20-05-16

Medische fouten in Verenigde Staten derde grootste doodsoorzaak

Medische fouten vormen in de Verenigde Staten inmiddels de derde belangrijkste doodsoorzaak. Alleen cardiovasculaire aandoeningen en kanker eisen nog meer slachtoffers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Johns Hopkins University. Cardiovasculaire ziektes vormen met 614.348 slachtoffers per jaar de grootste doodsoorzaak in de Verenigde Staten. Kanker staat op de tweede plaats met 591.699 slachtoffers, maar daarna volgen volgens de onderzoekers medische fouten, die jaarlijks 251.454 patiënten het leven zouden kosten. Daarmee eisen deze medische vergissingen meer slachtoffers dan ongevallen (136.053) en beroertes (133.103).

“Medische fouten gebeuren veel frequenter dan algemeen wordt verondersteld,” zegt onderzoeksleider Martin Makary, professor chirurgie aan de School of Medicine van Johns Hopkins University. De problemen kunnen te wijten zijn aan vergissingen van artsen of aan communicatie-problemen tussen verschillende medische diensten, maar in ieder geval is de slotsom volgens professor Makary dat patiënten niet aan hun ziekte overlijden, maar aan de behandeling die ze ontvangen. Officiële cijfers maken gewag van ongeveer 98.000 slachtoffers van medische fouten per jaar, maar in werkelijkheid ligt de tol veel hoger.”

Volgens Martin Makary overlijden in de Verenigde Staten elke dag ongeveer zevenhonderd mensen ten gevolge van medische fouten. Daarmee vertegenwoordigen deze medische vergissingen 9,5 procent van alle overlijdens bij de Amerikaanse bevolking. Professor Makary zegt met zijn onderzoek een grotere aandacht te willen vragen voor een problematiek die veel ziekenhuizen volgens hem zoveel mogelijk willen proberen te ontwijken. Er moet volgens de onderzoeker in eerste instantie gezorgd worden dat het probleem duidelijk in kaart wordt gebracht, zodat een basis kan worden gecreëerd voor een efficiënte aanpak.

Bovendien wordt opgemerkt dat medische fouten een groot aantal andere patiënten met zware letsels en blijvende gezondheidsproblemen kunnen confronteren. Professor Makary benadrukt dat ziekenhuizen in geen geval zouden mogen schermen met de vertrouwelijkheid van patiëntengegevens. “Ook bij vliegtuigongevallen kunnen luchtvaartmaatschappijen zich aan een onderzoek onttrekken door te verwijzen naar de geheimhouding van bedrijfsinformatie,” merkt hij op. De top tien van doodsoorzaken in de Verenigde Staten bestaat verder uit alzheimer (93.541), diabetes (76.488), griep (55.227), nierziektes (48.146) en zelfmoord (42.773).

Lees Verder

08:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde |  Facebook |

27-02-14

Medische toeristen bereiden zich onvoldoende voor op de ingreep

Medische toeristen vertrekken zonder voldoende infomatie en advies naar het buitenland voor een behandeling. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of York. De Britse onderzoekers stelden daarbij vast dat vele patiënten naar het buitenland vertrekken zonder enig inzicht in de potentiële risico’s die aan hun beslissing is verbonden. Daarbij blijkt volgens de onderzoekers zowel op medisch, financieel als juridisch vlak vooral onvoldoende research te zijn uitgevoerd. Dat gebrek aan voorbereiding kan volgens de onderzoekers bijzonder zware consequenties hebben voor de patiënt.

Lees Verder

09:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, toerisme |  Facebook |

10-11-13

Medische sector wordt cruciale partner voor arbeidsmarkt

De medische sector wordt de volgende twintig jaar bijzonder belangrijk voor de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse Council for Work and Health. Daarbij wordt benadrukt dat de arbeidsmarkt de volgende decennia voor een aantal belangrijke uitdagingen staat waaraan de medische sector mee een antwoord moet proberen te bieden. Onder meer wordt gewezen op de vergrijzing van de bevolking en de dreigende onbetaalbaarheid van de sociale zekerheid. Die problemen moeten volgens het rapport worden aangepakt door zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden of zo snel mogelijk opnieuw naar de arbeidsmarkt te leiden, waarbij arbeidsgeneeskunde een cruciale rol zal hebben.

