29-06-10

Jonge Amerikaanse vrouwen meest optimistisch over economie

Jonge Amerikaanse vrouwen stellen zich het meest optimistisch op over de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Boston Consulting Group. Daarbij wordt opgemerkt dat 21 procent van de Amerikaanse vrouwen uit Generation Y aangeeft van plan te zijn om de volgende twaalf maanden haar bestedingen te zullen opdrijven. Bij hun mannelijke leeftijdsgenoten is dat slechts 7 procent. In het algemeen zijn Amerikaanse vrouwen nochtans relatief terughoudend over hun bestedingen. Daarbij wordt opgemerkt dat Amerikaanse vrouwen zich duidelijk meer gestresseerd en financieel minder veilig voelen dan Amerikaanse mannen. De onderzoekers hebben het daarbij over een evolutie die met enige argwaan moet worden gevolgd, aangezien vrouwen 64 procent van de gezinsbudgetten beheersen.

"De Amerikaanse consument is volgens de Boston Consulting Group op dit ogenblik moeilijk te voorspellen," merkt het magazine Marketing Daily op. "Terwijl de jongere generatie, tweeverdieners zonder kinderen en financieel zekere empty-nesters het snelst aangeven om de volgende twaalf maanden wellicht meer uit geven, blijkt uit het onderzoek dat een grote groep Amerikaanse gezinnen van plan is zijn bestedingen strikt onder controle te houden." Er wordt aan toegevoegd dat de consumenten wereldwijd blijkbaar genoeg hebben van de besparingen, maar dat is de Verenigde Staten niet het geval. Daar zegt 53 procent een aantal aankopen nog verder te willen terugschroeven. Dat is een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Onder meer wordt er gedacht aan besparingen op papieren producten, fastfood, mobiele telefonie, frisdranken en snacks, maar dat geldt veel minder voor de inrichting van de woning en organische voedingsproducten.

Kortingen zijn in de Verenigde Staten nog altijd de meest populair vorm van kostenbesparingen, maar er wordt volgens de onderzoekers ook steeds meer gebruik gemaakt van prijsvergelijkingen tussen de verschillende winkels. Bovendien zegt 61 procent van de Amerikaanse consumenten meer huismerken te kopen. Er wordt aan toegevoegd dat cocooning nog altijd een populaire trend blijft, terwijl waarden zoals luxe en status bij de consument minder belangrijk zijn geworden. Bovendien hebben sparen, stabiliteit en het gezin duidelijk meer aan waarde gewonnen. Anderzijds zegt slechts 23 procent van de Amerikanen zich bezorgd te maken over zijn werkzekerheid. Eén jaar geleden was dat nog 33 procent. Bovendien zegt nog 37 procent zich zorgen te maken over zijn financiële situatie. Vorig jaar was dat nog 53 procent.

16:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, generation y |  Facebook |

06-05-10

Prestige-merken hebben te weinig aandacht voor e-commerce

De prestige-merken hebben onvoldoende aandacht voor de online mogelijkheden. Dat is één van de conclusies van een internationaal onderzoek van de Amerikaanse organisatie L2 Thinktank bij welgestelde jonge volwassenen. Daarbij wordt opgemerkt dat de fysieke winkel nog altijd het dominante verkoopskanaal blijft, maar meer dan de helft van de vrouwelijke respondenten zegt luxegoederen gekocht te hebben op discount-websites zoals Gilt.com (54 procent) en retailsites zoals Net-A-Porter.com (53 procent). Slechts 31 procent daarentegen heeft een rechtstreekse aankoop gedaan op de website van een merk. Anderzijds blijkt dat gedrukte media de belangrijkste informatiebron blijft over prestige-merken. Voor vrouwen zijn gedrukte media de belangrijkste informatiebron, gevolgd door aanbevelingen door familie en vrienden. Mannen noemen dezelfde kanalen, maar in omgekeerde volgorde.

De onderzoekers stellen verder vast dat de jonge volwassenen volop sociale media en blogs hebben geadopteerd. Eén op vijf respondenten is een fan van een prestige-merk op de sociale netwerksite Facebook en één op tien is een volgeling van een prestige-merk op de microbloggingsite Twitter. Bijna de helft van de ondervraagden heeft ingetekend om email-berichten te ontvangen van een prestige-merk en bijna één op vijf bestempelt blogs als één van hun drie belangrijkste bronnen om informatie in te winnen over prestige-merken. De onderzoekers voegen er aan toe dat de Generation Y - de leeftijdscategorie tussen zestien en drieëndertig jaar - in de Verenigde Staten inmiddels de grootste consumentengroep uit de geschiedenis is geworden. De categorie omvat ongeveer zeventig tot vijfentachtig miljoen mensen.

