22-10-10

Belangengroepen eisen moratorium op geo-engineering

De Verenigde Naties zouden een moratorium moeten stellen op het zogenaamde geo-engineering. Dat heeft de Canadese belangenorganisatie ETC Group gezegd tijdens een biodiversiteit-congres in de Japanse stad Nagoya. Daarbij wordt opgemerkt dat geo-engineering schade zou kunnen berokkenen aan de natuur en de mensheid. Een aantal landen bestempelen geo-engineering als een manier om de klimaatverandering onder controle te houden, onder meer met het beperken van het zonlicht of het opslorpen van broeikasgassen. ETC Group stelt echter dat een aantal geïndustrialiseerde landen niet het recht hebben om geo-engineering uit te proberen zonder toestemming van de hele wereld.

"Milieugroepen zeggen dat het risico van geo-engineering - zoals kunstmatige vulkanen en kunstmatige wolken - te riskant is, aangezien men niet weet welke risico's aan deze ontwikkelingen zijn verbonden," merkt het persbureau Reuters op. "De belangenorganisatie ETC Group stelt daarbij dat de industrielanden niet mogen verder gaan met experimenten rond geo-engineering tot daarover binnen de Verenigde Naties een consensus is bereikt. Volgens een aantal milieugroepen vormen geo-engineering een uitweg om zich terug te trekken uit de inspanningen die moeten gebeuren om de uitstoot van broeikasgassen te beperken."

De Verenigde Naties hebben aangekondigd dat geo-engineering een onderdeel zal vormen van het volgende grote rapport, dat over drie jaar zal worden voorgesteld. ETC Group riep de United Nations Convention on Biological Diversity (CBD) echter op om zijn de-facto moratorium op oceaan-fertilisatie, waarover twee jaar geleden een beslissing was genomen, tot alle activiteiten op het gebied van geo-engineering uit te breiden. De International Union for Conservation of Nature benadrukte dat de milieuverenigingen onderzoek rond geo-engineering ondersteunen, maar voegt er aan toe dat een implementering van die toepassingen voorlopig moet worden uitgesloten.

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geo-engineering, klimaatverandering |  Facebook |

27-08-09

Geo-engineering noodzakelijk om klimaatverandering te bestrijden

Artificiële bomen vormen één van de wapens om de uitstoot van koolstofdioxide op te slorpen. Dat is de conclusie van het Britse Institution of Mechanical Engineers. Daarbij wordt opgemerkt dat het zonder geo-engineering onmogelijk zal zijn om de klimaatverandering tegen te houden. Onderzoeksleider Tim Fox waarschuwt wel dat geo-engineering op zijn ééntje er niet zal in slagen om de klimaatverandering tegen te houden. Hij voegt er aan toe dat geo-engineering gepaard moet gaan met inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en andere projecten om zich aan te passen aan de klimaatverandering. In Groot-Brittannië zouden 100.000 artificiële bomen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te neutraliseren.

"Veel klimaatwetenschappers waarschuwen dat de wereld slechts enkele decennia tijd heeft om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven, vooraleer er zoveel koolstofdioxide in de atmosfeer aanwezig zou zijn dat een opwarming van de aarde onvermijdelijk zou worden," aldus BBC News. "De wetenschappers van het Institution of Mechanical Engineers stellen dat een aantal technologische toepassingen de wereld op de korte termijn in staat zouden moeten stellen om tijd te winnen, maar ze voegen er aan toe dat het langere termijn absoluut noodzakelijk zal zijn dat de uitstoot van broeikasgassen wordt afgebouwd. Het rapport stelt dat er twee grote types van geo-engineering kunnen worden onderscheiden.

"Een eerste reeks toepassingen is erop gericht om de planeet af te koelen door een gedeelte van het zonlicht terug te kaatsen, maar die oplossingen maskeren alleen maar het probleem," merken ze op. "De tweede reeks bestaat erin om koolstofdioxyde uit de atmosfeer te halen en op te slaan." Daarbij wordt opgemerkt dat de artificiële bomen op korte termijn zouden kunnen worden ingeschakeld, aangezien er al een aantal prototypes werden gebouwd en ze technologisch al ver gevorderd zijn. Volgens Tim Fox kunnen deze artificiële bomen op relatief korte termijn in massaproductie gaan. De artificiële bomen filteren de koolstofdioxide uit de atmosfeer, net zoals echte bomen. De opnamecapaciteit van artificiële bomen zou echter duizenden keer hoger liggen. Wel moet er tegelijkertijd een opslaginfrastructuur worden uitgebouwd, zoals uitgeputte oliebronnen.

Andere voorstellen zijn photobioreactoren met algen op gebouwen om koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen of reflecterende daken om het zonlicht te weerkaatsen. De wetenschappers stellen echter dat al deze oplossingen nog verder moeten uitgewerkt worden. Ze hebben aan de Britse regering gevraagd om 10 miljoen Britse pond te investeren in het onderzoek van de efficiëntie, de risico's en de kosten van geo-engineering. Volgens Tim Fox kunnen een aantal van de voorgestelde oplossingen binnen een periode van tien tot twintig jaar in de praktijk ingezet worden.

14:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, milieu, geo-engineering |  Facebook |