16-02-18

Fysieke training werkt ook positief op geheugen

De meeste mensen zijn akkoord dat lichaamsbeweging stress kan helpen verlichten, maar de inspanning blijkt ook het geheugen te beschermen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University, gebaseerd op experimenten met een populatie muizen. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de inspanning de impact van de negatieve effecten van chronische stress op de hippocampus, de hersenregio die verantwoordelijk is voor het leerproces en het geheugen, kan helpen verminderen. Muizen die lichaamsbeweging hadden gehad bleken op het gebied van geheugen significant beter te presteren dan sedentaire soortgenoten.

"Beweging is een eenvoudige en kosteneffectieve manier om de negatieve gevolgen voor het geheugen van chronische stress te elimineren," benadrukt onderzoeksleider Jeff Edwards, docent fysiologie aan de Brigham Young University. "Stress heeft een negatieve impact op de efficiënte werking van de hippocampus. Dat probleem tast ook het geheugen aan. Wanneer echter de stress samenvalt met beweging, valt die negatieve invloed echter weg en blijft het geheugen normaal. Het geheugen bleek even efficiënt te werken als bij soortgenoten die geen stress hadden gekend. Beweging zorgde er bovendien voor dat de dieren minder geheugenfouten maakten dan sedentaire soortgenoten.”

“De studie toont dat beweging een realistische methode kan zijn om het leerproces en het geheugen te beschermen tegen de negatieve cognitieve effecten van chronische stress op de hersenen,” aldus de onderzoekers. “Uiteraard zou de combinatie van een stressvrije omgeving en beweging de ideale situatie zijn om het leerproces en het geheugen te beschermen. Helaas is het niet altijd mogelijk om het stressniveau in het leven te beheersen. Over lichaamsbeweging heeft men daarentegen wel controle. Het is stimulerend te weten dat de negatieve impact van stress op de hersenen door fysiek actie kan worden bestreden.”

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geheugen |  Facebook |

10-12-16

Herinneringen zijn vaak heel bedrieglijk

De helft van de mensen herinneren zich feiten die nooit zijn gebeurd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick bij meer dan vierhonderd proefpersonen die een aantal fictieve verhalen over hun eigen verleden kregen te horen. De resultaten van het onderzoek hebben volgens de wetenschappers belangrijke consequenties. Eerder is al uitgewezen dat een verkeerde overtuiging een impact kan hebben op de houding, de intenties en het gedrag van het individu. Bovendien moet er volgens hen rekening mee worden gehouden dat ook het collectieve geheugen van een grote groep of samenleving op verkeerde percepties zou kunnen zijn gebaseerd.

“Indien men aan een persoon een fictief autobiografisch gebeuren suggereert, is er ongeveer 50 procent kans dat de betrokkene tenminste gedeeltelijk ervan overtuigd is de feiten daadwerkelijk te hebben beleefd,” benadrukt onderzoeksleider Kimberley Wade, professor psychologie aan de University of Warwick. “Ongeveer 30 procent van de respondenten bleek zich het feit te herinneren. Ze accepteerden de suggestie, gingen verder in op de aanleiding en de details van het gebeuren en omschreven zelfs beelden over hun fictieve belevenissen. Daarnaast toonde nog eens 23 procent signalen dat ze het gesuggereerde gebeuren tot op een bepaalde hoogte accepteerden en geloofden dat ze het feit echt hadden beleefd.”

“De resultaten van het onderzoek laten duidelijk blijken dat het bijzonder moeilijk kan zijn te bepalen of een persoon zich reële gebeurtenissen uit het verleden herinnert of met valse herinneringen wordt geconfronteerd,” zegt professor Wade. “Dat probleem moet zelfs in een gecontroleerde onderzoeksomgeving worden vastgesteld en kan dan ook zeker in een reële situatie tot verwikkelingen leiden. Het is duidelijk dat deze problemen in vele disciplines voor problemen kunnen zorgen. Onder meer kan men zich vragen stellen over de authenticiteit van herinneringen in forensisch onderzoek, getuigenissen voor een rechtbank of therapeutische behandelingen.”

Lees Verder

08:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geheugen |  Facebook |

10-05-16

Tekening is de ideale steun voor het geheugen

Om te garanderen dat informatie optimaal kan worden herinneren, kan het aangewezen om van het onderwerp een tekening te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Waterloo in Canada. Tekeningen leverden betere resultaten op dan onder meer een opsomming van fysieke eigenschappen, de creatie van mentale beelden of het tonen van visuele illustraties over het behandelde onderwerp. De onderzoekers wijzen er wel op dat de experimenten uitsluitend met enkelvoudige en gemakkelijk te tekenen concepten - zoals appel of banaan - werden gevoerd. Bekeken wordt nu of dezelfde resultaten worden bereikt met andere types van informatie.

“Het onderzoek toont aan dat een tekening over informatie die moet worden herinnerd een sterke en betrouwbare strategie vormt om het geheugen te versterken,” benadrukt onderzoeksleider Jeffrey Wammes, psycholoog aan de University of Waterloo. “In het onderzoek werden een aantal bekende strategieën voor de opslag van herinneringen naast elkaar gelegd, maar daarbij kon worden vastgesteld dat tekeningen telkens opnieuw de beste resultaten lieten registreren. De meerwaarde moet wellicht worden gevonden worden in de mogelijkheid van tekeningen om een samenhangend geheel te creëren waarin visuele, motorische en semantische informatie beter worden geïntegreerd.”

