21-02-18

Galileo heeft al honderd miljoen gebruikers

Galileo, het Europese systeem voor satellietnavigatie, heeft na één jaar bijna honderd miljoen gebruikers. Dat heeft het Franse Centre National d'Etudes Spatiales (Cnes) bekendgemaakt. Galileo ging in december 2016 officieel van start. Aan de realisatie van het project werd zeventien jaar gewerkt. De uiteindelijke kosten vertegenwoordigen meer dan het drievoud van het budget dat bij de lancering van Galileo was voorzien. Wel wordt opgemerkt dat het systeem met een aantal kinderziektes heeft moeten afrekenen, maar tegen het einde van dit decennium zou Galileo grotendeels op punt moeten staan, waarbij een beduidend sterkere nauwkeurigheid zou kunnen worden geboden dan in het Amerikaanse Global Positioning System (GPS).

Opgemerkt wordt dat de initiële diensten van Galileo slechts een zwak signaal gaven, terwijl een aantal atoomklokken van de satellieten dienst weigerden. Twee satellieten werden in een verkeerde baan geplaatst. Sindsdien zijn echter bijkomende satellieten toegevoegd. Tegen eind dit decennium zal Galileo volgens het Franse ruimtevaartbureau een plaatsbepaling tot op minder dan één meter mogelijk maken. De Amerikaanse satellietnavigatie werkt met een nauwkeurigheid van verscheidene meters. Er wordt opgemerkt dat de jongste generaties van de smartphones van zowel Apple als Samsung al met Galileo compatibel zijn. Dat geldt ook voor een groot aantal geconnecteerde objecten.

Ook luchtvaartmaatschappijen zoals Air France en EasyJet zouden volgens het Cnes plannen hebben om van Galileo gebruik te maken. Galileo is eigendom van de Europese Unie, die niet langer wil vertrouwen op het Amerikaanse Global Positioning System of het Russische Glonass, die beide onder militaire controle vallen. Sinds dit jaar zullen ook alle auto’s die in Europa worden verkocht, voor navigatie en plaatsbepaling met Galileo worden uitgerust. Klanten van de betalende service van Galileo zullen zelfs meer accurate plaatsbepalingen, tot op enkele centimeters, mogelijk kunnen maken. De nauwkeurigheid moet onder meer het gebruik van autonome wagens veiliger maken.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: galileo |  Facebook |

13-03-13

Galileo boekt eerste locatiebepaling op het terrein

Galileo, de Europese concurrent voor het Amerikaanse Global Positioning System (GPS), heeft een belangrijke mijlpaal gepasseerd. Dat heeft het European Space Agency (ESA) gezegd, verwijzend naar de allereerste localisatie op het terrein. Die localisatie gebeurde in het onderzoekscentrum van het Europese ruimtevaartbureau in het Nederlandse Noordwijk, waarbij aan de hand van vier satellieten een accuraatheid tussen tien en vijftien meter kon worden opgetekend.

"Het is de eerste keer dat Europa uitsluitend met het gebruik van zijn onafhankelijke navigatiesysteem een locatie op de grond heeft kunnen bepalen," merkt Javier Benedicto, projectmanager van Galileo, op. "Deze mijlpaal betekent dat het Galileo-systeem werkt zoals werd verwacht." Er zijn minstens vier satellieten nodig om een positie in drie dimensies te bepalen. De eerste twee Galileo-satellieten werden in oktober twee jaar geleden gelanceerd. De twee volgende exemplaren werden vorig jaar in de ruimte gebracht.

"Naarmate meer infrastructuur zal worden toegevoegd, zal Galileo steeds accurater worden," merkt het Europese ruimtevaartbureau op. Dit jaar zouden nogmaals vier Galileo-satellieten worden gelanceerd. Het systeem zal uiteindelijk bestaan uit een netwerk van zevenentwintig satellieten en drie reserve-exemplaren. Tegen het einde van volgend jaar, wanneer ook nog een aantal grondstations in gebruik zijn genomen, zouden de eerste navigatie-diensten moeten kunnen worden aangeboden.

