09-08-17

Succes genderquota afhankelijk van perceptie bij werknemers

Genderquota kunnen een positief resultaat hebben, maar die impact is afhankelijk van de perceptie die bij de werknemers over de maatregelen heerst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Melbourne bij meer dan duizend Amerikaanse werknemers. Indien de medewerkers immers de overtuiging hebben dat een vrouwelijke baas alleen heer positie heeft verworven door een positieve discriminatie en niet door persoonlijke diensten, dreigt de bereidheid tot samenwerking gevoelig te worden aangetast. Om negatieve reacties te vermijden, moeten bedrijven volgens de onderzoekers dan ook het nut en de voordelen van de genderquota vooraf bij de werknemers toelichten.

“Genderquota kunnen een efficiënt instrument zijn om een onevenwicht op de werkvloer te corrigeren, maar de impact op de organisatie wordt bepaald door de percepties bij het personeelsbestand,” benadrukt onderzoeksleider Edwin Ip, professor economie aan de University of Melbourne. Wanneer gewag wordt gemaakt van een talentkloof, waarbij wordt gesuggereerd dat vrouwen minder geschikt zijn voor bepaalde beroepen dan mannen, blijkt slechts 20 procent van de werknemers met genderquota akkoord. Wanneer wordt benadrukt dat er geen talentkloof bestaat, loopt dat cijfer op tot 30 procent. Wanneer echter gewag wordt gemaakt van een vooroordeel tegen vrouwen, wordt een score van 70 procent bereikt.

“In sectoren waar vooroordelen tegen vrouwen als een probleem wordt beschouwd, blijken genderquota bovendien een positieve impact te hebben op de productiviteit,” stellen de onderzoekers nog. “Wanneer er echter sprake is van een industrie zonder discriminatieproblemen, dreigen genderquota de prestaties van de organisatie significant te verslechteren.” Het onderzoek toont volgens professor Ip dat het niet aangewezen is om genderquota algemeen in te voeren zonder een verdere analyse van de betrokken sector te maken. Er wordt aan toegevoegd dat de percepties van de personeel over de genderquota niet noodzakelijk correct zijn, maar wel van cruciaal belang zijn voor de impact van de maatregel op de organisatie.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderquota |  Facebook |

13-03-16

Aandeelhouders waarderen vrouwelijke bestuursleden

Bedrijven met een vrouwelijke aanwezigheid in de bestuursorganen worden op de beurs meer gewaardeerd dan ondernemingen die enkel mannelijke kaders tellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de Technische Universität München (TUM) en de Hongkong gedurende het voorbije decennium naar de prestaties van ongeveer drieduizend ondernemingen zonder verplichte genderquota in een vijftigtal landen. Investeerders bleken de prestaties van de weinige vouwen die zonder genderquota de top van het bedrijfsleven bereiken hoger in te schatten dan bij hun mannelijke collega’s. De scherpste terugval werd opgetekend wanneer een vrouw door een man werd opgevolgd.

Aandeelhouders reageren volgens de onderzoekers Daniel Urban en Thomas Schmid heel variërend wanneer de samenstelling van de bestuursraden moet worden aangepast omdat één van de leden is overleden of wegens ziekte ontslag heeft moeten nemen. “Het plotse vertrek van een vrouwelijk bestuurder bleek de aandelenkoers met gemiddeld 2 procent te doen dalen,” getuigen Urban en Schmid. “Wanneer een man tot opvolger werd gekozen, diende zelfs een daling met 3 procent worden opgetekend. Wanneer daarentegen het plotselinge vertrek van een mannelijk bestuurder moet worden aangekondigd, blijkt de aandelenkoers ongewijzigd te blijven.”

“Vrouwen die zonder de hulp van verplichte genderquota het hoogste management-niveau hebben bereikt, vertegenwoordigen voor de bedrijven dan ook een grotere waarde dan hun mannelijke collega’s,” benadrukken de onderzoekers. “In landen waar het voor vrouwen moeilijker is om de top van het bedrijfsleven te bereiken, wordt na hun vertrek ook een grotere terugval in de beurskoers opgetekend. Dat fenomeen weerspiegelt een vijandig selectieproces, waarbij vrouwen significant beter dienen te presteren dan hun mannelijke collega’s om dezelfde positie te verwerven. Het vertrek van die productieve en talentrijke vrouwen creëert dan ook een grotere impact op de onderneming.”

Het onderzoek leidt volgens Urban en Schmid tot twee conclusies. “In eerste instantie moeten de bedrijven de processen voor de selectie van hun bestuursleden duidelijk verbeteren,” merken ze op. “Daarbij moet ervoor gezorgd worden dat dezelfde normen voor mannen en vrouwen worden gebruikt. Door vrouwen op dezelfde basis te behandelen als mannen, zou de waarde van de onderneming kunnen worden opgedreven. Daarnaast toont het onderzoek echter ook aan dat genderquota een negatieve invloed zouden hebben. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat genderquota een negatieve impact hebben op de prestaties van de onderneming, maar dit is duidelijk niet te wijten aan de competentie van de vrouwen.”

Wel hebben de quota volgens de onderzoekers geleid tot een situatie waar de beste executives niet altijd gekozen worden.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderquota, bestuurder |  Facebook |

09-03-14

Genderquota vertrekken van totaal verkeerd concept

De benadering van gendergelijkheid gaat uit van een totaal verkeerd concept. Dat zegt de Britse psycholoog Binna Kandola. Er wordt bij die benadering volgens hem immers uitgegaan van het principe van een historische ongelijkheid tussen man en vrouw, dat volgens de Britse psycholoog nochtans geen enkele wetenschappelijke basis heeft. Doelstellingen zoals een aanwezigheid van 30 procent vrouwen in bestuursraden van ondernemingen is volgens Kandola dan ook onzinnig. Aangezien er ongeveer evenveel vrouwen als mannen zijn, zou die verhouding volgens hem tot ongeveer 50 procent moeten worden opgetrokken. Dat vereist volgens de wetenschapper echter een fundamentele mentaliteitsverandering.

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderquota |  Facebook |