28-07-12

Genderbeleid Scandinavië minder egalitair dan gedacht

Hoewel Scandinavië wereldwijd een goede reputatie geniet op het gebied van gendergelijkheid, blijken een aantal landen uit de regio vrouwelijke docenten vanuit een vrouwvriendelijk arbeidsbeleid te benadelen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of London. Er wordt onder meer opgemerkt dat de welzijnszorg, die zich toespitst op de moeder als verantwoordelijke voor de kinderzorg, onbedoeld de ontwikkelingsmogelijkheden van de vrouw belemmert. Ook wordt opgemerkt dat in de universitaire wereld een negatieve perceptie heerst over vrouwelijke wetenschappers met kinderen. Onder meer hebben Scandinavische landen een politiek beleid uitgebouwd dat zoveel mogelijk moet streven naar een evenwicht tussen de arbeid en het gezinsleven, maar daardoor zouden vooral vrouwelijke academici worden aangemoedigd hun professionele carrière te onderbreken of stopzetten.

Lees Verder