Lees Verder

17:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: galileo, navigatie |  Facebook |

20-04-12

Nieuwe mijlpaal gerealiseerd voor navigatiesysteem Galileo

Het Engelse bedrijf Surrey Satellite Technology (SSTL) heeft de apparatuur van de eerste tweeëntwintig satellieten voor het Europese navigatiesysteem afgewerkt. Daarmee is volgens waarnemers een nieuwe mijlpaal gehaald in de realisatie van het navigatiesysteem. De apparatuur vormt volgens hen het daadwerkelijke hart van de satellieten en omvat onder meer de atoomklokken die de kern van de timing en de positionering van het systeem moeten regelen. Het bedrijf heeft de apparatuur inmiddels verscheept naar zijn partner OHB System, waar de finale afwerking moet gebeuren.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, galileo |  Facebook |

30-01-12

Galileo-project verhuist naar nieuw hoofdkwartier in Praag

De Tsjechische hoofdstad Praag krijgt het hoofdkwartier van Galileo, het Europese systeem voor satellietnavigatie. Daarover heeft Pavel Dobes, minister van transport van Tsjechië, een akkoord gesloten met Carlo des Dorides, executive directeur van het Europese Global Navigation Satellite System Agency (GNSS). Galileo, dat uiteindelijk uit een netwerk van dertig satellieten moet bestaan, zou over twee jaar operationeel moeten worden en de Europese Unie minder afhankelijk moeten maken van de huidige Amerikaanse satellietnavigatie.

Aan de ondertekening van de vestiging van de Galileo-hoofdzetel in Praag zijn vijf jaar onderhandelingen vooraf gegaan. Door de beslissing zullen ongeveer vijfenveertig medewerkers van het GNSS Agency de voorlopige zetel in Brussel verlaten en zich met hun gezinnen de volgende zomer in Praag vestigen. Op dit ogenblik telt het GNSS Agency slechts vier Tsjechische medewerkers, maar dat aantal zou in de toekomst wel worden opgedreven. De rest van het team is internationaal getint.

Carlo des Dorides beklemtoonde dat de komst van het Galileo-project naar Praag bijzondere kansen inhoudt voor de ondernemingen en de industrie uit de regio. Het Galileo-project heeft een grote vertraging opgelopen, onder meer door moeilijkheden om het voorziene budget rond te krijgen. In oktober vorig jaar werden echter de eerste satellieten van het Europese navigatiesysteem gelanceerd. Galileo zal compatibel zijn met het Amerikaanse Global Positioning System en het Russische Glonass.

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: galileo, praag, ruimtevaart |  Facebook |

15-12-11

Galileo stuurt eerste signaal naar de aarde

Het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo heeft zijn eerste test-signaal teruggestuurd naar de aarde. De eerste twee satellieten van het systeem werden tijdens de tweede helft van de maand oktober gelanceerd. Sindsdien werden de systemen geactiveerd en werden de satellieten in hun definitieve baan geplaatst, zodat hun antennes op de juiste locaties stonden gericht. Eén van die antennes heeft nu zijn eerste signaal doorgestuurd.

De rest van het jaar zullen verdere tests worden uitgevoerd met de eerste Galileo-satelliet. Begin volgend jaar wordt gestart met het werk aan de tweede satelliet. Tegen de lente zouden de tests moeten kunnen worden afgerond. Volgend jaar zullen ook de twee volgende satellieten voor het navigatie-netwerk worden gelanceerd. Die vier eenheden moeten de kern vormen van de hele Galileo-constellatie. De volgende satellieten zouden over drie jaar worden gelanceerd.

Gehoopt wordt dat het Europese navigatiesysteem over drie jaar operationeel zal zijn. De tests worden uitgevoerd in het grondstation van het European Space Agency in het Waalse Redu. Het commando-centrum is echter gevestigd in het Galileo Control Centre in Oberpfaffenhofen in de omgeving van de Duitse stad München. De controle van de apparatuur gebeurt in een tweede centrum in Fucino in Centraal-Italië.

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, galileo, navigatie |  Facebook |

19-01-11

Galileo-navigatieproject moet helemaal worden afgewerkt

Europa moet een extra budget van 1,9 miljard euro voorzien om het Galileo-navigatiesysteem te kunnen voltooien. Dat heeft Antonio Tajani, Europees Commissaris voor industrie, gesteld. Dat geld zal volgens hem noodzakelijk zijn om het Europese navigatie-netwerk uit te breiden tot dertig Galileo-satellieten. Er is tot nu toe al 3,4 miljard euro geïnvesteerd in het Galileo-project, maar dat geld is volgens Tajani goed besteed. Hij stelt dat de Europese Commissie in het project blijft geloven.

"We moeten dan ook doorgaan met het project," merkt Tajani op. "Het is absoluut nodig om het netwerk uit te breiden tot dertig satellieten. Het zou een grote vergissing zijn om de oorspronkelijke planning te wijzigen." Op dit ogenblik zijn er contracten ondertekend voor de bouw en lancering van achttien satellieten. Daardoor zou Galileo over drie jaar operationeel kunnen worden. Om de volle capaciteiten van het netwerk te kunnen benutten, zijn er volgens Tajani twaalf extra satellieten nodig.

