31-12-13

Genen bepalen impact van grote natuurrampen op het individu

Genen hebben een belangrijke impact op reactie van het individu op zware natuurrampen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University bij slachtoffers van de orkaan Katrina in de Verenigde Staten. Genen die eerder in verband werden gebracht met psychiatrische stoornissen, zouden volgens de Amerikaanse onderzoekers na traumatische stress-situaties een positieve impact kunnen hebben. Daarbij wordt gewag gemaakt van verbeterde interpersoonlijke relaties, een grotere openheid voor nieuwe mogelijkheden, een grotere persoonlijke sterkte, een verhoogde spiritualiteit en een grotere waardering voor het leven.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genen, natuurramp |  Facebook |

10-03-12

Genen worden misbruikt om menselijk gedrag te verklaren

Het stemgedrag kan niet worden voorspeld door één of twee genen, zoals door een aantal wetenschappers lang is beweerd. Dat is de conclusie van een rapport van Evan Charney, professor politieke wetenschappen aan de Duke University. Carney en mede-auteur William English, professor aan de Harvard University, hekelen de hele reeks onderzoeken die aanvoeren dat enkele gen-varianten complexe menselijke gedragingen zouden kunnen verklaren. In werkelijkheid gaat het volgens Carney en English over een complexe interactie tussen duizenden genen en de omgeving.

Onderzoek van James Fowler en Christopher Dawes, professoren aan de University of California, voerde vier jaar geleden aan dat twee genen het kiesgedrag kunnen voorspellen. Dat onderzoek is volgens Charney echter gebaseerd op foute interpretaties. Diezelfde genen zouden volgens een aantal andere rapporten ook verantwoordelijk zijn voor een quasi oneindig aantal problemen - waaronder alcoholisme, Alzheimer, anorexia nervosa, hyperactiviteit, autisme, depressie, epilepsie, migraine en obesitas  - zonder dat daarvoor daadwerkelijk bewijzen kunnen worden aangebracht.

"Het kan moeilijk aanvaard worden dat een eenvoudige genen-variant voor zoveel verschillende gedragingen verantwoordelijk zou kunnen zijn," merkt Charney op. "Het is niet aannemelijk dat amper enkele karakteristieken - uit een reeks van ongeveer dertigduizend verschillende genen - miraculeus genoeg verantwoordelijk zouden zijn voor de genetische sleutel voor nagenoeg het hele menselijke gedrag. Die stellingen zijn bovendien in tegenspraak met de huidige inzichten in de relaties tussen genen en complexe menselijke gedragspatronen, zoals politiek gedrag."
            

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, genen |  Facebook |

03-10-11

Stress ouders heeft impact op genen van kinderen

De stress van ouders heeft een blijvende invloed op de genen van hun kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of British Columbia en het Child & Family Research Institute in Canada. De onderzoekers stellen dat de genen van kinderen tijdens de eerste levensjaren gevoelig zijn voor de stress van de ouders. Die impact laat zich volgens de onderzoekers verder voelen tijdens de adolescentie en mogelijk ook tijdens latere levensfases.

"Het onderzoek toont wellicht voor de eerste keer dat duidelijk wordt aangetoond dat ouderlijke stress tijdens de eerste levensjaren van een kind tien jaar later bij de opgroeiende jongere nog altijd een impact heeft," merkt Michael Kobor, wetenschapper aan het Centref for Molecular Medicine and Therapeutics aan het Child and Family Research Institute (CFRI), op. "Het geeft aan dat ervaringen nagenoeg letterlijk onder de huid kruipen en daar lange tijd aanwezig blijven."

Uit het onderzoek blijkt dat de stress van vader vooral een impact heeft op dochters, terwijl de stress van de moeder zowel jongens als meisjes beïnvloedt. "Dat bevestigt eerder onderzoek dat de afwezigheid van vaders een impact heeft op de puberteit van meisjes, maar niet van jongens," stelt Kobor nog. Ook bleek de stress van de moeder vooral een impact te hebben tijdens de eerste levensjaren, terwijl de stress van de vader vooral een invloed zou hebben op kleuters.

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genen, jongeren, stress |  Facebook |

17-10-06

Merken zijn als genen

Als de economie beschouwd wordt als een levend organisme, kunnen bedrijven bestempeld worden als genen. Dat wordt gesteld in het magazine Campaign. Daarbij wordt gesteld dat een creatief marketingproces bijzonder veel gelijkt op de de natuur. Bovendien laat deze benadering van de economie volgens Campaign duidelijk worden hoe merken opereren.

Daarbij vertrekt Campaign van onderdelen van de menselijke cultuur, zoals ideeën, begrippen, melodieën en mode, die samen vernoemd worden onder het begrip memens. "Zoals genen zorgen voor de eigen voortplanting via overdracht naar een nieuw individu, doen memens dat door over te springen van het ene stel hersens naar het andere," aldus Campaign.

Het magazine stelt dat mensen horen of lezen over een idee en dat vervolgens doorgeven door eigen verhalen of artikelen. Campaign stelt daarbij dat die verspreiding van merkcommunicatie nog nooit zo snel is gegaan als op dit ogenblik. "Het gebeurt zelfs vlugger dan bij levende organismen," wordt er opgemerkt.

Gesteld wordt dat memens, net zoals genen, gemanipuleerd kunnen worden. "De memens die verwerkt worden tot een eigen idee zijn het meest succesvol," wordt er nog opgemerkt. "Hierbij speelt de emotie een grote rol. Merken die de meeste indruk maken zorgen voor een emotionele connectie die uit de eigen geest lijkt voort te komen."

15:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genen, merken, memens |  Facebook |