Dat betekent dat Generation Y ongeveer 25 procent van de totale Amerikaanse bevolking vertegenwoordigt. Generation Y is groter dan de Babyboomer-generatie en verdringt die ook als de meest belangrijke economische macht. Generation Y heeft een jaarlijkse bestedingsmogelijkheid van meer dan 200 miljard dollar. Bovendien beïnvloeden zij nog eens 50 miljard dollar extra aankopen. Over zeven jaar zal Generation Y in de Verenigde Staten grotere bestedingsmogelijkheden hebben dan de Babyboomers. Bij de vrouwelijke leden van Generation Y is parfumproducent Channel het favoriete prestige-merk. Hun mannelijke generatiegenoten zetten de Duitse autobouwer BMW helemaal bovenaan. Het minst populaire prestige-merk is Trump. Daarbij zegt 40 procent van de mannen en 34 procent van de vrouwen het merk te haten.

17:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-commerce, luxemerk, generation y |  Facebook |

07-04-10

Rol Babyboomers in economisch herstel blijft relatief beperkt

In tegenstelling tot de voorbije decennia zal het economisch herstel niet van de Babyboomers komen, maar zal daarvoor in belangrijke mate moeten gerekend worden op de jongere generaties. Dat is de conclusie van een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers en Kantar Retail. De Babyboomers - de leeftijdsgroep tussen zesenveertig en vierenzestig jaar - waren grotendeels verantwoordelijk voor de retail-uitgaven die het economisch herstel uit de recessies van het begin van de jaren negentig en de eeuwwisseling droegen. Maar deze groep werd volgens PricewaterhouseCoopers zwaar getroffen door de economische crisis en nadert stilaan de pensioenleeftijd, waardoor financiële middelen gereserveerd worden om te sparen en te investeren in de toekomst. Daarom zullen Generation X en Generation Y het grootste gedeelte van het herstel voor hun rekening moeten nemen.

"De Babyboomers geven veel meer dan Generation X aan alleen nog te zullen kopen wat ze absoluut nodig hebben, minder vaak te zullen shoppen, minder producten te zullen kopen en meer bij discount-retailers te gaan winkelen," merken de onderzoekers op. "Daarentegen nadert Generation X de leeftijd waarbij ze hun hoogste loonniveau zullen bereiken en het grootste gedeelte heeft kinderen beneden de achttien jaar." Er wordt wel aan toegevoegd dat de impact van de dotcom-crisis, zware studieleningen en een gebrek aan pensioenen en sociale zekerheid, ervoor zal zorgen dat Generation X minder zal bijdragen tot het economisch herstel dan deze leeftijdscategorie normaal zou doen. Generation Y - de leeftijdscategorie tussen tien en achtentwintig jaar - is daarentegen meer bestand tegen de gevolgen van de recessie dan Generation X.

"De jongere bevolkingsgroep heeft nog een brede tijdsmarge voor zich op het gebied van inkomsten en sparen," wordt er opgemerkt. "Daarom reageren ze ook minder snel op economische evoluties. Sinds het begin van de recessie heeft Generation Y steeds een grotere bereidheid tentoon gespreid om de volgende maanden meer te besteden dan Generation X of de Babyboomers. Bovendien zijn ze ook veel minder geneigd dan de oudere consumenten om hun recessie-getint bestedingsbedrag verder te zetten bij de heropleving van de economie. Generation Y vertegenwoordigt anderzijds slechts 6 procent van alle gezinnen en 4 procent van de gezinsbestedingen. De meesten zijn immers nog altijd geen gezinshoofd. Dat zou de maximale impact van deze generatie kunnen vertragen bij de grotere aankopen, zoals meubels en huishoudelijke apparatuur."

