31-07-16

Gelaatsuitdrukking zegt vaak weinig over echte intenties

Het uiterlijk van een persoon heeft een grote impact op de indruk die anderen over zijn betrouwbaarheid zullen opdoen. Daarbij wordt echter niet in de eerste plaats gekeken naar de gelaatsuitdrukking die in bepaalde situaties worden getoond. Veel meer invloed blijkt immers uit te gaan van een aantal fysieke karakteristieken van het gelaat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia (UBC) in Canada. De onderzoekers waarschuwen dat het fenomeen onder meer zware consequenties kan hebben in rechtszaken waar een jury over de schuld en onschuld van een verdachte moet oordelen.

“Ons onderzoek bevestigde de conclusies van eerdere studies, die hebben aangetoond dat de fysieke verschijning een belangrijke impact kan hebben op de veronderstelde geloofwaardigheid en andere karaktereigenschappen,” benadrukt onderzoeksleider Stephen Porter, professor psycholgie aan de University of British Columbia. “Percepties van betrouwbaarheid zijn vaak alleen op het gelaat van de betrokkene gebaseerd. Die impact is vaak groter dan het reële gedrag of de woorden die worden gesproken. Die vaststellingen kunnen in de sociale, professionele en gerechtelijke omgeving bijzonder zware consequenties hebben.”

“Er zijn een aantal specifieke karakteristieken van het gelaat die een grote invloed hebben op de credibiliteit,” zeggen de onderzoekers nog. “Onder meer hoge wenkbrauwen, uitsproken kaaksbeenderen en een ronde gelaatsvorm leiden vaak tot impressies van een grotere betrouwbaarheid. Andere eigenschappen, zoals neerwaarts gerichte wenkbrauwen of een dunner gelaat, geven sneller een indruk van onbetrouwbaarheid.” Op basis van die gegevens bleken de deelnemers aan het onderzoek volgens de wetenschappers ook een complete verkeerd oordeel te formuleren over een aantal verdachten in enkele moordzaken.

“Wanneer men met een onbekend persoon wordt gecontronfronteerd, zal men zich onmiddellijk en automatisch een impressie over de betrouwbaarheid vormen,” zeggen de onderzoekers. “Dat was evolutionair immers een cruciale vaardigheid om de overlevingskansen te verhogen. Het was van levensbelang om een vriend van een vijand te kunnen onderscheiden. We zijn ons meestal niet bewust van deze snelle beslissingen, die meestal als intuïtie worden ervaren. In een aantal situaties - zoals een juridische omgeving - kan dat echter problematisch worden. Eerste indrukken blijken immers vaak niet gefundeerd en kunnen aanleiding geven tot verkeerde beslissingen.”

Een persoon met een onbetrouwbaar uiterlijk kan in een rechtszaak met een minder gunstig vonnis geconfronteerd worden dan individuen met een aangenamer fysiek. Dat werd onder meer vastgesteld in de Verenigde Staten, waar mannen met een onbetrouwbaar uiterlijk sneller tot de doodstraf werden veroordeeld.”

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gelaatsuitdrukking, betrouwbaarheid |  Facebook |

27-10-13

Glimlach zorgt vaak voor misleiding van omgeving

Niet alle gelaatsuitdrukkingen worden door het menselijk brein even gemakkelijk geïnterpreteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of La Laguna. Aangevoerd wordt dat uitdrukkingen van angst, boosheid, droefheid en afkeer bijzonder snel worden geïdenticifeerd, maar daarnaast zijn er volgens de Spaanse wetenschappers ook heel wat emoties, waaronder geluk, die veel minder gemakkelijk kunnen worden herkend. Aangevoerd wordt dat de glimlach een grote capaciteit heeft om medemensen te misleiden en heel wat onderliggende bedoelingen kan vertegenwoordigen of verbergen.

Lees Verder

09:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gelaatsuitdrukking |  Facebook |

09-10-11

Elke cultuur heeft eigen emotionele gelaatsuitdrukking

Elke cultuur heeft andere gelaatsuitdrukkingen voor gevoelens zoals blijheid, droefheid of boosheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Glasgow. Onderzoeksleider Rachael Jack, psychologe aan de Schotse universiteit, stelt dat de resultaten van de studie duidelijk maken dat het heel belangrijk is een inzicht te hebben in de culturele verschillen in communicatie, wat volgens haar in een geglobaliseerde wereld bijzonder belangrijk is geworden.

"Een aantal eerdere onderzoeken voerden aan dat gelaatsuitdrukkingen een diepgeworteld menselijk gedrag met evolutionaire oorsprong zijn," aldus het webmagazine Science Daily. "Er werd dan ook opgemerkt dat de gelaatsuitdrukkingen doorheen de verschillende culturen geen grote afwijkingen zouden tonen." Die stelling wordt door het onderzoek van Rachael Jack, die groepen Chinese en banke inwoners van Glasgow bestudeerde, echter tegengesproken.

Rachael Jack stelde vast dat de Chinese respondenten zich bij gelaatsuitdrukkingen vooral op de ogen baseren, terwijl blanken meer gericht zouden zijn op de wenkbrauwen en de mond. "Die culturele verschillen zouden aanleiding kunnen geven tot het missen of verkeerd interpreteren van signalen over emoties," merkt de onderzoekster op. Jack stelt dat het onderzoek zou moeten kunnen bijdragen tot het creëren van duidelijker communicatiekanalen tussen diverse culturen en zou leiden tot een groter inzicht in de culturele verschillen in de maatschappij.

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expressie, gelaatsuitdrukking, cultuur |  Facebook |