24-12-17

Fraude blijft grote bekommernis mobiele adverteerders

Een gebrek aan visibiliteit en potentiële fraude worden door de mobiele adverteerders als de belangrijkste bekommernissen van de sector naar voor geschoven. Dat is de conclusie van een onderzoek van Forrester Consulting en AppsFlyer bij tweehonderdvijftig grote mobiele adverteerders. Daarbij werd door 40 procent verwezen naar een gebrek aan visibiliteit in de data die werden gebruikt om hun publiek te definiëren. Daarnaast wordt door 33 procent gewag gemaakt van een gebrek aan transparantie, terwijl 32 procent een bezorgdheid voor potentiële mobiele fraude uitdrukt. Geraamd wordt dat meer dan 30 procent van de mobiele reclamebudgetten aan fraude zijn blootgesteld.

“Vastgesteld kan worden dat 70 procent van de reclamebureaus getuigt dat dit jaar in mobiele reclame meer wordt geïnvesteerd dan vorig jaar,” stippen de onderzoekers aan. “Adverteerders beschouwen mobiele kanalen als een instrument om hun omzetten op te drijven. Tegelijkertijd moet echter vastgesteld dat met een aantal barrières moeten worden overwonnen.” Onder meer werd vastgesteld dat 92 procent van de consumenten van mening is dat de preventie van mobiele reclamefraude de volgende twaalf maanden cruciaal wordt. Er wordt aan toegevoegd dat 43 procent van de ondervraagden dan ook van mening is dat de fraudeprobleem het voorbije jaar is toegenomen.

Bovendien kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat slechts 19 procent van de respondenten van mening is over de gepaste instrumenten en systemen te beschikken om fraude systematisch te monitoren en de voorkomen. Problemen die in de weg staan van een efficiënt preventiebeleid zijn onder meer een gebrek aan inzicht in de verschillende types fraude waarmee men geconfronteerd zou kunnen worden en een gebrek aan overzicht van de waaier oplossingen die zouden kunnen worden ingezet. Vooral clickfraude en frauduleuze trafieken zijn met een score van respectievelijk 42 procent en 38 procent bij de mobiele adverteerders het meest bekend.

Met concepten zoals click spam (18 procent), install farms (15 procent) en mobile emulators (9 procent) blijken de adverteerders daarentegen veel minder vertrouwd. Wel wordt opgemerkt dat de meeste partijen minstens enig initiatief hebben genomen om het probleem aan te pakken. Slechts 6 procent van de respondenten bleek op geen enkele manier op de dreiging te hebben gereageerd.

Lees Verder

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, reclame, mobiel |  Facebook |

12-02-14

Niveau digitale fraude heeft crisisniveau bereikt

De niveaus aan digitale fraude hebben een crisisniveau bereikt. Dat heeft Vivek Shah, topman van het Interactive Advertising Bureau (IAB) gezegd. Shah, die ook chief executive is van het digitale mediabedrijf Ziff Davis, wees daarbij onder meer naar een onderzoek van consulent ComScore, waaruit naar voor is gekomen dat 36 procent van alle digitale trafieken door machines wordt gegenereerd. Hij voegt er aan toe dat alle betrokken partijen maatregelen dienen te nemen om het probleem aan te pakken. Vivek Shah benadrukte dat vele mobiele reclames op een bijzonder lage waardering van de consument kunnen rekenen.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal, fraude |  Facebook |

01-02-14

Fraude met teruggave groot probleem voor retailers

Fraude met teruggaves wordt een cruciaal probleem voor retailers. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse National Retailer Federation. Opgemerkt wordt dat fraude met teruggaves aan Amerikaanse retailers een jaarlijks verlies van 9 miljard euro dreigt te zullen opleveren. De onderzoekers merken op dat nagenoeg alle retailers toegeven met de fraude te zijn geconfronteerd. Daarentegen zegt slechts 15 procent het slachtoffer te zijn geworden van een online fraude rond de teruggave van goederen. Ook blijkt dat 93 procent aangeeft dat bij de fraudes een eigen medewerker was betrokken.

