14-03-17

Netwerking is voor vrouwelijke ondernemer sterkste eigenschap

Mannen die beslissen ondernemer te worden, starten op jongere leeftijd een bedrijf op dan vrouwen. Ze slagen er ook gemakkelijker in startkapitaal samen te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het online platform 99Designs bij meer dan zeventienhonderd ondernemers in Europa, de Verenigde Staten en Australië. Vastgesteld werd dat ongeveer 20 procent van de mannen bij de opstart van hun onderneming tussen achttien en vijfentwintig jaar oud zijn, tegenover slechts 12 procent van de vrouwen. Daarentegen blijkt dat 42 procent van de vrouwen bij de lancering van het bedrijf minstens vijfendertig jaar is. Bij mannen valt dat aandeel terug tot 33 procent.

Ook werd vastgesteld dat 12 procent van de mannelijke ondernemers een startkapitaal van minstens 100.000 dollar kunnen verzamelen. Slechts 6 procent van hun vrouwelijke collega’s lukt erin eenzelfde bedrag op te halen. Anderzijds bleek dat vrouwen twee keer meer geneigd zijn om hun zakelijke opleiding door officiële cursussen te vervolmaken. Mannen zouden daarentegen vaker aangeven een boek te hebben geraadpleegd om nieuwe vaardigheden aan te leren. Verder noemde 20 procent van de vrouwen het verlaten van hun comfortzone hun belangrijkste zakelijke uitdagen. Die mening werd echter door slechts 14 procent van de mannen gedeeld.

Ook gaf 23 pocent van de vrouwen aan dat netwerking hun meest belangrijke vaardigheid is. Bij mannen daalt dat cijfer tot 19 procent. “De traditionele familierollen en de kinderzorg blijken internationaal te bepalen hoeveel tijd ondernemers aan hun zakelijk project kunnen besteden,” zeggen de onderzoekers nog. Genoteerd werd dat 19 procent van de vrouwelijke ondernemers meer dan vijf per dag in hun gezin investeerden, tegenover slechts 13 procent van hun mannelijke collega’s. Daarentegen zei 13 procent van de mannen minstens twaalf uur aan het bedrijf te wijden, tegenover slechts 7 procent van de vrouwen.

Er kon ook nog worden opgetekend dat 18 procent van de mannelijke respondenten aangeeft zijn zakelijk succes vooral te danken te hebben aan een geduldig karakter. Slechts 12 procent van de vrouwelijke ondernemers noemde geduld een cruciale eigenschap.

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderkloof |  Facebook |

28-10-16

Midden-Oosten blijft voor genderkloof grootste probleemregio

Op het gebied van genderhervormingen boekt het Midden-Oosten nog altijd de slechtste resultaten, ondanks een aantal positieve inspanningen die in landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn gedaan om een beter evenwicht te creëren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het World Economic Forum naar de gendergelijkheid in 144 landen. Vastgesteld werd dat in het Midden-Oosten en Noord-Afrika slechts 60 procent van de genderkloof is gedicht. In de Golfregio werd de beste score gehaald door Qatar, dat op een 119de plaats eindigde. De Verenigde Arabische Emiraten staan op een 124ste plaats.

“In de Verenigde Arabische Emiraten werd een raad voor genderevenwicht opgericht en werden plannen bekend gemaakt om het moederschapsverlof uit te breiden, zodat vrouwen op een ondersteunende werkomgeving zouden kunnen rekenen,” wordt er opgemerkt. “Toch moet, net zoals in Zuid-Azië, worden vastgesteld dat de aanpak van de economische ongelijkheid te weinig vooruitgang heeft geboekt. Aan het huidige tempo zal een evenwicht pas over 356 jaar kunnen worden bereikt.” Wel wordt opgemerkt dat het Midden-Oosten de voorbije tien jaar de sterkste vooruitgang op het gebied van economische participatie heeft laten optekenen.

