03-06-14

Mannen vrijgeviger met genetisch materiaal dan vrouwen

Donoren van sperma en eicellen zijn van mening dat van hun genetisch materiaal gebruik gemaakt mag worden om één tot tien kinderen ter wereld te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Linköping University bij driehonderd Zweedse donoren. De onderzoekers stelden daarbij vast dat vrouwelijke donoren zich meer terughoudend opstellen dan hun mannelijke collega’s. Bij vrouwelijke donoren gaf 33 procent aan dat hun genetisch materiaal gebruikt zou mogen worden om één tot vijf kinderen te verwekken. Bij mannelijke donoren vond daarentegen een even grote groep zes tot tien kinderen aanvaardbaar, terwijl 28 procent ook meer bevruchtingen zou aanvaarden.

“In Zweden hebben de donoren geen mogelijkheid om anoniem te blijven,” merkt onderzoeksleider Gunilla Sydsjö, professor reproductie-onderzoek aan de Linköping University, op. “Dat is wellicht één van de reden waarom de betrokkenen een grotere verantwoordelijkheid voelen voor de kinderen die met hun assistentie worden verwekt. Er kon ook worden vastgesteld dat de donoren doorgaans mature en verantwoordelijke personen zijn die vooral gedreven zijn om anderen te helpen. In Denemarken kunnen donoren van genetisch materiaal wel anoniem blijven, maar daar is recent gebleken dat een man met een zeldzame erfelijke ziekte zijn beschadigd genetisch materiaal aan veertig tot vijfenzeventig nakomelingen heeft doorgegeven.”

“Het is onmogelijk om iedereen te screenen op elke mogelijke afwijking,” geeft professor Sydsjö nog aan. “Daarom is het ook verantwoord om het gebruik van genetisch materiaal per individuele donor te beperken.” De wetenschapster geeft toe eigenlijk verwacht te hebben dat mannen zich nog veel soepeler zouden opstellen tegenover het aantal kinderen dat met hun sperma mag worden verwekt. Ook stelden de onderzoekers vast dat donoren met eigen kinderen zich nog meer terughoudend opstelden dan de gemiddelde donor-populatie. Tenslotte werd opgemerkt dat 43,2 procent van de eicel-donoren niet weet hoeveel kinderen met hun genetisch materiaal werden verwerkt. Bij sperma-donoren loopt dat op tot 47,1 procent.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genetica |  Facebook |

16-11-13

Genetische geschiedenis Europeaan toont opeenvolgende immigratiegolven

Wetenschappers zijn erin geslaagd om een detailleerde genetische geschiedenis van de moderne Europeaan samen te stellen. De onderzoekers maakten daarbij gebruik van skeletten die in Duitsland werden teruggevonden en die een periode van vierduizend jaar vertegenwoordigen. De resultaten van het onderzoek weerspiegelen volgens de onderzoekers dramatische veranderingen in de populatie door grote golven van prehistorische migraties. Die immigranten bleken volgens de wetenschappers niet alleen afkomstig te zijn uit het Nabije Oosten, zoals algemeen wordt verondersteld, maar ook vanuit West-Europa en Oost-Europa.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genetica, immigratie |  Facebook |

28-07-13

Niet alle regio’s hebben een even grote ondernemers-genetica

Personen met een ondernemers-persoonlijkheid staan meer open voor nieuwe ervaringen en gedragen zich ook extraverter en bewuster. Bovendien vertonen deze persoonlijkheden minder angst en wordt ook het risico op conflicten met anderen niet uit de weg gegaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Friedrich Schiller University in de Duitse stad Jena. De creatie van die persoonlijkheid is volgens de onderzoekers het gevolg van genetische karakteristieken en ervaring. Er wordt bovendien opgemerkt dat de aanwezigheid van de ondernemers-persoonlijkheid ook geografisch belangrijke variaties kan vertonen.

