24-05-18

Asia-Pacific toenemend bekommerd over online fraude

Ecommerce kent in de regio Asia-Pacific een sterke groei, maar ook online fraude is er in opmars. Dat Dat zegt een rapport van Experian en International Data Corporation (IDC), gebaseerd op een enquête onder consumenten in tien markten in de regio. Vastgesteld werd dat 71 procent van de ondervraagde consumenten te kennen geeft online aankopen te doen, maar tegelijkertijd moest 18 procent eveneens melden daarbij ook al het slachtoffer van fraude te zijn geworden. Er moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat vele consumenten bereid zijn om een bescherming tegen fraude gedeeltelijk op te geven in ruil voor een groter gebruiksgemak en een betere klantervaring.

Lees Verder

 

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude |  Facebook |

24-12-17

Fraude blijft grote bekommernis mobiele adverteerders

Een gebrek aan visibiliteit en potentiële fraude worden door de mobiele adverteerders als de belangrijkste bekommernissen van de sector naar voor geschoven. Dat is de conclusie van een onderzoek van Forrester Consulting en AppsFlyer bij tweehonderdvijftig grote mobiele adverteerders. Daarbij werd door 40 procent verwezen naar een gebrek aan visibiliteit in de data die werden gebruikt om hun publiek te definiëren. Daarnaast wordt door 33 procent gewag gemaakt van een gebrek aan transparantie, terwijl 32 procent een bezorgdheid voor potentiële mobiele fraude uitdrukt. Geraamd wordt dat meer dan 30 procent van de mobiele reclamebudgetten aan fraude zijn blootgesteld.

“Vastgesteld kan worden dat 70 procent van de reclamebureaus getuigt dat dit jaar in mobiele reclame meer wordt geïnvesteerd dan vorig jaar,” stippen de onderzoekers aan. “Adverteerders beschouwen mobiele kanalen als een instrument om hun omzetten op te drijven. Tegelijkertijd moet echter vastgesteld dat met een aantal barrières moeten worden overwonnen.” Onder meer werd vastgesteld dat 92 procent van de consumenten van mening is dat de preventie van mobiele reclamefraude de volgende twaalf maanden cruciaal wordt. Er wordt aan toegevoegd dat 43 procent van de ondervraagden dan ook van mening is dat de fraudeprobleem het voorbije jaar is toegenomen.

Bovendien kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat slechts 19 procent van de respondenten van mening is over de gepaste instrumenten en systemen te beschikken om fraude systematisch te monitoren en de voorkomen. Problemen die in de weg staan van een efficiënt preventiebeleid zijn onder meer een gebrek aan inzicht in de verschillende types fraude waarmee men geconfronteerd zou kunnen worden en een gebrek aan overzicht van de waaier oplossingen die zouden kunnen worden ingezet. Vooral clickfraude en frauduleuze trafieken zijn met een score van respectievelijk 42 procent en 38 procent bij de mobiele adverteerders het meest bekend.

Met concepten zoals click spam (18 procent), install farms (15 procent) en mobile emulators (9 procent) blijken de adverteerders daarentegen veel minder vertrouwd. Wel wordt opgemerkt dat de meeste partijen minstens enig initiatief hebben genomen om het probleem aan te pakken. Slechts 6 procent van de respondenten bleek op geen enkele manier op de dreiging te hebben gereageerd.

Lees Verder

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, reclame, mobiel |  Facebook |

12-02-14

Niveau digitale fraude heeft crisisniveau bereikt

De niveaus aan digitale fraude hebben een crisisniveau bereikt. Dat heeft Vivek Shah, topman van het Interactive Advertising Bureau (IAB) gezegd. Shah, die ook chief executive is van het digitale mediabedrijf Ziff Davis, wees daarbij onder meer naar een onderzoek van consulent ComScore, waaruit naar voor is gekomen dat 36 procent van alle digitale trafieken door machines wordt gegenereerd. Hij voegt er aan toe dat alle betrokken partijen maatregelen dienen te nemen om het probleem aan te pakken. Vivek Shah benadrukte dat vele mobiele reclames op een bijzonder lage waardering van de consument kunnen rekenen.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal, fraude |  Facebook |

01-02-14

Fraude met teruggave groot probleem voor retailers

Fraude met teruggaves wordt een cruciaal probleem voor retailers. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse National Retailer Federation. Opgemerkt wordt dat fraude met teruggaves aan Amerikaanse retailers een jaarlijks verlies van 9 miljard euro dreigt te zullen opleveren. De onderzoekers merken op dat nagenoeg alle retailers toegeven met de fraude te zijn geconfronteerd. Daarentegen zegt slechts 15 procent het slachtoffer te zijn geworden van een online fraude rond de teruggave van goederen. Ook blijkt dat 93 procent aangeeft dat bij de fraudes een eigen medewerker was betrokken.

Lees Verder

11:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, retail |  Facebook |

24-10-13

Bedrijven steeds vaker met fraude geconfronteerd

Bedrijven worden steeds meer met frauduleuze incidenten geconfronteerd. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Kroll, gespecialiseerd in risicobeheer, bij meer dan negenhonderd executives. Opgemerkt wordt dat 70 procent van de bedrijven de voorbije twaalf maanden het slachtoffer van fraude is geworden, tegenover 61 procent het jaar voordien. In elke fraudecategorie diende volgens Kroll een toename te worden opgetekend. Europa laat met een score van 71 procent een grotere fraudegevoeligheid optekenen dan het wereldwijde gemiddelde. De toename moet volgens Kroll gedeeltelijk worden toegeschreven aan de verdere globalisering van de activiteiten van het bedrijfsleven.

