05-02-17

Freelancers worden voor bedrijven steeds belangrijker

Bedrijven moeten meer inspanning doen om met succes te kunnen omgaan met de toenemende groep freelancers. Dat is de conclusie van een rapport van het wervingsbedrijf Alexander Mann Solutions bij een groep personeelsverantwoordelijken in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat freelancers op de toekomstige werkvloer steeds grotere ruimte zullen innemen en steeds belangrijker takenpakketten zullen opnemen, maar toch blijken volgens het rapport slechts weinig ondernemingen al de nodige maatregelen te hebben genomen om op een efficiënte manier met deze groep werknemers te kunnen omgaan.

“Het voorbije decennium kon al een duidelijke toename van het aantal freelancers op de arbeidsmarkt worden vastgesteld,” zegt Laurie Padua, consulent bij Alexander Mann Solutions. “Volgens 63 procent van de ondervraagde personeelsverantwoordelijken zal het contingent freelancers in het bedrijfsleven alvast ook de volgende twee jaar een verdere uitbreiding blijven kennen. Tegen het einde van het volgende decennium zullen millennials 75 procent van de wereldwijde arbeidsbevolking vertegenwoordigen. Aangezien die generatie bekend staat voor zijn drang naar flexibiliteit, moet met een sterke groei van het freelance-concept rekening worden gehouden.”

“Slechts weinig bedrijven zijn echter goed uitgerust om deze groep werknemers aan te trekken en te beheren,” zeggen de onderzoekers nog. “Bedrijven die toptalent willen aanspreken of aan zich willen binden, moeten systemen ontwikkelen om efficiënt met deze tijdelijke medewerkers te kunnen omgaan. Er moeten bovendien proactieve maatregelen worden genomen om toptalenten te engageren. Indien men daarin niet lukt, dreigt de onderneming niet alleen de toegang tot cruciale vaardigheden te verliezen, maar dreigt ook een potentieel voordeel tegenover de concurrentie te zullen verdwijnen.

Lees Verder

11:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: freelancer |  Facebook |

09-12-16

Werkstress kan bij freelancer bijzonder hoog oplopen

Freelancers worden vaak met een zware werkstress geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het betaalplatform Approve bij meer dan duizend freelancers. Vastgesteld werd dat 49 procent van de ondervraagde freelancers het voorbije jaar met werkstress te zijn geconfronteerd. Driekwart van de slachtoffers voerde daarbij aan dat de problemen te wijten waren aan de opdrachtgever. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van laattijdige betalingen, onredelijke opdrachten en vragen om gratis te werken. Vooral jongere werknemers worden geregeld onder druk gezet gratis te werken. Bij de jonge freelancers die gewag maakt van werkstress verwijst 28 procent naar eisen van klanten om gratis werk te leveren.

“De flexibiliteit van de deeleconomie zet veel bedrijven aan om aan zelfstandige medewerkers onaanvaardbare eisen te stellen,” stippen de onderzoekers aan. Vastgesteld werd immers dat 70 procent van de ondervraagde freelancers de voorbije twaalf maanden minstens één keer gevraagd te zijn een gratis prestatie te leveren. Onderzoeksleider Charlotte Whelan waarschuwt echter dat zowel de freelancers als de bedrijven uiteindelijk verliezen zullen zijn indien de zelfstandige medewerkers onder druk worden gezet gratis werk te leveren. Niet alleen kan gratis werk volgens haar ethisch nooit aanvaard zal worden, maar dreigt de freelance-sector snel te doen uitsterven.

“Freelancers die niet betaald worden, zullen snel andere activiteiten zoeken,” merkt Charlotte Whelan op. “Daardoor zullen de bedrijven op de markt van de zelfstandige medewerkers, die voor de ondernemingen nochtans een belangrijke meerwaarde kunnen opleveren, uiteindelijk niemand meer kunnen vinden.” Ook Cary Cooper, professor organisatie-psychologie aan de University of Manchester, noemt gratis werk een ernstig probleem. Het lijkt volgens Cooper natuurlijk dat freelancers een relatie proberen uit te bouwen met potentiële klanten en gratis services dan ook verleidelijk kunnen zijn wanneer de klant met mogelijke opdrachten in de toekomst schermt. Meestal komt de freelancer volgens Cooper echter bedrogen uit.

“Sommige bedrijven, vooral in glamoureuze en competitieve industrieën, zijn mening dat ze al voldoende hebben betaald wanneer een jonge en onervaren freelancer hun naam aan zijn curriculum vitae heeft kunnen toevoegen,” benadrukt hij.

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: freelancer |  Facebook |

09-03-14

Toptalent denkt steeds vaker aan freelance-carrière

De toplaag van de nieuwe generaties universitairen ziet zich vaak verder groeien in de richting van freelance-werk voor verschillende opdrachtgevers. Dat is de conclusie van een enquête van het online werkplatform Elance bij meer dan duizend Britse hoger opgeleiden die recent hun universitair diploma hebben gehaald. De onderzoekers zeggen dat het toptalent in de economie freelance-werk steeds vaker als een aantrekkelijke en lucratieve carrière-optie ziet. Aangevoerd wordt dat bij de diploma’s met grote onderscheiding 87 procent van de betrokkenen denkt aan een freelance-carrière. Bij de andere universitairen valt dat cijfer terug tot 77 procent. Flexibiliteit en onafhankelijkheid zijn de aantrekkelijkste karakteristieken van het freelance-werk.

Uit het onderzoek bleek dat 21 procent van de toptalenten aangeeft al gekozen te hebben voor een carrière als freelancer. Bovendien zegt 29 procent van alle respondenten dat freelance-werk een onderdeel vormt van hun carrière-strategie voor de volgende vijf jaar. “Een freelance-carrière blijkt bij hoger opgeleiden dan ook steeds meer aan populariteit te winnen,” zeggen de onderzoekers. Volgens 69 procent van de ondervraagden biedt zelfstandig werk een beter evenwicht tussen de carrière en het persoonlijk evenwicht. Ook zegt 38 procent met freelance-opdrachten minstens evenveel te kunnen verdienen als in de traditionele vaste loondienst. Een even grote groep wijst ook op een variatie in de freelance-opdrachten.

Voor 28 procent biedt freelance-werk de mogelijkheid om zijn eigen baas te blijven. “Rekening houdend met het feit dat 10 procent van de universitairen na het afronden van zijn studies minstens zes maand werkloos is gebleven, hoeft het niet te verrassen dat vele studenten hun eigen toekomst in handen willen nemen,” stippen de onderzoekers nog aan. Wel wordt opgemerkt dat de ouders zich meer terughoudend opstellen tegenover een freelance-carrière van hun kinderen. Slechts 10 procent van de ondervraagden zegt dat zijn ouders een freelance-carrière actief zou ondersteunen. Daarentegen vreest 41 procent dat de ouders een freelance-carrière te riskant zouden vinden.

“De nieuwe generatie werknemers stelt zich duidelijk vragen over een traditionele carrière,” merkt Kjetil Olsoen, vice-president van de Europese divisie van Elance, op. “Maar ook voor werkgevers heeft deze evolutie belangrijke gevolgen. Werkgevers zullen bij het aantrekken van toptalent immers steeds vaker op de freelance-markt beroep moeten doen.”

Lees Verder

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: talent, carrière, freelancer |  Facebook |