“Het ondernemerschap levert een belangrijke bijdrage tot de welvaart van de hedendaagse maatschappij,” merkt onderzoeker Martin Obschonka, psycholoog aan de Friedrich Schiller University, op “Succesvolle ondernemers hebben meer nodig dan een goed idee en de noodzakelijke expertise. Oprichters van bedrijven hebben meestal een bijzondere persoonlijkheidsstructuur. Die persoonlijkheid komt echter niet zomaar uit de lucht vallen, maar wordt opgebouwd met genetische bouwstenen en ervaring. Opmerkelijk is echter dat die typische persoonlijkheid geografisch niet overal in dezelfde mate kan worden aangetroffen.”

De onderzoekers stelden onder meer vast dat de aanwezigheid van de ondernemers-persoonlijkheid een opmerkelijke correlatie vertoont met de economische activiteit in de regio. “De ondernemers-persoonlijkheid kan onder meer frequenter worden aangetroffen in een gebied met een grote startup-activiteit,” zegt Martin Obschonka. “In het algemeen kan worden gesteld dat de psychologische ondernemers-kaart in belangrijke mate overeenkomt met een geografische verdeling van de economie. Daarbij konden dezelfde vaststellingen worden gedaan in zowel de Verenigde Staten als Groot-Brittannië of Duitsland.”

Professor Obschonka stelde daarbij dat de ondernemers-persoonlijkheid vooral kan worden aangetroffen in regio’s zoals Berlijn en Hamburg, maar veel zeldzamer blijkt te zijn in gebieden zoals Brandenburg en Saksen. In Groot-Brittannië staan Londen en East Anglia bovenaan, terwijl Schotland, Wales en Noord-Ierland achterop blijven in zowel ondernemerschap als economische ontwikkeling. Een concrete verklaring voor het fenomeen kunnen de onderzoekers niet geven, maar aangevoerd wordt dat de concentratie van personen met een ondernemers-persoonlijkheid mogelijk een weerspiegeling vormt van het verleden.

“Kolonisten die tijdens de negentiende eeuw in de Verenigde Staten naar het westen trokken, waren vermoedelijk op zoek naar nieuwe zakelijke uitdagingen en hebben die eigenschappen wellicht aan hun nakomelingen doorgegeven,” zeggen de onderzoekers. “Een gelijkaardig fenomeen kon worden opgemerkt in Duitsland. Na de tweede wereldoorlog hebben veel ondernemers Oost-Duitsland verlaten om zich in het rijkere westen te vestigen. Dat zou de oorzaak kunnen zijn waarom er op dit ogenblik in een aantal oostelijke regio’s relatief weinig individuen met een ondernemerspersoonlijkheid kunnen worden teruggevonden.”

“Ook het socialiseringsproces in de regio’s kan een belangrijke impact hebben gehad op het ondernemerschap,” voeren de onderzoekers nog aan. “In bepaalde regio’s wordt meer nadruk gelegd op zakelijke waarden, waardoor mogelijk de ontwikkeling van een ondernemerspersoonlijkheid werd gestimuleerd, onder meer door ouders of sociale instellingen. Dat zou onder meer kunnen gelden voor de Amerikaanse Rust Belt, die historisch gericht is op een traditionele massaproductie en daardoor mogelijk minder waarde zou hechten aan het aanmoedigen van nieuwe ontwikkelingen, zodat ook de ondernemerspersoonlijkheid minder zou zijn gestimuleerd.”

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen, genetica |  Facebook |

03-12-12

Amerikaans hooggerechtshof bekijkt patenten rond menselijke genetica

Het Amerikaanse Supreme Court heeft aangekondigd tegen het einde van de volgende zomer een oordeel te zullen vellen over de mogelijkheid om patenten te nemen op basis van menselijke genetica. De uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof kan volgens waarnemers een belangrijke impact hebben op de medische research in de Verenigde Staten en de strijd tegen ziektes zoals kanker. Het vonnis moet een einde maken aan een dispuut tussen wetenschappers die van mening zijn dan menselijke genetica niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt en medische bedrijven die aanvoeren dat een patent de beloning is van jarenlange investeringen in onderzoek dat de vooruitgang van de wetenschap bevordert. In het betrokken dossier heeft de American Civil Liberties Union een klacht neergelegd tegen patenten van het bedrijf Myriad Genetics.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, genetica, patent |  Facebook |

