14-01-18

Ook de orang-oetan gebruikt de natuur als een apotheek

Ook orang-oetans maken, net zoals mensen, gebruik van planten om gezondheidsproblemen te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Borneo Nature Foundation op basis van observaties bij een populatie orang-oetans in het Sabangau Forest op Borneo. Vastgesteld werd dat de dieren op bepaalde ogenblikken bladeren van de plantensoort dracaena cantleyi over hun lichaam wreven. Dezelfde planten worden volgens de onderzoekers ook door de lokale bevolking gebruikt om ontstekingen van spieren en gewrichten te behandelen. De wetenschappers maken gewag van een opmerkelijke vaststelling.

De onderzoekers lukten er ook in het fenomeen op video vast te leggen. “Daarbij kan worden bekeken hoe de vrouwelijke orang-oetan Indy op de bladeren van de plant kauwt om een wit zeepachtig schuim te produceren,” benadrukt onderzoeksleider Helen Morrogh-Bernard, directeur van de Borneo Nature Foundation. “Het schuim werd vervolgens gedurende ongeveer zeven minuten over de linker bovenarm gewreven. De bladeren werden nooit doorgeslikt.” De onderzoekers merken op dat deze studie voor de allereerste keer tekenen van zelfmedicatie bij orang-oetans heeft kunnen vaststellen. Het is volgens hen ook de eerste keer dat een uitwendig gebruik van een geneesmiddel in de dierenwereld kon worden gemeld.

“Uit laboratoriumonderzoek bleek dat de bladeren van de dracaena cantleyi wel degelijk een ontstekingsbestrijdende werking hebben,” benadrukken de onderzoekers. Helen Morrogh-Bernard wijst er nog op dat de zelfmedicatie vooral bij vrouwelijke dieren kon worden vastgesteld. Dat kan volgens de wetenschappers mogelijk worden verklaard dat de dieren de werking van de plant gebruiken om pijnen aan de spieren en gewrichten te verzachten die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van het extra gewicht van de kinderen die moeten worden meegedragen. Die nakomelingen vormen tijdens klimpartijen en andere tochten door het woud immers voor een extra belasting.

De studie toont volgens de onderzoekers ook het belang van tropische bossen voor de selectie van medicinale planten. Bovendien rijst volgens de wetenschappers de vraag of de orang-oetans nog andere planten voor medicinale doeleinden gebruiken.

Lees Verder

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde |  Facebook |

06-05-17

Vertrouwen in de arts kan pijnstillend werken

Patiënten die een sterker vertrouwen hebben in hun behandelende arts, ervaren vaak ook minder pijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Miami. De onderzoekers merken op dat pijn ook een psychologische component heeft, maar ze voeren aan dat de interacties tussen arts en patiënt meestal bijzonder oppervlakkig blijven, waardoor het niet gemakkelijk blijkt om tussen beide partijen een sterke vertrouwensband te creëren. Toch kan volgens de wetenschappers de arts vaak als een sociale placebo fungeren. Aangevoerd wordt dat de resultaten van de studie nieuwe methodes zouden kunnen helpen ontwikkelen om pijn bij patiënten te verlichten.

“De ervaring van pijn is ook van een aantal sociale en culturele factoren afhankelijk,” benadrukt onderzoeksleider Elizabeth Losin, professor psychologie aan de University of Miami. “Die factoren kunnen ook tijdens een behandeling door een geneesheer een verzachtende werking hebben en kunnen een oplossing helpen bieden voor de fobieën bij een aantal patiënten over een behandeling of een bezoek aan het dokterskabinet. Onder meer kon worden vastgesteld dat een patiënt een groter vertrouwen laat blijken in de behandeling wanneer hij een aantal gemeenschappelijke achtergronden met de arts ervaart.”

Uit het onderzoek bleek inderdaad dat patiënten bij een behandeling met een injectienaald melding maakten van minder hoge pijnniveaus wanneer ze met de arts een aantal gemeenschappelijke kenmerken ervaarden. Ook bleek dat de grootste pijnreductie kon worden opgetekend bij patiënten met de hoogste angstniveaus. “Er is hier duidelijk sprake van een placebo-effect,” aldus professor Losin. “Wanneer een patiënt gelooft dat een tussenkomst zal helpen de pijn te verlichten, wordt zijn brein gestimuleerd chemicaliën te produceren die verzachtend werken. Gevoelens van vertrouwen in de behandelende arts heeft een gelijkaardige werking.”

De resultaten van de studie zouden volgens Losin gebruikt kunnen worden om nieuwe methodes te ontwikkelen die aan medisch personeel zouden toelaten om het vertrouwen bij de patiënt te versterken en de pijn te verlagen.

Lees Verder

19:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde |  Facebook |

20-05-16

Medische fouten in Verenigde Staten derde grootste doodsoorzaak

Medische fouten vormen in de Verenigde Staten inmiddels de derde belangrijkste doodsoorzaak. Alleen cardiovasculaire aandoeningen en kanker eisen nog meer slachtoffers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Johns Hopkins University. Cardiovasculaire ziektes vormen met 614.348 slachtoffers per jaar de grootste doodsoorzaak in de Verenigde Staten. Kanker staat op de tweede plaats met 591.699 slachtoffers, maar daarna volgen volgens de onderzoekers medische fouten, die jaarlijks 251.454 patiënten het leven zouden kosten. Daarmee eisen deze medische vergissingen meer slachtoffers dan ongevallen (136.053) en beroertes (133.103).

“Medische fouten gebeuren veel frequenter dan algemeen wordt verondersteld,” zegt onderzoeksleider Martin Makary, professor chirurgie aan de School of Medicine van Johns Hopkins University. De problemen kunnen te wijten zijn aan vergissingen van artsen of aan communicatie-problemen tussen verschillende medische diensten, maar in ieder geval is de slotsom volgens professor Makary dat patiënten niet aan hun ziekte overlijden, maar aan de behandeling die ze ontvangen. Officiële cijfers maken gewag van ongeveer 98.000 slachtoffers van medische fouten per jaar, maar in werkelijkheid ligt de tol veel hoger.”

Volgens Martin Makary overlijden in de Verenigde Staten elke dag ongeveer zevenhonderd mensen ten gevolge van medische fouten. Daarmee vertegenwoordigen deze medische vergissingen 9,5 procent van alle overlijdens bij de Amerikaanse bevolking. Professor Makary zegt met zijn onderzoek een grotere aandacht te willen vragen voor een problematiek die veel ziekenhuizen volgens hem zoveel mogelijk willen proberen te ontwijken. Er moet volgens de onderzoeker in eerste instantie gezorgd worden dat het probleem duidelijk in kaart wordt gebracht, zodat een basis kan worden gecreëerd voor een efficiënte aanpak.

