozy drie jaar geleden om duurzame ontwikkelingen een nieuwe stimulans te bezorgen. Frankrijk besliste daarbij ook hogere doelstellingen te leggen dan de normen die door de Europese Unie naar voor worden geschoven. De Europese Unie wil dat tegen het einde van het decennium 20 procent van alle energie afkomstig moet zijn van duurzame bronnen, maar Frankrijk heeft daarbij een doelstelling van 23 procent naar voor geschreven. Er is echter ook heel wat kritiek op de plannen van de Franse regering.

Vanuit de oppositie wordt echter gezegd dat de meerderheid van het Franse parlement op een aantal ambitieuze plannen is teruggekomen onder druk van een aantal lobbyisten die aansturen op een minder strakke wetgeving. Dat zal Frankrijk volgens de oppositie beletten om de Europese doelstellingen te bereiken. Chantal Jouanno, staatssecretaris voor ecologie, toonde zich eveneens ontgoocheld in de bereikte resultaten en stuurde aan op een nieuw plan, dat gevoelig verder zou gaan. Jean-Louis Borloo, minister voor duurzame ontwikkeling, verdedigde echter de wet en gaf aan dat aan de gestelde doelstellingen niet zal worden geraakt. De regering kreeg vanuit de oppositie onder meer kritiek op het feit dat de verdere ontwikkeling van windmolenparken wordt tegengehouden door het verzwaren van de administratieve vereisten die daarbij moeten worden voldaan.

De Franse milieuspecialist Arnaud Gossement benadrukte dat de zwaardere administratieve voorwaarden wellicht aanleiding zou geven tot het indienen van meer bezwaarschriften tegen windturbine-projecten, waardoor de ontwikkeling van windenergie zou worden afgeremd. De Franse meerderheid zegt echter niet tegen de ontwikkeling van windenergie te zijn, maar wel te willen aansturen op een georganiseerde en gereguleerde ontwikkeling. Ook de plannen voor het opdrijven van de energie-efficiëntie met 20 procent kreeg kritiek. De organisatie France Nature Environment stelde tevreden te zijn met de maatregelen, maar zei te betreuren dat de zogenaamde grijze energie - die gebruikt wordt voor de productie van grondstoffen en de constructie van gebouwen - niet in rekening werd gebracht. De organisatie Réseau Action Climat stelde ontgoocheld te zijn dat er geen richtlijnen werden voorzien voor de renovatie van oude gebouwen.

19:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, duurzaamheid |  Facebook |

13-05-10

Frans voetbal dreigt met een eigen televisiezender

De Franse Ligue de Football Professionnel (LFP) wil een eigen kanaal voor betaaltelevisie oprichten om voetbalwedstrijden live uit te zenden. Dat heeft Frédéric Thiriez, president van de Ligue de Football Professionnel, aangekondigd. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe initiatief gelanceerd zou worden. Het nieuwe kanaal is een defensieve maatregel van de Franse voetballiga om de inkomsten uit televisierechten te bescherming en druk uit te oefenen op betaalzenders Canal Plus en Orange. Onlangs had Stéphane Richard, topman van Orange, gezegd om de kosten van de sportrechten te willen terugschroeven. De twee zenders willen zich niet meer in een biedingsoorlog rond de voetbalrechten laten betrekken. Canal Plus zou daardoor de enige partij kunnen zijn die bij de nieuwe onderhandelingen over een nieuw voetbalcontract een bod neerlegt.

Als enige biedende partij zou Canal Plus zijn wil kunnen opleggen en zou dan ook niet van plan zijn om de investeringen in het voetbalcontract op te drijven. Daardoor verliezen de Franse voetbalclubs een belangrijk gedeelte van hun inkomsten te verliezen. Op dit ogenblik ontvangt de Ligue de Football Professionnel in totaal 668 miljoen euro per jaar voor het voetbalcontract. Dat vertegenwoordigt ongeveer 70 procent van de spelerslonen. Orange betaalt op dit ogenblik 203 miljoen euro voor zijn deel van het voetbalcontract, maar heeft in het verleden al benadrukt dat die som veel te hoog ligt. Het voetbalcontract wordt op dit ogenblik gedeeld door Canal Plus en Orange, maar loopt over twee seizoenen af. De Franse profliga wijst erop dat de voetbalcontracten in andere grote voetballanden, zoals Italië en Engeland, gevoelig hoger liggen.