06-04-12

Cultuur belangrijker dan genen voor menselijke soort

De culturele invloeden hebben een grotere impact op het succes van de menselijke soort dan de genen. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de University of Reading. De onderzoekers stellen dat de dieren beperkt zijn tot het milieu waarvoor hun genen hen geschikt hebben gemaakt, terwijl de mensheid zich op cultureel niveau heeft kunnen aanpassen aan verschillende omgevingen in plaats van te hoeven wachten op het tragere tempo van de genetische evolutie.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, genetica |  Facebook |

04-02-12

Europeanen en Aziaten kozen in Arabië elk hun eigen weg

Er kunnen sterke genetische bewijzen gevonden worden voor de theorie dat de vroegere mens vanuit Afrika de Rode Zee is overgestoken en via het Arabisch schiereiland de rest van de wereld heeft bevolkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van Portugese en Britse genetici. De onderzoekers vermoeden dat de voorouders van Europeanen en Aziaten gezamenlijk het Arabische schiereiland heeft bereikt en zich daar hebben opgesplitst. Die splitsing zou ten vroegste 55.000 jaar geleden en ten laatste 24.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden.

De onderzoekers maakten bij hun studie gebruik van genetisch materiaal van vijfentachtig mensen uit Oost-Afrika, het Arabisch schiereiland en India en vergeleken dat met stalen van driehonderd Europeanen. "Omdat in het genetisch materiaal in de loop van de tijd langzaam mutaties optreden, kan men bepalen hoever de onderlinge verwantschap van mensen teruggaat en wanneer hun laatste gemeenschappelijke voorouder zou kunnen worden gesitueerd," voert het Brits-Portugese onderzoek aan.

"Eén van de fundamentele vragen over de verspreiding van de mens over de hele wereld, draait rond de geografische locatie van de eerste stappen van de mensheid buiten Afrika," merkt Luisa Pereira, onderzoeker aan de Universiteit van Porto, op. "Volgens bepaalde theorieën begon die verspreiding na een oversteek van de Rode Zee naar het Arabische schiereiland. Voor die theorie konden tot nu toe echter geen doorslaggevende bewijzen worden aangebracht."

08:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, genetica, rode zee |  Facebook |

01-07-11

Mens evolueert langzamer dan werd aangenomen

Er zijn belangrijke aanwijzingen dat de menselijke evolutie langzamer gaat dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de universiteiten van Montreal en Boston. De onderzoekers merken op dat de genetische code van een baby gemiddeld zestig nieuwe mutaties bevat. Tot nu toe werd aangenomen dat een volgende generatie ongeveer honderd tot tweehonderd mutaties zou tellen.

"In principe kan men zeggen dat de evolutie van de mens zich één derde minder snel voltrekt dan tot nu toe werd aangenomen," merkt onderzoeker Philip Awadalla op tegenover het persbureau AFP. "Ook was het verrassend dat de mutaties werden vastgesteld bij de codes die zowel van de moeder als van de vader werden meegekregen. Tot nu toe namen wetenschappers aan dat vooral de erfelijke inbreng van de vader tot mutaties zou leiden, omdat erfelijk materiaal bij de productie van sperma vaker wordt gekopieerd dan bij de productie van eicellen.

Als de conclusies uit het onderzoek op grote schaal worden bevestigd, hebben ze volgens de onderzoekers grote consequenties voor bestaande theorieën over evolutie. "Mutaties zorgen voor genetische variatie en spelen daarom een belangrijke rol bij de evolutie," wordt er opgemerkt. "Op basis van het gemiddeld aantal genmutaties per generatie wordt bijvoorbeeld berekend hoe lang de aapachtige mensachtigen er over hebben gedaan om te evolueren tot de homo sapiens. De nieuwe onderzoeksresultaten geven aan dat de huidige berekeningen waarschijnlijk niet correct zijn."

09:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genetica, homo sapiens |  Facebook |