22-03-17

Frankrijk heeft meest sombere burgers van Europa

Europeanen geven in het algemeen blijkt van een pessimistische stemming, maar vooral in Frankrijk moet een grote somberheid worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau Viavoice en de Britse denktank Demos bij nagenoeg achtduizend personen in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Polen, Zweden en Spanje. Daarbij werd vastgesteld dat nagenoeg overal een pessimistische visie op de toekomst van de Europese Unie moest worden opgetekend. Spanjaarden bleken het meest zonnige karakter van alle onderzochte landen te hebben en bleken in het algemeen optimistisch, ondanks een uitdagende economische context, te zijn ingesteld.

“Er kan duidelijk gewag gemaakt worden van een Franse malaise, die pessimisme over de toekomst, een sombere visie over de globalisering en een argwaan tegenover de politieke instellingen combineert,” benadrukt Didac Gutierrez-Peris, onderzoeksdirecteur bij Viavoice. Het onderzoek toonde dat 53 procent van de Fransen hun land in de loop van het volgende jaar verder zien afglijden, terwijl 33 procent vreest voor een verslechtering van de eigen situatie. Bovendien gaf 70 procent van de Franse respondenten te vrezen voor een nieuwe financiële crisis, terwijl bijna 60 procent ervan overtuigd is dat het land binnen een periode van tien jaar zijn eerste extreem-rechtse regering zal hebben.

Daarnaast moest worden vastgesteld dat meer dan 80 procent van de Fransen ervan overtuigd is dat hun land binnen een periode van zes maanden opnieuw door een terroristische aanslag zal worden getroffen. Bovendien bleek dat 71 procent weinig vertrouwen heeft in de eigen regering. “Frankrijk was ook de enige natie in de studie waar een meerderheid van de respondenten betoogde dat de globalisering een negatieve impact op het land heeft gehad,” benadrukken de onderzoekers. Daarbij wordt opgemerkt dat de somberheid van de Franse bevolking mogelijk een invloed zal hebben op de presidentsverkiezingen die volgende maand in het land worden georganiseerd.

Lees Verder

19:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk |  Facebook |

20-05-14

Frankrijk heeft minst gemotiveerde werknemers van Europa

Frankrijk heeft de minst gemotiveerde werknemers van Europa. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Edenred en Ipsos bij nagenoeg negenduizend werknemers in België, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Zweden, Portugal, Spanje en Frankrijk. De onderzoekers stelden vast dat 38 procent van de Franse werknemers toegeeft gedemotiveerd te zijn, tegenover een Europees gemiddelde van 29 procent. Volgens de Franse psychiater Eric Albert, oprichter van het Institut Français d’Action sur le Stress (Ifas) moet een gedeelte van de verklaring worden gezocht in de verschillende niveaus van economisch herstel. Landen die een beter herstel laten optekenen, getuigen immers ook van een betere levenskwaliteit op de werkvloer.

“In naties waar het economische herstel zich sterker heeft doorgezet - zoals Groot-Brittannië, Duitsland, België en Zweden - worden ook de beste cijfers op het gebied van arbeidstevredenheid opgetekend,” merkt Eric Albert op. “In Groot-Brittannië wordt op het gebied van arbeidstevredenheid een score gerealiseerd van 69 procent. In zuiderse landen, die nog altijd zwaarder met de gevolgen van de economische crisis worden geconfronteerd, ligt dat cijfer echter gevoelig lager. Daarbij werden voor Italië en Portugal scores van respectievelijk 62 procent en 60 procent opgetekend. Tegelijkertijd blijken in Zweden en Duitsland slechts respectievelijk 22 procent en 23 procent op een gebrek aan motivatie te wijzen.”

“Naarmate de externe onzekerheid groter wordt, dreigt ook de onderneming zich intern rigider op te stellen,” geeft de Franse psychiater aan. “Dat dreigt de demotivering bij de werknemer nog te doen toenemen, wat het management echter zal aanzetten om nog grotere druk uit te oefenen, waardoor uiteindelijk steeds meer werknemers een afkeer zullen krijgen van het systeem. Er moet echter ook erkend worden dat in Frankrijk altijd naar onvolkomenheden wordt gezocht om te kunnen klagen. Dat geldt ook voor de werknemer, die een arbeidssysteem zoekt dat hem zou toelaten maximaal van het leven te kunnen genieten. Nochtans weet iedereen dat arbeid vooral een inspanning vraagt.”