Lees Verder

11:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, retail |  Facebook |

24-10-13

Bedrijven steeds vaker met fraude geconfronteerd

Bedrijven worden steeds meer met frauduleuze incidenten geconfronteerd. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Kroll, gespecialiseerd in risicobeheer, bij meer dan negenhonderd executives. Opgemerkt wordt dat 70 procent van de bedrijven de voorbije twaalf maanden het slachtoffer van fraude is geworden, tegenover 61 procent het jaar voordien. In elke fraudecategorie diende volgens Kroll een toename te worden opgetekend. Europa laat met een score van 71 procent een grotere fraudegevoeligheid optekenen dan het wereldwijde gemiddelde. De toename moet volgens Kroll gedeeltelijk worden toegeschreven aan de verdere globalisering van de activiteiten van het bedrijfsleven.

De grootste stijging werd opgetekend bij fraude door toeleveranciers en andere partners, waar een toename van 12 procent tot 19 procent diende te worden gemeld. Bij corruptie en omkoperij werd een stijging van 11 procent tot 14 procent geregistreerd. “Corruptie is vooral een risico voor bedrijven die in bepaalde regio’s, zoals Afrika, Latijns-Amerika of India, actief zijn,” voeren de onderzoekers aan. “Omwille van corruptie-gevaar heeft 46 procent van de bedrijven ook beslist om van een uitbreiding naar een bepaalde buitenlandse markt af te zien. De intrede in nieuwe en risicovolle markten heeft 30 procent van de ondernemingen kwetsbaarder gemaakt voor fraude.”

Kroll stelde vast dat bedrijven het voorbije jaar met gemiddeld 2,3 fraude-incidenten werden geconfronteerd, tegenover 1,9 problemen het jaar voordien. Er wordt aan toegevoegd dat 81 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn kwetsbaarheid voor fraude de voorbije twaalf maanden is toegenomen, tegenover 63 procent het jaar voordien. Daarnaast wordt opgemerkt dat bij fraude-incidenten door insiders een toename van 67 procent tot 72 procent werd opgemerkt. Daarbij was in 32 procent van de gevallen een lid het management van de onderneming betrokken, tegenover 42 procent gewone medewerkers en 23 procent tussenpersonen.

Fraudegevallen worden volgens het rapport in de meeste gevallen ontdekt door het management (52 procent), gevolgd door interne audits (51 procent) en externe controles (10 procent). Wanneer het management echter zelf bij de fraude betrokken is, blijken volgens de onderzoekers vooral klokkenluiders een grote rol te spelen in het ontmaskeren van de bedrieglijke praktijken (41 procent). In het rapport wordt echter ook opgemerkt dat slechts 52 procent van de bedrijven voor het personeel een opleiding rond fraude hebben opgezet en de nodige kanalen hebben opgezet om klokkenluiders de mogelijkheid te bieden wantoestanden te melden.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude |  Facebook |

03-10-13

Online fraude kost 6 miljard dollar per jaar

Online fraude met valse advertenties en gemanipuleerde doorklikratio’s kosten bedrijven wereldwijd 6 miljard dollar per jaar. Dat heeft het bedrijf White Ops, gespecialiseerd in internetbeveiliging, berekend. De onderzoekers merken daarbij op dat in de online reclame fraudes voor miljoenen dollar kunnen worden georganiseerd zonder dat de buitenwereld iets merkt van de schade die wordt aangericht. De onderzoekers zeggen websites geïdentificeerd te hebben waar 20 procent tot 90 procent van alle advertenties en clicks een frauduleuze oorsprong hadden, waarbij computer-bots de adverteerder ertoe verleiden om te betalen voor trafieken die geen enkele meerwaarde opleveren.

“Men gaat er vaak verkeerd vanuit dat de schade van deze praktijken relatief beperkt blijft,” waaschuwt Michael Tiffany, chief executive van White Ops. “Criminelen weten dat ze met die strategie minder in het oog lopen dan met aanvallen op computers van banken en passen hun actieterrein dan ook aan.” Een gedeelte van het probleem moet volgens White Ops worden geweten aan het feit dat de online reclame-omgeving bijzonder open en gecompliceerd is en door vele mensen onvoldoende wordt begrepen. Geautomatiseerde systemen bieden een grotere efficiëntie, maar daarvan maken volgens de onderzoekers ook malafide figuren gebruik.