Galileo zou naast het Amerikaanse gps-systeem werken, maar gevoelig accurater zijn. Galileo zou de gebruiker sneller en meer betrouwbare informatie moeten bezorgen en een locatiebepaling tot op minder dan één meter moeten mogelijk kunnen maken. Het Amerikaanse systeem heeft een foutenmarge van enkele meters. Galileo zou inmiddels al operationeel moeten zijn, maar werd geconfronteerd met een reeks technische, commerciële en politieke problemen, onder meer van de Verenigde Staten, die stelden dat de concurrentie gebruikt zou kunnen worden om het Amerikaanse leger aan te vallen.

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: galileo, satellietnavigatie |  Facebook |

16-10-09

Vaticaan stelt astronomisch werk Galileo tentoon

In het Vaticaan wordt tot januari volgend jaar een tentoonstelling georganiseerd rond het werk van astronoom Galileo Galilei. De tentoonstelling zal een selectie van de instrumenten van Galileo exposeren, samen met het werk van een aantal andere sleutelfiguren uit de astronomie. Ook worden een aantal documenten getoond waarin Galilei zijn wetenschappelijke theorieën omschrijft. Galileo werd door de katholieke kerk nochtans lange tijd als een ketter bestempeld. De stelling van Galileo dat de aarde rond de zon draaide in plaats van omgekeerd, werd destijds als godslasterlijk bestempeld. Pas zeventien jaar geleden verklaarde paus Johannes-Paulus II dat de kerkvaders zich vergist hadden en dat de katholieke kerk geen opponent is van de wetenschap. De tentoonstelling moet de vierhonderdste verjaardag van het werk van Galileo herdenken.

20:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: astronomie, galileo, vaticaan |  Facebook |

05-07-09

Vaticaan mag geen angst hebben voor wetenschappelijke vooruitgang

galileoDe katholieke kerk mag geen angst hebben voor de wetenschappelijke vooruitgang en moet er zich voor hoeden om niet dezelfde fout te maken als in de zeventiende eeuw, toen de kerkelijke overheid astronoom Galileo veroordeelde. Dat heeft monseigneur Sergio Pagano, het hoofd van de geheime archieven van het Vaticaan, gezegd. Volgens Pagano moeten de kerkleiders leren uit de fouten uit het verleden en hun gebrek aan het vertouwen in de wetenschap opgeven. Sergio Pagano stelde daarbij te denken aan stamcel-technologie en genetische manipulatie. Hij merkte daarbij op dat deze ontwikkelingen met dezelfde vooroordelen worden veroordeeld als in het verleden.

"Galileo, die leefde van 1564 tot 1642, werd in 1633 door de Inquisitie veroordeeld wegens zijn stelling dat de aarde rond de zon draaide," aldus het persbureau Reuters. "Galileo, die bestempeld wordt als de vader van de astronomie, werd door het Vaticaan pas in 1992, bijna 360 jaar later, volledig gerehabiliteerd. De Inquisitie veroordeelde Galileo omdat hij zich achter de theorie had geschaard van Nicolaus Copernicus omdat diens stelling in conflict kwam met de bijbel, waar te lezen stond dat God de aarde op zijn voetstuk had verankerd om nooit te bewegen." Sergio Pagano zegt daarbij van mening te zijn dat de kerkleiders en het Vaticaan meer moeten studeren en voorzichtiger moeten zijn wanneer ze met wetenschappelijke vooruitgang worden geconfronteerd.

Pagano stelt dat wetenschappers de kerk niet moeten de les lezen over het geloof, maar dat de kerk ook niet bevreesd mag zijn om wetenschappelijke onderwerpen met de nodige bescheidenheid te benaderen. De katholieke kerk en andere religieuze groepen en de anti-abortusbeweging bekritiseren stamcelonderzoek met embryo's, dat volgens wetenschappers naar een oplossing zou kunnen leiden voor aandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson. Tegenstanders voeren daarbij aan dat dit onderzoek embryo's vernietigt. De katholieke kerk aanvaardt wel onderzoek met volwassen stamcellen. Het persbureau wijst erop dat de relatie tussen wetenschap en religie al jaren bijzonder gespannen is.

14:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, galileo, vaticaan |  Facebook |

18-01-09

Jaar van de Astronomie van start gegaan

In het hoofdkwartier van het United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco) in Paris is het Internationaal Jaar van de Astronomie geopend, vierhonderd jaar nadat Galileo Galileï zijn eerste telescoop aan het stadsheren van Venetië demonstreerde. In totaal zullen dit jaar in 135 landen evenementen rond de astronomie worden georganiseerd. Eén van de hoogtepunten van het astronomisch jaar wordt het multinationaal project From Earth To The Universe (FETTU), dat wereldwijd in parken, winkelcentra en metrostations grote beelden zal tonen van planeten, sterren en sterrenstelsels. Daarnaast is er ook de Honderd Uur van de Astronomie, een wereldwijd evenement met georganiseerde observaties en live webcasts. Het Internationaal Jaar van de Astronomie wil onder meer de aandacht vestigen op de lichtvervuiling.