Bovendien wordt opgemerkt dat medische fouten een groot aantal andere patiënten met zware letsels en blijvende gezondheidsproblemen kunnen confronteren. Professor Makary benadrukt dat ziekenhuizen in geen geval zouden mogen schermen met de vertrouwelijkheid van patiëntengegevens. “Ook bij vliegtuigongevallen kunnen luchtvaartmaatschappijen zich aan een onderzoek onttrekken door te verwijzen naar de geheimhouding van bedrijfsinformatie,” merkt hij op. De top tien van doodsoorzaken in de Verenigde Staten bestaat verder uit alzheimer (93.541), diabetes (76.488), griep (55.227), nierziektes (48.146) en zelfmoord (42.773).

Lees Verder

08:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde |  Facebook |

27-02-14

Medische toeristen bereiden zich onvoldoende voor op de ingreep

Medische toeristen vertrekken zonder voldoende infomatie en advies naar het buitenland voor een behandeling. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of York. De Britse onderzoekers stelden daarbij vast dat vele patiënten naar het buitenland vertrekken zonder enig inzicht in de potentiële risico’s die aan hun beslissing is verbonden. Daarbij blijkt volgens de onderzoekers zowel op medisch, financieel als juridisch vlak vooral onvoldoende research te zijn uitgevoerd. Dat gebrek aan voorbereiding kan volgens de onderzoekers bijzonder zware consequenties hebben voor de patiënt.

Lees Verder

09:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, toerisme |  Facebook |

10-11-13

Medische sector wordt cruciale partner voor arbeidsmarkt

De medische sector wordt de volgende twintig jaar bijzonder belangrijk voor de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse Council for Work and Health. Daarbij wordt benadrukt dat de arbeidsmarkt de volgende decennia voor een aantal belangrijke uitdagingen staat waaraan de medische sector mee een antwoord moet proberen te bieden. Onder meer wordt gewezen op de vergrijzing van de bevolking en de dreigende onbetaalbaarheid van de sociale zekerheid. Die problemen moeten volgens het rapport worden aangepakt door zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden of zo snel mogelijk opnieuw naar de arbeidsmarkt te leiden, waarbij arbeidsgeneeskunde een cruciale rol zal hebben.

“De arbeidsmarkt wordt met belangrijke verschuivingen geconfronteerd,” wordt in het rapport opgemerkt. “In de eerste plaats is er sprake van een vergrijzing, maar ook wordt de economie bedreigd door gezondheidsproblemen zoals kanker of obesitas. Deze elementen oefenen een belangrijke druk uit op de sociale zekerheid, die zonder ingrijpende maatregelen niet langer betaalbaar zal blijven. De medische sector zal de volgende decennia dan ook een belangrijke functie vertolken in het garanderen van een gezonde arbeidspopulatie.” De onderzoekers merken daarbij op dat de geneeskunde niet alleen een rol moet krijgen in het voorzien van efficiënte behandelingen, maar ook cruciaal zal worden in het preventiebeleid.

Volgens het rapport zal geneeskunde daardoor een centrale rol moeten innemen en de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het garanderen van het welzijn van werknemers. “Arbeidsgeneeskunde zal niet alleen in medische zorgen moeten voorzien, maar zal onder meer ook het gezondheidsbeleid van ondernemingen moeten helpen vormen,” wordt er opgemerkt. “Bovendien moet de werkvloer worden ontwikkeld tot een platform dat de gezondheid van de algemene bevolking kan bevorderen. Werknemers moeten immers worden gestimuleerd om hun algemene gezondheid, ook buiten de werkomgeving, te verbeteren. Arbeidsgeneeskunde kan daardoor een cruciale rol krijgen in een multidisciplinaire gezondheidsaanpak.”

Arbeidsgeneeskunde moet volgens het rapport zowel bij werkgevers als werknemers het principe van een gezonde werkomgeving stimuleren. “Arbeid en de werkplek kunnen worden aangewend om gezondheid en welzijn te promoten en een gezonde levensstijl te propageren, gezondheidsrisico’s te beheren en door een geïntegreerde zorg ook aan werknemers met chronische gezondheidsproblemen kansen op een verdere tewerkstelling te garanderen,” wordt er opgemerkt. “Op die manier kan de arbeidsgeneeskunde ook bijdragen tot een optimaal gebruik van het beschikbare potentieel en een gezonde economie.”

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, arbeidsmarkt |  Facebook |

13-06-13

Tablets in medische sector populairder dan smartphones

Tablets bieden voor de medische sector meer mogelijkheden dan smartphones. Dat is de conclusie van een enquête van consulent American EHR Partners bij nagenoeg veertienhonderd Amerikaanse artsen. De artsen gebruiken mobiele apparaten vooral voor het verzenden en ontvangen van emails, gevolgd door het raadplegen van elektronische gezondheidsbulletins. Daarbij blijkt 51 procent van de tablet-gebruikers dagelijks elektronische bestanden te raadplegen. Daarentegen gebruikt slechts 7 procent een smartphone om de bestanden te raadplegen.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat slechts 28 procent van de smartphone-bezitters zich bijzonder tevreden toonde over de kwaliteit van de aangeboden applicaties. Bij tablets loopt dat echter nog verder terug tot 18 procent. "Naarmate het gebruik van mobiele apparaten toeneemt, stijgen ook de verwachtingen van de gebruikers," zegt Thomas Stringham, topman van American EHR Partners. "Informatici en ontwikkelaars van applicaties moeten dan ook extra inspanningen doen op de kwaliteit van hun producten te verbeteren."

Tot de meest populaire applicaties horen onder meer Epocrates, Medscape, MedCalc en Skyscape. Uit het onderzoek blijkt verder nog dat 75 procent van de artsen aangeeft zijn smartphone minstens één keer per week te gebruiken om met collega's te overleggen. Bovendien zegt 70 procent minstens één keer per week zijn smartphone te gebruiken om informatie over geneesmiddelen op te zoeken. De onderzoekers stelden verder vast dat artsen bij het raadplegen van bestanden 66 procent meer tijd besteden op tablets dan op smartphones. Ongeveer

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, tablet, geneeskunde |  Facebook |

30-01-13

Hop mogelijk basis voor nieuwe generatie geneesmiddelen

Bestanddelen van hop, dat verantwoordelijk is voor de bittere smaak van bier, zouden aanleiding kunnen geven tot de ontwikkeling van een hele nieuwe generatie van geneesmiddelen tegen onder diabetes, kanker en een aantal andere aandoeningen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington. De onderzoekers wijzen erop dat overdreven bierconsumptie niet als een gezond gedrag kan worden gepromoot, maar geïsoleerde bestanddelen en hun derivaten kunnen volgens de wetenschappers wel voor therapeutische doeleinden worden gebruikt.

De onderzoekers zeggen erin geslaagd te zijn de precieze configuratie van humulon, een derivaat van het hop dat aan het bier zijn specifieke aroma bezorgt, vast te stellen. Er wordt aan toegevoegd dat de studie de resultaten in de wetenschappelijke literatuur van de voorbije veertig jaar tegenspreken en zou kunnen leiden tot nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van een brede waaier aandoeningen. Onderzoeksleider Werner Kaminsky, professor scheikunde aan de University of Washington, merkt op dat de studie ook een beter inzicht biedt in de processen van het brouwen.