Een aantal waarnemers is echter sceptisch over de plannen van de Franse profliga. "Om de 668 miljoen euro van het huidige voetbalcontract te recupereren, moeten de abonnementen van het nieuwe televisiekanaal 55,6 miljoen euro per maand opbrengen," wordt er daarbij opgemerkt. "Met een aanbod van 15 euro per maand zou de profliga-zender 3,7 miljoen abonnees moeten kunnen werven. Indien een bijdrage van 20 euro per maand zou worden gevraagd, zou men nog altijd 2,8 miljoen abonnees moeten vinden. Om dat aantal te bereiken, is er heel wat tijd nodig. Dat zou zeker meer dan één seizoen duren, niet in het minst omdat de gezinnen met een abonnement op Canal Plus ongetwijfeld zullen aarzelen. Misschien is de huisvader wel geïnteresseerd om over te stappen naar de voetbalzender, maar veel echtgenotes zullen de televisiereeksen op Canal Plus niet willen opgeven. Niet elk gezin zal bereid zijn om de twee abonnementen te combineren."

11:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, televisie, frankrijk |  Facebook |

04-05-10

Frankrijk en Thales moeten boete betalen voor Taiwanees marinecontract

Het Internationaal Arbitragehof van de Internationale Kamer van Koophandel heeft de Franse regering en het defensiebedrijf Thales veroordeeld om een bedrag van 830 miljoen dollar te betalen als compensatie aan Taiwan over de verkoop van oorlogsschepen negentien jaar geleden. De veroordeling is het gevolg van ontoelaatbare commissielonen die werden betaald om Thomson-CSF, dat nadien Thales zou worden, aan het contract te helpen. In de aanbesteding voor de zes fregatten van de marine van Taiwan werden commissielonen aan tussenpersonen verboden. Thales moet 27 procent van de boete betalen. Dat komt overeen met een bedrag van 230 miljoen dollar. Het Franse defensiebedrijf kondigde echter aan in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak van het Internationaal Arbitragehof. Roland Dumas, gewezen Frans minister van buitenlandse zaken en zelf veroordeeld in een fraudeschandaal, stelde dat er 500.000 dollar aan steekpenningen was betaald.

"Thales, dat gedeeltelijk eigendom is van de Franse staat, zegt niet akkoord te kunnen gaan met de gronden voor de beslissing van het Internationaal Arbitragehof," aldus BBC News. "Het Franse ministerie van defensie wenste geen commentaar te geven op de beslissing." Door de overeenkomst, waarbij de Franse overheid een cruciale rol speelde, verklaarde de marine van Taiwan zich bereid om zes Layafette-fregatten te kopen van Thomson-CSF en het Franse staatsbedrijf Direction des Constructions Navales (DCN), één van de grootste scheepsbouwers van Europa. Daarbij werd een prijs afgesproken van 460 miljoen dollar per fregat. Dat was bijna het dubbele van het originele budget. De ongeoorloofde betaling van commissielonen kwam aan het licht na het verdachte overlijden van kapitein Yin Ching-feng, aankoopverantwoordelijke van de Taiwanese marine.

Het lichaam van Yin Ching-feng werd zeventien jaar geleden aangetroffen in zee. Dat leidde uiteindelijk tot een onderzoek naar corruptie, waarvoor later zes gewezen marine-officieren, waaronder een vice-admiraal, in beschuldiging werden gesteld. Ook twee vertegenwoordigers van Thomson-CSF kwamen onder verdachte omstandigheden om het leven. Een gewezen hoofd van de Franse geheime dienst zei bovendien twijfels te hebben over de dood van zijn zoon, die voordien zaakgelastigde was geweest in Taiwan en onder vage omstandigheden uit een raam was gevallen. Negen jaar geleden legden de Taiwanese autoriteiten een klacht neer, waarbij aangevoerd werd dat de clausules over anti-corruptie in het contract waren overtreden. De Franse openbare aanklagers onderzochten de beweringen dat er in de overeenkomst steekpenningen waren betaald, maar zij slaagden er niet in om vast te stellen wie daar voordeel zou hebben uit gehaald.

18:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, japan, thales |  Facebook |

03-03-10

Franse kaviaar verovert opnieuw het menu

De Franse kaviaar maakt opnieuw zijn opwachting op het menu, dankzij een Siberische steur die nu in de Garonne-delta in de omgeving van de Franse stad Bordeaux leeft. Door overbevissing en vervuiling was de originele Franse kaviaarproductie onder druk geraakt. In het begin van de jaren tachtig werd de ascipenser sturio, de lokale steurvariëteit, erkend als een beschermde diersoort. In de grote kaviaarlanden zoals Rusland en Iran werd de steur-populatie echter ook bedreigd door overbevissing en illegale vangsten. De export werd gelimiteerd, maar de Siberische ascipenser baerii werd naar de Garonne-streek geëxporteerd, onder meer naar de kwekerij Moulin de la Cassadotte. Vier jaar geleden werd Moulin de la Cassadotte overgenomen door de groep Caviar de France. De kweker blijft echter vasthouden aan de traditionele cultuur. Onder meer wordt er geweigerd om de temperatuur van het water te verhogen, wat concurrenten wel doen om de vis sneller te laten groeien en sneller te kunnen oogsten.

"In Biganos, is de buurt van de beroemde oesterregio van de Arcachon-baai, zegt het bedrijf Moulin de la Cassadotte de ideale biotoop gecreëerd te hebben om de Russische steur optimaal te laten gedijen," aldus het persbureau Reuters. "De Moulin de la Cassadotte ging zeventien jaar geleden van start en produceert op dit ogenblik ongeveer één ton steur-eieren per jaar. Frankrijk produceert jaarlijks ongeveer twintig ton, nagenoeg uitsluitend in het Garonne-gebied. De Moulin de la Cassadotte zegt in princiepe vijf tot zes ton per jaar te kunnen produceren, maar wil dat naar eigen zeggen beperken tot twee tot tweeënhalf ton om de vereiste kwaliteit voor de luxemarkt te kunnen aanbieden." De Garonne-kaviaar wordt door Franse topchefs zoals Thierry Marx in Paulliac, de Pourcel-broers in Montpellier, Michel Guerard in Eugenie les Bains en Alain Dutournier in Parijs gebruikt.

De Moulin de la Cassadotte heeft een steur-populatie van ongeveer 70.000 exemplaren, die in natuurlijke omstandigheden in zuivere, gecontroleerde bekkens in het Garonne-gebied worden gekweekt in plaats van in grote vistanks die door een aantal andere kaviaar-producenten worden gebruikt. In de Moulin de la Cassadotte duurt het dan ook ongeveer tien jaar vooraleer er geoogst kan worden. Volgens de geschiedenis zou een Russische prinses op doorreis in Frankrijk bijna een eeuw geleden opgemerkt hebben hoe vissers de steur-eiëren aan eenden en kippen voederden en zou hen hebben getoond hoe ze kaviaar konden maken. Daarmee zou de Russische prinses het startschot hebben gegeven voor een gouden tijdperk voor de regio, waar het water van de Atlantische Oceaan zich mengt met het rivierwater van de Dordogne en de Garonne. De Garonne-kaviaar werd in Parijs al snel een luxeproduct dat hoge prijzen haalde. In de jaren zestig waren in de Garonne-regio acht bedrijven actief met de creac, de lokale steurvariateit. Daarna ging het echter snel bergaf.

14:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, voeding, kaviaar |  Facebook |

22-09-09

Franse videogamers willen museum voor klassiekers

Er moet een speciaal museum opgericht worden voor de klassieke videogames. Dat zegt een Franse groep gamefanaten. Maar dat museum moet volgens de actiegroep MO5.com een echt actief gebeuren worden. Guillaume Verdun, initiatiefnemer van MO5.com stelt daarbij dat het wel leuk kan zijn om een verzameling oude videogames te hebben, maar dat zijn volgens hem geen items om alleen maar naar te kijken, zoals een schilderij of een beeldhouwwerk. Men moet er ook daadwerkelijk mee kunnen spelen. MO5.com lobbyt bij de Franse overheid om een Nationaal Instituut voor Digitale Wetenschappen op te richten met actieve versies van klassiekers zoals Super Mario of Pong. De organisatie zou in dat verband al gesprekken hebben gevoerd met de Franse Nationale Bibliotheek en Cité des Sciences, het grootste wetenschapsmuseum van Parijs.