“De arbeidsmarkt wordt met belangrijke verschuivingen geconfronteerd,” wordt in het rapport opgemerkt. “In de eerste plaats is er sprake van een vergrijzing, maar ook wordt de economie bedreigd door gezondheidsproblemen zoals kanker of obesitas. Deze elementen oefenen een belangrijke druk uit op de sociale zekerheid, die zonder ingrijpende maatregelen niet langer betaalbaar zal blijven. De medische sector zal de volgende decennia dan ook een belangrijke functie vertolken in het garanderen van een gezonde arbeidspopulatie.” De onderzoekers merken daarbij op dat de geneeskunde niet alleen een rol moet krijgen in het voorzien van efficiënte behandelingen, maar ook cruciaal zal worden in het preventiebeleid.

Volgens het rapport zal geneeskunde daardoor een centrale rol moeten innemen en de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het garanderen van het welzijn van werknemers. “Arbeidsgeneeskunde zal niet alleen in medische zorgen moeten voorzien, maar zal onder meer ook het gezondheidsbeleid van ondernemingen moeten helpen vormen,” wordt er opgemerkt. “Bovendien moet de werkvloer worden ontwikkeld tot een platform dat de gezondheid van de algemene bevolking kan bevorderen. Werknemers moeten immers worden gestimuleerd om hun algemene gezondheid, ook buiten de werkomgeving, te verbeteren. Arbeidsgeneeskunde kan daardoor een cruciale rol krijgen in een multidisciplinaire gezondheidsaanpak.”

Arbeidsgeneeskunde moet volgens het rapport zowel bij werkgevers als werknemers het principe van een gezonde werkomgeving stimuleren. “Arbeid en de werkplek kunnen worden aangewend om gezondheid en welzijn te promoten en een gezonde levensstijl te propageren, gezondheidsrisico’s te beheren en door een geïntegreerde zorg ook aan werknemers met chronische gezondheidsproblemen kansen op een verdere tewerkstelling te garanderen,” wordt er opgemerkt. “Op die manier kan de arbeidsgeneeskunde ook bijdragen tot een optimaal gebruik van het beschikbare potentieel en een gezonde economie.”

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, arbeidsmarkt |  Facebook |

13-06-13

Tablets in medische sector populairder dan smartphones

Tablets bieden voor de medische sector meer mogelijkheden dan smartphones. Dat is de conclusie van een enquête van consulent American EHR Partners bij nagenoeg veertienhonderd Amerikaanse artsen. De artsen gebruiken mobiele apparaten vooral voor het verzenden en ontvangen van emails, gevolgd door het raadplegen van elektronische gezondheidsbulletins. Daarbij blijkt 51 procent van de tablet-gebruikers dagelijks elektronische bestanden te raadplegen. Daarentegen gebruikt slechts 7 procent een smartphone om de bestanden te raadplegen.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat slechts 28 procent van de smartphone-bezitters zich bijzonder tevreden toonde over de kwaliteit van de aangeboden applicaties. Bij tablets loopt dat echter nog verder terug tot 18 procent. "Naarmate het gebruik van mobiele apparaten toeneemt, stijgen ook de verwachtingen van de gebruikers," zegt Thomas Stringham, topman van American EHR Partners. "Informatici en ontwikkelaars van applicaties moeten dan ook extra inspanningen doen op de kwaliteit van hun producten te verbeteren."