Kaminsky zegt dat het onderzoek heeft uitgewezen welke moleculen kunnen worden gekoppeld aan bepaalde bittere eigenschappen van het bier. De wetenschapper voegt er aan toe dat een aantal bestanddelen een werkzaamheid hebben aangetoond tegen specifieke aandoeningen, terwijl een lichte variatie in de configuratie totaal ineffectief bleek. In een volgend onderzoek moet volgens Kaminsky worden uitgewezen welke bestanddelen voor medische toepassingen zouden kunnen worden gebruikt.

Lees Verder

19:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hop, bier, geneeskunde |  Facebook |

03-12-12

Amerikaans hooggerechtshof bekijkt patenten rond menselijke genetica

Het Amerikaanse Supreme Court heeft aangekondigd tegen het einde van de volgende zomer een oordeel te zullen vellen over de mogelijkheid om patenten te nemen op basis van menselijke genetica. De uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof kan volgens waarnemers een belangrijke impact hebben op de medische research in de Verenigde Staten en de strijd tegen ziektes zoals kanker. Het vonnis moet een einde maken aan een dispuut tussen wetenschappers die van mening zijn dan menselijke genetica niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt en medische bedrijven die aanvoeren dat een patent de beloning is van jarenlange investeringen in onderzoek dat de vooruitgang van de wetenschap bevordert. In het betrokken dossier heeft de American Civil Liberties Union een klacht neergelegd tegen patenten van het bedrijf Myriad Genetics.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, genetica, patent |  Facebook |

25-11-12

Mobiele platformen vergemakkelijken werk in medische sector

Smartphones en tablets zijn essentiële werkinstrumenten geworden in de gezondheidssector. Dat is de conclusie van een rapport van consulent eMarketer. Er wordt opgemerkt dat de platformen onder meer worden gebruikt als informatiebron over geneesmiddelen en therapieën, toegang tot klinische informatie, als informatieverstrekking voor patiënten en als hulpinstrument bij het vervullen van administratieve taken. Er wordt opgemerkt dat inmiddels 70 procent van de Amerikaanse artsen gebruik maakt van een smartphone. Er wordt aan toegevoegd dat ook tablets binnen de sector sneller worden geadopteerd dan bij de gemiddelde bevolking. Er wordt nog opgemerkt dat 55 procent van de artsen een mobiel platform gebruikt voor het vergaren van encyclopedische kennis.

Lees Verder

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, mobiel |  Facebook |

26-07-12

Zee-egel veelbelovend voor medisch onderzoek

Purperen zee-egels zouden een actieve rol kunnen spelen bij behandelingen van ziektes zoals Alzheimer en kanker. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of St Andrews in Schotland. De onderzoekers stellen dat zeeegels en sponzen bijzondere genetische karakteristieken kennen die tot nu toe exclusief aan bepaalde virussen werden toegemeten. Er wordt aan toegevoegd dat deze vaststelling zou kunnen aangeven op welke manier binnen de eigen lichaamscellen een therapeutisch antwoord op bepaalde aandoeningen kan worden gegenereerd. Onderzoeksleider Martin Ryan, professor virologie aan de University of St Andrews, zegt dat van de resultaten gebruik gemaakt zou kunnen worden om cellen van een patiënt te herleiden tot stamcellen, die voor therapeutische doeleinden zouden kunnen worden gemanipuleerd en opnieuw worden toegediend. Zee-egels hebben opmerkelijke regeneratieve capaciteiten.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zee-egel, geneeskunde |  Facebook |

26-12-11

Nanotechnologie kan farmaceutica gevoelig goedkoper maken

Onderzoekers aan de University of Copenhagen zeggen een nieuwe methode ontwikkeld te hebben die het mogelijk maakt om geneesmiddelen sneller en milieuvriendelijker te ontwikkelen. Die methode zal volgens hen kunnen leiden tot goedkopere geneesmiddelen voor de consumenten. Het team zegt vijf jaar gewerkt te hebben aan de nieuwe technologie, die het mogelijk zou maken met volumes die een biljoen keer lager liggen dan de huidige methodes toelaten. Bovendien zouden miljoenen stalen parallel kunnen worden getest.

"Voor de eerste keer is er aangetoond dat het mogelijk is om bij het ontwikkelen van geneesmiddelen met extreem beperkte volumes te werken," merkt onderzoeker Dimitrios Stamou, hoofd van de Bionano Group aan de Univeristy of Copenhagen, op. "Wanneer er met dergelijke kleine volumes kan worden gewerkt, kunnen er tegelijkertijd meer reacties worden getest. Aangezien tests de basis vormen voor nieuwe geneesmiddelen, kan de methode bijzonder grote voordelen opleveren."

"Bovendien kan door de methode de voorraad gebruikte materialen gevoelig worden teruggedrongen," voert professor Stamou nog aan. "Dat levert belangrijke ecologische voordelen op en beperkt ook de kosten van het onderzoek. Daardoor zal uiteindelijk ook de kostprijs voor de consument beperkt kunnen worden." De methode zal de farmaceutische industrie volgens de wetenschapper toelaten om geneesmiddelen sneller, goedkoper en milieuvriendelijker te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

08:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, nanotechnologie |  Facebook |

03-12-11

Medische migratie zware kost voor Afrikaanse landen

Afrikaanse landen uit de Sub-Sahara die investeren in de opleiding en de carrières van artsen verliezen miljarden dollars omdat hun geneesheren er de voorkeur aan geven om in het buitenland te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Ottawa. Opgemerkt wordt dat Zuid-Afrika en Zimbabwe met de grootste economische verliezen door deze emigratie worden geconfronteerd. Er wordt aan toegevoegd dat Australië, Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten het meest profiteren van geneesheren die in het buitenland zijn opgeleid.

Onderzoeksleider Edward Mills stelt dan ook dat deze bestemmingen zouden moeten investeren in de training en gezondheidssystemen van de landen van herkomst van de ingeweken artsen. Het vertrek van de geneesheren draagt volgens Mills immers bij tot de zwakke gezondheidssystemen in landen met een laag inkomen en wordt beschouwd als een belangrijke bedreiging voor het behalen van de internationale gezondheidsdoelstellingen. De migratie werd vorig jaar door de World Health Assembly voor het eerst als een probleem erkend.

Landen uit de Sub-Sahara investeren volgens Mills tussen 21.000 dollar (Oeganda) en 59.000 dollar (Zuid-Afrika) aan de opleiding van een arts. De migratie zou Groot-Brittannië een voordeel van 2,7 miljard dollar opleveren. In de Verenigde Staten wordt gewag gemaakt van een bedrag van 846 miljoen dollar. Er wordt ook opgemerkt dat de landen van herkomst niet alleen met de economische impact van de migratie worden geconfronteerd, maar bovendien centra zijn van een aantal zware ziekteproblemen.

