19-10-13

Waarden bepalen de houding publiek tegenover genetische manipulatie

De houding van het publiek tegenover genetische manipulatie wordt bepaald door percepties over risico's, technologie en vooruitgang. Dat zegt Stephan Lewandowsky, gedragswetenschapper aan de University of Bristol. Het fenomeen heeft volgens Lewandowsky te maken met de manier waarop waarden of wereldbeelden een filter vormen voor de toegankelijkheid tot boodschappen. Wanneer complexe boodschappen worden aangereikt, heeft het publiek volgens de wetenschapper de neiging om zijn oordelen te baseren op emotionele gronden, waarbij waarden belangrijker zijn dan de informatie die ter beschikking wordt gesteld. Er kunnen daarbij volgens Lewandowsky vier typische houdingen tegenover problemen zoals genetische manipulatie worden opgemerkt.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genetische manipulatie |  Facebook |

18-10-13

Kritiek op genetische manipulatie vertaalt zich niet in de winkel

Beweringen van consumenten over genetisch gemanipuleerde voedingsproducten mogen geen basis vormen voor beleidsbeslissingen, want diezelfde gebruikers blijken zich in de praktijk heel anders te gedragen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Technische Universiteit Delft naar de houding van consumenten tegen genetisch gemanipuleerde voedingsproducten in Tsjechië, Estland, Duitsland, Nederland, Polen, Slovenië, Zweden en Groot-Brittannië. De onderzoekers stellen bovendien dat genetische manipulatie van voeding in praktijk bij het publiek minder controverses lijkt te creëren dan algemeen wordt verondersteld.

“Vele consumenten zeggen het gebruik van genetisch gemanipuleerde voedingsproducten af te keuren,” voeren de Nederlandse onderzoekers aan. “Men zou dan ook kunnen verwachten dat deze producten ook in de supermarkten massaal worden gemeden. Uit het onderzoek bleek echter dat deze band bij de Europese consumenten niet kan worden opgemerkt. Slechts 30 procent van de ondervraagde consumenten blijkt aan te geven daadwerkelijk de aankoop van genetisch gemanipuleerde voedingsproducten te vermijden. Toch blijkt in werkelijkheid dat een kwart van deze consumenten alsnog een genetisch gemanipuleerd product heeft gekocht.”

De onderzoekers stelden vast dat slechts 20 procent van de consumenten bewust genetisch gemanipuleerde producten had gekocht. Daarnaast was er nog een groep van 30 procent die geen enkel idee had over de achtergrond van het product. De resterende 50 procent was er zelfs vanuit gegaan dat de aangekochte goederen geen proces van genetische manipulatie hadden doorgemaakt. “Dit geeft aan dat sommige consumenten geen aandacht besteden aan de labels, hoewel bijna 80 procent van de ondervraagden aangaf te weten dat genetisch gemanipuleerde producten met een label dienen aangeduid te worden,” stellen de onderzoekers nog. “Mogelijk maakt het voor een aantal consumenten echter ook geen enkel verschil uit.”

“Het onderzoek toont aan dat de uitspraken van het publiek over genetisch gemanipuleerde voedingsproducten geen betrouwbare basis vormen voor beleidskeuzes,” merken de onderzoekers nog op. “De consumenten blijken zich in de praktijk immers heel anders te gedragen dan ze beweren. Bovendien zouden de resultaten van de studie ook kunnen aangeven dat genetisch gemanipuleerde voedingsproducten minder grote problemen vormen voor de consument dan vaak wordt verondersteld.”

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genetische manipulatie, consumptie |  Facebook |

19-02-13

Genetisch gemanipuleerde voeding is voldoende getest

De sector van genetisch gemanipuleerde voeding wordt met een overregulatie geconfronteerd. Dat heeft Bruce Chassy, gewezen specialist voedingswetenschappen aan de University of Illinois, tijdens een congres van American Association for the Advancement of Science in Boston gezegd. De wetenschapper wijst erop dat genetisch gemanipuleerde voeding al bijna twintig jaar geleden in de Verenigde Staten en de rest van de wereld werd geïntroduceerd en hebben duizenden onderzoeksprojecten en proefplantages op geen enkele wijze kunnen aangeven dat de sector mogelijk een risico voor de consument of het leefmilieu zou kunnen opleveren.

Lees Verder

18:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genetische manipulatie, voeding |  Facebook |

26-09-11

Lobby tegen genetische manipulatie bedreiging voedselzekerheid

Machtige lobbygroepen die zich tegen genetisch gemanipuleerde voeding verzetten vormen een bedreiging van de publieke aanvaarding van de technologie in Europa. Dat zeggen wetenschappers van de University of Edinburgh en de Warwick University. Bovendien vormen deze lobbygroepen volgens de wetenschappers een bedreiging voor de mogelijkheden van Europa om actie te ondernemen in het kader van de wereldwijde uitdaging om een voedselzekerheid te garanderen voor de huidige en volgende generaties.