Het initiatief IYA2009 is een initiatief van Italië, dat bij de Verenigde Naties een resolutie had ingediend om te vieren dat Galileo Galileï vierhonderd jaar geleden met zijn telescoop de eerste astronomische ontdekkingen deed. Het jubileumprogramma moest daarbij een wereldwijde viering worden van de sterrenkunde en zijn bijdragen aan de samenleving en de cultuur. Daarbij wordt gesteld dat sterrenkunde de multiculturele wetenschap bij uitstek is en een manier kan vormen om de dialoog tussen de verschillende culturen te bevorderen. "Doordat ze zo sterk tot de verbeelding spreekt, is de sterrenkunde een unieke toegangspoort tot de wetenschap in het algemeen en kan ze jongeren op weg zetten naar een wetenschappelijke carrière," aldus Koichiro Matsuura, directeur-generaal van de Unesco.

Het Internationaal Jaar van de Astronomie loopt in samenwerking met Internationale Astronomische Unie (IAU). Het evenement moet iedereen er volgens IAU-voorzitster Catherine Cesarsky dit jaar toe aanzetten om minstens één keer over het heelal na te denken. Het gebeuren wil daarbij volgens haar het besef uitdragen dat we leven in een buitengewone tijd van ontdekkingen in de sterrenkunde. Bijzondere aandacht gaat naar de ontwikkelingslanden - waar de Unesco aan jonge kandidaat-wetenschappers dezelfde toegang tot de sterrenkunde wil geven als in de rijke landen, zowel voor meisjes als voor jongens. De nachtelijke hemel is volgens van de Britse astronoom Martin Rees het enige deel van onze omgeving dat door alle mensen ter wereld gedeeld wordt. Meer informatie is te verkrijgen op de website .

09-07-07

Galileo moet rendabel zijn

Het Europese navigatiesysteem Galileo moet winstgevend zijn. Dat zegt de nieuwe Britse transportminister Rosie Winterton. De Europese satellietnavigatie worstelt immers met talloze problemen en de privésector lijkt er niet echt voor warm te lopen omdat er weinig of geen inkomsten in het vooruitzicht worden gesteld. Dat betekent dat het hele project gedragen zou moeten worden door de openbare sector, maar ook daar is niet iedereen voorstander van.

“Galileo was oorspronkelijk voorzien als een publiek-private samenwerking tussen de Europese Unie en een aantal Europese bedrijven,” aldus het magazine The Register. “Gehoopt werd dat de zware investeringen uit de privésector gecompenseerd zouden kunnen worden door klanten te laten betalen voor het gebruik van het navigatiesysteem. Maar het wordt de jongste maanden steeds duidelijker dat de industrie niet gelooft dat iemand zal willen betalen.”

Galileo moet immers optornen tegen het GPS-systeem, dat door het Amerikaanse leger financieel wordt ondersteund en gratis kan gebruikt worden. Omdat er geen inkomsten in het vooruitzicht zijn, zijn de industriële partners niet geneigd om zwaar te investeren in het Europese project. Onderhandeling tussen de industrie en de Europes Commissie zijn ondertussen al opgeschort.

Vorig maand werd op een vergadering van de Europese transportministers besloten dat Galileo helemaal door de publieke sector zou gedragen worden. Daarbij werd onder meer voorgesteld dat militaire gebruikers voor Galileo zouden betalen, maar ook zij kunnen gratis van het Amerikaanse systeem gebruik maken. Meer gedetailleerde overeenkomsten zouden echter pas in het najaar worden afgesloten.

Galileo presenteert zich als een nauwkeuriger navigatiesysteem dan zijn Amerikaanse tegenhanger. “Maar het Global Positioning Systeem zal binnenkort worden opgewaardeerd, waardoor Galileo ook dat voordeel kwijt raakt,” aldus The Register. “Bovendien heeft men slechts in uitzonderlijke situaties de precisie nodig die Galileo aanbiedt en daarvoor zijn inmiddels al andere technieken op de markt.”

Ook technisch wordt door sommigen aan de kwaliteit van Galileo getwijfeld. De voormalige Britse transportminister Stephen Ladyman had omwille van al die problemen het Galileo-project te schrappen. Zijn opvolgster Rosie Winterton zegt niet zover te willen gaan, maar ze voert wel aan dat Galileo betaalbaar moet blijven en een meerwaarde moet bieden voor het geïnvesteerde geld.

15:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: galileo |  Facebook |