02-05-14

Ook mens kent aangeboren gedragingen

De hand-tot-mond beweging vormt een bewijs dat ook mensen aangeboren handelingen kennen. Dat is de conslusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm). De onderzoekers merken op dat menselijke baby’s met bijzonder weinig aangeboren capaciteiten worden geboren en nagenoeg alles moeten leren, zodat vaak wordt aangegeven dat de mens genetisch weinig basisvaardigheden heeft. De hand-tot-mond beweging is volgens de Franse wetenschappers echter een bewijs dat de mens mogelijk toch instinctief gedrag kent.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gedrag |  Facebook |

17-03-14

Rechtvaardig gedrag steunt vooral op vrees voor negatieve reacties

Rechtvaardig gedrag wordt niet gedreven door altruïsme, maar door pogingen om wrevel bij andere personen te vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat de meeste mensen ervan uitgaan dat hun rechtvaardig gedrag te danken is aan een inherente goedheid, terwijl in werkelijkheid vooral de angst voor negatieve reacties zou overheersen. Rechtvaardigheid wordt meestal gelinkt aan coöperatief en prosociaal gedrag, maar de wetenschappers stellen dat het concept evolutionair in verband zou kunnen worden gebracht met beschadigend antisociaal optreden.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gedrag, rechtvaardigheid |  Facebook |

06-02-14

Vertrouwde merken gedragen zich zoals mensen

Vertrouwde merken gedragen zich zoals mensen, tonen empathie en transparantie, stralen werkelijkheid uit en zijn ook niet bevreesd om gebreken te tonen. Dat blijkt uit een analyse van meer dan duizend internationale merken door consulent Lippincott. De onderzoekers stelden daarbij vast dat er een duidelijke maatschappelijke verschuiving in relaties moet worden vastgesteld, waarbij het publiek zijn vertrouwen in instellingen verliest. Bedrijven moeten volgens de onderzoekers dan ook opnieuw bekijken op welke manier een band met het publiek kan worden opgebouwd. Helaas voelen de meeste ondernemingen zich volgens Lippincott met dit concept niet bijzonder comfortabel.

“Uit het onderzoek, dat keek naar eigenschappen zoals authenticiteit, empathie en vitaliteit, bleek dat het gemiddelde Britse merk een score liet optekenen van 42 procent, terwijl in de Verenigde Staten een gemiddelde van 60 procent werd opgetekend,” merkt Simon Glynn, directeur Europa en het Midden-Oosten bij Lippincott, op. “Het onderzoek toonde echter vooral dat de meest vertrouwde merken getuigden van empathie voor de consument, zich ook als een fysiek persoon gedroegen en een open karakter vertoonden, waarbij zelfs minder perfecte eigenschappen weden getoond. Daarnaast bleken deze bedrijven ook geen vervelend imago uit te stralen, terwijl ze tevens aantoonden om kleine dingen te geven en de consument de mogelijkheid te bieden om de band met het merk te versterken.”

Opgemerkt wordt dat de luchtvaartsector bijzonder hoge scores lieten optekenen, met een score van 100 procent voor Emirates, gevolgd door Virgin Atlantic met 98 procent. Voedingsretailer Waitrose leidde de retailcategorie met een score van 6,6 procent. Bij de restaurants werd de hoogste quotering opgetekend voor de Japanse self-serviceketen Yo-Sushi (84 procent). “De hoge score van Yo-Sushi toont aan dat er ook geen intensitief contact met de klant noodzakelijk is, op voorwaarde dat er inspanningen worden gedaan om een relatie met het publiek op te bouwen,” voeren de onderzoekers aan. Andere reekswinnaars zijn Bose in consumentenelektronica (78 procent), Nationwide in financiële diensten (67 procent) en Disney in media en entertainment (61 procent).

“Vele merken voeren het belang van de consument hoog in het vaandel, maar slechts weinige ondernemingen maken die beloften ook waar en slagen erin een authentieke connectie met het publiek te realiseren,” zegt Simon Glynn. “De beste resultaten worden opgetekend door bedrijven die verder gaan dan marketing en een strategie voor sociale media. Deze bedrijven hebben die band in hun cultuur geïntegreerd. Dat geldt ook voor het beslissingsproces, in het gedrag van de werknemers en zelfs in kleine maatregelen en initiatieven die in realiteit vaak weinig blijken te kosten.”

Lees Verder

12:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merken, gedrag |  Facebook |

30-06-13

Empathie cruciaal onderdeel van moreel oordeel

Empathie vormt een belangrijk element in morele oordelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Boston College in de Verenigde Staten en de Favaloro University in Argentinië naar het gedrag van ruim 2.700 personen. Respondenten die het aanvaardbaar vinden om één individu op te offeren om een grotere groep te redden, blijken volgens de onderzoekers niet alleen louter cognitief te handelen, maar ook een specifieke type empathie te ontberen.

"Morele oordelen worden vaak gebaseerd op automatische emotionele en gecontroleerde cognitieve processen," voeren de onderzoekers Liane Young en Ezequiel Gleichgerrcht, respectievelijk psychologe aan het Boston College en neuroloog aan de Favalaro University, aan. "Emotionele processen zullen meestal de neiging ondersteunen om het individueel belang te benadrukken, terwijl cognitieve overwegingen ertoe leiden dat het individu zou kunnen worden opgeofferd aan het grotere algemeen belang."

"Uit het onderzoek blijkt dat er een cruciale band kan worden gevonden tussen een moreel oordeel en een empatische instelling, vooral door gevoelens van warmte en medevoelen tegenover mensen met problemen," zeggen de onderzoekers. "Een pragmatische keuze is niet alleen ingegeven door een versterkte cognitieve controle, maar ook door een verminderde emotionele inleving en een gereduceerde empathie. Een pragmatisch moreel oordeel is ook niet te wijten aan egocentrisme, maar aan een verlaagde empatische instelling."