De grootste stijging werd opgetekend bij fraude door toeleveranciers en andere partners, waar een toename van 12 procent tot 19 procent diende te worden gemeld. Bij corruptie en omkoperij werd een stijging van 11 procent tot 14 procent geregistreerd. “Corruptie is vooral een risico voor bedrijven die in bepaalde regio’s, zoals Afrika, Latijns-Amerika of India, actief zijn,” voeren de onderzoekers aan. “Omwille van corruptie-gevaar heeft 46 procent van de bedrijven ook beslist om van een uitbreiding naar een bepaalde buitenlandse markt af te zien. De intrede in nieuwe en risicovolle markten heeft 30 procent van de ondernemingen kwetsbaarder gemaakt voor fraude.”

Kroll stelde vast dat bedrijven het voorbije jaar met gemiddeld 2,3 fraude-incidenten werden geconfronteerd, tegenover 1,9 problemen het jaar voordien. Er wordt aan toegevoegd dat 81 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn kwetsbaarheid voor fraude de voorbije twaalf maanden is toegenomen, tegenover 63 procent het jaar voordien. Daarnaast wordt opgemerkt dat bij fraude-incidenten door insiders een toename van 67 procent tot 72 procent werd opgemerkt. Daarbij was in 32 procent van de gevallen een lid het management van de onderneming betrokken, tegenover 42 procent gewone medewerkers en 23 procent tussenpersonen.

Fraudegevallen worden volgens het rapport in de meeste gevallen ontdekt door het management (52 procent), gevolgd door interne audits (51 procent) en externe controles (10 procent). Wanneer het management echter zelf bij de fraude betrokken is, blijken volgens de onderzoekers vooral klokkenluiders een grote rol te spelen in het ontmaskeren van de bedrieglijke praktijken (41 procent). In het rapport wordt echter ook opgemerkt dat slechts 52 procent van de bedrijven voor het personeel een opleiding rond fraude hebben opgezet en de nodige kanalen hebben opgezet om klokkenluiders de mogelijkheid te bieden wantoestanden te melden.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude |  Facebook |

03-10-13

Online fraude kost 6 miljard dollar per jaar

Online fraude met valse advertenties en gemanipuleerde doorklikratio’s kosten bedrijven wereldwijd 6 miljard dollar per jaar. Dat heeft het bedrijf White Ops, gespecialiseerd in internetbeveiliging, berekend. De onderzoekers merken daarbij op dat in de online reclame fraudes voor miljoenen dollar kunnen worden georganiseerd zonder dat de buitenwereld iets merkt van de schade die wordt aangericht. De onderzoekers zeggen websites geïdentificeerd te hebben waar 20 procent tot 90 procent van alle advertenties en clicks een frauduleuze oorsprong hadden, waarbij computer-bots de adverteerder ertoe verleiden om te betalen voor trafieken die geen enkele meerwaarde opleveren.

“Men gaat er vaak verkeerd vanuit dat de schade van deze praktijken relatief beperkt blijft,” waaschuwt Michael Tiffany, chief executive van White Ops. “Criminelen weten dat ze met die strategie minder in het oog lopen dan met aanvallen op computers van banken en passen hun actieterrein dan ook aan.” Een gedeelte van het probleem moet volgens White Ops worden geweten aan het feit dat de online reclame-omgeving bijzonder open en gecompliceerd is en door vele mensen onvoldoende wordt begrepen. Geautomatiseerde systemen bieden een grotere efficiëntie, maar daarvan maken volgens de onderzoekers ook malafide figuren gebruik.

Volgens het rapport van White Ops is één op zes computers met een bot geïnfecteerd. “Eén van de grote problemen is het feit dat de fraudes in eerste instantie iedereen tevreden houden,” benadrukt Dan Kaminsky, analist bij White Ops. “De adverteerders kunnen zich immers verheugen in een schijnbaar toenemend bereik voor hun commerciële boodschappen.” Volgens Jon Bond, voorzitter van White Ops wordt er ook weinig gedaan om de fraude te bestrijden. Hij zegt dat het probleem in veel gevallen wordt weggerationaliseerd omdat niemand weet op welke manier een passend antwoord kan worden geboden aan de bedreigingen.

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, fraude |  Facebook |

16-09-13

Recordaantal partijen op zwarte fraudelijst van World Bank

Tijdens de eerste zeven maanden van dit jaar heeft de World Bank meer dan tweehonderdvijftig bedrijven en particulieren op zijn zwarte lijst van corrupte of frauduleuze partijen geplaatst. Dat aantal ligt bijna vier keer hoger dan het cijfer over twaalf maanden vorig jaar. Het aantal gemelde feiten van fraude en corruptie bij de World Bank heeft het hoogste niveau in zeven jaar bereikt. Het grootst aantal gesanctioneerde bedrijven blijkt afkomstig uit Noord-Amerika (29 procent), gevolgd door Latijns-Amerika en de Caraïben (21 procent), Europa en Centraal-Azië (19 procent) en Asia-Pacific (16 procent). Op nationaal niveau wordt de eerste plaats ingenomen door Canada, gevolgd door de Verenigde Staten en Indonesië.

De World Bank heeft aangekondigd elke organisatie of particulier die schuldig werd bevonden aan fraude of corruptie, van elke projectondersteuning uit te sluiten. De instelling kan ondernemingen ook opleggen controlemaatregelen te implementeren indien mogelijke omkoperij wordt verondersteld. “De World Bank is geen wereldwijde politiemacht, maar kan wel een bijdrage leveren om de internationale strijd tegen corruptie op te voeren,” aldus Stephen Zimmerman, verantwoordelijke bij de integriteitsdivisie van het financiële instituut. “De World Bank is de enige instelling die corruptie op een wereldwijd niveau benadert. Politiediensten zijn van nature meer nationaal gericht.”

Het rapport, samengesteld door het juristenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer, toonde aan dat vooral de sectoren van gezondheidszorg, watervoorziening, energie, transport en landbouw het voorbije jaar het doelwit waren van het onderzoek van de World Bank. Het onderzoek geeft ook aan dat slechts tien Chinese bedrijven of particulieren door de World Bank werden gesanctioneerd, maar er wordt aan toegevoegd dat Chinese ondernemingen door hun buitenlandse overnames en fusies met een toenemend risico op een bestraffing worden geconfronteerd. Partijen die schuldig worden bevonden, riskeren niet alleen reputatieverlies, maar kunnen ook van nieuwe projecten worden uitgesloten.

De World Bank raamt dat de voorbije zeven jaar ongeveer 40 miljard dollar ontwikkelingsgeld is gestolen. Tijdens die periode werden voor meer dan 200 miljard dollar aan projecten in ontwikkelingslanden doorgelicht. De World Bank had vorig jaar aangekondigd dat corrupte partijen openbaar aan de kaak zouden worden gesteld. “De recente cijfers vormen een duidelijk signaal dat de instelling niet van plan is om nog langer corruptie of fraude over het hoofd te zien,” merkt Tim Coleman, onderzoeker van de World Bank, op. In mei van dit jaar werd het Canadese ingenieursbedrijf SNC Lavalin nog voor tien jaar geschorst nadat de onderneming betrokken was geraakt bij omkoperij rond een brugproject in Bangladesh. (MH)

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: world bank, fraude |  Facebook |

05-08-13

Rusland ontwikkelt model ambachtelijke online fraude

In Rusland is een model van ambachtelijke online fraude ontwikkeld dat mogelijk snel door andere landen kan worden overgenomen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Lookout Mobile Security. Er wordt opgemerkt dat de mobiele malware-sector in Rusland bijzonder georganiseerd en winstgevend is. De onderzoekers merken op dat meer dan de helft van alle mobiele hardware tijdens de eerste zes maanden van dit jaar afkomstig bleek te zijn van organisaties die beroep doen op ambachtelijke hackers, die voor hun services tussen 700 dollar en 12.000 dollar per maand kunnen verdienen.

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, fraude, malware |  Facebook |

30-06-13

Online fraudeurs richten hun pijlen op kleine beleggers

Fraudeurs proberen met bedrieglijke emails en sociale media kleine investeerders tot bijzonder risicovolle transacties aan te zetten. Dat hebben de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de Financial Industry Regulatory Authority (FIRA) gezegd op basis van een studie van veiligheidsexpert McAfee, die een opmerkelijke toename heeft opgemerkt in grootschalige email-campagnes die aandelen-investeringen bij kleine investeerders promoten.

"De fraudeurs proberen beleggers aan te zetten om aandelen te kopen in kleine ondernemingen door het aanbieden van inside informatie die verondersteld wordt de prijs op te drijven wanneer de gegevens in de openbaarheid zullen worden gebracht," wordt er opgemerkt. "De titels van de emails zijn samengesteld uit elementen die erop gericht zijn om snel interesse te wekken in goedkope aandelen. Investeerders moeten echter bijzonder voorzichtig zijn met deze informatie, die vaak malafide bedoelingen hebben."

De verzenders van deze boodschappen zijn volgens het rapport vaak tussenpersonen die in wezen betaalde promotoren of insiders zijn die grote winsten op het oog hebben door de prijzen kunstmatig op te drijven door de opwinding die wordt gecreëerd door de massale verspreiding van berichtgeving. "Wanneer de verzenders hun winsten hebben genomen, wordt de promotie stopgezet en storten de prijzen vaak opnieuw in, waardoor goedgelovige beleggers met grote verliezen achterblijven;"

Lees Verder

10:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, aandelen, fraude |  Facebook |

14-05-13

Overdreven rooskleurige resultaten grootste vorm economische fraude

Het publiceren van overdreven rooskleurige resultaten vormt de belangrijkste vorm van economische fraude. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ernst & Young bij ruim drieduizend werknemers in zesendertig landen in Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika. De praktijk moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een streven om doelstellingen op korte termijn te halen. Andere bedrieglijke praktijken zijn volgens Ernst & Young het onderschatten van kosten en het dwingen van klanten om onnodige voorraden op te slaan.

Uit het onderzoek bleek dat één op de vijf werknemers zegt te weten dat binnen zijn organisatie het voorbije jaar financiële fraude is gepleegd. Vooral werknemers die tot de hogere kaders behoren, geven aan weet te hebben van fraudepraktijken. Gemiddeld blijkt 57 procent van de ondervraagden van mening te zijn dat omkoping en corruptie in hun land tot de geplogenheden behoort. Bovendien zegt 26 procent op de hoogte te zijn van fraude in de eigen sector. Volgens 38 procent stellen bedrijven hun financiële resultaten te rooskleurig voor.

Volgens 42 procent van de respondenten worden financiële rapportages gemanipuleerd. "Bedrijven staan onder grote druk om positieve financiële resultaten te tonen," voeren de onderzoekers aan. Uit het onderzoek blijkt dat er binnen een periode van twaalf maanden ook geen evolutie in gunstige richting wordt verwacht. Ernst & Young merkte nog op dat 58 procent van de respondenten in snelgroeiende markten toegeeft onethische praktijken gerechtvaardigd te vinden indien de onderneming er daardoor in lukt om een economische dalperiode te overleven.

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude |  Facebook |

14-04-13

Medewerkers hefboomfondsen vaak getuige van frauduleus gedrag

Eén op drie medewerkers van Amerikaanse hefboomfondsen heeft weet van inbreuken tegen de wetgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Labaton Sucharow. De onderzoekers stelden vast dat 30 procent van de ondervraagde medewerkers toegeeft getuige te zijn geweest van illegale praktijken of uit eerste hand informatie over wantoestanden te hebben vernomen. Bovendien bleek 35 procent zich door zijn compensaties of bonusplan onder druk gezet te voelen om de wet te overtreden of zich te lenen tot onethisch gedrag. De resultaten moeten volgens de onderzoekers vragen doen rijzen over het hoge fraudeniveau in de sector.