"De Europese regelgeving op het gebied van genetische manipulatie is minder democratisch en minder gebaseerd op wetenschappelijk bewijs dan in de jaren tachtig van de voorbije eeuw," voeren de onderzoekers aan. "Tegenstanders zoals lobbyisten voor organische voeding en milieugroepen domineren het beslissingsproces. Dat heeft geleid tot een grotere beperking voor het onderzoek en ontwikkeling van plantkundige biotechnologie in Europa tegenover de rest van de wereld."

De onderzoekers wijzen er ook op dat sommige ontwikkelingslanden zich verzetten tegen genetisch gemanipuleerde teelten, zelfs al zouden ze daar voordeel uit kunnen halen door grotere oogsten en kleinere verliezen. "Die landen beseffen echter dat ze de opbrengsten van die teelten niet in Europa op de markt zullen kunnen brengen," wordt er aangevoerd. De onderzoekers voegen er aan toe dat de regelgeving rond genetische manipulatie meer op wetenschappelijk bewijs in plaats van politieke lobby-activiteiten zou moeten gebaseerd zijn.

19:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genetische manipulatie, voeding |  Facebook |

21-04-11

Nanotechnologie gaat zelfde weg op genetische manipulatie

Producenten van voedingsproducten op basis van nanotechnologie dreigen op dezelfde afwijzing te stuiten dat genetisch gemanipuleerd voedsel, tenzij er initiatieven worden genomen om met het publiek een dialoog op te starten rond de risico-percepties waarmee de sector wordt geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Britse Food Standards Agency. Er wordt aan toegevoegd dat het gebrek aan kennis over nanotechnologie bij de consument tot verwarring leidt over de betrokken risico's en voordelen.

"Het gebrek aan kennis bij het publiek leidt onveranderd tot scepticisme," merkt Andrew Wadge, wetenschappelijk leider bij het Food Standards Agency, op tegenover het webmagazine Foodnavigator.com. "Dat fenomeen gaat helemaal terug tot de tegenstand tegen pasteurisatie. Het publiek moet overtuigd worden van de voordelen van de technologie, zoals dat ook het geval was bij de magnetron, waar de consument uiteindelijk begreep dat de baten zwaarder wogen dan de potentiële risico's."

Sandy Lawrie, secretaris van het Britse Advisory Committee on Novel Foods and Processes, voegt er aan toe dat het publiek de industrie ervan verdenkt allerlei duistere dingen te doen achter gesloten deuren. De onderzoekers voegen er aan toe dat het publiek zich bij nanotechnologie vooral zorgen maakt over de impact op de gezondheid op lange termijn, het leefmilieu, hogere productiekosten en een gebrek aan objectieve informatie. Het gebruik van nanotechnologie in verpakkingen stuit op minder verzet.

09-10-10

Genetische manipulatie goed voor omgeving

Teelten in de omgeving van sites met genetisch gemanipuleerde gewassen, halen belangrijke voordelen uit die aanwezigheid. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Minnesota. De onderzoekers merken op dat de genetisch gemanipuleerde gewassen er immers voor zorgen dat de aanwezigheid van schadelijk ongedierte wordt teruggeschroefd. Traditionele teelten in de omgeving profiteren daarvan, zonder extra te moeten betalen voor de genetisch gemanipuleerde zaden. Opgemerkt wordt dat bij de genetisch gemanipuleerde gewassen het ongedierte volledig wordt uitgeroeid, maar ook in de omgeving werd een daling van 28 procent tot 78 procent opgetekend, afhankelijk van de grootte van de oppervlakte aan gemanipuleerde gewassen.

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genetische manipulatie, landbouw |  Facebook |

07-10-10

Eén miljoen Europese handtekeningen tegen genetische manipulatie

Milieugroepen hebben aan José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, een petitie overhandigd om een moratorium in te stellen op alle nieuwe genetisch gemanipuleerde landbouw-projecten tot er een afdoend netwerk van veiligheidsmaatregelen is uitgebouwd. De petitie werd in maart van dit jaar gelanceerd en heeft sindsdien meer dan één miljoen handtekeningen verzameld. De petitie is het eerste resultaat van het zogenaamde Citizens Initiative, dat door de Europese Unie in december vorig jaar werd ingevoerd en dat de burger moet in staat stellen om rechtstreeks deel te nemen aan het Europese wetgevend proces. Opgemerkt wordt dat de Europese Commissie de weerstand van de bevolking tegen genetische manipulatie niet kan negeren.