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, migratie |  Facebook |

30-11-11

China wordt volgende jaren een vaccin-grootmacht

China bereidt zich voor om de volgende jaren een belangrijke exporteur van vaccins te worden. Daardoor zouden belangrijke geneesmiddelen voor de armere wereldbevolking toegankelijker kunnen worden. Bovendien wordt er ook een nieuwe concurrentie uitgebouwd voor de grote westerse farmabedrijven, die daardoor gedwongen zouden kunnen worden om hun prijzen te verlagen. Dat zeggen woordvoerders van de Gavi Alliance, een organisaties die jaarlijks vaccins voor vijftig miljoen kinderen over de hele wereld koopt.

"Het kan echter nog enkele tijd duren voor de hele wereld bereid is om Chinese producten te aanvaarden, vooral wanneer het om veiligheid gaat," merkt het persbureau Associated Press op. "Schandalen rond voeding, geneesmiddelen en andere producten hebben zware twijfels gecreëerd over de veiligheid van Chinese goederen." Toch zal China volgens Nina Schwalbe, beleidsverantwoordelijke bij de Gavi Alliance, een gigantische impact hebben op de wereldwijde vaccin-markt.

China heeft op dit ogenblik meer dan dertig producenten van vaccins. Die bedrijven hebben samen een productiecapaciteit van nagenoeg één miljard dosissen per jaar. Dat is de grootste capaciteit van de hele wereld. Twee jaar geleden slaagde een Chinees bedrijf erin om in amper 87 dagen het eerste efficiënte vaccin tegen varkensgriep te creëren. In het verleden werden de meeste vaccins ontworpen in de Verenigde Staten en Europa. Eerder dit jaar maakte de World Health Organization bekend dat de Chinese veiligheidsautoriteit voor geneesmiddelen beantwoordt aan de internationale vaccin-normen.

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, geneeskunde, farmaceutica, vaccin |  Facebook |

05-11-11

Budgetbeperkingen nefast voor ruimtevaart-geneeskunde

Biomedisch onderzoek in de ruimte heeft een bijzondere rijkdom aan inzichten in de effecten van gewichtsloosheid op het menselijk lichaam opgeleverd, maar de recente budgetbeperkingen van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma zouden ertoe kunnen leiden dat de Verenigde Staten niet langer meer belangrijke bijdragen zal kunnen leveren tot de ruimtevaart-geneeskunde. Dat zegt Millie Hughes-Fulford, gewezen Amerikaans astronaut en professor geneeskunde aan de University of California.

Hughes-Fulford merkt op dat het onderzoek naar de impact van de ruimte op het menselijk lichaam al gestart is met de lancering van de Russische Spoetnik in de tweede helft van de jaren vijftig van de voorbije eeuw. De Spoetnik-1 was het eerste menselijke product dat in de ruimte werd gebracht. "In hun strijd om de dominantie in de ruimtevaart lanceerden zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten daarop ruimtecapsules met dieren om de duurzaamheid van het leven tijdens een ruimtevlucht te onderzoeken," merkt ze op. "Dat was het begin van de ruimtevaart-geneeskunde."

De onderzoekster merkt op dat de Amerikaanse Apollo-missies voor het eerst biologische veranderingen bij de astronauten aantoonden, zoals hartritme-stoornissen, anemie, verzwakking van de beenderen en een hoog niveau aan infecties tijdens en na de vluchten. Het grootste onderzoek naar micrograviteit werd in de eerste helft van de jaren zeventig onderzocht door het Amerikaanse Skylab, het eerste bemande ruimte-laboratorium, waarbij onder meer belangrijke veranderingen in het immuunsysteem werden vastgesteld.

Hughes-Fulford merkt op dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat zwaartekracht noodzakelijk is voor een normale functie van het beendergestel en het immuunstelsel. Na het ongeval met het ruimteveer Columbia acht jaar geleden werd volgens haar 90 procent van het wetenschapsbudget van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA geschrapt en niet opnieuw is verhoogd. Daarbij werd onder meer de training van studenten geschrapt, waardoor volgens haar de pijplijn voor de volgende generatie wetenschappers werd afgesloten.

19:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, ruimtevaart, wetenschap |  Facebook |

31-10-11

Intraveneuze behandelingen zware kost voor gezondheidszorg

De gezondheidssector zou miljoenen dollars kunnen besparen indien in de ziekenhuizen orale toediening als alternatief voor intraveneuze therapieën kon worden gerealiseerd. Dat blijkt uit cijfers van het Johns Hopkins Hospital in de Amerikaanse staat Baltimore. De Amerikaanse onderzoekers stelden onder meer dat bepaalde geneesmiddelen in intraveneuze vorm ruim tweehonderd keer meer kosten dan de orale versie. Voor sommige patiënten zouden besparingen tot 680 dollar per dag kunnen worden gerealiseerd.

"In het onderzoek werd gekeken naar slechts één departement in één ziekenhuis gedurende één jaar," merkt Brandyn Lau, specialist medische informatica aan de School of Medicine van de Johns Hopkins University. "Daar werd een mogelijke besparing van meer dan 1,1 miljoen dollar geregistreerd. Indien elk Amerikaans ziekenhuis het gebruik van orale geneesmiddelen als alternatief voor intraveneuze behandelingen zou bekijken, kan er gewag gemaakt worden van een gigantische financiële impact, zonder gevaar voor de betrokken patiënten."

Volgens Lau heeft zou een overschakeling naar orale therapieën niet alleen tot een belangrijke kostenbesparing kunnen leiden, maar bovendien voor de patiënten ook een lager risico op infecties wordt gerealiseerd. Daardoor zou ook het gemiddeld verblijf in het ziekenhuis kunnen worden beperkt. Alleen al een eenvoudige herinnering aan artsen dat hun patiënten in aanmerking zouden kunnen komen voor een ander medicatie-type zou volgens de onderzoekers al belangrijke besparingen kunnen opleveren.

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, intraveneus |  Facebook |

02-10-11

Eenvoudige maatregelen tegen hartaanval niet gebruikt

Er wordt wereldwijd nog te weinig gebruik gemaakt van eenvoudige therapieën om hartaanvallen en aanverwante aandoeningen te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van een internationale groep wetenschappers onder leiding van Salim Yusuf, professor geneeskunde aan de Michael G. DeGroote School of Medicine aan de McMaster University in Canada. Het fenomeen wordt volgens de onderzoekers niet alleen opgemerkt in landen met een laag inkomen, maar ook in de geïndustrialiseerde wereld.

"Er is een grote kloof in het gebruik van secundaire preventie," merkt Salim Yusuf op. "In landen met een gemiddeld en laag inkomen worden extreem lage niveaus van nochtans bewezen therapieën opgetekend. Tot de secundaire preventie behoren onder meer het gebruik van het eenvoudige Aspirine, geneesmiddelen die cholesterol en bloeddruk verlagen en diuretica, die de kans op een hartaanval of aanverwante incidenten kunnen verlagen. Al deze middelen hebben hun werking aangetoond, zijn bijzonder veilig en hebben een lage kost.