"Guillaume Verdun zegt te beseffen dat een actief videogame-museum een werk van lange adem zal worden, hoewel ook al contact werd opgenomen met het kabinet van Nathalie Kosciusko-Morizet, de Franse minister voor de digitale economie," aldus het persbureau AFP. "Het wordt volgens Verdun wellicht een kwestie van jaren. Maar op een recent videogame-festival in Parijs, dat eigendom bedoeld was als een handelsbeurs voor de sector, werd toch al een gereserveerde ruimte voorzien voor de klassieke retrogames en hun oude beeldschermen in plaats van de moderne lcd-schermen. Een aantal betrokkenen zegt dat er veel nostalgische interesse is voor deze games, nochtans een sector waar meestal vooral halsreikend wordt uitgekeken naar de volgende lancering van een nieuwe blockbuster."

Jonathan Dumont, voorzitter van het Franse festival, stelde tevreden te zijn met de retrogamers. "Hij noemde de interesse voor de oude videogames bemoedigend," aldus nog het Franse persbureau. "Het enthousiasme toont volgens Dumont aan dat videogames een status van echte kunstwerken beginnen te verwerven. Hij maakte daarbij de vergelijking met oude films, die ook nog heel wat interesse opwekken. De groeiende interesse voor oude videogames is volgens Dumont een logische evolutie en een bewijs dat de videogames een zekere mate van maturiteit hebben bereikt. Hij merkte daarbij op dat het publiek niet alleen meer geïnteresseerd is in de technische aspecten van de videogames, maar ook oog krijgen voor hun artistieke kwaliteiten." Verdun voegt er aan toe dat bedrijven zoals Nintendo en Saga geïnteresseerd zijn in de conservatie van de videogames-industrie, maar dat andere concurrenten daar weinig gevoelig voor zijn.

16:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, videogame, mo5 |  Facebook |

01-09-09

Fransen laten nationale gerechten steeds meer vallen

voedingDe Fransen hebben steeds minder interesse in hun nationale gerechten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA). Vooral jonge volwassen Fransen blijken een grotere voorkeur te hebben voor voorbereide maaltijden en gebruiksvriendelijke voedingsproducten. Anderzijds blijkt dat de Fransen wel steeds meer gezonde voedingskeuzes maken. De onderzoekers stellen dat ook het vaste ritme van drie maaltijden per dag de voorbije tien jaar steeds verder is afgekalfd. Ook hier blijken vooral de jongere Fransen niet langer vast te houden aan die traditie. Maar in alle leeftijdsgroepen blijft wel de woning de belangrijkste maaltijdlocatie.

In Frankrijk is de consumptie van brood en aardappelen op tien jaar tijd met 7 procent teruggevallen. Het verbruik van pasta en rijst is daarentegen met 14 procent gestegen. Traditionele versnaperingen zoals croissants en taart is met 13 procent gedaald. Die worden vooral vervangen door ijsroom en chocolade, die respectievelijk een groei lieten optekenen van 32 procent en 58 procent. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar worden ook meer verwerkte voedingsproducten of voeding die weinig of geen voorbereiding nodig hebben, zoals ontbijtgranen, pizza, sandwiches en frisdranken verbruikt. In de leeftijdscategorie van vijfenvijftig tot negenenzeventig jaar wordt daarentegen nog meer gekookt en worden verse producten zoals eieren, vis, fruit en groenten gegeten. De oudere generatie blijkt ook meer traditionele producten zoals brood, kaas, soep, suiker en bakkerijproducten verbruikt. Deze groep blijft ook vasthouden aan de alcoholische dranken.

"De Fransen eten vandaag 10 procent meer fruit en voeding dan tien jaar geleden," aldus het Franse voedingsagentschap. "Het verbruik van zoete producten is daarentegen met 11 procent afgenomen en de Fransen eten ook 16 procent minder eieren, 10 procent minder vlees, 24 procent minder melk en 3 procent minder meelproducten dan tien jaar geleden." In de leeftijdscategorie tussen vijfenvijftig en negenenzeventig jaar houdt nog altijd 86 procent van de Fransen vast aan drie maaltijden per dag. In de leeftijdsgroep tussen drie en tien jaar is dat 74 procent. In de leeftijdscategorie van achttien tot vierendertig jaar daalt dat echter tot 44 procent en in de groep tussen vijftien en zeventien jaar zelfs tot 34 procent. Vooral jongeren zouden daarbij het ontbijt overslagen.

15:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, voeding |  Facebook |