30-09-17

Visscholen ervaren grote hinder van geluidsoverlast

Geluidsoverlast van menselijke activiteiten, zoals transport of constructie, heeft een hinderlijke werking op visscholen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol naar de impact van de aanleg van windturbines op het gedrag van een populatie vissen De onderzoekers waarschuwen dat deze problemen belangrijke consequenties kunnen hebben. Onder meer wordt erop gewezen dat de geluidsoverlast de cohesie en coördinatie binnen visscholen kan verstoren, waardoor het onder meer moeilijker zal worden om predatoren te ontwijken of sociale informatie uit te wisselen.

“Wanneer de vissen met geluidsopnames van de aanleg van maritieme infrastructuur werden geconfronteerd, bleek een duidelijke achteruitgang van cohesie en coördinatie,” stipt onderzoeksleider Christos Ioannou, professor biowetenschappen aan de University of Bristol. “Eerdere studies toonden al wel aan dat deze indringende geluidsoverlast een negatieve impact heeft op het individuele gedrag van vissen, maar er blijken ook ongunstige gevolgen voor het groepsgedrag. Dat kan belangrijke gevolgen hebben, want onder meer het groepsverband zorgt voor een grotere bescherming tegen natuurlijke vijanden.”

“Zonder het groepsverband blijken de vissen niet in staat om efficiënt informatie uit te wisselen en predatoren te misleiden,” benadrukken de onderzoekers op. Er wordt nog opgemerkt dat het geluid zich in het water ook veel sneller verplaatst dan in de lucht. In de omgeving van een schip zou onder water een geluidsniveau kunnen worden gemeten dat in de lucht overeen zou komen met 111 decibel, ongeveer het volume van een luid rockconcert. Eerder is ook al gemeld dat het geluid van passerende schepen een negatieve impact zou hebben op onder meer orka’s en dolfijnen, die niet meer in staat zouden zijn om te communiceren en efficiënt op prooi te jagen.

Lees Verder

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluid |  Facebook |

22-06-13

Tekstberichten nuttig alternatief voor luidruchtige omgeving

Tekstberichten kunnen in een omgeving met drukke auditieve communicaties een belangrijk voordeel opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan Defence Research and Development Canada. Het onderzoek toont volgens de researchers aan dat het gebruik van een visueel tekstsysteem een handig alternatief kan vormen in situaties waar men geconfronteerd wordt met een overvloed aan auditieve communicaties of een verstoorde luisteromgeving.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tekstberichten, geluid |  Facebook |

22-12-11

Muziek schadelijker geluidsbron dan openbaar vervoer

In het verleden werden werkplaatsen vaak de bron genoemd van schadelijke geluidsniveaus, maar uit onderzoek van de University of Michigan is gebleken dat het geluid van mp3-spelers en stereo-installaties inmiddels de werkomgeving heeft overvleugeld. De onderzoekers stellen dat inmiddels negen op de tien stadsbewoners aan geluidniveau's worden blootgesteld die schadelijk zijn voor de gezondheid. De invloed van mp3-spelers en stereo blijft zelfs behouden wanneer die apparaten slechts een klein gedeelte van de totale blootstelling aan geluid vertegenwoordigen.

"De resultaten van het onderzoek zijn verrassend," merkt onderzoeker Rick Neitzel, professor aan de School of Public Health en het Risk Science Center van de University of Michigan, op. "Men zou kunnen verwachten dat het geregeld gebruik van bussen en treinen, samen met professionele activiteiten, de belangrijkste oorzaak zouden zijn van onaanvaardbare geluidsniveaus." Uit het onderzoek bleek echter dat slechts één op de forenzen met overdreven geluidsniveaus wordt geconfronteerd.

Wanneer echter de totale blootstelling aan geluid vanuit alle mogelijke bronnen over een heel jaar werd bekeken, blijken 90 procent van de betrokken forenzen aan schadelijke niveaus blootgesteld te zijn. In de groep die geen gebruik maakt van het openbaar vervoer is dat 87 procent. "Het overschrijden van de limieten is vooral toe te schrijven aan mp3-spelers en stereo-installaties," voeren de onderzoekers nog aan. "Bij meer dan twee op drie mensen vormt muziek de belangrijkste bron van geluidshinder."

19:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluid, muziek |  Facebook |

21-12-11

Sommig speelgoed blijft te luid voor kinderoren

Consumenten moeten opletten met de aankoop van luid speelgoed voor hun kinderen. Dat zeggen onderzoekers van de afdeling otolaryngologie aan de University of California. Uit metingen is volgens de onderzoekers immers gebleken dat de tien luidste speeltuigen een niveau van 90 decibel overschreden, terwijl verscheidene objecten de grens van 100 decibel overschreden. Dat komt overeen met het geluid van een kettingzaag, een metrostel of een grasmaaier.

"In het algemeen is speelgoed veilig wanneer het op de correcte manier wordt gebruikt," voert Hamid Djalilian, professor otolaryngologie aan de Amerikaanse universiteit, aan. "Er zouden echter problemen kunnen ontstaan wanneer de kinderen het speelgoed te dicht tegen hun oren houden. Kinderen zijn heel gevoelig voor luide en hoge tonen. Helaas is het gehoorverlies wegens schade omwille van geluid permanent en niet herstelbaar."

De American Academy of Otolaryngology voert aan dat een onbeschermde blootstelling aan geluid van meer dan 85 decibel gedurende een langere tijd tot een gehoorstoornis kan leiden. "Dat heeft met twee factoren te maken," merkt professor Djalilian op. "Hoe hoger het aantal decibels, hoe minder lang het duurt vooraleer er gehoorschade wordt aangericht." Een aantal speelgoedwagens uit de reeks Road Rippers van producent ToyState bleken een geluidsniveau van 108 decibel te halen.

