16-04-14

Bijna één op vijf Amerikaanse internet-gebruikers slachtoffer gegevens-diefstal

Eind vorig jaar bleek bij 18 procent van de internet-gebruikers in de Verenigde State belangrijke persoonlijke gegevens, zoals bankinformatie, gestolen te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. De onderzoekers zeggen dat de diefstal van online informatie de voorbije maanden gevoelig is gestegen, want midden vorig jaar maakte slechts 11 procent van de respondenten gewag van problemen. Daarnaast meldde 21 procent problemen met email of accounts op sociale netwerken. Dat cijfer betekende een status-quo tegenover het jaar voordien. De onderzoekers merken wel op dat de consumenten zich meer bewust tonen over potentiële problemen.

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, gegevensdiefstal |  Facebook |

07-11-13

Gegevensdiefstal is vaak bruidschat voor nieuwe werkgever

Mannelijke individuen tussen vierentwintig en vijfendertig jaar blijken de grootste neiging te hebben om zich schuldig te maken aan gegevensdiefstallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het juristenkantoor Mishcon de Reya naar honderdvijftig incidenten van datadiefstallen. Bovendien werd vastgesteld dat 65 procent van de daders plannen hadden om de informatie te gebruiken in hun nieuwe functie bij een concurrerend bedrijf. Daarbij wordt de buit volgens het rapport vaak gebruikt als een geschenk om een tewerkstelling bij de nieuwe werkgever te forceren. In 30 procent van de incidenten werden de gestolen gegevens door de daders gebruikt om een eigen onderneming op te starten.

Het rapport stelde vast dat 79 procent van de datadiefstallen gepleegd werden door een alleenstaande dader. Ook werd opgemerkt dat mannen 77 procent van alle daders vertegenwoordigen. Slechts 20 procent van de datadiefstallen bleken het werk te zijn van vrouwen of groepen vrouwen. “Net zoals hun mannelijke collega’s, blijken ook vrouwelijke fraudeurs liefst alleen te werken,” voeren de onderzoekers aan. “Slechts 3 procent van de incidenten bleek het werk te zijn van een collectief van vrouwen. Bovendien bleek er slechts bij 7 procent van de diefstallen een gemengd team van mannen en vrouwen aan het werk te zijn geweest.”

“Het feit dat gestolen informatie vaak als geschenk naar een nieuwe betrekking wordt meegebracht, moet ook de aandacht vestigen op de ethische beginselen van werkgevers,” stippen de onderzoekers nog aan. “Er moet immers de vraag worden gesteld of de nieuwe werkgever dient te controleren waar een aangeworven medewerker meegebrachte informatie heeft gehaald. Ook moet worden gevraagd of van werkgevers geëist kan worden dat er maatregelen genomen worden om te beletten dat er van dit onrechtvaardig verworven concurrentieel voordeel gebruik gemaakt zou worden. Er mag bovendien niet worden vergeten dat ook de werkgever bij deze diefstallen een risico op een mogelijke gerechtelijke vervolging loopt.”

De onderzoekers stelden nog vast dat 82 procent van de daders slechts één document stelen, wat volgens het rapport aangeeft dat de dieven heel goed weten welke informatie hen het meeste voordeel kan bezorgen.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gegevensdiefstal |  Facebook |

26-09-09

Bedrijven doen onvoldoende om consument te beschermen

De meerderheid van de bedrijven doet onvoldoende inspanningen om informatie optimaal te beveiligen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Ponemon Institute. Grote redenen voor deze nalatigheid zijn de hoge kosten en een gebrek aan middelen. Vooral kleinere bedrijven zeggen vaak onvoldoende financiële ruimte te hebben om optimale beveiligingsmaatregelen optimaal te installeren opdat de consument een maximale bescherming zou genieten. De onderzoekers wijzen er op dat enkele geruchtmakende gevallen van gegevensdiefstal de voorbije periode hebben uitgewezen dat afdoende beschermingsmaatregelen geen overbodige luxe vormen. Alleen al tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werden in de Verenigde Staten bij 83 bedrijven gegevenslekken vastgesteld, waarbij informatie van meer dan één miljoen klanten werd gelekt.

15:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica, gegevensdiefstal |  Facebook |

12-06-09

Afschermen infomatie lijkt weinig resultaat op te leveren

Meer dan één op drie informatica-medewerkers bekijkt zonder toestemming van de directie bedrijfsgevoelige informatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het beveiligingsbedrijf Cyber-Ark bij informatici in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Ook nemen steeds meer informatica-medewerkers bij een ontslag gevoelige informatie mee. Hoewel bedrijven betere beveiligingsmaatregelen nemen, lijkt dat weinig aarde aan de dijk te brengen. Vele medewerkers zeggen immers dat ze die beveiliging perfect kunnen omzeilen. Slechts een minderheid lijkt daar niet in te lukken. De onderzoekers merken daarbij op dat bedrijven dringend afdoende maatregelen moeten nemen, want dat vertrouwen geen veiligheidsbegrip is.

"Uit het onderzoek van Cyber-Ark blijkt dat ongeveer 35 procent van het informatica-personeel zonder toestemming bedrijfsgevoelige informatie bekijkt," aldus BBC News. "Dat is een stijging met 2 procent tegenover vorig jaar. Hoewel er bij veel bedrijven strengere beveiligingsmaatregelen werden genomen, zegt 74 procent van de ondervraagden toch nog altijd de beveiliging te kunnen omzeilen om aan beschermde informatie te geraken." De onderzoekers noemen het verder opvallend dat steeds meer informatica-medewerkers bij een ontslag gevoelige informatie meeneemt. Daarbij hebben velen het voorzien op het klantenbestand, belangrijke paswoorden en fusieplannen. Ook onderzoeksplannen, het wachtwoord van de chief executive, financiële verslagen en wachtwoordlijsten blijken populair te zijn.

De onderzoekers stellen dat 20 procent van de onderzochte bedrijven toegeeft met sabotage of beveiligingsfraude geconfronteerd te zijn geweest. Meer dan één derde van de slachtoffers vermoedt dat gevoelige informatie daarbij terecht is gekomen bij concurrenten. Cyber-Ark wijst erop dat bedrijven daardoor hun concurrentieel voordeel kunnen verliezen, terwijl ook het vertrouwen van de consument geschaad zou kunnen worden en de merknaam van het bedrijf schade zou kunnen oplopen. "Bedrijven hebben de organisatorische verplichting om gevoelige gegevens en systemen af te schermen en elke activiteit daarbij op te volgen, zelfs al werd er toestemming gegeven tot toegang van de informatie," stippen de onderzoekers aan.

12:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica, gegevensdiefstal |  Facebook |

23-02-09

Zes op tien vertrekkers steelt bedrijfsgegevens

Ongeveer 60 procent van de werknemers nemen bij een ontslag bedrijfsgegevens mee. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Ponemon Institute. Een aantal betrokkenen gebruikt de informatie om een nieuwe baan te vinden of om een eigen bedrijf op te richten. Bij anderen is het weerwraak. Volgens het Ponemon Institute wordt de gegevensdiefstal ingegeven door vrees of angst. De onderzoekers stellen dat werknemers bezorgd zijn om hun baan en hun kansen willen verhogen. Volgens het Ponemon Institute doen bedrijven echter niet voldoende inspanningen om deze gegevensdiefstal tegen te gaan, terwijl de praktijk volgens de onderzoekers levensbedreigend kan zijn voor de onderneming in kwestie.

"Een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven zelf en aan hun lakse houding tegenover beveiliging," voert het Ponemon Institute aan. "Amper 15 procent controleert de werknemers wanneer die definitief het bedrijf verlaten. Wanneer controles toch worden doorgevoerd, worden die in 45 procent van de gevallen ook niet volledig afgerond, terwijl 29 procent slechts heel oppervlakkige controles uitvoert. Veel bedrijven gaan er blijkbaar vanuit dat gegevensdiefstal nu eenmaal bij het zakendoen hoort. Ze geloven dat ze met dit soort praktijken moeten leren leven, hoewel duidelijk is dat er efficiënte preventieve maatregelen kunnen genomen worden tegen gegevensdiefstallen."

