21-08-10

Europese onderzoeksdoelstellingen perfect haalbaar

schutte.jpgDe nieuwe innovatie-strategie van de Europese Unie moet betere links leggen tussen onderzoek, opleiding en ondernemerschap. Dat heeft Georg Schüttle, Duits onderminister voor opleiding en onderzoek, gezegd in een interview met het magazine Euractiv. Alleen op die manier kan Europa volgens Schüttle zijn innovatie-kloof overbruggen. Bovendien moet er volgens hem dringend op administratieve vereenvoudigingen worden aangestuurd. De Duitse onderminister stelde echter optimistisch te zijn dat de debatten over de prioriteiten binnen de Europese budgetten zou leiden tot extra financiële middelen voor onderzoek.

"We verwachten duidelijke inspanningen op het gebied van het principe van uitmuntendheid en een vereenvoudiging van de procedures en een gereduceerde bureaucratie op nationaal en Europees vlak," merkt Schüttle op tegenover Euractiv. Schüttle wijst erop dat Duitsland in het kader van zijn High-Tech Strategy werkt aan een sterkere band tussen wetenschap en industrie. Dat moet volgens hem leiden tot een snelle en efficiënte commerciële exploitatie van wetenschappelijke bevindingen. Deze strategie zal volgens hem de uitwisseling tussen het hoger onderwijs, onderzoeksinstituten en bedrijven blijven promoten en moeten leiden tot een versterking van het proces van overdracht van kennis en technologie.

"Op die manier kunnen onderzoeks-resultaten sneller worden vertaald in innovaties voor de markt en de maatschappij," voert Schüttle nog aan. Hij zegt verder ervan overtuigd te zijn dat Duitsland zijn investeringen op het gebied van research verder zal blijven opdrijven. Op dit ogenblik wordt 2,645 procent van het Duitse bruto binnenlandse product toegewezen aan onderzoek. Dat is het hoogste cijfer sinds de Duitse eenmaking. Dat tempo zal volgens Schüttle ook de volgende jaren verder worden opgedreven. De Europese doelstelling om tegen het einde van het decennium 3 procent van het bruto binnenlandse product toe te kennen aan onderzoek, haalbaar moet zijn.

16:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, georg schütte, research |  Facebook |