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: speelgoed, geluid, gezondheid |  Facebook |

11-07-11

Mannen beter in selecteren één individueel geluid

Mannen zijn beter dan vrouwen in het bepalen van de herkomst van een geluid in een luidruchtige omgeving. Dat talent hebben mannen wellicht door de evolutie ontwikkeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Tübingen. Wanneer individuele geluiden afzonderlijk worden beluisterd, blijken vrouwen en mannen even accuraat te zijn in het bepalen van de locatie, maar vrouwen bleken het moeilijker te hebben met de plaatsbepaling wanneer één geluid moet geïdentificeerd worden in een luidruchtiger omgeving.

"Er zijn al eerder duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen aangetoond," merkt het magazine Cortex op. "Algemeen wordt aangenomen dat vrouwen verbaal vlotter zijn en ook een betere opmerkingsgave hebben. Anderzijds is gebleken dat mannen minder tijd nodig hebben om een wagen te parkeren en minder problemen om zich in een nieuwe stad een weg te banen. Die voordelen van de man behoren tot de zogenaamde visuospatiale mogelijkheden. Datzelfde blijkt volgens het onderzoek van de Universiteit van Tübingen ook in de auditieve sector te gelden."

"Bij het zogenaamde cocktailparty-fenomeen, het identificeren van één individueel geluid uit een luidruchtiger achtergrond, bleken mannen beter te scoren," aldus nog Cortes. "Vrouwen bleken volgens de onderzoekers bij het aanduiden van individuele geluiden in sommige gevallen zelfs de tegenovergestelde richting aan te wijzen. Er wordt aan toegevoegd dat mannen dit talent wellicht hebben aangeleerd als resultaat van een natuurlijke en seksuele selectie tijdens de menselijke evolutie."

19-07-08

Luide muziek stimuleert alcoholverbruik

Mensen in een bar drinken meer naarmate de muziek luider en sneller is. Harde muziek hitst gasten kennelijk op, wat tot een grotere alcoholconsumptie leidt. Ook zijn gesprekken minder goed mogelijk waardoor er meer wordt gedronken. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Bretagne-Sub in Frankrijk. Volgens de onderzoekers moeten de consumenten met publiciteitscampages gewaarschuwd worden voor de risico's van de impact van luide muziek op het drankgedrag. Uit eerdere studies was al gebleken dat mensen langer in een bar met muziek blijven dan in een stil café.

"Alcohol wordt vaak gebruikt om met angsten om te gaan, ongeacht of men al dan niet een probleem heeft met drank," verklaart Marc Galanter, directeur van de alcohol-misbruikafdeling van het Langone Medical Center van de New York University, de resultaten van het Frans onderzoek tegenover het magazine HealthDay News. "Dat is de reden waarom mensen in sociale situaties drinken. Luide muziek brengt hen in een toestand waarin ze minder coherent en misschien ietwat verstrooid zijn en tevens een relatief andere vorm van bewustzijn hebben. In die situatie zijn ze geneigd om minder controle te hebben over hun drinkgedrag."

Nicolas Gueguen, de Franse onderzoeksleider, stelt dat de consument door publiciteitscampagnes gewaarschuwd zouden moeten worden voor de band tussen luide muziek en overmatig drankgebruik. Hij wijst er daarbij op dat bij de meerderheid van de fatale ongevallen in Frankrijk alcohol gemoeid is. Gueguen stelt dat ook de café-eigenaars zouden moeten gestimuleerd worden om de muziek minder luid te zetten, zodat het drankgebruik gemodereerd zou worden. Galanter is echter van oordeel dat dit laatste wellicht niet zal lukken, omdat dit tegen de belangen van de uitbaters ingaat. "Wel zouden consumenten vooraf moeten bepalen hoeveel precies ze zullen drinken, voor ze een café met luide muziek binnen stappen," merkt hij op.

13:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, geluid, alcohol, horeca |  Facebook |

13-06-08

Geluidshinder behoort binnenkort tot het verleden

Wetenschappers aan de Polytechnische Universiteit van Valencia menen dat ze een oplossing hebben gevonden om voorwerpen af te schermen van geluid. De Spaanse wetenschappers zijn ervan overtuigd dat een mantel van sonische kristallen deze voorwerpen ondoordringbaar zouden maken voor geluidsgolven. De geluidsgolven zouden door de kristallen immers afgeleid worden, zoals het water rond een rots in een rivier. De wetenschappers zien diverse toepassingen voor hun ontdekking.

De wetenschappers stellen dat deze sonische kristallen zo kunnen geprogrammeerd worden dat ze specifieke akoestische effecten produceren. Uit experimenten is gebleken dat tweehonderd lagen van deze dunne kristallen een voorwerp compleet zouden kunnen afschermen van geluid. Dunnere structuren zouden bepaalde frequenties kunnen tegenhouden. Het principe was eerder al bekend, maar het bleef lange tijd onduidelijk met welk soort materiaal dit effect kon bereikt worden.

De Spaanse onderzoekers stellen dat het materiaal diverse toepassingen zouden kunnen krijgen. "Muren uit dit materiaal zouden kunnen gebruikt worden om geluidsdichte woningen te bouwen of om ervoor te zorgen dat concertgebouwen geen hinder vormen voor de omgeving," aldus onderzoeker Jose Sanchez-Dehesa tegenover BBC News. "Ook kan gedacht worden aan militaire toepassingen, waarbij ervoor gezorgd kunnen worden dat onderzeeërs verborgen blijven voor sonar of voor de bouw van een nieuwe klasse van stealth-schepen."

14:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, geluid, milieu |  Facebook |