“Er kon worden vastgesteld dat een tekening een sterkere impact heeft op het geheugen dan een geschreven woord,” benadrukt Jeffrey Wammes. “De respondenten bleken zich in een tijdsspanne van zestig seconden meer dan dubbel zoveel onderwerpen te kunnen herinneren wanneer de concepten waren getekend dan in woorden uitgeschreven. Ook wanneer aan de geschreven andere elementen worden toegevoegd, zoals schaduwen of doodles, bleven de resultaten onveranderd. Tekeningen bleken superieur boven alle andere alternatieven. Bovendien kon worden vastgesteld dat de kwaliteit van tekeningen geen enkele impact hadden op het geheugen.”

“Iedereen, onafhankelijk van het individuele artistieke talent, kan van deze geheugenstrategie profiteren,” zegt Jeffrey Wammes. “Ook wanneer men slechts enkele seconden kreeg om een tekening te produceren, bleek nog altijd een belangrijke meerwaarde voor het geheugen te kunnen worden geregistreerd.”

Lees Verder

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geheugen |  Facebook |

10-03-14

Onaantrekkelijk gelaat wordt het gemakkelijkst herinnerd

Een onaantrekkelijk gelaat wordt het gemakkelijkst herinnerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Friedrich Schiller Universität in Jena. De Duitse onderzoekers merken op dat een aantrekkelijk gelaat zonder opmerkelijke kenmerken op het geheugen veel minder impact heeft. De onderzoekers zeggen verrast te zijn door de resultaten van de studie, aangezien algemeen verwacht kon worden dat een aantrekkelijk gelaat het gemakkelijkst in het geheugen opgeslagen zou worden. Het individu heeft immers een voorkeur met een aantrekkelijk gelaat in contact te komen, maar dat blijkt geen verband te houden met de herinnering.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geheugen |  Facebook |

27-02-14

Geheugen kleurt verleden met actuele gegevens bij

Het geheugen is geen videocamera, maar kleurt het verleden met de actualiteit bij. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University. Bij de herinnering aan gebeurtenissen uit het verleden, wordt volgens de onderzoekers door het menselijk brein nieuwe informatie toegevoegd, waardoor het totaalpakket beter zou passen in het voortdurend veranderend levensverhaal. De onderzoekers merken daarbij op dat het verleden door de mens immers gebruikt wordt ten dienste van de huidige wereld. De resultaten van de studie geven volgens de onderzoekers echter ook aan dat de mens geen accurate getuige is.

Lees Verder

09:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geheugen |  Facebook |

14-02-14

Mannen hebben van nature slechter geheugen dan vrouwen

Vrouwen hebben van nature een beter geheugen dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. De Noorse onderzoekers stelden onder meer vast dat negen op tien mannen dienen toe te geven problemen te hebben met het onthouden van namen en datums. De wetenschappers stelden ook vast dat de vergeetachtigheid van mannen ook niet leeftijdsgebonden is en op dertigjarige leeftijd evenveel blijken te vergeten dan op hun zestigste verjaardag. Wel wordt opgemerkt dat de geheugenproblemen vanaf zestig jaar beginnen toe te nemen.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geheugen, man, vrouw |  Facebook |

30-01-14

Fotograferen is slecht voor het menselijk geheugen

Bezoekers die in een museum foto’s nemen van de geëxposeerde collectie, dreigen hun algemene herinnering aan hun uitstap uit te hollen. Dat blijkt uit de resultaten van een studie van wetenschappers aan de Fairfield University. Bezoekers van musea zijn volgens de Amerikaanse onderzoekers zozeer gericht op het gebruik van de camera dat de rest van het gebeuren hen compleet dreigt te ontgaan. De resultaten van de studie tonen volgens de wetenschappers ook aan dat het mentale beeld niet hetzelfde is als de lens van de camera. De onderzoekers stelden ook vast dat bezoekers minder details konden vertellen over objecten die ze hadden gefotografeerd dan over museumstukken die ze persoonlijk hadden geobserveerd.

“Mensen halen nagenoeg onbewust hun camera te voorschijn en lijken constant foto’s te nemen, tot op een punt dat ze compleet missen wat er recht voor hun ogen gebeurt,” zegt onderzoeksleider Linda Henkel, professor psychologische wetenschappen aan de Fairfield University. “Uit een experiment in het Bellarmine Museum van de universiteit bleek dat fotografen achteraf minder accuraat waren in hun herinneringen aan het bezoek dan de loutere observeerder. Bovendien men slechts weinig antwoorden te kunnen geven op vragen over de visuele details van de objecten die waren gefotografeerd. Fotografen steunen op de technologie om de herinnering op te slaan, zodat ze niet zelf de volledige aandacht op de objecten hoeven te vestigen.”

“Dat kan echter een negatieve impact hebben op de eigen herinnering aan de ervaring,” merkt professor Henkel op. “Opmerkelijk is echter dat het inzoomen op een detail tot een betere herinnering van het object leidt. Dat geldt niet alleen voor het geviseerde detail, maar ook voor het hele object. Die vaststelling toont aan dat het mentale beeld en de cameralens niet identiek zijn.” De meeste fotografen zeggen dat ze foto’s nemen om later te kunnen bekijken, maar dat gaat in praktijk volgens de onderzoekster slechts ten dele op. Meestal werkt het grote volume aan beelden en het gebrek aan organisatie van de digitale foto’s volgens Henkel ontmoedigend voor een daadwerkelijke studie van het verzamelde materiaal.

Lees Verder

12:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fotografie, geheugen |  Facebook |