"Zelfs Aspirine blijkt in landen met een laag inkomen zeven keer minder aangewend te worden dan in de industrielanden," voert Yusuf aan. "Andere middelen worden zelfs twintig keer minder toegepast." De onderzoeker voegt er aan toe dat er dringend nood is om de onderliggende oorzaak van die kloof te achterhalen. Yusuf merkt op dat ook in landen met een hoog inkomen - zoals Canada, Zweden of de Verenigde Arabische Emiraten - nog altijd veel patiënten niet met bewezen therapieën worden behandeld.

Yusuf stelt dat moet onderzocht worden waarom van deze mogelijkheden onvoldoende gebruik wordt gemaakt. Hij heeft het over een gemiste kans om miljoenen mensen met een hartziekte op een goedkope manier te helpen. Een concrete reden is moeilijk aan te duiden, maar er wordt gewezen naar onder meer de beschikbaarheid van de geneesmiddelen in landen met een lager inkomen, de relatief hoge kost voor generische producten, transportproblemen, neveneffecten, beschikbaarheid van medisch personeel en een gebrek aan besef van de noodzaak voor levenslange therapieën.

20:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, gezondheid, hartaanval |  Facebook |

16-08-11

Vrouwelijke huisartsen hebben ander patiëntenbestand

Vrouwelijke huisartsen hebben een ander patiëntenbestand dan hun mannelijke collega's. Zelfs in artsenpraktijken van meer dan twintig jaar blijft het verschil merkbaar. Dat is de conclusie van de onderzoek van de University of Sydney. De Australische onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke huisartsen niet alleen meer vrouwelijke en jonge patiënten hebben dan hun mannelijke collega's, maar ook meer dan gemiddeld worden geraadpleegd voor psychologische klachten.

"Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke artsen ook een andere benadering lijken te hebben, waarbij onder meer vaker wordt gebruik gemaakt van klinische behandelingen, pathologische tests, verwijzingen en beeldvormingstechnologie," merken de onderzoekers op. "Er kan zonder meer gesteld worden dat het geslacht een belangrijke impact heeft op de behandelde aandoeningen en de benadering van de klachten." De onderzoekers stelden ook vast dat vrouwelijke huisartsen gemiddeld jonger zijn en minder geneigd zijn om een zelfstandige praktijk te hebben.

Mannelijke artsen hebben volgens de onderzoekers vaker klachten met fysieke klachten, zoals problemen met ogen, huid of ademhaling. Onderzoeksleider Christopher Harrison zegt verbaasd te zijn over de resultaten van de studie. Vrouwen vertegenwoordigen op dit ogenblik 40 procent van het Australische huisartsenbestand. Twintig jaar geleden was dat slechts 20 procent, maar dat heeft er volgens Harrison niet toe geleid dat vrouwelijke huisartsen meer generalistisch zijn geworden. De polarisatie van twintig jaar geleden blijft volgens hem ook nu nog altijd gelden.

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, huisarts |  Facebook |

27-12-10

Wetenschappers waarschuwen voor neveneffecten homeopathie

Alternatieve homeopatische behandelingen kunnen gevaarlijke neveneffecten hebben. Vooral kwetsbare groepen, zoals kinderen, zijn daarvoor bijzonder gevoelig. Dat blijkt uit een rapport van de Australian Paediatric Surveillance Unit. De onderzoekers merken op dat sommige ouders van mening zijn dat homeopatische therapieën natuurlijker zijn en dus minder neveneffecten zouden hebben dan conventionele geneesmiddelen. In het rapport wordt echter opgemerkt dat in bijna twee derde van de incidenten met homeopathische middelen sprake bleek te zijn van zware en zelfs levensbedreigende neveneffecten. In één geval werd er gewag gemaakt van een fatale afloop.

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, gezondheid, homeopathie |  Facebook |

24-11-10

Levensreddend karakter geneeskunde sterk gestegen

Artsen zijn ervan overtuigd dat de vooruitgang op het gebied van geneesmiddelen en de medische technologie veel meer mogelijkheden hebben gecreëerd om mensenlevens te redden. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het Institute for Good Medicine van de Pennsylvania Medical Society. Uit het onderzoek bleek dat 76 procent van de ondervraagde artsen ervan overtuigd is dat hun mogelijkheden om mensenlevens te redden tijdens de voorbije twintig jaar matig tot sterk zijn verbeterd. Ook zei 79 procent meer mogelijkheden te hebben om het leven van patiënten met chronische ziektes te verlengen en hun levenskwaliteit te verbeteren.

Volgens 81 procent van de ondervraagden zijn de behandelingen met geneesmiddelen matig tot sterk verbeterd. Datzelfde werd door 92 procent van de respondenten gezegd over de medische technologie. Ook zegt 70 procent van de respondenten dat ook de gezondheidskennis van de patiënten is gestegen. Een aantal artsen merkte daarbij wel op dat deze grotere kennis niet altijd leidt tot een daadwerkelijke gedragsverandering. Peter Lund, oprichter van het Institute for Good Medicine, merkt op dat de vorderingen op gebied van geneesmiddelen en medische technologie, samen met de verbeterde kennis van de artsen, de patiëntenzorg gevoelig heeft verbeterd.

"Geneeskunde wordt op dit ogenblik beoefend in een omgeving van voortdurende vooruitgang en veranderende technologieën," merkt Lund op. "Farmaceutica en nieuwe technologieën zijn handige instrumenten om dat doel te bereiken, maar nog steeds is er de expertise van de arts nodig om te beantwoorden aan de individuele noden van de patiënt." Ralph Schmeltz, voorzitter van de Pennsylvania Medical Society, voegt er aan toe dat het handhaven van hoge normen cruciaal is voor het succes van de artsenpraktijk, waarbij de nadruk moet worden gelegd op een voortdurend onderzoek en bijsturen van vaardigheden en gebruikte middelen en instrumenten.

18:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, gezondheid |  Facebook |

28-08-10

Geloofsovertuiging arts speelt heeft impact op behandeling

Atheïstische of agnostische artsen zijn bijna twee keer zo snel geneigd om het beëindigen van het leven van terminale patiënten te helpen versnellen dan hun gelovige collega's. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre for Health Sciences en de London School of Medicine and Dentistry in Groot-Brittannië. Onderzoeksleider Clive Seale merkt op dat het geloof van artsen de behandeling van terminale patiënten beïnvloedt. Hij voegt er aan toe dat gelovige artsen minder gewag maken van tussenkomsten die het leven van de patiënten zouden verkorten, zoals het stopzetten van levens-ondersteunende behandelingen. Wanneer gelovige artsen dergelijke beslissingen toch nemen, zijn ze echter ook minder geneigd om dat met de patiënt te bespreken.