De onderzoekers stelden vast dat de Franse werknemers binnen Europa het meest gewag maken van een gebrek aan waardering voor de geleverde prestaties en respect voor hun persoon en ook het vaakst klagen over een gebrekkige verloning. Daarbij werd vastgesteld dat 52 procent van de Franse werknemers van mening is niet voldoende waardering te genieten voor de geleverde arbeid, tegenover een Europees gemiddelde van 46 procent. Ook blijkt dat 63 procent van de Fransen een gebrek aan respect voor zijn persoon ervaart, tegenover een Europees gemiddelde van 33 procent. Ook toonde 61 procent van de Fransen zich ontevreden over het ontvangen loon. In Europa is gemiddeld 51 procent van de werknemers niet tevreden met zijn salaris.

Slechts 75 procent van de Fransen heeft daarentegen het gevoel teveel tijd op de werkvloer te moeten doorbrengen. Daarmee laat de Franse werknemer een lagere score optekenen dan zijn andere Europese collega's, waar gemiddeld 90 procent van mening is dat zijn professionele activiteit teveel tijd opslorpt.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, motivatie |  Facebook |

21-07-13

Frankrijk etappe in wereldwijde ontwikkeling wijncultuur

De Franse wijncultuur gaat terug tot de keltische of gallische periode vier tot vijf eeuwen voor onze tijdsrekening. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. De stelling van de Amerikaanse wetenschappers is gebaseerd op de vondst van geïmporteerde etruskische vazen en een wijnpers in de oude havensite Lattara in het zuiden van Frankrijk. De Franse productie is volgens de onderzoekers een etappe in de verspreiding over de hele wereld van de wijncultuur, die ongeveer negenduizend jaar zou zijn gestart in het Taurus-gebergte in Turkije of de Zagros-bergen in Iran.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn, frankrijk |  Facebook |

04-01-13

Franse gezondheidszorg over vijf jaar failliet

Frankrijk heeft volgens de World Health Organisation (WHO) één van de beste systemen voor gezondheidszorg ter wereld, maar de Franse gezondheidsverzekering dreigt op langere tijd niet meer betaalbaar en duurzaam te blijven. Dat zegt het magazine Bloomberg Businessweek, verwijzen naar een geraamd budgettekort van bijna 5,1 miljard euro voor dit jaar. Volgens experts zijn er dringend hervormingen nodig, want zelfs in de meest optimistische ramingen is het huidige systeem nog maximaal vijf tot zes jaar houdbaar. Anderen spreken over maximaal drie jaar.

“Met de terugbetaling van homeopatische remedies en zelfs taxiverplaatsingen naar het ziekenhuis wordt het Franse budget voor de openbare gezondheidsverzekering jaarlijks met miljarden euro overschreden, voert Willy Hodin, hoofd van de farmaceutische organisatie Groupe PHR, aan. “Bovendien worden ook preventieve behandelingen, zoals massages en kuren, terugbetaald. Dat aanbod is misschien nuttig voor de consument, maar lijken door de toenemende kosten en de moeilijke economische omstandigheden, steeds meer op overbodige luxe.”

Hervormingen stuiten in Frankrijk op een grote tegenstand. “De meeste Fransen beschouwen de voordelen als een basisrecht,” wordt er opgemerkt. “Bovendien heeft de Franse president François Hollande vorig jaar campagne gevoerd rond een groter sociaal welzijn.” Een enquête van Groupe PHR bracht aan het licht dat 46 procent van de Fransen de promotie van generische geneesmiddelen door de overheid als een bedreiging van de persoonlijke vrijheid bestempelden. In Frankrijk halen generische producten slechts een aandeel van 71 procent, tegenover 96 procent in Duitsland.