Volgens het rapport van White Ops is één op zes computers met een bot geïnfecteerd. “Eén van de grote problemen is het feit dat de fraudes in eerste instantie iedereen tevreden houden,” benadrukt Dan Kaminsky, analist bij White Ops. “De adverteerders kunnen zich immers verheugen in een schijnbaar toenemend bereik voor hun commerciële boodschappen.” Volgens Jon Bond, voorzitter van White Ops wordt er ook weinig gedaan om de fraude te bestrijden. Hij zegt dat het probleem in veel gevallen wordt weggerationaliseerd omdat niemand weet op welke manier een passend antwoord kan worden geboden aan de bedreigingen.

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, fraude |  Facebook |

16-09-13

Recordaantal partijen op zwarte fraudelijst van World Bank

Tijdens de eerste zeven maanden van dit jaar heeft de World Bank meer dan tweehonderdvijftig bedrijven en particulieren op zijn zwarte lijst van corrupte of frauduleuze partijen geplaatst. Dat aantal ligt bijna vier keer hoger dan het cijfer over twaalf maanden vorig jaar. Het aantal gemelde feiten van fraude en corruptie bij de World Bank heeft het hoogste niveau in zeven jaar bereikt. Het grootst aantal gesanctioneerde bedrijven blijkt afkomstig uit Noord-Amerika (29 procent), gevolgd door Latijns-Amerika en de Caraïben (21 procent), Europa en Centraal-Azië (19 procent) en Asia-Pacific (16 procent). Op nationaal niveau wordt de eerste plaats ingenomen door Canada, gevolgd door de Verenigde Staten en Indonesië.

De World Bank heeft aangekondigd elke organisatie of particulier die schuldig werd bevonden aan fraude of corruptie, van elke projectondersteuning uit te sluiten. De instelling kan ondernemingen ook opleggen controlemaatregelen te implementeren indien mogelijke omkoperij wordt verondersteld. “De World Bank is geen wereldwijde politiemacht, maar kan wel een bijdrage leveren om de internationale strijd tegen corruptie op te voeren,” aldus Stephen Zimmerman, verantwoordelijke bij de integriteitsdivisie van het financiële instituut. “De World Bank is de enige instelling die corruptie op een wereldwijd niveau benadert. Politiediensten zijn van nature meer nationaal gericht.”

Het rapport, samengesteld door het juristenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer, toonde aan dat vooral de sectoren van gezondheidszorg, watervoorziening, energie, transport en landbouw het voorbije jaar het doelwit waren van het onderzoek van de World Bank. Het onderzoek geeft ook aan dat slechts tien Chinese bedrijven of particulieren door de World Bank werden gesanctioneerd, maar er wordt aan toegevoegd dat Chinese ondernemingen door hun buitenlandse overnames en fusies met een toenemend risico op een bestraffing worden geconfronteerd. Partijen die schuldig worden bevonden, riskeren niet alleen reputatieverlies, maar kunnen ook van nieuwe projecten worden uitgesloten.

De World Bank raamt dat de voorbije zeven jaar ongeveer 40 miljard dollar ontwikkelingsgeld is gestolen. Tijdens die periode werden voor meer dan 200 miljard dollar aan projecten in ontwikkelingslanden doorgelicht. De World Bank had vorig jaar aangekondigd dat corrupte partijen openbaar aan de kaak zouden worden gesteld. “De recente cijfers vormen een duidelijk signaal dat de instelling niet van plan is om nog langer corruptie of fraude over het hoofd te zien,” merkt Tim Coleman, onderzoeker van de World Bank, op. In mei van dit jaar werd het Canadese ingenieursbedrijf SNC Lavalin nog voor tien jaar geschorst nadat de onderneming betrokken was geraakt bij omkoperij rond een brugproject in Bangladesh. (MH)

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: world bank, fraude |  Facebook |

05-08-13

Rusland ontwikkelt model ambachtelijke online fraude

In Rusland is een model van ambachtelijke online fraude ontwikkeld dat mogelijk snel door andere landen kan worden overgenomen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Lookout Mobile Security. Er wordt opgemerkt dat de mobiele malware-sector in Rusland bijzonder georganiseerd en winstgevend is. De onderzoekers merken op dat meer dan de helft van alle mobiele hardware tijdens de eerste zes maanden van dit jaar afkomstig bleek te zijn van organisaties die beroep doen op ambachtelijke hackers, die voor hun services tussen 700 dollar en 12.000 dollar per maand kunnen verdienen.

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, fraude, malware |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende