24-04-14

Niet alle freelancers zijn pyjama-werkers

Freelancers voelen zich in de eerste plaats nog altijd te vaak als pyjama-werkers bestempeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Crunch Accouting, die een groep van bijna driehonderd Britse freelancers uit sectoren zoals de informatica, de journalistiek en de designwereld ondervroeg naar de meest courante stereotypes en vooroordelen die over hun statuut de ronde doen. Daarbij gaf 35 procent aan dat freelancers nog altijd als pyjama-werkers worden bestempeld. Daarnaast bleek 27 procent ook geconfronteerd te worden met het vooroordeel dat een freelance-carrière een oplossing is voor werknemers die geen fulltime betrekking meer kunnen vinden.

Ook werd door 20 procent geklaagd dat de buitenwereld freelance activiteiten nog altijd als een tijdelijk alternatief voor een fulltime betrekking beschouwt. Daarnaast geeft 17 procent aan dat vele buitenstaanders nog altijd de overtuiging hebben dat freelancers minder betrouwbaar zijn dan interim-krachten of gedetacheerde werknemers. "De overgrote meerderheid van de ondervraagde freelancers voelt dat op zijn zelfstandige carrière nog steeds een stigma weegt,” zegt Darren Fell, managing director van Crunch Accounting. “Driekwart van de ondervraagden getuigt niet even ernstig genomen te worden als werknemers die in dienst zijn van grote ondernemingen.”

“Nochtans kan er in Groot-Brittannië, waar de permanente werkgelegenheid steeds verder inkrimpt, geen enkele groep worden opgemerkt die evenveel bijdraagt aan het economisch herstel als de freelancers,” benadrukt Darren Fell. “Het onderzoek toont echter aan dat het bedrijfsleven nog altijd te weinig aandacht besteedt aan deze nieuwe manier van werken. Nog zorgwekkender is dat ook de overheden blijkbaar geen rekening houden met de cruciale bijdrage die freelancers aan de economie leveren. Bij het uitwerken van nieuwe wetten worden de freelancers dan ook meestal over het hoofd gezien. Maar ondanks die tegenwerking zegt het merendeel van de freelancers niet aan een carrière-verandering te willen denken.”

Het onderzoek toonde aan dat 56 procent van de freelancers in elk geval zijn huidig statuut wil handhaven, zelfs wanneer een grote salarisverhoging zou worden geboden in ruil voor een baan in een vast dienstverband.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: freelance |  Facebook |

15-03-14

Freelance-statuut wordt vast element van arbeidsmarkt

De migratie naar zelfstandige banen zal wellicht ook na het herstel van de economie niet stoppen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Resolution Foundation naar de toestand van de Britse arbeidsmarkt. Er wordt daarbij opgemerkt dat de migratie naar freelancers en zelfstandigen weliswaar door de economische recessie is aangewakkerd, maar al langere tijd kon worden vastgesteld. Er wordt aan toegevoegd dat werkgevers ook in de toekomst geneigd zullen doen om vaker beroep te doen op zelfstandige medewerkers, zodat er volgens de Resolution Foundation gewag gemaakt kan worden van een historische verschuiving in de samenstelling van de arbeidsmarkt.

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: freelance |  Facebook |

20-12-13

Freelancers halen voordeel uit onderlinge samenwerking

Freelancers kunnen grote voordelen creëren door een samenwerking met collega’s op te zetten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam bij meer dan vijfhonderd Nederlandse freelancers. Zelfstandige professionals die een kantoor delen in plaats van individueel thuis te werken, creëren volgens de Nederlandse onderzoekers banen en professionele samenwerkingsverbanden, maar genereren ook een grotere knowhow. De onderzoekers stelden vast dat één op acht ondervraagden door het delen van een arbeidsplaats een nieuwe baan of een tijdelijke opdracht heeft kunnen bemachtigen.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: freelance |  Facebook |

30-08-13

Freelancers moeten niet langer leemtes opvullen

Bedrijven willen in belangrijke mate beroep doen op freelancers om hun activiteiten uit te breiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsplatform Elance. De onderzoekers stellen dat freelancers in het verleden vooral werden ingeschakeld om bestaande projecten te helpen invullen, maar inmiddels blijkt 70 procent van de ondernemingen op externe medewerkers beroep te doen om hun activiteiten verder uit te breiden. Daarbij wordt opgemerkt dat 89 procent van de bedrijven freelancers inschakelen om een concurrentieel voordeel op te bouwen. Ook blijkt dat de helft van de ondernemingen freelancers voor langdurige projecten inhuurt.

