04-05-13

Geoengineering met zonnekracht moet sceptisch worden bekeken

Geoengineering met zonnekracht om de klimaatverandering tegen te gaan, moet met de nodige scepsis worden benaderd en moet aan een wereldwijd controlesysteem worden onderworpen. Bovendien moet de technologie aan diepgaande evaluaties worden onderworpen vooraleer praktische toepassingen worden uitgewerkt. Dat is de conclusie van een aantal studies over de technologie, die onder meer door het verspreiden van reflecterende aerosols in de stratosfeer het zonlicht wil weerkaatsen om de aarde af te koelen.

"Indien de technologie wordt doorgevoerd zonder koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen, dreigt het hele regenpatroon in tropische regio's verstoord te raken," merken onderzoekers van de Université Pierre & Marie Curie in Frankrijk en de University of New South Wales in Australië aan de hand van de studie van een aantal klimaatmodellen op. "Zelfs wanneer de temperatuur van de aarde niet oploopt, zal de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer op zich zorgen voor een verstoring van de regenvalpatronen."

Onderzoekers aan het Emmett Center on Climate Change and the Environment aan de University of California merken op dat aerosol-projecten een negatieve impact zouden kunnen hebben op grote regio's in de ontwikkingslanden en zeggen dat de impact van de technologie verder moet worden bestudeerd vooraleer er op wereldschaal een beslissing kan worden genomen over de implementering en geoengineering. Opgemerkt wordt onder meer dat aerosol-projecten in de Afrikaanse Sahel voor desastreuze droogtes zouden kunnen zorgen.

Onder meer wordt erop gewezen dat de uitbarstingen van vulkanen, een organisch model voor geoengineering omdat bij de erupties grote massa's stof in de atmosfeer worden geblazen, sinds het begin van de voorbije eeuw voor drie van de vier droogste zomers in de regio hebben gezorgd. "Geoengineering is in het meest ideale geval een gedeeltelijke of tweede keuze," merkt Edward Parson, directeur van het Emmett Center, op. Ook volgens David Keith, natuurkundige aan de Harvard University, is het duidelijk dat geoengineering schadelijke gevolgen kan hebben.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geoengineering, zonnekracht |  Facebook |

08-07-12

Geoengineering met aerosol zou hemel witter kleuren

Volgens een aantal stellingen zou klimaatverandering onder meer kunnen worden bestreden door het verhogen van het aerosol-niveau in de atmosfeer, waardoor de inkomende zonne-energie gedeeltelijk weggehouden zou kunnen worden van het oppervlak van de aarde. Volgens onderzoekers van de Carnegie University zouden deze manipulaties echter een aantal neveneffecten kunnen hebben, waarbij onder meer de hemel tijdens de dag witter zou worden gekleurd, maar ook andere fenomenen zouden kunnen optreden. Er moet volgens de onderzoekers dan ook goed nagedacht worden over de mogelijke gevolgen vooraleer tot een dergelijke strategie zou worden overgegaan.

Lees Verder

11:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geoengineering, aerosol |  Facebook |