<"Anderzijds heeft Generation X minder schulden en voelt ze ook minder de nood om onmiddellijk rijkdom op te bouwen," merkt PricewaterhouseCoopers nog op. "Daardoor zal deze leeftijdsgroep op een vrijere manier over zijn budgetten kunnen beschikken. Tot zij zelf een eigen woning hebben, zal een groot gedeelte van hun inkomen wellicht worden uitgegeven. Daarnaast is Generation Y gewend geraakt aan onmiddellijke behoeftebevrediging. Apparaten zoals de iPod, smartphone, laptop, videogames en mp3-spelers, zullen dan ook een prioriteit blijven en voor technologie-gerichte retailers unieke mogelijkheden bieden."

19:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: generation y, generation x, bebyboomer |  Facebook |

26-10-08

Economische crisis brengt Generation Y uit evenwicht

Werknemers uit Generation Y, de groep jongeren die geboren is tijdens het laatste kwart van de voorbije eeuw, heeft het relatief moeilijk om in te spelen op de kredietcrisis. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Association of Graduate Recruiters (AGR). Generation Y klaagt volgens de onderzoekers vaak over strengere managers, die hen langer laten werken dan ze graag zouden hebben. Daardoor krijgen deze werknemers het gevoel dat het evenwicht tussen het werk en het privéleven verstoord is.

"Als bedrijven onder financiële druk komen te staan, is het volgens de onderzoekers voor het management zeer verleidelijk om het even wat minder nauw te nemen met de grens tussen het werk en het privéleven van hun medewerkers," aldus het magazine Managers Online. "Vaak vinden deze managers bovendien dat startende werknemers blij mogen zijn dat ze een baan aangeboden gekregen hebben. Maar een dergelijke houding van het management kan het bedrijf uiteindelijk duur te staan komen."

De onderzoekers wijzen erop dat vele jonge werknemers er door het verdwijnen van het evenwicht tussen werk en privéleven zelfs aan denken een andere baan te zoeken. "Uit het onderzoek is gebleken dat het enthousiasme en de betrokkenheid moeilijk terugkomen wanneer ze eenmaal verdwenen zijn," aldus de Association of Graduate Recruiters. De lange werkdagen worden als grootste belemmering gezien voor de balans tussen het werk en het privéleven. Dat leidt uiteindelijk tot een afnemende baantevredenheid en betrokkenheid, verloren vriendschappen, scheidingen en stress.

11-10-07

Generatie Y is altijd op zoek

Generatie Y is snel teleurgesteld in een baan en is onbewust altijd op zoek naar een nieuwe werkgever. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van ACA/JES Communicatie. Daarbij kwam naar voor dat van alle werkende Nederlandse jongeren 53 procent al twee tot vijf werkgevers heeft gehad. Maar ook binnen deze groep zijn er duidelijke verschillen waar te nemen tussen geslacht en ras.

“Generatie Y – de groep die geboren is na 1980 – heeft volgens het onderzoek idealistische beelden over de toekomstige baan en hecht veel waarde aan sfeer en persoonlijke groei. “In de praktijk worden zij op dit punt echter vaak teleurgesteld en worden materiële financiële zaken ineens belangrijk,” aldus het magazine Managers Online. “Die ontgoochelingen leiden echter tot een blijvende zoektocht.

Daarom stellen de onderzoekers dat werkgevers speciale inspanningen willen doen indien ze medewerkers uit deze generatie aan zich willen binnen. “Men moet deze medewerkers voldoende ruimte bieden voor zelfontplooiing, uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden,” voeren de onderzoekers aan. Op die manier wordt het wel mogelijk om Generatie Y ertoe aan te zetten om een zoektocht naar beter werk stop te zetten.

Binnen Generatie Y hechten mannen volgens de onderzoekers duidelijk meer waarde aan materiële zaken dan vrouwen. “Mannen vinden een goed salaris, een bedrijfswagen, bonussen en carrièremogelijkheden belangrijk,” voeren ze aan. “Vrouwen kiezen meer voor de mogelijkheid om parttime te werken en voor persoonlijke waarden als afwisselend werk. Ook werken ze vaker in sociale sectoren zoals de zorg, het onderwijs of de cultuursector.”

Ook zijn er volgens de onderzoekers verschillen merkbaar tussen autochtonen en allochtonen. “Bij allochtonen speelt het sociale netwerk een veel grotere rol bij het vinden van een baan,” wordt er opgemerkt. “Mensen in hun directe omgeving spelen een grote rol bij de oriëntatie op het gebied van het vinden van werk. Ze willen ook nieuwe mensen leren kennen.”

11:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: generation y, human resources |  Facebook |