20-06-11

Fruitvlieg model voor toekomst draadloze netwerken

Onderzoekers van de Amerikaanse Monash University gebruiken de capaciteiten van fruitvliegen om nieuwe draadloze sensoren-netwerken te ontwikkelen die een revolutie zouden kunnen betekenen bij het registreren van veranderingen in het leefmilieu, gebouwen en infrastructuren en de gezondheid. Onderzoeksleider Asad Khan, wetenschapper aan de Faculty of Information Technology, stelt dat fruitvliegen op het gebied van energie-efficiëntie onovertroffen zijn en dus heel wat kennis ter beschikking kunnen stellen.

"De hersenen van een fruitvlieg verbruiken slechts enkele microwatt energie en zijn toch in staat om informatie van sensoren, vluchtacties en de controle over een relatief complex gedrag te integreren om te kunnen overleven," voert Asad Khan aan. "Conventionele computers liggen op het gebied van efficiënte ver achter tegenover de fruitvlieg, maar verbruikt toch duizend keer meer energie." De capaciteiten van de fruitvlieg moeten de onderzoekers volgens Kahn de mogelijkheid bieden om efficiënte draadloze netwerken te ontwikkelen.

"Draadloze netwerken zijn bijzonder belangrijk voor de controle van de gezondheid van patiënten, de luchtvervuiling of de snelle ontdekking van bosbranden," merkt Khan op. "Bijen en fruitvliegen ontvangen en verwerken dezelfde informatie als draadloze netwerken. Door de kennis over de fruitvlieg toe te passen op deze netwerken, zou niet van duizenden, maar miljoenen sensoren gebruik gemaakt kunnen worden." Er wordt op gewezen dat volgens voorspellingen het volgende decennium miljarden sensoren aan het internet zullen worden gekoppeld.