22-09-17

Driekwart Europeanen doet aan mobiel geldbeheer

In Europa doet 77 procent van de bevolking voor zijn geldbeheer beroep op mobiele apparaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het financiële bedrijf Visa bij telkens tweeduizend consumenten in tweeëntwintig Europese landen. Er wordt aan toegevoegd dat 68 procent van de ondervraagden gebruik heeft gemaakt van een digitale portefeuille of een aanverwante toepassingen, tegenover 63 procent vorig jaar. Bovendien wordt opgemerkt dat 48 procent van zijn mobiele platformen gebruik maakt, terwijl 45 procent de technologie hanteert om geld naar familie of vrienden over te maken. Bij de millennials transfereert 57 procent geld met mobiele platformen naar familie en vrienden.

De onderzoekers zeggen ook vastgesteld te hebben dat de consument zich steeds comfortabeler vindt met digitale betalingen, waardoor de adoptie van de technologie volgens Visa nog verder wordt gestimuleerd. Daarbij wordt opgemerkt dat bekommernissen over privacy tegenover vorig jaar van 51 procent naar 46 procent zijn teruggevallen, terwijl bij de bezorgdheid over veiligheid een inkrimping van 65 procent naar 59 procent kon worden opgetekend. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de interesse in biometrische authentificatie van transacties van 59 procent naar 84 procent is toegenomen. Nog bleek dat 62 procent een bankapplicatie gebruikt, tegenover 29 procent vorig jaar.

Wel wordt opgemerkt dat de consument, ondanks de verspreiding van persoonlijke gegevens op sociale media, in zijn financiële activiteiten toch een duidelijke lijn blijkt te trekken. Bij het delen van persoonlijke data zoals betaalkaarten en bankgegevens worden volgens de onderzoekers duidelijk verschillende kringen van vertrouwen geregistreerd. Daarbij genieten familieleden het hoogste vertrouwen (46 procent), gevolgd door banken (35 procent) en overheden (31 procent). Verder ga 84 procent aan zich ongemakkelijk te voelen met het delen van gevoelige persoonlijke data op sociale media, waarbij 66 procent te kennen gaf niet geneigd te zijn om data zoals betaalkaarten of bankgegevens op sociale platformen te delen.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geld |  Facebook |

14-09-17

Amerikaanse shopper snel met alternatieven voor cash

Tegen eind dit decennium zullen in de Verenigde Staten 54 procent van de consumenten bij het shoppen niet langer op cash geld beroep doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Paysafe bij consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada. Er wordt aan toegevoegd dat meer dan de helft van de ondervraagden nog slechts één keer in de maand van een bankautomaat gebruik maakt, terwijl één op zeven te kennen geeft bijna nooit cash geld bij zich te dragen. Tevens wordt opgemerkt dat 63 procent van de ondervraagden minder van cash geld gebruik maakt dan vorig jaar. Het afscheid van het fysieke geld lijkt volgens de onderzoekers dan ook verder te gaan.

De onderzoekers bemerkten verder ook een toenemende belangstelling in nieuwe betaalmethodes. Daarbij kon worden vastgesteld dat 14 procent van de Amerikaanse consumenten inmiddels gebruik maakt van cryptomunten, terwijl ongeveer 16 procent getuigt al met biometrische identificatie te hebben gewerkt. Daarnaast merkt 31 procent op beroep te doen op mobiele portefeuilles zoals Android Pay of Apple Pay. Dat hoge niveau wordt gelinkt aan een toenemend vertrouwen in het gebruik van de mobiele telefoon bij het shoppen, waar al een niveau van 72 procent wordt bereikt. De onderzoekers hebben het over een kern van early adopters die de basis leggen voor een breed gebruik van nieuwe betaalmethodes.

Tegelijkertijd moest worden vastgesteld dat Amerikaanse consumenten ook nog altijd aan traditionele betaalmethodes vasthouden. Daarbij bleek dat 50 procent de maand voordien nog een cheque hadden geschreven, tegenover 40 procent in Canada en 30 procent in Groot-Brittannië. Ook moest worden gemeld dat 30 procent van de ondervraagden te kennen gaf zich bezorgd te maken over een mogelijke diefstal van zijn telefoon. “De hedendaagse retailklant krijgt een grote keuzemogelijkheid aangeboden bij de aankoop en levering,” betogen de onderzoekers. “Die diversiteit moet ook bij de betaling kunnen worden geboden, waarbij zowel traditionele als opkomende betaalmethodes beschikbaar moeten zijn.”

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geld |  Facebook |

09-10-16

Is teloorgang cash geld ingeluid?

