09-08-17

Amerikaans geneesmiddelenverbruik op absoluut recordniveau

In de Verenigde Staten neemt 55 procent van de bevolking geregeld voorgeschreven geneesmiddelen. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Consumer Reports bij nagenoeg tweeduizend consumenten, waarbij wordt opgemerkt dat de consumptie van voorschriftplichtige geneesmiddelen in de Amerikaanse maatschappij tot een absoluut recordniveau is gestegen. Er wordt echter aan toegevoegd dat een groot aantal van de genomen medicatie niet noodzakelijk blijkt en uiteindelijk meer schade dan baten zou kunnen opleveren. Problemen met voorschriftplichtige geneesmiddelen zouden drie jaar geleden aan 124.000 Amerikanen het leven hebben gekost.

“Consumenten van voorschriftplichtige geneesmiddelen blijken gemiddeld vier verschillende producten te gebruiken,” stipt onderzoeksleider Ellen Kunes aan. “Bovendien is een groot gedeelte van deze patiënten ook een consument van voorschriftvrije geneesmiddelen, vitamines of andere voedingssupplementen. Een groot deel van die producten zouden echter overbodig kunnen zijn en zouden meer schade dan voordeel kunnen opleveren.” Er wordt aan toegevoegd dat 53 procent van de betrokkenen de voorschriftplichtige geneesmiddelen bij meer dan één medische instantie heeft gehaald, waarmee het risico op schadelijke effecten volgens de onderzoekers toeneemt.

Meer dan één op drie ondervraagden gaf ook toe dat geen enkele instantie heeft gecontroleerd of de toediening van alle geneesmiddelen wel noodzakelijk was. Daarbij werd vastgesteld dat 49 procent van de patiënten aan een arts heeft gevraagd of het mogelijk was met het gebruik van een geneesmiddel te stoppen. Tevens werd opgemerkt dat 71 procent in staat was om de toediening van minstens één product te schrappen. Berekend werd dat vorig jaar 4,5 miljard geneeskundige voorschriften aan Amerikaanse patiënten werden uitgereikt. Dat betekende een stijging met 85 procent tegenover twintig jaar voordien. Tijdens die periode nam de bevolking van de Verenigde Staten met 21 procent toe.

Drie jaar geleden werden in totaal 1,3 miljoen Amerikanen in een spoedafdeling behandeld voor ongewenste effecten van geneesmiddelen.

Lees Verder

17:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneesmiddelen |  Facebook |

30-01-13

Oceaanbodem kan volgende generatie geneesmiddelen leveren

Een volgende generatie geneesmiddelen zal mogelijk op de bodem van de oceanen kunnen worden gevonden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon Health & Science University. De Amerikaanse onderzoekers voeren aan dat dieren op de zeebodem gedurende miljoenen jaren in harmonie hebben geleefd met hun bacterieën, waardoor moleculen zijn ontwikkeld die de lichaamsfunctie kunnen beïnvloeden zonder neveneffecten te veroorzaken en daardoor in staat kunnen zijn om ziektes op een efficiëntere manier te bestrijden.

Lees Verder

19:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oceaan, geneesmiddelen |  Facebook |

31-10-11

Internationale conventie tegen namaak geneesmiddelen

In Moskou hebben een reeks landen de Medicrime Convention ondertekend. Met de nieuwe overeenkomst, ondersteund door de Raad van Europa, verplicht de ondertekenende landen om de namaak van geneesmiddelen te bestraffen. Volgens de World Health Organization vertegenwoordigen namaakgeneesmiddelen in ontwikkelingslanden vaak meer dan 50 procent van de totale farmaceutische markt. Ook in een aantal Europese landen varieert hun marktaandeel tussen 6 procent en 20 procent. In ontwikkelde landen met een efficiënte bestrijding bedraagt dat minder dan 1 procent.

De Medicrime Convention is het eerste internationale verdrag om de industrie van namaakgeneesmiddelen te bestrijden. "Deze activiteiten brengen schade toe aan de patiënten en ontzeggen inkomsten aan de legale geneesmiddelenindustrie," aldus een woordvoerder van de Raad van Europa, die zich al langer zorgen maakt over de afwezigheid van een internationale wetgeving terzake en de beperkte sancties die tegen inbreuken worden voorzien. Bovendien vormt ook de betrokkenheid van de internationale georganiseerde misdaad een bedreiging.

"Vaak worden deze inbreuken niet ernstig genoeg bestempeld om strafmaatregelen te nemen," merkt de woordvoerder nog op. "In een aantal landen werden al sancties genomen, maar andere regeringen zullen nieuwe maatregelen moeten invoeren." Naast een grote groep Europese landen, ondertekende onder meer ook Rusland de conventie. Rusland stelde de straffen op inbreuken te zullen opdrijven om aan de doelstellingen van de conventie tegemoet te komen.

Er wordt opgemerkt dat namaakgeneesmiddelen meestal onvoldoende actieve bestanddelen bevatten, wat mogelijk fatale gevolgen zou kunnen hebben voor de behandelde patiënt.

 

10-07-11

Digitale voorschriften niet gegarandeerd foutenvrij

Systemen om voorschriften voor geneesmiddelen elektronisch af te handelen maken dezelfde fouten als de traditionele manuele alternatieven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Massachusetts General Hospital over computer-gegenereerde voorschriften die bij een commerciële apothekers-keten werden ingediend. De onderzoekers merken op dat ongeveer 12 procent van de digitale voorschriften vergissingen vertoonden, waarvan één derde als potentieel schadelijk zou kunnen worden bestempeld.

Bij de potentieel schadelijke fouten bleek 58 procent ernstige gevolgen - zoals buikloop, hoofdpijnen of huiduitslag - te kunnen hebben. De resterende 42 procent werd bestempeld als een gevaarlijke fout, met onder meer een verlaagd hartritme, een lage suikerspiegel en flauwvallen. Er werd wel opgemerkt dat er geen enkel levensbedreigend effect kon worden vastgesteld. De meeste fouten werden opgetekend bij middelen voor het zenuwstelsel (27 procent), de bloedsomloop (13,5 procent) en antibiotica (12,3 procent).

"Elektronisch verwerkte medische rapporten en digitale voorschriften voor geneesmiddelen kennen een snelle adoptie," merkt onderzoeksleider Karen Nanji op. "Daarbij werd het terugschroeven van de foutenmarges als één van de grote voordelen van de technologie naar voor geschoven. Wanneer de implementatie van die systemen echter onvoldoende doordacht wordt doorgevoerd, blijkt die doelstelling niet gehaald te kunnen worden."

14:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneesmiddelen, gezondheid |  Facebook |