Analisten vrezen dat de economische crisis het gevaar op gegevensdiefstal nog zal vergroten. "In de Verenigde Staten dreigen er 1,5 miljoen banen verloren te gaan," aldus Kevin Rowney, analist bij het beveiligingsbedrijf Symantec. "Dat betekent dat er heel wat bedrijfsgegevens dreigen gestolen te worden. In sommige gevallen kan dat het fataal worden voor het bedrijf. De intellectuele eigendommen van een bedrijf kunnen immers de kroonjuwelen van het bedrijf zijn. Het gaat hier over de centrale activa van een bedrijf, zodat een verlies of diefstal een bijzonder grote impact kan hebben." Rowney wijst erop dat veel beveiligers gegevensdiefstal ook verkeerd aanpakken. Ze beschermen volgens hem wel de opslag, maar niet de gegevens zelf.

17:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, gegevensdiefstal |  Facebook |

11-02-09

Malafide insiders grootste gevaar voor bedrijven

Bedrijven moeten steeds meer rekening houden met schade door malafide insiders, meestal wraakbeluste ontslagen medewerkers. Dat zegt softwareproducent Microsoft. Het bedrijf zegt dat de economische crisis dit soort aanvallen, één van de grootste bedreigingen waarmee bedrijven op dit ogenblik geconfronteerd worden, alleen nog maar zal toenemen. Het gevaar van deze malafide insiders is volgens Microsoft des te groter omdat ze relatief gemakkelijk toegang hebben tot informatie over het bedrijf. Buitenstaanders moeten in de informatica-structuur van de onderneming immers gaan zoeken waar gevoelige informatie opgeslagen zit, terwijl insiders volgens Microsoft perfect weten waar de kroonjuwelen van het bedrijf zich bevinden. Bovendien wordt erop gewezen dat het publiek vertrouwen verliest in bedrijven die hun gegevens niet kunnen beschermen.

14:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica, gegevensdiefstal |  Facebook |

31-01-09

Kredietcrisis verhoogt gevaar op gegevensdiefstal

cybercrimeInformatici verwachten dat de kredietcrisis een toenemend aantal werknemers in de verleiding zal brengen om hun toegangsrechten te misbruiken om bedrijfsinformatie te stelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het beveiligingsbedrijf McAfee. Volgens de onderzoekers ziet 68 procent van de ondervraagde informatici diefstal van concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens door personeelsleden of gewezen werknemers als het grootste beveiligingsrisico binnen hun bedrijf. Daarbij kan het volgens de betrokkenen niet alleen gaan om ontslagen medewerkers, maar ook om medewerkers die door de economische recessie in financiële problemen zijn gekomen. Gegevensdiefstallen en andere vormen van cybercrime zouden het voorbije jaar wereldwijd één triljoen dollar hebben gekost aan verlies van intellectuele eigendommen en uitgaven voor herstellingen.

De onderzoekers stellen dat in ontwikkelingslanden meer middelen geïnvesteerd worden in de bescherming van intellectuele eigendommen dan in het westen. Opvallend is dat meer dan 25 procent van de ondervraagden zegt de opslag van gegevens in China te vermijden, terwijl 47 procent van de Chinese respondenten van mening zijn dat de Verenigde Staten de grootste bedreiging vormen voor de bescherming van bedrijfsinformatie. Volgens McAfee heeft een gemiddeld bedrijf voor ongeveer 11,4 miljoen dollar gegevens opgeslagen. Het gaat daarbij om gegevens over klanten en kredietkaarten, financiële verslagen en wettelijke documenten. Pakistan, China en Rusland hebben bij de respondenten de slechtste reputatie op het vlak van gegevensopslag.

"De meeste gegevens worden nog altijd opgeslagen in Noord-Amerika en West-Europa, maar 26 procent van de bedrijven zegt data te stockeren in regio's waar de kosten gevoelig lager liggen," aldus het magazine Computer Weekly. Van die groep gaat 36 procent naar China, 22 procent in Azië en 19 procent in Latijns-Amerika. De respondenten denken trouwens dat datadiefstal van binnenuit een groter gevaar vormt dan beveiligingsproblemen als gevolg van lekken in computersystemen (51 procent), cyberterrorisme (38 procent) en industriële spionage (36 procent). De onderzoekers stellen dat bedrijven niet alles mogen uitbesteden en steeds een verantwoordelijke moeten hebben die de informaticabeveiliging in het oog houdt en de mogelijkheid heeft om snel in te grijpen wanneer dat nodig zou zijn. Ook moet er een duidelijke informatica-strategie opgesteld worden bij ontslagen.

13:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, informatica, gegevensdiefstal |  Facebook |