In tegenstelling tot een Amerikaans onderzoek, bleken in Groot-Brittannië huisartsen niet meer geneigd zijn om zich gelovig te noemen dan andere collega's. Wel bleken blanke artsen het minst gewag te maken van een geloofsovertuiging en bleken ze bovendien ook de grootste voorstanders te zijn van wetsveranderingen die artsen zouden toelaten om deel te nemen aan euthanasie. Op uitzondering van blanke en Aziatische artsen bleken de meeste andere collega's zich tegen euthanasie op te stellen. Ook artsen uit de palliatieve zorg verzetten tegen hulp bij euthanasie. De onderzoekers stellen dat overtuigd niet-gelovige artsen sneller geneigd waren om verdoving te integreren in de behandeling van stervende patiënten en twee keer zo snel beslissingen nemen om het levenseinde te versnellen.

Clive Seale merkt op dat artsen, al dan niet gelovig, grotere inspanningen zouden moeten doen om te onderzoeken in welke mate hun persoonlijke percepties de interacties met de patiënt en hun algemene behandeling-beslissing kan beïnvloeden. "Artsen en patiënten zouden zich ervan bewust moeten zijn dat het geloof en de waarden van de gezondheidswerker een impact kan hebben op de behandeling rond het levenseinde," merkt hij op. Sean Morrison, directeur van het Amerikaanse National Palliative Care Research Center, bevestig dat de persoonlijke percepties van de behandelende geneesheer een rol speelt. Artsen moeten zich daarvan volgens hem bewust zijn en ervoor zorgen dat deze percepties niet in conflict komen met de belangen van de patiënt.

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, euthanisie, geloof, religie |  Facebook |

17-12-09

Azië en Afrika gediscrimineerd in stamcelonderzoek

Aziaten en Afrikanen dreigen minder voordeel te halen uit het allereerste stamcelonderzoek dan mensen met een Europese origine. Dat is het gevolg van een gebrek aan rassendiversiteit in de stamcelbanken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Michigan. Die banken omvatten volgens de onderzoekers immers vooral stamcellen van mensen met een Europese achtergrond, waardoor de impact van ziektes op andere rassen minder bestudeerd wordt. Sean Morrison, directeur van het Center of Stem Cell Technology van de University of Michigan, stelt dan ook dat de stamcelbanken een zo groot mogelijke diversiteit zouden moeten vertonen, zodat alle patiënten zouden kunnen profiteren van de resultaten van het stamcelronderzoek. Uit het onderzoek bleek dat amper 2 procent van alle onderzochte stamcellen afkomstig waren van Oost-Aziatische origine waren, terwijl er geen enkele Afrikaanse origine werd aangetroffen. Evenmin werden stamcellen gevonden van Amerikaanse inheemse volkeren.

19:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, geneeskunde, azie, stamcelonderzoek |  Facebook |

24-09-09

Patiënteninformatie sijpelt door in sociale netwerken

Op sociale netwerksites zoals Facebook en Twitter duiken opvallend veel berichten op met medische gegevens over patiënten. Dat is een overtreding tegen het beroepsgeheim van de medische sector. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Veterans Affairs Medical Center uit Washington. Daarbij wordt gesteld dat vooral stagiairs op het internet verhalen en details plaatsen over patiënten. Meer dan de helft van de ondervraagde Amerikaanse medische opleidingsinstituten meldden daarbij gevallen van studenten die ongeloorloofde content op het internet hadden geplaatst. In 10 procent van de gevallen was er zelfs sprake van grove inbreuken van de patiënt en de behandelende geneeskundige. In de meeste gevallen ging het om blogs, waarbij soms voldoende details werden gegeven om de patiënt te identificeren.

"De meeste incidenten eindigden met een informele waarschuwing, maar een aantal overtredingen werden ernstig genoeg geacht om de betrokkene van de opleiding weg te sturen," aldus BBC News. "Uit het onderzoek bleek echter ook dat slechts enkele instellingen een uitgestippeld beleid hadden over sociale netwerken en blogs. Onderzoeksleider Katherine Chretien stelt dat de meeste medische studenten zich er wellicht niet van bewust zijn dat online berichten een negatief beeld kunnen creëren over hun medische professionaliteit en zelfs hun carrière in het gedrang kunnen brengen. Chretien voegt er aan toe dat ook de meeste inbreuken onbedoeld zijn begaan. Anderzijds werden er volgens haar echter ook denigrerende en discriminerende commentaren aangetroffen."

"Het delen van patiënten-cases, op voorwaarde dat die anoniem zijn gemaakt en met het nodige respect worden behandeld - zoals artsen soms op persoonlijke blogs plegen te doen - kunnen aanzetten tot reflectie, begrip en inleving," merkt Katherine Chretien op. "Maar het verspreiden van content houdt een risico in op het schenden van de privacy van de patiënt, zelfs zonder het gebruik van een naam of andere identiteitsgegevens. In de opleiding van studenten geneeskunde moet dan ook een voorlichting opgenomen worden over de risico's die verbonden zijn met het plaatsen van content op het internet." Een woordvoerder van de British Medical Association voegt er aan toe dat studenten geneeskunde doordrongen moeten worden van het feit dat confidentialiteit in hun beroep centraal staat.

18:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, privacy, geneeskunde |  Facebook |

05-09-09

Internet ondermijnt geloofwaardigheid arts bij patiënt

Doctor_Woman_With_Book_2007Een groot gedeelte van de artsen is van mening dat het internet hun geloofwaardigheid bij de patiënten ondermijnt. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Spaanse Miguel Hernández University. Uit het onderzoek blijkt dat 96 procent van de ondervraagde artsen door zijn patiënten is geïnterpelleerd over informatie die op het internet werd gevonden. Volgens 31 procent van de artsen heeft dat de relatie met de betrokken patiënt complexer gemaakt en bovendien hun geloofwaardigheid ondermijnt. Daarnaast zegt slechts 20 procent van de ondervraagde artsen van mening te zijn dat het internet de patiënt helpt om meer zelfredzaam te worden.

"Steeds meer mensen vragen hun arts verduidelijking over informatie die ze op het internet hebben gelezen," stelt het magazine Medical News Today. "Ook gaan mensen steeds meer op zoek naar websites die hen bijkomende informatie bezorgen over hun diagnose. Uit het onderzoek van de Miguel Hernández University blijkt echter dat dit fenomeen zowel voordelen als nadelen heeft." De onderzoekers stelden vast dat 30 procent van de artsen bij hun patiënten specifieke websites aanwijzen waar ze meer informatie kunnen vinden over de gezondheidsproblemen waarmee ze te kampen hebben. Vooral geneesheren in ziekenhuizen blijken volgens onderzoeker José Joaquín Mira vaak beroep te doen op het internet, waarbij ze vaak samenwerken met specifieke websites.