De toegang tot het internet en smartphones en nieuwe digitale betaalplatformen zal tegen het einde van dit decennium aan een bijkomende groep van 1,2 miljard mensen de mogelijkheid bieden deel te nemen aan de geconnecteerde economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Demand Institute, een initiatief van consulent Nielsen en de Conference Board. Opgemerkt wordt dat deze nieuwe technologieën vele consumenten voor de eerste keer in hun leven toegang zullen bieden tot fundamentele financiële diensten. Voorspeld wordt dat deze ontwikkelingen de volgende tien jaar de consumentenbestedingen met 10 biljoen dollar zal doen toenemen, met inbegrip van 170 miljard dollar in China alleen.

“Dankzij smartphones en het internet zal men niet langer een klant van een bank moeten zijn om aan de geconnecteerde economie deel te nemen,” zegt Louise Keely, voorzitter van het Demand Institute. “Die evoluties zullen de wereldwijde consumentenbestedingen met biljoenen dollar doen stijgen. Het fenomeen kan vergeleken worden met de eerste looppassen van een baby. Wanneer een consument toegang tot het internet krijgt, gaat er immers een heel nieuwe wereld van exploraties open. Daardoor zullen ook nieuwe shoppingpatronen worden geadopteerd. In de ontwikkeld markten zullen anderzijds nieuwe concurrenten en alternatieve zakelijke modellen de behoeften van elke denkbare klant invullen.”

“De betaalindustrie zal een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan,” benadrukt Keely. “In eerste instantie kan worden verwacht dat het aantal transacties een sterke toename zal kennen, terwijl de gemiddelde bedragen zullen afnemen omdat de platformen ook voor de aankoop van kleinere producten zullen worden gebruikt. Daarnaast zullen ook een aantal indirecte mogelijkheden worden gecreëerd, aangezien cashless betalingen meer geïntegreerd zullen worden worden in de rest van de financiële en digitale levens van de consument, waardoor meer gepersonaliseerde en relevante producten zullen kunnen worden geleverd. Door de grote concurrentie zullen anderzijds voor de providers de inkomsten per transacties afnemen.”

“Over de hele wereld zullen traditionele banken en uitgevers van kredietkaarten rechtstreeks in concurrentie gaan met retailers, telecomoperatoren, technologiebedrijf, sociale media en overheden,” waarschuwt Keely. “Bedrijven moeten aandacht hebben voor de betaal-revolutie die kan worden verwacht in landen zoals India, Nigeria of Bangladesh en die een grote impact op de activiteiten van de financiële sector zouden kunnen hebben.”
http://smallbusiness.co.uk/arrogance-recruiters-interview-candidates-2534196/

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geld |  Facebook |

23-02-14

Bezit van geld creëert een conservatieve populatie

Het bezit van geld leidt tot een conservatieve houding en een gebrek aan interesse in gelijke behandeling. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de London School of Economics en de University of Melbourne naar het gedrag van lottowinnaars. Naarmate de lottodeelname een grotere winst oplevert, blijkt de winnaar volgens de onderzoekers meer naar het conservatieve uiteinde van het politieke spectrum op te schuiven. De resultaten van het onderzoek heeft volgens de wetenschappers belangrijke implicaties voor de werking van de democratie. Tevens toont het onderzoek volgens hen aan dat de mens een schepsel is met flexibele ethische opstellingen.

Lees Verder

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geld, conservatief |  Facebook |

28-08-13

Geld is instrument om coöperatie in grote groepen te garanderen

Geld is een instrument om het vertrouwen in grote groepen te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Chapman University. De Amerikaanse onderzoekers benadrukken dat vroege menselijke gemeenschappen waren samengesteld uit kleine en hechte groepen van individuen die elkaar persoonlijk kenden en vertrouwden, terwijl in de moderne maatschappij vaak meer met vreemden moet worden samengewerkt. Geld zorgt er volgens de wetenschappers voor dat in die grote groepen het vertrouwen kan blijven bewaard. Geld wordt dan ook een noodzakelijk instrument genoemd om de samenwerking in grote groepen mogelijk te maken.

“De mensheid heeft kunnen overleven door zich in hechte groepen te verzamelen, maar de moderne maatschappij is afhankelijk van de samenwerking tussen volslagen vreemden,” zegt onderzoeksleider Gabriele Camera, professor economie aan de Chapman University. “Uit de studie is gebleken dat spontane samenwerking wegvloeit naarmate de groepen groter worden. Geld kan dit probleem echter tegengaan door anonieme vreemden aan te zetten elkaar toch te vertrouwen. Zonder de introductie van geld zouden de grote industriële maatschappijen wellicht nooit tot stand kunnen komen, aangezien mensen nooit zouden hebben geleerd om elkaar te vertrouwen.”

