17-01-10

Verenigde Staten grootste rem op duurzame energie

Indien de Verenigde Staten een wet zouden goedkeuren om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zouden er miljarden dollars geïnvesteerd worden in duurzame energieprojecten in de ontwikkelingslanden. Dat zegt de miljardair George Soros. Een Amerikaanse wetgeving terzake zou volgens Soros immers een markt voor emissierechten creëren, waardoor geld zou kunnen vrijkomen om allerlei initiatieven op te zetten in ontwikkelingslanden. Door het ontbreken van een wetgeving vormen de Verenigde Staten volgens Soros echter een belangrijke barrière om wereldwijde duurzaamheid te creëren. Zonder een financiële bestraffing van de uitstoot van broeikasgassen, zullen investeringen in duurzame energie volgens Soros echter nooit rendabel kunnen worden.

Eerder al benadrukte Soros dat rijke landen reserves van het International Monetary Fund zouden moeten aanwenden om in ontwikkelingslanden investeringen te voorzien in de strijd tegen de klimaatverandering. Op de Investor Summit on Climate Risk van de Verenigde Naties liet Soros verstaan dat de klimaattop in Kopenhagen eigenlijk een mislukking is geworden, aangezien er geen concrete internationale afspraken konden worden afgesloten. Soros zelf heeft gezegd één miljard dollar te zullen investeren in duurzame energie-technologie. Daarnaast heeft hij ook een donatie van 100 miljoen dollar beloofd voor milieubeleid, dat een aantal nieuwe regels moet vastleggen op het gebied van duurzaamheid. Een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering stelde op de Investor Summit dat er wel degelijk zal aangestuurd worden op een striktere regelgeving.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft voorgesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van dit decennium met 17 procent terug te schroeven. De republikeinen, maar ook een aantal democraten, in het Amerikaanse Congres zijn echter tegenstander van de invoering van uitstootrechten, die volgens hen de economische heropleving zouden verstoren en tot een grotere werkloosheid zouden leiden. In juni van vorig jaar werd de wet op de uitstootrechten door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar moet later dit jaar ook nog door de Amerikaanse Senaat worden goedgekeurd. De senatoren John Kerry, Lindsey Graham en Joseph Lieberman stellen een compromis voor, waarbij geïnvesteerd zou worden in verdere ontwikkeling van nucleaire energie en technologieën om broeikasgassen van krachtcentrales op te vangen. Maar ook de oliecongres zou ondersteund worden.