"Maar zowel ziekenhuisartsen als huisdokters zeggen dat het internet hun relatie met de patiënt heeft veranderd," merkt Miro op. "Vier op tien geneesheren zegt dat het internet patiënten toelaat om meer over hun ziektes te leren, maar slechts 20 procent zegt dat het internet ook daadwerkelijk de zelfredzaamheid van de patiënt verhoogt. Bovendien zegt drie op tien artsen dat het internet zijn geloofwaardigheid bij de patiënt ondermijnt. Daarom zullen vele artsen het nalaten om websites aan hun patiënten aan te bevelen." Miro stelt dat de geneeskunde één van de meest online actieve sectoren is op het gebied van innovaties met vele beloftes voor de toekomst - zoals elektronische medische dossiers, telegeneeskunde en online gezondheidsteam - maar ook een grote reeks tot nu toe onbeantwoorde vragen oproept.

15:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, internet, geneeskunde |  Facebook |

24-02-09

Klimaatverandering bedreiging voor geneeskunde

De klimaatverandering betekent een bedreiging voor een aantal medicinale planten. Dat zegt de American Botanical Council (ABC). Het verdwijnen van dergelijke planten zou volgens de organisatie een desastreuze impact kunnen hebben op de voorraden en prijzen van plantenextracten die onder meer in dieetproducten worden gebruikt. Vooral planten die typisch zijn voor een aantal geografische regio's en ecosystemen, zoals het noordpoolgebied of bergregio's zouden volgens de American Botanical Council daarbij in gevaar kunnen komen. Daarbij wordt opgemerkt dat de klimaatverandering nu al voor seizoensverschuivingen heeft gezorgd in de oogst van bepaalde geneeskundige planten.

"De veranderende weersomstandigheden kunnen een bedreiging vormen voor het voortbestaan voor een aantal planten met geneeskrachtige eigenschappen," waarschuwt de American Botanical Council in het magazine HerbalGram. "Door de klimaatverandering zouden zelfs een aantal belangrijke medicinale planten kunnen verdwijnen. Onder meer in het noorden van Canada lopen een aantal waardevolle planten een groot risico. Tot nu toe zijn ze erin geslaagd om te overleven omdat er geen concurrentie is van andere soorten, maar door de warmere temperaturen dreigen andere planten in die regio een nieuwe thuis te vinden, terwijl de originale vegetatie geen mogelijkheid meer heeft om verder naar het noorden te migreren."

Ook Tibet en andere berggebieden wordt als gevoelige regio's omschreven. "Ook daar beginnen warmtegevoelige planten hogere gebieden op te zoeken, tot ze niet hoger meer kunnen en met uitsterven worden bedreigd," wordt er opgemerkt. "Dat kan in Tibet, waar dokters van de traditionele geneeswijzen gewoonlijk gedurende één maand per jaar in de bergen op zoek gaan naar geneeskrachtige planten, tot grote gevolgen leiden en er een invloed hebben op de gezondheid en de samenleving van de lokale bevolking." In het algemeen wordt gesteld dat deze evolutie een bijzonder grote impact kan hebben op de maatschappij, gezien de geneeskundige en economische waarde van deze medicinale en aromatische planten. Er wordt daarbij op gewezen dat 70 procent van de geneesmiddelen gebaseerd zijn op natuurlijke plantenextracten.

De onderzoekers stellen verder dat extreme weersomstandigheden ook nu al een grote impact kunnen hebben op de productie en de oogst van geneeskrachtige planten. "De recente abnormale warme zomers hebben in Duitsland en Polen ervoor gezorgd dat planten zoals kamille zich moeilijk hebben kunnen voortplanten, terwijl zware overstromingen in Hongarije de oogst van fennel en anijs gevoelig hebben verlaagd," wordt er opgemerkt. Gevreesd wordt dat deze incidenten zich in de toekomst steeds vaker zullen voordoen en de biologische basis voor de geneeskunde steeds verder onder de druk zullen zetten.

14:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, geneeskunde |  Facebook |

13-05-08

China verovert markt generische geneesmiddelen

pillsChinese geneesmiddelen zullen de prijs van de generische medicamenten gevoelig doen dalen. De goedkope Chinese versies krijgen immers in steeds meer landen een goedkeuring om op de markt gebracht te worden. Dat zegt de Amerikaanse farmaceutische consulent IMS Health. Vorig jaar keurde de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) voor de eerste keer een Chinees generisch product, een kopie van het Aids-geneesmiddel nevirapine, goed. Dat is volgens IMS Health een duidelijk teken aan de wand.

"China is nu al wereldwijd de grootste producent van grondstoffen voor geneesmiddelen," stipt het persbureau Reuters aan. "Maar tot nu toe is het land nog geen belangrijke leverancier van afgewerkte farmaceutische producten. Dat zal wellicht echter snel veranderen. Het Chinese farmabedrijf Zhejiang Huahai heeft vorig jaar van de Amerikaanse autoriteiten de goedkeuring gekregen om generische nevirapine te verkopen wanneer het patent van de Duitse producent Boehringer Ingelheim vervalt. Tenminste tien andere Chinese bedrijven zouden eveneens op het punt staan een goedkeuring binnen te halen."

Verwacht wordt dat dit de concurrentie in de sector van de generische geneesmiddelen zal opdrijven. "Die sector wordt nu al geconfronteerd met dalende prijzen," aldus nog het persbureau. "Om hun succes te garanderen, zullen de Chinese producenten volgens IMS Health wellicht lagere prijzen aanrekenen dan de concurrentie. Dat zal de prijzen van generische middelen nog verder doen dalen, met verstrekkende gevolgen voor de generische farmabedrijven."

Het groeiend van succes van de Chinese generische geneesmiddelen zal wellicht dat de Indische sector evenaren en de sterke positie van het land in de Verenigde Staten, Europa en belangrijke groeimarkten ondergraven. "China wordt misschien wel benadeeld door zijn twijfelachtige reputatie op het vlak van veiligheid," aldus nog IMS Health. "India heeft minder te lijden onder slechte producten en ook op dat vlak kan de strijd gewonnen of verloren worden. Gecontamineerde voorraden van de bloedverdunner herapine van Chinese oorsprong zouden sinds begin vorig jaar in de Verenigde Staten aan 81 mensen het leven hebben gekost.

12:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: china, geneeskunde, generisch, farmaceutica |  Facebook |

14-04-08

Midden-Oosten centrum medisch toerisme

syriaDoor de duurdere gezondheidszorg en de langere wachttijden voor medische ingrepen in Europa, de Verenigde Staten en Azië, biedt het Midden-Oosten de kans om wereldwijd een centrum te vormen voor medisch toerisme. Dat zegt Jonathan Edelheit, voorzitter van de Medical Tourism Association (MTA). Het Midden-Oosten kan volgens hem een kostenefficiënte alternatieve bestemming worden voor de groeiende markt van het medisch toerisme. Maar Edelheit voegt er aan toe dat de regio zich dan wel moet openstellen voor de private operatoren uit de medische sector.