“Een vrijwillige samenwerking is in een maatschappij van vreemden moeilijk te handhaven, tenzij daarvoor een aantal hefbomen worden ingeschakeld,” voert professor Camera nog aan. “Uit de studie bleek dat de spontane samenwerking in groepen van twee personen een score van bijna 80 procent liet optekenen, maar in groepen van vier daalde dat cijfer al tot 49,1 procent. Wanneer de groep tot acht personen werd uitgebreid, viel de samenwerking nog verder terug tot 34,2 procent. In groepen van tweeëndertig deelnemers werd nog amper een samenwerkingsscore van 28,5 procent geregistreerd. Wanneer een beloning werd ingevoerd, bleek dat patroon echter drastisch te veranderen en bleef een constant niveau van 52 procent behouden.”

Gabriele Camera merkt nog op dat de uitwisseling van beloningen spontaan tot stand kwam en ervoor zorgde dat in kleine en grote groepen een stabiel niveau van samenwerking kon worden gegarandeerd. “Deze beloningen vormen een een katalysator voor samenwerking,” voert de onderzoeker aan. “Deze beloningen krijgen een waarde in de wederzijdse overtuiging dat ze zullen kunnen worden uitgewisseld tegen een toekomstige samenwerking. Maar de invoering van een beloning heeft ook sociale kost. Vrijwillige hulp wordt immers ingeruild tegen ingehuurde samenwerking. Dit bemoeilijkt de coöperatie wanneer er geen monetaire handel onmogelijk is.”

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geld, samenwerking |  Facebook |

27-11-12

Rusland drukt Syrisch geld voor soldaten van Bashar al-Assad

Er zijn aanwijzingen dat Rusland in het geheim het regime van president Bashar al-Assad in Syrië ondersteunt door bankbiljetten te drukken voor het betalen van soldaten en ambtenaren. Dat heeft de website ProPublica gemeld. De website zou documenten hebben bemachtigd waaruit zou blijken dat tussen juli en september vliegtuigen met meer dan tweehonderd ton bankbiljetten van Moskou naar Syrië zijn gevlogen. Eerder al was aangevoerd dat Rusland zich akkoord had verklaard om Syrische bankbiljetten te drukken voor Assad, nadat Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck, de voormalige leverancier, het contract met de Syrische regering in september vorig jaar had opgezegd.

Lees Verder

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, syrië, geld |  Facebook |

29-07-09

Spaarder en verspiller vaak een koppel

Grote spaarders zijn geneigd om een koppel te vormen met grote verspillers. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de Wharton School of Finance en de Northwestern University. De onderzoekers merken daarbij op dat onderzoek bij gehuwde paren laat veronderstellen dat tegengestelden elkaar opzoeken waar het gaat om emotionele reacties op het uitgeven van geld. Daarbij kwamen ze tot de vaststelling dat mensen die meestal minder uitgeven dan ze eigenlijk graag zouden doen, geneigd zijn om te huwen met partners die de gewoonte hebben om meer uit te geven dan ze eigenlijk zouden willen, ook al leidt dat vaak tot grote financiële conflicten in het huwelijk.

"Bij een eerder onderzoek stelde George Loewenstein, professor economie en psychologie aan de Carnegie Mellon University, vast dat de graad van pijn die mensen voelen bij het uitgeven van geld bepaalt of ze geneigd zijn om sneller te sparen of sneller te besteden," meldt het persbureau Reuters. "Het onderzoek van Loewenstein toonde aan dat de graad van pijn die mensen over hun financiële gewoonten voelden, hun spaargedrag en de hoogte van de schuld op hun kredietkaart kon voorspellen, maar geen enkel verband hield met hun inkomen. Dat zou volgens de onderzoekers van de Wharton School en de Northwestern University een verklaring kunnen zijn waarom deze tegengestelden elkaar aantrekken."

De onderzoekers merken daarbij op dat spaarders weinig opgezet zijn met hun karaktertrek en zich dus aangetrokken voelen tot mensen die op dat vlak veel losser zijn. Nochtans zeggen de meeste vrijgezellen dat ze het liefst zouden huwen met een partner die dezelfde bestedingsgewoonten heeft dan zijzelf. "Maar er is helaas een groot verschil tussen de ideale partner en de partner waar men zich toe aangetrokken voelt," stippen de onderzoekers aan. Ze voegen er aan toe dat het verschil in bestedingsgedrag vaak ook leidt tot grote financiële conflicten in een huwelijk. Loewenstein voerde ook al aan dat het heel onwaarschijnlijk is dat een verspiller kan veranderen in een grote spaarder. Dat geldt volgens hem ook voor het omgekeerde en die eigenschap is volgens hem misschien dan ook genetisch bepaald.

16:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, geld, sparen |  Facebook |