Onder meer worden belangrijke meldingen gevormd in Jemen en Saudi-Arabië, die op een respectievelijke 144ste en 141ste plaats staan. Datzelfde geldt volgens het rapport ook voor Bahrein, dat een 131ste plaats bekleedt. De grootste gendergelijkheid van de wereld werd opgetekend in IJsland, gevolgd door Finland, Noorwegen, Zweden en Ierland. De top tien bestaat verder de Filipijnen, Slovenië, Nieuw-Zeeland en Nicaragua. Uit het onderzoek blijkt verder dat de educatieve kloof inmiddels voor 95 procent is overbrugd. Dat betekende een vooruitgang met 1 procentpunt tegenover vorig jaar. Alleen op het gebied van gezondheid wordt met een score van 96 procent een beter resultaat opgetekend.

Lees Verder

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderkloof |  Facebook |

20-04-14

Jonge vrouwen het vaakst met gender-barrières geconfronteerd

Vrouwelijke werknemers tussen achttien en vierendertig jaar worden in hun professionele ontwikkeling met grotere gender-barrières geconfronteerd dan seksegenotes uit andere leeftijdscategorieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbureau Robert Half. De onderzoekers stelden vast dat 42 procent van de vrouwen tussen achttien en vierendertig jaar gewag maken van gender-barrières. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar daalt dat cijfer tot 34 procent. Boven de grens van vijfenvijftig jaar zegt nog slechts 26 procent met barrières geconfronteerd te worden. Robert Half merkt op dat de cijfers aantonen dat meer inspanningen gedaan moeten worden om de hindernissen voor de uitbouw van een carrière weg te werken.

Lees Verder

11:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderkloof |  Facebook |

09-03-14

Moeilijke economische omstandigheden negatief voor genderkloof

In de ontwikkelde landen wordt in de salarissen een genderkloof van gemiddeld 16 procent opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) in de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). In het begin van de eeuw bedroeg die genderkloof nog 26 procent. Er wordt echter opgemerkt dat het loonverschil daarentegen is toegenomen in landen die zwaar door de economische recessie werden geraakt, zoals Portugal, Spanje en Griekenland. De laagste genderkloof wordt opgetekend in Noorwegen, Denemarken en Zweden, die al sinds het begin van de eeuw de eerste drie plaatsen bezetten.

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderkloof |  Facebook |

06-03-14

Genderkloof heeft ook te maken met functiekwalieit

Vrouwelijke banen worden financieel minder goed betaald, maar zijn bovendien ook minder flexibel en omvatten een groter risico op stress. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tel Aviv University en de University of Haifa in Israël bij meer dan zeventienduizend werknemers in zevenentwintig landen. Er wordt aan toegevoegd dat vrouwelijke banen bovendien ook minder opportuniteiten voor promoties inhouden dan functies die door mannelijke werknemers worden opgenomen. De studie wijst volgens de onderzoekers duidelijk uit dat vrouwen op de arbeidsmarkt nog altijd op het gebied van kwalitatieve functies nog altijd een belangrijke achterstand hebben op mannen.

Lees Verder

11:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderkloof |  Facebook |

12-11-13

Ook bij forenzen kan genderkloof worden opgemerkt

Ook bij forenzen blijft er een duidelijke genderkloof bestaan. Dat kan zelfs worden opgemerkt in Zweden, dat nochtans bekend staat om zijn egalitair georiënteerde cultuur. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Gothenburg. De Zweedse onderzoekers stelden daarbij vast dat bij vele gezinnen met tweeverdieners het verplaatsingsprobleem van de man op de eerste plaats komt. Dat geldt volgens de wetenschappers vooral in huishoudens met een conservatieve visie op het rollenpatroon binnen het gezin. Huishoudens met een progressievere visie zouden daarentegen vaker op zoek gaan naar alternatieve oplossingen.