Lees Verder

11:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: empathie, gedrag |  Facebook |

09-03-13

Principiële standpunten kunnen leiden tot consistent slecht gedrag

Mensen die ervan uitgaan dat het doel de middelen verantwoordt, zullen geneigd zijn om een evenwicht proberen te vinden tussen goede en slechte daden. Personen die daarentegen vertrekken van principes zullen veel consistenter zijn in hun gedrag, maar dat geldt wel in beide richtingen en dus ook voor slechte daden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. De Spaanse onderzoekers stellen dat een principiële houding dan ook kan leiden tot een consistent slecht gedrag, waarbij het overtreden van de regels de norm is geworden.

Lees Verder

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gedrag |  Facebook |

08-07-12

Sociale gedragingen mensen en vissen hebben gemeenschappelijke basis

Mensen, vissen en kikkers hebben gelijkaardige zenuwsystemen die een brede waaier van sociale gedragingen bepalen, zoals seksueel vertoon, agressie en monogamie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. Dat gelijkaardige zenuwsysteem gaat volgens de onderzoekers meer dan 450 miljoen terug. De resultaten van het onderzoek tonen volgens onderzoeksleider Hans Hofmann, professor biologie aan de University of Texas, aan dat de basis van het menselijk gedrag heel ver teruggaat.

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gedrag, human resources |  Facebook |

03-04-11

Videogames creëren geen gewenning tegenover geweld

In tegenstelling tot de algemene veronderstelling, leiden gewelddadige games bij jongeren niet tot een gewenning. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Ryerson University in Toronto. De Canadese onderzoekers merken op dat gamers en niet-gamers op lange termijn op dezelfde manier blijken te reageren op negatieve beelden en dezelfde niveaus van emotionele reacties vertonen. De onderzoekers stellen niet definitief te kunnen bewijzen dat gewelddadige videogames geen effect hebben, maar de resultaten kunnen volgens hen wel bijdragen tot het creëren van een totaalbeeld.

"Geweld in videogames en op televisie of bioscoop verschilt, aangezien personen met videogames actief in de agressie zijn betrokken en in een aantal gevallen beloond worden voor virtuele gewelddaden," merkt onderzoeksleider Holly Bowen op. "Eerdere studies hebben aangevoerd dat gewelddadige videogames tot een agressiever gedrag konden leiden en een grotere ongevoeligheid voor geweld konden creëren. Toch blijken er op langere termijn geen effecten te zijn."

"Personen die videogames spelen, blijken geen verschil te vertonen in geheugen en psychische opwinding," merkt Holly Bowen op. "Er is ook geen verschil in de emotionele toestand naar de confrontatie met negatieve of gewelddadige beelden. Het emotioneel geheugen is echter bijzonder belangrijk. Personen die zich geen negatieve of bedreigende situaties kunnen herinneren, kunnen er ook niet van leren of hen in de toekomst proberen te vermijden."

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gedrag, geweld, videogame |  Facebook |

20-03-11

Risicovolle mediacontent heeft impact op dagelijks gedrag

Personen die worden blootgesteld aan videogames, televisie, bioscoopfilms, muziek en reclame die een risicovol gedrag verheerlijken, zijn ook meer geneigd om in het dagelijkse leven grotere risico's te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universität Regensburg in Duitsland. De onderzoekers merkten op dat er zowel op korte als lange termijn duidelijke effecten konden worden vastgesteld. Naarmate de blootstelling stijgt, kent ook het risicovol gedrag volgens de Duitse onderzoekers een toename.

"Uit het onderzoek blijkt dat de verheerlijking van risicovol gedrag in de media potentieel zware consequenties kan hebben," merkt onderzoeksleider Peter Fischer, professor psychologie aan de Universität Regensburg, op. "Dat kan leiden tot een grote reeks incidenten met een dodelijke afloop of zware verwondingen en hoge economische kosten, onder meer uit druggebruik, roekeloos rijgedrag, gokken en onveilig seksueel gedrag."

De onderzoekers merkten nog op dat videogames met een risicovolle content - zoals straatraces - veel meer geneigd waren om risicovol gedrag te genereren dan meer passieve media zoals bioscoopfilms of muziek. "Er moet echter op gewezen worden dat eerder onderzoek heeft aangetoond dat bioscoopfilms met rokende en drinkende personages, jongeren kunnen aanzetten om zelf met tabaksgebruik en alcohol te beginnen," merkte Fischer op.

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gedrag, media |  Facebook |

09-12-09

Invloed van hormonen op gedrag wordt fel overdreven

De mens is mentaal sterk genoeg om de effecten van hormonen te overwinnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Zurich bij vrouwen die testosteron kregen toegediend. De onderzoekers stellen dat de effecten van testosteron, dat kan aanzetten tot een asociaal gedrag, alleen naar boven kwamen indien men de proefpersonen ervan vooraf de hoogte had gebracht dat ze het middel kregen toegediend. Hoewel de onderzoekers alleen vrouwen onderzochten, gelden de resultaten volgens de onderzoekers wellicht ook voor mannen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat vrouwen die onbewust testosteron kregen toegediend, in een wedstrijd integendeel zelfs eerlijker en aangenamer werden. De onderzoekers stellen dat hormonen een invloed kunnen uitoefenen, maar geen echte impact hebben op de persoonlijkheid, omdat die effecten niet opwegen tegen de inbreng van de persoonlijkheid, cultuur en maatschappij.

14:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, hormonen, gedrag, tesosteron |  Facebook |