Tot de meest populaire applicaties horen onder meer Epocrates, Medscape, MedCalc en Skyscape. Uit het onderzoek blijkt verder nog dat 75 procent van de artsen aangeeft zijn smartphone minstens één keer per week te gebruiken om met collega's te overleggen. Bovendien zegt 70 procent minstens één keer per week zijn smartphone te gebruiken om informatie over geneesmiddelen op te zoeken. De onderzoekers stelden verder vast dat artsen bij het raadplegen van bestanden 66 procent meer tijd besteden op tablets dan op smartphones. Ongeveer

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, tablet, geneeskunde |  Facebook |

30-01-13

Hop mogelijk basis voor nieuwe generatie geneesmiddelen

Bestanddelen van hop, dat verantwoordelijk is voor de bittere smaak van bier, zouden aanleiding kunnen geven tot de ontwikkeling van een hele nieuwe generatie van geneesmiddelen tegen onder diabetes, kanker en een aantal andere aandoeningen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington. De onderzoekers wijzen erop dat overdreven bierconsumptie niet als een gezond gedrag kan worden gepromoot, maar geïsoleerde bestanddelen en hun derivaten kunnen volgens de wetenschappers wel voor therapeutische doeleinden worden gebruikt.

De onderzoekers zeggen erin geslaagd te zijn de precieze configuratie van humulon, een derivaat van het hop dat aan het bier zijn specifieke aroma bezorgt, vast te stellen. Er wordt aan toegevoegd dat de studie de resultaten in de wetenschappelijke literatuur van de voorbije veertig jaar tegenspreken en zou kunnen leiden tot nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van een brede waaier aandoeningen. Onderzoeksleider Werner Kaminsky, professor scheikunde aan de University of Washington, merkt op dat de studie ook een beter inzicht biedt in de processen van het brouwen.

Kaminsky zegt dat het onderzoek heeft uitgewezen welke moleculen kunnen worden gekoppeld aan bepaalde bittere eigenschappen van het bier. De wetenschapper voegt er aan toe dat een aantal bestanddelen een werkzaamheid hebben aangetoond tegen specifieke aandoeningen, terwijl een lichte variatie in de configuratie totaal ineffectief bleek. In een volgend onderzoek moet volgens Kaminsky worden uitgewezen welke bestanddelen voor medische toepassingen zouden kunnen worden gebruikt.

Lees Verder

19:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hop, bier, geneeskunde |  Facebook |

03-12-12

Amerikaans hooggerechtshof bekijkt patenten rond menselijke genetica

Het Amerikaanse Supreme Court heeft aangekondigd tegen het einde van de volgende zomer een oordeel te zullen vellen over de mogelijkheid om patenten te nemen op basis van menselijke genetica. De uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof kan volgens waarnemers een belangrijke impact hebben op de medische research in de Verenigde Staten en de strijd tegen ziektes zoals kanker. Het vonnis moet een einde maken aan een dispuut tussen wetenschappers die van mening zijn dan menselijke genetica niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt en medische bedrijven die aanvoeren dat een patent de beloning is van jarenlange investeringen in onderzoek dat de vooruitgang van de wetenschap bevordert. In het betrokken dossier heeft de American Civil Liberties Union een klacht neergelegd tegen patenten van het bedrijf Myriad Genetics.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, genetica, patent |  Facebook |

25-11-12

Mobiele platformen vergemakkelijken werk in medische sector

Smartphones en tablets zijn essentiële werkinstrumenten geworden in de gezondheidssector. Dat is de conclusie van een rapport van consulent eMarketer. Er wordt opgemerkt dat de platformen onder meer worden gebruikt als informatiebron over geneesmiddelen en therapieën, toegang tot klinische informatie, als informatieverstrekking voor patiënten en als hulpinstrument bij het vervullen van administratieve taken. Er wordt opgemerkt dat inmiddels 70 procent van de Amerikaanse artsen gebruik maakt van een smartphone. Er wordt aan toegevoegd dat ook tablets binnen de sector sneller worden geadopteerd dan bij de gemiddelde bevolking. Er wordt nog opgemerkt dat 55 procent van de artsen een mobiel platform gebruikt voor het vergaren van encyclopedische kennis.

Lees Verder

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, mobiel |  Facebook |