“In het verleden werden freelancers vooral ingeschakeld om de personeelskosten onder controle te houden,” merkt Fabio Rosati, chief executive van Elance, op. “Uit het onderzoek blijkt echter dat die kostenbesparing nog slechts voor 45 procent van de bestudeerde bedrijven een motivatie is om externe krachten in te huren. Daarentegen wordt veel vaker aangegeven dat de samenwerking met freelancers aan de onderneming de mogelijkheid biedt om een tekort aan vaardigheden op te vullen.” Elance voegt er aan toe dat de bestudeerde bedrijven ook de budgetten voor freelancers tijdens de eerste helft van dit jaar met 50 procent hebben opgedreven.

“Vooral in technische en creatieve beroepen is er een grote vraag naar freelancers merkbaar,” zegt Fabio Rosati nog. “De grootste groei wordt echter opgemerkt bij datawetenschappers en statistici, waar de vraag soms tot 200 procent is toegenomen. Daarnaast blijkt ook een grotere interesse voor ontwikkelaars van mobiele applicaties en online beveiligingsexperts. Door die grotere vraag wordt er echter ook een grotere strijd gevoerd om toptalenten aan te trekken.” Elance stelde ook vast dat 45 procent van de bestudeerde bedrijven op freelancers beroep doet om zijn activiteiten naar nieuwe markten uit te breiden.

Volgens de cijfers van Elance vertegenwoordigen informatici 54 procent van de totale freelance-populatie, gevolgd door schrijvers en vertalers (16 procent), design en multimedia (14 procent), administratieve ondersteuning (7 procent) en sales en marketing (5 procent).

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: freelance |  Facebook |

14-07-13

Meer inkomsten en opdrachten belangrijkste motivaties freelancer

Grotere inkomsten en meer opdrachten zijn de belangrijkste motivaties om een carrière als freelancer uit te bouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van payroll-bedrijf Paraplus bij tweeduizend Britse freelancers. De onderzoekers stelden vast dat 35 procent van de ondervraagden van mening was door freelance-werk meer opdrachten te kunnen verwerven, terwijl 24 procent gewag maakte van hogere inkomsten. De onderzoekers merken wel op dat freelancers vaak administratieve begeleiding nodig hebben.

De belangrijkste problemen bij freelance-werk moeten volgens 36 procent van de ondervraagden worden gezocht in de onzekerheid over een regelmatig inkomen, terwijl 24 procent wees naar problemen om een duurzaam klantenbestand op te bouwen. Daarnaast zag 18 procent ook problemen in de last van administratieve formaliteiten. De belangrijkste bron voor opdrachten zijn volgens de ondervraagden de wervingsbureaus (33 procent). Slechts 23 procent zegt werk te vinden door het plaatsen van advertenties.

Volgens Phil McDonald, managing director van Paraplus, wijst het onderzoek duidelijk uit dat freelancers een bewuste carrièrekeuze maken door zich als zelfstandige op de arbeidsmarkt te presenteren. Hij voegt er aan toe dat de freelance-sector sinds het uitbreken van de recessie een duidelijke stimulans heeft gekregen. Ongeveer 40 procent van alle nieuwe Britse banen sinds het begin van het decennium werden volgens McDonald gecreëerd door freelancers.

“Administratieve problemen blijven echter een groot probleem voor freelancers,” zegt McDonald echter. “Het onderzoek heeft uitgewezen dat 37 procent van de freelancers met een boete werden geconfronteerd omdat ze administratief niet in orde waren. Dat geld had men nochtans kunnen uitsparen door een goede planning of de steun van een gespecialiseerde adviseur.”

Lees Verder

09:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: freelance |  Facebook |

15-06-13

Steeds meer beroepen op de markt van freelancers

De wereldwijde markt van freelancers begint steeds meer beroepen te omvatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het online freelance-platform Elance, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbije periode vooral een toestroom van advocaten, architecten en ingenieurs kon worden opgemerkt. De onderzoekers merken op dat deze trend inspeelt op de behoefte van werknemers om tijdelijke opdrachten te kunnen invullen en van hoger opgeleide werknemers om het evenwicht tussen professionele carrière en het gezinsleven te verbeteren.

"Steeds meer advocaten, architecten en ingenieurs bieden zich aan op de wereldwijde freelance-markt," merkt Elance op. "Tegelijkertijd neemt ook het werkaanbod voor freelance medewerkers toe." De meest populaire freelance-richtingen zijn volgens het platform informatica, sales en marketing en administratie. Kjetil Olsen, vice-president Europa bij Elance, zegt te verwachten dat het aanbod aan freelance-werk en het aantal geïnteresseerde kandidaten ook in de toekomst verder zal blijven toenemen.

"In april dit jaar stonden er op het platform 1.227 architecten geregistreerd," voert Olsen aan. "Dat betekent een stijging met 326 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. Ook bij het aantal opdrachten voor architecten werd een stijging met 70 procent opgetekend." Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werden op het platform van Elance 300.000 nieuwe opdrachten aangeboden. Tijdens diezelfde periode konden 290.000 registraties van nieuwe freelancers worden opgetekend.

Lees Verder

13:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: freelance |  Facebook |