Lees Verder

16:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg, frankrijk |  Facebook |

04-12-12

Frankrijk en Italië houden vast aan hogesnelheidstrein Lyon-Turijn

Frankrijk en Italië hebben aangekondigd door te willen gaan met de geplande hogesnelheidstrein tussen Lyon en Turijn, ondanks de druk op de budgetten van de Europese Unie. De Franse president François Hollande geef toe dat het project in belangrijke mate afhankelijk is van Europese steun, maar de verbinding is volgens hem op economische gronden perfect verdedigbaar. Het project is volgens Hollande cruciaal voor de economische concurrentiekracht. Italië en Frankrijk hebben belangrijke handelsbanden, maar de bestaande spoortunnel van Fréjus, die dateert uit de negentiende eeuw, is niet meer geschikt voor het huidige goederenvervoer per spoor. Alleen al het aanleggen van een nieuwe tunnel zou een investering van ongeveer 8,5 miljard euro kosten.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, italië, hogesnelheidstrein |  Facebook |

11-10-12

Online annonces in Frankrijk groter dan gedrukte versies

Het voorbije jaar hebben online advertenties in Frankrijk een grotere omzet gerealiseerd dan de gedrukte versies. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Xerfi-Percepta. Het is de eerste keer dat het online platform in Frankrijk voor advertenties belangrijker is geworden dan de gedrukte media. In het rapport wordt wel gewaarschuwd voor een vertraging in de spectaculaire groei van de online advertenties. Er wordt immers gewaarschuwd dat ook de online annoncesector niet immuun blijft voor de economische crisis. Verwacht wordt dat de groei de volgende jaren zal vertragen en over drie jaar een omzet van 700 miljoen euro zal realiseren.

De online annonces hebben volgens het rapport van Xerfi-Percepta in Frankrijk het voorbije jaar een groei met 17 procent laten optekenen tegenover het jaar voordien, terwijl bij de gedrukte versies een achteruitgang met 2,6 procent geboekt diende te worden. Het internet vertegenwoordigt in Frankrijk nu 51 procent van de totale annonce-sector, die een totale waarde heeft van 1,3 miljard euro. Negen jaar gelegen vertegenwoordigde het online platform amper 7 procent van de hele sector. De opkomst van de online annonces heeft in vele wereldregio’s een grote slag toegebracht aan de krantensector.

De kleine advertenties voor jobaanbiedingen, romantiek, vastgoed en auto’s zijn in het verleden altijd een belangrijke inkomstenbron geweest voor de krantenindustrie, maar vinden steeds meer hun weg naar alternatieven op het internet. Volgens Xerfi-Percepta was de online annonce-markt in Frankrijk vorig jaar een waarde van 669 miljoen euro, tegenover 635 miljoen euro voor de gedrukte versies. In het rapport wordt opgemerkt dat ook de instorting van de markt voor de gratis annonce-bladen in belangrijke mate bijgedragen hebben tot het toenemende succes van de online annoncesector.

Lees Verder

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annonce, frankrijk, reclame |  Facebook |

16-09-12

Frankrijk zoekt naar stimulansen hernieuwbare energie

De volgende zes maanden gaat Frankrijk een nationaal debat voeren om zijn energiesector te herstructureren. Daarbij moet onder meer worden bekeken op welke manier de sector van de hernieuwbare energie, die door de economische crisis zwaar is getroffen, kan worden ondersteund. De Franse hernieuwbare energiesector biedt werk aan ongeveer honderdduizend mensen. Gehoopt wordt dat de sector tegen het einde van het decennium in Frankrijk bijna een kwartmiljoen banen zou hebben gecreëerd. Daarbij zouden 80 miljard euro aan investeringen worden gerealiseerd. Hernieuwbare energie vertegenwoordigde in Frankrijk vorig jaar een omzet van 10 miljard euro, maar vertegenwoordigt slechts 13 procent van de totale Franse energieproductie. De Franse elektriciteit is nog altijd voor 78 procent afhankelijk van kernenergie. Windenergie heeft slechts een aandeel van 2 procent. Zonnepanelen leveren minder dan 0,5 procent van de Franse elektriciteit.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, energie |  Facebook |