Lees Verder

09:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hefboomfondsen, fraude |  Facebook |

18-02-13

Wetenschappelijke fraude en wangedrag blijven zeldzaamheid

Wangedrag bij de publicaties van wetenschappelijke onderzoeksresultaten moet voor de nodige waakzaamheid zorgen, maar blijft een zeldzaamheid. Dat heeft Richard Primack, professor biologie aan de Boston University en hoofdredacteur van het magazine Biological Conservation, gezegd. Primack wijst er daarbij op dat gemiddeld één tot drie publicaties per tienduizend rapporten wegens wetenschappelijk wangedrag dienen te worden ingetrokken. De ruchtbaarheid rond een aantal gevallen van wetenschappelijke fraude, doen bij de pers en het publiek volgens Primack verkeerdelijk de perceptie ontstaan dat wangedrag bij onderzoekers wijdverspreid is en in ernst toeneemt.

Lees Verder

18:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, fraude |  Facebook |

30-01-13

Fraude door Britse werknemers met 43 procent toegenomen

In Groot-Brittannië is fraude door werknemers het voorbije jaar met 43 procent toegenomen. Dat is de conclusie van een rapport van het Credit Industry Fraud Avoidance System (Cifas), de Britse dienst voor fraudebestrijding. De grootste toename werd volgens het rapport opgemerkt bij frauduleuze pogingen om een baan te verwerven, zoals het opgeven van valse kwalificaties of het verzwijgen van eerdere veroordelingen. Dat tye fraude zou zijn verdubbeld. Daarnaast is de fraude tijdens de tewerkstelling, zoals het bestelen van klanten, met 22 procent toegenomen.

Ook heeft Cifas naar eigen zeggen een stijgende trend opgemerkt in de diefstal van consumentengegevens voor persoonlijk gebruik. "De schade die fraudeurs binnen een organisatie veroorzaken kunnen een negatieve impact hebben op de financiële resultaten, het vertrouwen van de klanten en het moreel van het personeel," merkt de Britse fraudebestrijder op. "Ook dreigen organisaties door het illegale optreden van werknemers blootgesteld te worden aan sancties door de regelgever en gerechtelijke vervolging."

De stijging van de fraudecijfers kan volgens de onderzoekers echter ook gedeeltelijk worden toegewezen aan de bijkomende investeringen die een aantal bedrijven op het gebied van bescherming en controle hebben doorgevoerd, waardoor ze beter in staat zijn om fraude te identificeren en voorkomen. "Sommige vormen van fraude demonstreren echter dan organisaties kwetsbaar blijven," wordt er nog opgemerkt. "Hoewel interne fraude minder frequent is dan malafide acties van buitenstaanders, kan de schade bijzonder hoog oplopen."

Lees Verder

19:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, werkgelegenheid |  Facebook |

22-01-13

Wetenschappelijke fraude treft alle geledingen research-wereld

Fraude in de onderzoekswereld wordt bij alle categorieën wetenschappers aangetroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Yeshiva University in New York. De onderzoekers hadden vooraf verwacht dat het wangedrag vooral zou kunnen worden opgemerkt bij wetenschappers aan het begin van een carrière, maar bleken ook ervaren vorsers zich aan fraude schuldig te maken. Het is volgens de onderzoekers dan ook duidelijk dat de aandacht voor de ethische aspecten in de wetenschap niet mag beperkt blijven tot de opleidingsperiode.

De fraudedossiers waren voor 40 procent het werk van onderzoekers in opleiding, maar dienden ook voor respectievelijk 32 procent en 28 procent te worden toegeschreven aan academici en ander wetenschappelijk personeel, zoals technici, coördinatoren of interviewers. "Men zou een groter aandeel bij jonge wetenschappers verwachten, omdat zij nog een intense druk voelen om te publiceren, wat noodzakelijk is om de nodige onderzoeksfondsen te kunnen werven," zegt onderzoeksleider Arturo Casadevall.

"Men zou kunnen vanuit gaan dat wetenschappers zich met het vorderen van hun carrière meer zelfzeker zouden voelen," voert Casadevall nog aan. "In werkelijkheid hebben die wetenschappers ook een verantwoordelijkheid over grotere laboratoria, zodat ze grotere financiële budgetten nodig hebben, waardoor de druk op het publiceren toeneemt en de verleiding om te frauderen toenemen." De onderzoeker pleit dan ook voor geregelde ethische trainingen voor alle geledingen van de onderzoekswereld.

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, fraude |  Facebook |

19-01-13

Omzet Italiaanse mafia gevoelig lager dan eerder geraamd

De Italiaanse georganiseerde misdaad realiseert een jaarlijkse omzet van 10,5 miljard dollar. Dat betekent slechts een fractie van eerdere ramingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Università Cattolica del Sacro Cuore in Milaan. Volgens de onderzoekers vertegenwoordigt de mafia-economie 0,7 procent van het Italiaanse bruto binnenlandse product. Eerder onderzoek van de Università Commerciale Luigi Bocconi had daarentegen eerder gewag gemaakt van een aandeel van 10,9 procent.

“Misdaad levert veel minder profijt op dan algemeen wordt gedacht,” merkt onderzoeksleider Ernesto Savona op. Volgens de wetenschapper is het belangrijk dat een signaal wordt uitgestuurd dat de mafia financieel minder goed rendeert dan doorgaans wordt aangenomen. Een verklaring voor de verschillende resultaten tegenover de eerdere studies werd niet gegeven, maar Savona merkte op geen inzicht te hebben in de methodologie die de andere wetenschappers hebben gebruikt.

In het rapport wordt echter opgemerkt dat de mafia een belangrijke bedreiging blijft vormen en zijn invloed niet langer beperkt tot het zuiden van Italië, maar zich ook uitstrekt naar noordelijke regio’s, zoals Lombardije, die ongeveer één vijfde van het Italiaanse bruto binnenlandse product vertegenwoordigen. Opgemerkt wordt dat de mafia wordt aangetrokken naar de rijkere economische gebieden en door de hoge officiële rentevoeten van zijn liquide middelen gebruik kan maken om een machtspositie te verwerven in vele economische sectoren.

Lees Verder

08:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, mafia |  Facebook |

15-01-13

Recordaantal ontslagen in financiële centrum City of London

Het voorbije jaar zijn in de City of London 1.373 medewerkers ontslagen om disciplinaire redenen. Dat betekent een stijging met 76 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt volgens het juristenkantoor Pinsent Masons uit cijfers van de Britse Financial Services Authority (FSA). Met inbegrip van pensioenen en natuurlijk verloop verlieten het voorbije jaar 177.697 het Londense financiële centrum. Het aantal ontslagen in de City of London heeft daarmee het hoogste cijfer bereikt sinds de financiële crisis van vijf jaar geleden.

“De Financial Services Authority heeft al herhaaldelijk aangetoond strenger op te treden tegen financiële misdrijven en marktmisbruik,” voert Helen Farr, financieel expert bij Pinsent Masons, aan. “Financiële dienstverleners worden steeds nauwlettender opgevolgd, waardoor de werkgevers de regels ook strikter toepassen. Het optreden van de financiële autoriteiten heeft duidelijk een impact gehad op de bereidheid van de bedrijven om wanpraktijken te gedogen. Werknemers worden bij inbreuken sneller gesanctioneerd dan in het verleden.”

“Dat het aantal disciplinaire ontslagen met 76 procent is gestegen op twaalf maanden tijd, geeft aan dat de vrees voor reputatieschade en sancties door het optreden van frauderende medewerkers zoals Kweku Adoboli duidelijk een impact heeft,” stipt Helen Farr nog aan. “Men moet er wel rekening mee houden dat een aantal van de weggestuurde medewerkers mogelijk opnieuw werden aangeworven of intern naar een andere functie werden overgeplaats, maar toch geven de cijfers een duidelijk beeld van de evolutie in de sector.”

Lees Verder

18:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: city of london, ontslag, fraude |  Facebook |

07-01-13

Fraude dreigt dit jaar nog verder toe te nemen

Er moet rekening mee worden gehouden dat fraude dit jaar in Europa nog een gevoelige toename zal kennen. Dat heeft de organisatie UK Fraud in een rapport gezegd. De stijging zal volgens de organisatie in de hand worden gewerkt door de moeilijke economische omstandigheden, het terugschroeven van uitkeringen en andere tegemoetkomingen en de beschikbaarheid van hoog-kwalitatieve data. De belangrijkste doelwitten van de fraude zijn volgens het rapport banken en bankkaartbedrijven, verzekeraars, online handelaren, retailers en de overheid.

Volgens de organisatie zal de grootste groei wellicht worden opgetekend bij kaartfraude en cybercriminaliteit. Maar ook moet volgens het rapport rekening gehouden worden met interne fraude en fraude in de bevoorradingsketen. Bovendien zou er ook sprake kunnen zijn van een toename in hypotheekfraude, waarbij het aanvragen van hypotheken vaker gepaard zou kunnen gaan met het opgeven van valse financiële verklaringen, waarbij de aanvrager de eigen draagkracht bewust zou overschatten om een lening toegekend te krijgen.

Ook zegt UK Fraud te vrezen dat datalekken en problemen rond cloud-security verder zullen blijven aanhouden. Om al die problemen aan te pakken zal er volgens de organisatie meer werk gemaakt moeten worden van risico-controles en een betere screening. UK Fraud merkt op dat de bestrijding van het fraudeprobleem wordt gehinderd door een gebrekkige pan-Europese aanpak. In het rapport wordt nog gewaarschuwd voor mogelijke onverwachte verrassingen, zoals een aantal schandalen in het recente verleden nog hebben bewezen.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude |  Facebook |

03-01-13

Rusland gaat hard optreden tegen ticketfraude Olympische winterspelen

Rusland wil hard optreden tegen fraude bij de verkoop van tickets voor de Olympische Winterspelen die volgend jaar in Sochi zullen worden georganiseerd. Daarnaast zullen ook de hotelprijzen voor het evenement worden gereguleerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend die zware boetes voorziet voor de verkoop van tickets boven de normale prijzen. Op inbreuken staan straffen tot 1 miljoen roebel. Dat komt overeen met een bedrag van 32.700 dollar.

Fraude bij de verkoop van tickets is een plaag waar grote sportgebeurtenissen en entertainment-evenementen in Rusland traditioneel worden geconfronteerd. Door een harde aanpak hoopt de Russische overheid het probleem bij de Olympische Winterspelen binnen de perken te houden. Voorzien wordt dat een dader bestraft wordt met een boete die overeenkomt met tien keer de waarde van het ticket. Indien een ambtenaar of ander officieel persoon bij de fraude is betrokken, kan de boete oplopen tot twintig keer de waarde van het ticket.

Bedrijven die voordeel halen uit de doorverkoop van tickets dreigen volgens de Russische overheid met een tijdelijke sluiting geconfronteerd te worden. In de nieuwe wetgeving is ook de regulering van de prijzen voor de hotelsector in de regio Krasnodar opgenomen. De dagprijs voor een eenpersoonskamer in een hotel met één tot twee sterren mag niet hoger liggen dan 2.936 roebel (95 dollar). De prijs voor een kamer voor twee personen mag maximaal 4.600 roebel kosten. De maximumprijs voor een luxesuite blijft beperkt tot 13.896 roebel.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, rusland, ticket, fraude |  Facebook |

26-12-12

Mobiele platform efficiënt antwoord op coupon-fraude

De mobiele sector kan een antwoord bieden op het probleem van coupon-fraude. Dat zegt Alexey Andriyanenko, managing director van de website Shopitize. Hij voert aan dat coupons een belangrijk kanaal kunnen vormen om klanten aan te trekken en te behouden. Hij voegt er echter aan toe dat ongeveer bij 30 procent van de gedrukte coupons fraude is gemoeid, onder meer door het vervalsen van de vervaldatum of het delen van codes met andere consumenten. Op die manier zouden Britse bedrijven volgens Andriyanenko elk jaar ongeveer 240 miljoen dollar verliezen oplopen. Hij stelt dat de sector het probleem weliswaar probeert aan te pakken door onder meer de waakzaamheid bij het personeel op te drijven of meer gesofisticeerde barcodes in te voeren, maar dat levert volgens hem slechts gemengde resultaten op. Het gebruik van mobiele coupons kan volgens Andriyanenko echter een antwoord vormen op het probleem. Hij merkt op dat mobiele coupons virtueel 100 procent fraudevrij gemaakt kunnen worden.

Lees Verder

10:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, coupon, fraude |  Facebook |

19-06-12

Onderzoek naar ongeregelde verkoop Olympische tickets

Het International Olympic Committee (IOC) is een onderzoek gestart naar mogelijke wanpraktijken bij de verkoop van tickets voor de Olympische Spelen in Londen. Volgens een aantal aantijgingen in de Engelse krant The Sunday Times zouden officiëlen en verkopers bereid zijn gevonden om tickets aan duurdere prijzen te verkopen aan partijen die niet tot hun klanten zouden mogen behoren. Onder meer vertegenwoordigers van de Griekse, Servische en Chinese Olympische bonden zouden bereid zijn geweest om de regels naast zich neer te leggen.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, ticketverkoop, fraude |  Facebook |

21-05-12

Zwitserland start onderzoek naar Syrische en Libische witwas-praktijken

De Zwitserse openbare aanklager is een strafrechterlijk onderzoek gestart naar een aantal Syrische en Libische inwoners, die ervan verdacht worden zich schuldig gemaakt te hebben aan witwas-praktijken. Verdere details werden niet verstrekt, maar onder meer zou het onderzoek zich toespitsen op een aantal figuren uit de omgeving van de Syrische president Bashar al-Assad met bankrekeningen in Zwitserland. Het voorbije jaar heeft Zwitserland een recordbedrag van 3 miljard Zwitserse frank aan verdachte activa gedetecteerd.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, fraude |  Facebook |

29-01-12

Meer inspanningen nodig om voedselfraude te bestrijden

De overheden weten dat er voedselfraude wordt gepleegd, maar de totale omvang van de illegale activiteiten is niet gekend. Dat heeft Stuart Shotton, adviseur bij Food Chain Europe, gezegd. Hij voert aan dat de lokale autoriteiten beter moeten worden geïnformeerd over de verschillende methodes die ter beschikking staan om het probleem aan te pakken. Bovendien wordt er volgens Shotton te weinig aandacht besteed aan het probleem en moet de bestrijding van voedselfraude meer prominent op de politieke agenda wordt geplaatst.

"De grootste problemen rond voedselfraude hebben volgens Shotton te maken met de authenticiteit en de claims die op labels worden gemaakt over de oorsprong en de kwaliteit van de voedingsproducten," merkt het webmagazine FoodNavigator.com op. "Onder meer blijkt volgens Shotton dat frauduleuze producenten ongeschikt vlees bleken om het product witter te laten lijken en de consumenten te bedriegen. Ook fruitsappen en alcoholische dranken zijn volgens hem vaak het slachtoffer van namaak."

"Vooral bekende merken uit de hogere marktsegmenten zijn vaak het doelwit van fraude," merkt Shotton op. "De autoriteiten zouden meer inspanningen moeten doen om de intellectuele eigendomsrechten van die producenten te beschermen. Op dit ogenblik lopen piraten weinig risico om ontmaskerd te worden. Nochtans zijn er een aantal toepassingen die het perfect mogelijk maken om de authenticiteit van voedingsproducten relatief goedkoop te controleren.

21:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, voeding |  Facebook |

15-01-12

Rusland richt taskforce op tegen financiële criminaliteit

De Russische president Dmitry Medvedev heeft vice-eerste minister Viktor Zubkov de opdracht gegeven een taskforce op te richten om financiële criminaliteit te bestrijden, met inbegrip van witwas-praktijken. De taskforce moet ook optreden tegen de financiering van het terrorisme, belastingontduiking en het ontwijken van douane-rechten. De taskforce zal worden samengesteld uit leden van de politiediensten, de Russische centrale bank en de Russische belastingdiensten.

"Viktor Zubkov was een tijdlang hoofd van het Russische Financial Monitoring Agency," merkt de krant The Moscow Times op. "Vorige maand voerde hij nog dat Rusland een voorsprong heeft op andere landen op het gebied van witwas-praktijken. Hij had toen ook al aangegeven de bestrijding van financiële misdrijven te willen ondersteunen." Onder meer zou de taskforce nieuwe normen voor de preventie en onderzoek naar financiële misdrijven moeten opstellen. Ook zou de tastforce in de toekomst een aantal legislatieve voorstellen moeten formuleren.

De oprichting van de Russische taskforce is te danken aan de internationale Financial Action Task Force (FATF), die hervormingen in de aanpak van financiële criminaliteit probeert te promoten. Medvedev hoopt vooral dat de taskforce een einde zal kunnen maken aan de plaag van tijdelijke bedrijven, die speciaal worden opgericht om dubieuze transacties uit te voeren en daarna snel worden opgedoekt zonder enig spoor na te laten. Alleen al in de sector van nutsvoorzieningen zou daarbij in Rusland ongeveer 1,3 miljard dollar per jaar verdwijnen.

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, fraude |  Facebook |

13-01-12

Financiële fraude kost Russische economie 5 triljoen roebel

Illegale activiteiten in de Russische financiële sector hebben het voorbije jaar een omzet gehaald van 5 triljoen roebel. Dat komt overeen met een bedrag van 158 miljard dollar. Het bedrag vertegenwoordigt ongeveer 10 procent van het Russische bruto binnenlandse product. Dat blijkt uit berekeningen van het Russische ministerie van binnenlandse zaken en de Russische centrale bank. Opgemerkt wordt dat er tijdens de eerste elf maanden van het voorbije jaar in Rusland 56.700 criminele feiten zijn gepleegd met een weerslag op de financiële sector.

"In totaal werden tijdens de eerste elf maanden van het voorbije jaar 653 gevallen van witwas-praktijken genoteerd," voert de Russische krant The Moscow Times aan. "Tijdens de eerste negen maanden van het jaar was met die praktijken een bedrag gemoeid van 1,2 miljard roebel. Daarvan was 33,4 procent het resultaat van fraude, terwijl 32,4 procent afkomstig was van de drughandel, 9,6 procent van illegale kredieten en 6,2 procent uit smokkel."

Kolonel Oleg Borisov, verantwoordelijk voor de de divisie financiële fraude bij het Russische ministerie van binnenlandse zaken, verwijst ook naar het groeiende probleem van frauduleuze faillissementen. "In totaal werden het voorbije jaar meer dan vijfhonderd frauduleuze faillissement geregistreerd," merkt Borisov op. "Daarbij worden bedragen uit bedrijven weggezogen en overgeheveld naar persoonlijke zakelijke constructies van de fraudeurs, tot de originele onderneming instort."

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, fraude |  Facebook |

26-12-11

Consument nog altijd gemakkelijke prooi voor cyberfraude

De consument is veel minder alert voor online fraude dan hij zichzelf voorhoudt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ponemon en het beveiligingsbedrijf PC Tools. Daarbij wordt opgemerkt dat meer dan de helft van de ondervraagden bereid zou zijn om zijn mobiele telefoonnummer, email-adres en andere informatie ter beschikking te stellen wanneer hen verteld wordt dat ze daarbij een voordeel zouden kunnen realiseren.

"Zelfs in scenario's wanneer de consument beseft dat de aanbiedingen eigenlijk te mooi klinken om waar te kunnen zijn, laat hij zich nog steeds vangen," merken de onderzoekers op. "Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat men in die fraude blijft trappen. Cybercriminelen proberen al lang aan de hand van sociale engineering om de consumenten te verleiden persoonlijke gegevens vrij te geven of ongewild computer-virussen te installeren. Toch blijft de consument ingaan op allerlei prijzen die hen beloofd worden in ruil voor het invullen van vragenlijsten voor persoonlijke informatie."

"De bedreiging van deze praktijken wordt nog altijd onderschat," wordt er nog opgemerkt. "Vooral wanneer prijzen zoals tablet-computers worden beloofd, blijkt men alle veiligheidsmaatregelen te laten varen." De onderzoekers voegen er aan toe dat vooral de Amerikaanse consument zich blijkbaar snel laat beïnvloeden. Australiërs zouden volgens hen minder gemakkelijk om de tuin te leiden zijn. Britten bevinden zich tussen beide andere groepen in. De onderzoekers waarschuwen vooral adressen in Oost-Europa en Rusland te mijden.

17:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cybercriminaliteit, fraude |  Facebook |

12-08-11

Academici moeten juridisch verantwoordelijkheid zijn voor gastpublicaties

Academici die hun naam lenen aan medische en wetenschappelijke artikels die worden geschreven door vertegenwoordigers van de industrie, zouden moeten worden vervolgd wegens professioneel en academisch wangedrag en fraude, zelfs wanneer de bijdragen correcte informatie zou bevatten. Dat zeggen Simon Stern en Trudo Lemmens, professoren aan de rechtsfaculteit van de University of Toronto. Dergelijke praktijken vormen volgens Stern en Lemmens een zware inbreuk tegen de normen van academische integriteit, die de basis vormen van wetenschappelijke betrouwbaarheid.

"De valse vorm van academische autoriteit ondermijnt de integriteit van het academisch onderzoek en vormt een bedreiging voor de patiënt," voeren Stern en Lemmens aan in het magazine Plos Medicine. "Aangezien de academische wereld en beroepsorganisaties er niet in zijn geslaagd om efficiënte sancties op te leggen, zouden academici die hun naam lenen aan publicaties van de industrie, juridisch verantwoordelijk moeten kunnen worden gesteld. Ook de betrokken bedrijven zouden juridisch vervolgd moeten kunnen worden."

"Artikels die door de industrie werden gesponsord, zijn al verschenen in leidinggevende wetenschappelijke uitgaves, met een minieme of compleet onbestaande bijdrage van de academische ondertekenaar," stippen Stern en Lemmens nog aan. "Die artikels worden door de sponsors vervolgens aangewend om het gebruik van hun producten te promoten. De betrokken academici prostitueren hun academische status en ondermijnen het hele systeem van de academische uitgeverswereld."

 

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, publicatie, wetenschap |  Facebook |

11-05-11

Fifa samen met Interpol in strijd tegen voetbalfraude

De Fédération Internationale de Football Associations (Fifa) maakt een budget van 20 miljoen euro vrij om de acties van Interpol tegen fraude in de voetbalsport te bestrijden, nadat politiediensten de federatie hadden gewaarschuwd over de mogelijke omvang van corruptie in de sport. Sepp Blatter, president van de Fifa, kondigde aan dat het geld zou gebruikt worden om in Singapore een eenheid op te zetten die acties tegen corruptie zou moeten coördineren.

"Het is belangrijk dat de Fifa samenwerkt met politieke autoriteiten en met politiediensten om de strijd aan te gaan met individuen die de sport willen vernietigen," merkte Blatter op tegenover het persbureau Reuters. "Het is ontgoochelend dat het voetbal nog altijd met dergelijke wantoestanden moet afrekenen." Ron Noble, secretaris-generaal van Interpol, merkte op dat fraudeurs valse en gewelddadige methodes gebruiken om geld rond te wereld te laten bewegen.

"Ik ben niet verbaasd over de inspanningen van de internationale misdaad," stipte Noble aan. "Er wordt immers met hoge winsten gewerkt en de criminelen weten dat er slechts een kleine kans is dat ze ontmaskerd kunnen worden." Noble voegde er aan toe dat Azië een hopspot is voor gokactiviteiten en wedstrijdvervalsingen. Singapore is als één van de minst corrupte landen van de wereld volgens hem echter een ideale uitvalsbasis voor de nieuwe eenheid.

Volgens Noble heeft fraude vooral plaats bij wedstrijden op een lager niveau. "Ik ben ervan overtuigd dat het topvoetbal zuiver is en dat het publiek legitieme wedstrijden kan bekijken," voerde hij aan.

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, interpol, voetbal |  Facebook |

08-02-11

Eén op drie Europese online computers geïnfecteerd

Nagenoeg één derde van alle internet-gebruikers in de Europese Unie heeft een computer-virus opgelopen, hoewel de meerderheid veiligheidsoftware heeft geïnstalleerd. Dat is de conclusie van een onderzoek het Europees statistisch bureau Eurostat. Virussen werden het meest aangetroffen in Bulgarijë, waar 58 procent van de computers geïnfecteerd bleken te zijn. Daarna volgen Slovakije (47 procent), Hongarije (46 procent), Italië (45 procent) en Estland (43 procent).

In Oostenrijk blijkt daarentegen slechts 14 procent van de computers geïnfecteerd te zijn. Daarmee haalt Oostenrijk de beste score van de hele Europese Unie, gevolgd door Ierland (15 procent), Finland (20 procent), Duitsland (22 procent) en Nederland (23 procent). De onderzoekers voegen er aan toe dat 3 procent van de internetgebruikers in de Europese Unie geld hebben verloren door phishing-aanvallen of frauduleuze betalingen.

Phishing werd het vaakst opgemerkt in Letland. Daar werd 8 procent van de internet-gebruikers het slachtoffer van phishing-praktijken, gevolgd door Groot-Brittannië (7 procent), Malta (5 procent) en Oostenrijk (5 procent). Eurostat merkt wel op dat de cijfers in realiteit wellicht nog gevoelig hoger liggen, want in het onderzoek werd alleen rekening gehouden met gebruikers die beseften dat hun computer door een virus geïnfecteerd was geraakt.

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, internet, virus |  Facebook |

07-02-11

China verliest 240 miljard dollar aan illegale kapitaalstromen

China blijft nog altijd het land met de grootste illegale kapitaalstromen, maar zijn aandeel in de wereldwijde zwarte verliezen neemt wel af. Dat is de conclusie van een onderzoek van Global Financial Integrity. In totaal omvatte de illegale kapitaalstroom - bestaande uit omkoperij, diefstal, belastingsontduiking en fiscale manipulaties - drie jaar geleden een bedrag van 1,44 triljoen dollar, tegenover 1,26 triljoen dollar in het begin van de eeuw. China staat met een bedrag van 241,7 miljard dollar echter nog altijd met grote afstand op de eerste plaats.

Het aandeel van China in de wereldwijde illegale kapitaalstromen is sinds het begin van de eeuw wel van 46 procent naar 27 procent teruggevallen. Op de tweede plaats staat Rusland met een bedrag van 47,47 miljard dollar, gevolgd door Mexico (46,23 miljard dollar), Saudi-Arabië (33,5 miljard dollar), Maleisië (32,6 miljard dollar), de Verenigde Arabische Emiraten (27,6 miljard dollar) en Koeweit (24,2 miljard dollar). Qatar staat op een negende plaats met 13,8 miljard dollar.

"De rol van China in de wereldwijde kapitaalmanipulaties neemt gevoelig af," merken de onderzoekers op. "Daarentegen worden olie-exporteurs zoals Rusland, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Nigeria steeds belangrijke bronnen van illegale kapitalen." Illegale kapitaalvlucht vertegenwoordigt volgens het rapport meer dan de helft van het totale verlies, maar in de Arabische Golf is er vooral sprake van omkoperij, diefstallen en gelijkaardige praktijken.

03-02-11

Nieuw fraudeschandaal in Japanse sumoworstelen

Het Japanse sumoworstelen is opnieuw getroffen door een groot fraudeschandaal. Dertien topworstelaars zouden zijn betrokken bij het regelen van wedstrijden. Vorig jaar werden al een aantal worstelaars betrapt op illegale gokpraktijken. Dat was voor Nippon Hoso Kyokai (NHK), de Japanse nationale televisiemaatschappij, aanleiding om te stoppen met de live verslaggeving van de worsteltornooien.

Het sumorworstelen heeft zijn oorsprong in religieuze rites en van de worstelaars wordt een strikte gedragscode verwacht. "Er cirkuleren echter al decennia geruchten over verkochte wedstrijden, maar dat werd altijd ten stelligste ontkend," merkt BBC News op. "De voorzitter van de Japan Sumo Assocation heeft zich nu echter verontschuldigd en bevestigd dat er beschuldigingen zijn geuit rond het verkopen van wedstrijden. Uit mobiele berichten zou gebleken zijn dat bij die praktijken dertien worstelaars zijn betrokken."

Eén van de worstelaars zou in ruil voor honderdduizenden yen gedetailleerd hebben omschreven hoe hij zou aanvallen. De praktijken kwamen aan het licht nadat de Japanse politie in het kader van het gokschandaal, waarbij banden konden worden blootgelegd tussen de worstelaars en de georganiseerde misdaad, vorig jaar mobiele telefoons in beslag had genomen. Dat gokschandaal zorgde ervoor dat verscheidene sponsors afhaakten. De sumo-federatie heeft een onafhankelijk onderzoek bevolen. De schuldigen zouden volgens de voorzitter streng worden gestraft.

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, japan, sponsoring, sport, sumo |  Facebook |