"De regeringen in het Midden-Oosten moeten een grotere rol voorzien voor de private gezondheidssector," aldus Jonathan Edelheit tegenover de krant Khaleej Times. "Die heeft immers meer kennis en middelen om meer ziekenhuizen te bouwen en hoge niveau's van kwaliteitszorg te creëren dan de openbare sector. Dat is een absolute voorwaarde om van de regio een populaire bestemming te maken voor medische toeristen. Op die manier kan het Midden-Oosten een belangrijke reputatie opbouwen op het vlak van betaalbare medische kennis."

Edelheit zegt te verwachten dat de omzet van het wereldwijde medische toerisme de volgende twee jaar zal vertienvoudigen. "Dat biedt bijzonder kansen voor het Midden-Oosten," voert hij nog aan. Volgens de MTA-voorzitter werden in een recent verleden al een aantal belangrijke verwezenlijkingen gerealiseerd, waardoor de medische kennis in de regio het internationale niveau heeft bereikt. Hij verwijst daarbij naar de samenwerkingen van Abu Dhabi met de Cleveland Cling en Johns Hopkins Medicine en van Dubai met Harvard Medical International.

Meer over toerisme en vrije tijd

15:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: midden-oosten, geneeskunde, toerisme |  Facebook |

18-01-08

Games creëren succesvolle chirurgen

Sommige computergames zijn voor chirurgen een ideale opwarming voor operaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Banner Good Samaritan Medical Centre. Er wordt echter aan toegevoegd dat niet alle computergames een positief effect hebben op de vaardigheden van chirurgen. Het gaat vooral om spelletjes die heel delicate bewegingen vereisen.

De onderzoekers lieten acht chirurgen in opleiding een uur computergames spelen op een console, waarna ze gevraagd warden een virtuele operatie uit te voeren op een computerscherm. Ervaren gamers behaalden tijdens de operaties bijna 50 procent betere prestaties. Vooral het spel Marble Mania bleek bijzonder efficiënt als opwarmer voor het uitvoeren van operaties.

Het Banner Good Samaritan Medical Centre gaat nu Wii-software ontwikkelen die heel nauwkeurig chirurgische procedures simuleert. De consoles zijn bovendien voldoende goedkoop om in armere landen, waar men meestal niet de beschikking heeft over de modernste ontwikkelingen op het gebied van virtuele realiteit, gebruikt te worden bij de opleiding van chirurgen.

13:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: games, geneeskunde |  Facebook |

30-08-07

India wordt gigantische farmaciemarkt

India kan tegen 2015 één van de tien grootste farmaciemarkten van de wereld worden. Dat blijkt uit een onderzoek van McKinsey. Het Aziatische land zou daarbij Brazilië, Mexico en Turkije voorbijsteken. De groei van de Indische farmaciemarkt zal volgens McKinsey gestimuleerd worden door de inkomensstijging en de verspreiding van ziektes zoals diabetes, waardoor er een grotere behoefte zal zijn aan geneesmiddelen.

In 2005 haalde de Indische farmaciemarkt een omzet van 6,3 miljard dollar. “Maar volgens McKinsey zal die markt jaarlijks met meer dan 12 procent groeien,” aldus het magazine Bloomberg. “In 2015 zal er dan ook een omzet gerealiseerd worden van 20 miljard dollar. Tegelijkertijd zal de groeiende welvaart ook de vraag naar ziekenhuisbedden en geneesheren doen verdubbelen.”

Tijdens het volgende decennium zullen volgens de onderzoekers ongeveer 140 miljoen Indiërs boven de armoedegrens uitstijgen. “Dat zal een impact hebben op de basis gezondheidszorg en de consumptie van massageneesmiddelen tegen acute aandoeningen,” aldus McKinsey. India zal volgens de onderzoekers getroffen worden door een aantal ziektes, veroorzaakt door obesitas en een zittende levensstijl.

India heeft nu al de grootste diabetes-populatie van de wereld. In 2005 leed 2,8 procent van de Indische bevolking aan suikerziekte. Dat zal tegen 2015 toegenomen zijn tot 3,7 procent. Op dat ogenblik zal ook 4,9 procent van de Indische bevolking lijden aan hartziektes, terwijl 2,7 procent problemen zal hebben met obesitas. Bij een grote groep zal ook een abnormaal hoge bloeddruk worden vastgesteld.

In 2025 zal ongeveer 13 procent van het Indische gezinsbudget volgens McKinsey besteed worden aan gezondheidszorg. Op dit ogenblik is dat nog 7 procent. Tegen 2015 zouden 220 miljoen Indiërs een ziekteverzekering hebben. Dat is een verdubbeling op tien jaar. De grootste farmaceuticamarkt blijft ook in 2015 de Verenigde Staten. Die zal dan een omzet van 444 miljard realiseren, tegenover 248 miljard dollar tien jaar eerder.

12:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, geneeskunde, farma |  Facebook |

17-08-06

Televisie is efficiënte pijnstiller

Televisie is een goede pijnstiller. Dat zeggen Italiaanse wetenschappers. Zij kwamen immers tot de vaststelling dat kinderen tussen zeven en twaalf bij het afnemen van bloedstalen het minst over pijn kloegen wanneer ze naar televisie keken. Eerder al kwam onderzoekers tot het besluit dat ook muziek een kalmerende invloed heeft op de pijnervaring.

Wetenschappers van de universiteit van Siena observeerden kinderen tussen zeven en twaalf jaar terwijl er bloedstalen genomen werden. Sommige kinderen werden door hun moeder afgeleid, andere kinderen hadden helemaal geen afleiding en sommigen keken naar tekenfilmpjes. "Deze laatste groep bleek het minst te klagen over pijn," aldus het magazine Archives of Disease in Childhood.

Bij kinderen zonder enige afleiding lag het pijngevoel drie keer hoger dan bij hun leeftijdsgenootjes die tekenfilmpjes mochten kijken. Zelfs de moederlijke troost kon niet op tegen het pijnstillende effect van de televisie. "De televisie verlaagt niet alleen de pijn, maar verhoogt ook de weerstand van de pijn die kinderen ervaren," aldus de onderzoekers.

Onderzoeker Carlo Bellieni merkte op dat televisie wellicht niet alleen voor afleiding zorgt, maar door een plezierig gevoelen ook zorgt voor de productie van natuurlijke pijnstillende hormonen (endorfines). Hij meent dat gezondheidswerkers zouden moeten overwegen om televisie te gebruiken om de pijnbeleving van kinderen te beperken. Eerder al had ook de Schotse psycholoog Ray MacDonald vastgesteld dat muziek de pijn bij de behandeling van volwassenen blijkt te verlagen.

De Italiaanse onderzoekers wijzen er wel op dat de aanwezigheid van de moeder weliswaar geen grote invloed heeft op de pijnervaring, maar de kinderen zich wel comfortabel laat voelen. "De kinderen zullen zich herinneren dat ze in een stresserende situatie niet alleen werden gelaten," benadrukken ze. "De steun van een ouder kan hen helpen om op een betere manier met de pijn om te gaan."

17:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, televisie |  Facebook |