“Mannen en vrouwen blijken in het algemeen een verschillend forenzen-gedrag te vertonen,” merkt onderzoeker Ana Gil Sola, specialist menselijke geografie aan de University of Gothenburg, op. “Dat wordt echter in grote mate bepaald door de visie van het gezin op het rollenpatroon in het huishouden. In gezinnen met een conservatieve benadering van het rollenpatroon krijgt de man de prioriteit op het gebruik van de gezinswagen. Wanneer de man gebruik maakt van de enige wagen binnen het gezin, blijkt het koppel er ook vaak van overtuigd te zijn dat het gezamenlijke budget zich geen tweede auto kan veroorloven, ook al zou een bijkomend vervoermiddel het leven van de vrouw als forens gevoelig vergemakkelijken.”

“Dat patroon blijkt zelfs vaak gehandhaafd wanneer de vrouw met behulp van een auto een betere positie op de arbeidsmarkt zou kunnen veroveren,” voert Ana Gil Sola aan. “Het omgekeerde fenomeen wordt daarentegen nagenoeg nooit aangetroffen. Aan de mobiliteit van de man kleeft geen prijs. De prioriteit van de mannelijke mobiliteit wordt in deze gezinnen algemeen aanvaard en wordt nooit in vraag gesteld. Gezinnen die een gelijkheid tussen beide partners nastreven, zullen daarentegen sneller geneigd zijn om twee wagens te kopen of andere oplossingen te zoeken. In deze gezinnen worden meer alternatieve oplossingen gevonden, aangezien zij er een groter belang aan hechten niet in traditionele patronen te vervallen.”

Tijdens de duur van het onderzoek, dat in het midden van de jaren negentig werd opgestart en over een periode van tien jaar werd uitgespreid, is volgens Ana Gil Sola wel een lichte evolutie naar voor gekomen. “De impact van het geslacht op de afstand van de verplaatsing, de reissnelheid en het gebruik van de auto is daarbij enigszins afgenomen,” geeft de onderzoekster toe. “Toch blijven ook nu nog altijd duidelijke verschillen merkbaar.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: forenzen, genderkloof |  Facebook |

29-06-13

Onaanvaardbare genderkloof in informatica en engineering moeilijk weg te werken

Informatica en engineering blijven sectoren met een onaanvaardbare genderkloof. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Business, Innovation and Skills Committee. Er wordt dan ook opgemerkt dat er dringend werk dient te worden gemaakt van maatregelen om de toegangsdrempel voor vrouwelijke kandidaten te verlagen. Opgemerkt wordt dat informatica en engineering nog altijd als beroepen voor nerds worden bestempeld en de meeste vrouwen eerder toevallig dan weloverwogen in de sector terecht komen.

De onderzoekers merken op dat vorig jaar in informatica-opleidingen vorig academiejaar 10.400 mannen stonden ingeschreven, tegenover slechts 1.200 vrouwen. In engineering was de situatie met bijna 13.000 mannen tegenover 400 vrouwen nog opvallender. "Dergelijke onevenwichten zijn niet aanvaardbaar en er moet dan ook een prioriteit gemaakt worden van het wegwerken van barrières," stippen de onderzoekers aan. "Het is noodzakelijk om positievere vrouwelijke rolmodellen naar voor te schuiven waarmee jonge vrouwen zich kunnen identificeren."

Uit een rapport van de campagne Women Into Science and Engineering blijkt dat jonge vrouwen en ouders, maar ook leerkrachten en consulenten, vaak verouderde ideeën hanteren over deze beroepen. "Werkgevers ervaren aan de aanbodzijde weinig barrières tot informatica en engineering, maar merken wel een beperkte interesse bij jonge vrouwen," wordt er benadrukt. "Toch kan niet uitgesloten worden dat ook bij werkgevers een onbewuste vooringenomenheid kan worden vastgesteld." De onderzoekers merken op dat er onmogelijk nog een generatie kan worden gewacht vooraleer het probleem zou kunnen worden weggewerkt.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica, engineering, genderkloof |  Facebook |