12-01-09

Amerikaanse economie heeft acht jaar stilgestaan

george-w-bush-pictureDe Amerikaanse economie heeft onder het achtjarig beleid van George W. Bush één van de slechtste periodes uit de geschiedenis beleefd. Dat blijkt uit een analyse van de economische cijfers van de voorbije acht jaar en vele economisten zijn het erover eens dat zijn twee regeringstermijnen weinig vooruitgang hebben geboekt op het vlak van de belangrijkste fiscale problemen. De Amerikaanse tewerkstelling groeide tijdens de voorbije periode met amper 2 procent, wat de kleinste stijging is van alle regeringsperiodes van de voorbije zeventig jaar. Ook het Amerikaanse bruto binnenlandse product kende de kleinste groei sinds de regering van Harry Truman op het einde van de tweede wereldoorlog. Het gemiddelde inkomen steeg het minste sinds de jaren zestig, op uitzondering van de regeringsperiode van vader George Bush.

"De regering van George W. Bush gaat praat op 52 maanden van ononderbroken tewerkstellingsgroei in het midden van dit decennium en een groeiende economie tussen 2003 en 2007, maar economisten - waaronder zelfs een aantal gewezen adviseurs van de huidige president - stellen dat dit grotendeels te wijten was aan een gelinkte stijging van de vastgoedmarkt, de consumentenbestedingen en de financiële markten," aldus de krant The Washington Post. "Deze groei - die door de Busch-regering werd bestempeld als ownership-society - is echter niet duurzaam gebleken. "Onder meer Douglas Holtz-Eakin, een voormalig adviseur van het Witte Huis, zegt dat er weinig sporen terug te vinden zijn van een stijging in de spaartegoeden en de export, die voor een duurzamer groei hadden kunnen zorgen."

"Wanneer er geen rekening gehouden wordt met de vastgoedsector en de kredietverlening, is er op tien jaar tijd eigenlijk geen enkele groei opgetekend," zegt Mark Zandi, chief economist van Economy.com en een informeel adviseur van de republikeinse presidentskandidaat John McCain. "De Amerikaanse economie heeft tien jaar stil gestaan." Ook stellen analisten dat er ook op het vlak van sociale zekerheid en gezondheidszorg nauwelijks vorderingen zijn gemaakt. Toen George W. Bush in 2001 Amerikaanse president werd, was er een licht budgetoverschot op de begroting, maar bouwde hij enkele jaren een tekort van bijna 5 procent op, ondanks een gezonde groei van de Amerikanse economie.

Ook wordt er opgemerkt dat George W. Bush ook weinig rekening heeft gehouden met de vergrijzing van de bevolking, wat tot grotere medische uitgaven zal leiden. "Daarvoor hadden we maatregelen moeten nemen toen de economie beter draaide, maar dat is niet gebeurd," stipt Alice Rivlin, docent aan het Brookings Institution en gewezen adviseur van Bill Clinton. Evenmin werden er resultaten geboekt op het vlak van belastingshervormingen, die voor een eerlijker inkomensverdeling had moeten zorgen. Volgens Kevin A. Hassett, lid van het American Enterprise Institute en adviseur van het herverkiezingsteam van George W. Bush, heeft de huidige Amerikaanse regering daar nooit echt veel belangstelling voor gehad.

The Washington Post stelt dat George W. Bush de Amerikaanse economie altijd door een roze bril heeft bekeken. "Twee dagen voor het ineenstorten van de kredietverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac stelde de regering nog dat de Amerikaanse economie bijzonder sterk stond."

14:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, george w bush |  Facebook |

06-01-09

George W. Bush beschermt Pacific Islands

hi0801_2De Amerikaanse regering gaat naar eigen zeggen rond de Pacific Islands het grootste beschermde zeegebied in de wereld creëren. In het gebied ligt onder meer de Marianas Trench, het diepste punt van de zeebodem over de hele wereld. In totaal gaat het om een gebied van 500.000 vierkante kilometer. Daarin zullen in de toekomst alle visserij-activiteiten en andere commerciële projecten zoals minerale exploitatie worden verboden. Het project is volgens de Amerikaanse regering een voorbeeld van efficiënt oceaanmanagement. Milieugroepen stellen echter dat dergelijke maatregelen waardeloos zijn indien de opwarming van de aarde, waarvan ze de huidige Amerikaanse president George W. Bush als één van de grote schuldigen aanwijzen, niet wordt tegengegaan.

Het beschermde gebied omvat volgens de Amerikaanse regering enkele van de biologisch meest diverse locaties in de wereld, met onder meer koraalriffen en onderzeese vulkanen en zwavelvelden. Daarnaast worden ook de Remote Islands (Kingman Reef, Palmyra Atoll, Howland Island, Baker Island, Jarvis Island, Johnston Atoll en Wake Island) en Rose Atoll in het beschermde gebied opgenomen. Het Marianas-gebied omvat eilanden zoals Saipan en Tinian, die een belangrijke rol speelden in de tweede wereldoorlog. Ook Guam, waar nog altijd een grote Amerikaanse legerbasis is gevestigd, behoort tot het gebied. Johnson Atoll werd vroeger gebruikt voor de opslag van chemische wapens. Rose Atoll omvat het grootste koraalgebied van de wereld.

Brendan Cummings, directeur oceaanprogramma's bij het Center for Biological Diversity, zegt tevreden te zijn over het visverbod, maar voegt er aan toe dat voor de bescherming van de koraalriffen vooral een beperking van de uitstoot van broeikasgassen nodig is. "Anders zullen alle beschermingsmaatregelen nutteloos blijken," voert hij aan tegenover BBC News. "George W. Bush zal veel meer bekend blijven voor de milieuschade die hij heeft veroorzaakt, dan voor het beschermen van de oceanen." Het Center for Biological Diversity heeft al verscheidene juridische gevechten geleverd met de regering van George W. Bush rond de klimaatverandering. George W. Bush heeft zich onder meer uit het Kyoto-protocol teruggetrokken en de Amerikaanse wetgeving op bedreigde diersoorten versoepeld.

11:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, george w bush, visserij, pacific islands |  Facebook |

17-11-08

Milieugroepen blij met vertrek George W. Bush

Amerikaanse milieugroepen zijn opgetogen dat er een einde komt aan de regering van president George W. Bush. Diens beleid is volgens Mike Daulton, directeur van de National Audubon Society, de voorbije acht jaar immers rampzalig geweest voor het leefmilieu. Daulton wees daarbij vooral op de boorpolitiek van George W. Bush, die volgens hem vooral ten dienste stond van de oliesector. George W. Bush schrapte tijdens de voorbije zomer onder meer het moratorium op olieboringen op zee en heeft volgens Daulton altijd minachting getoond voor het milieu.

Daulton benadrukte dat de milieusector Barack Obama en het Amerikaanse Congres zal oproepen om snel werk te maken van een zuiver energiepakket, dat kostenbesparend moet werken voor de consumenten, de afhankelijkheid van olie moet verminderen en niet steunt op olieboringen op zee. Ook wordt aan de nieuwe Amerikaanse regering gevraagd onmiddellijk actie te ondernemen tegen de impact van de klimaatopwarming op de Amerikaanse natuurlijke rijkdommen. De milieuverenigingen denken daarbij aan het verhogen van het wetenschappelijk onderzoek en extra fondsen voor natuurbehoud.

Die projecten zouden gefinancierd kunnen worden door inkomsten uit de handel in uitstootrechten. Barack Obama heeft altijd aangekondigd dat de strijd tegen de klimaatverandering één van de prioriteiten van zijn beleid zal worden. Velen verwachten echter dat de wet op de handel in uitstootrechten pas ten vroegste in 2010 doorgevoerd zal kunnen worden. De milieuverenigingen willen verder dat de bescherming van bedreigde diersoorten weer zal worden versterkt. George W. Bush heeft ook daar de wetgeving gevoelig uitgehold.

16:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, olie, george w bush, barack obama |  Facebook |

09-11-06

Farmasector niet gelukkig met democraten

De verkiezingsoverwinning van de Amerikaanse democraten wordt door een gedeelte van de geneesmiddelenindustrie alvast niet onverdeeld op gejuich onthaald. De partij heeft immers aangekondigd aan te zullen sturen om de prijzen van de geneesmiddelen te doen dalen. Algemeen wordt echter verwacht dat president George W. Bush zijn veto zal uitspreken tegen een dergelijk voorstel.

Tijdens de Reuters Health Summit in New York benadrukte Jean-Pierre Garnier, topman van het farmaconcern GlaxoSmithKline, dat een dergelijke maatregel niet goed zou zijn voor de sector. De democraten willen de organisatie Medicare de toelating geven om met de farmasector te onderhandelen over een prijsverlaging voor 43 miljoen oude en gehandicapte patiënten.

Vele analisten verwachten dat president George W. Bush van zijn vetorecht gebruik zal maken om de plannen van de democraten te dwarsbomen. De democratische afgevaardigde Nancy Pelosi uit Californië wil het voorstel begin volgend jaar al indienen. Wellicht zullen de farmabedrijven druk gaan lobbyen om het voorstel aan te vechten. "Het democratisch voorstel is een prijscontrole en dat is geen goed idee," aldus David Brennan, topman van AstraZeneca.

De farmasector stelt dat de democraten er beter zouden aan doen om andere maatregelen door te voeren, zoals hulp aan ziekenhuizen en producenten van generische geneesmiddelen. De Amerikaanse democraten streven traditioneel naar het opzetten van sociale programma's. Alan Miller, hoofd van de ziekenhuisgroep Universal Health Services, merkte op dat de grotere uitgaven van de democraten ten goede zouden kunnen komen aan de farmasector.

07-11-06

Onderzoek naar Amerikaans klimaatbeleid

In de Verenigde Staten komt er een onderzoek naar de Amerikaanse benadering van de klimaatverandering. De NASA en het handelsministerie, dat bevoegd is voor de National Oceanic and Atmospheric Administration, moeten uitzoeken of de Amerikaanse regering wetenschappers in overheidsdienst hebben proberen te verbieden om zich vrij uit te spreken over het probleem van de opwarming van de aarde.

In januari van dit jaar maakte James Hansen, directeur van het Goddard Institute for Space Studies, er zijn beklag over dat de regering van president George W. Bush had geprobeerd hem te censureren. Dat gebeurde nadat hij zich in een toespraak had uitgesproken voor een snelle afbouw van de uitstoot van broeikasgassen. Hansen verklaarde dat NASA-verantwoordelijken de pr-dienst had opgelegd zijn toespraken, dossiers en interviewvragen van journalisten te redigeren.

George Deutsch, de man die door Hansen als censor werd gebrandmerkt en door de regering bij de NASA was geplaatst, nam daarop ontslag. Een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Nature beschuldigden verantwoordelijken van het National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ervan om een verslag te blokkeren waarin de sterkte en frequentie van orkanen gelinkt werd aan de opwarming van de aarde.

De NASA en de NOAA beloofden mee te zullen werken aan het onderzoek, maar hebben hun mediabeleid verdedigd. De NASA zegt zijn beleid na de klacht van Hansen herzien te hebben. Begin volgend jaar zullen de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt worden.

15:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: george w bush, nasa |  Facebook |

28-08-06

Amerikaanse politiek uitsluitend geïnteresseerd in televisiereclame

De Amerikaanse politiek is alleen maar geïnteresseerd in televisiereclame. Dat zegt de gewezen Amerikaanse vice-president Al Gore. Volgens Gore worden de Amerikaanse verkiezingen gewonnen door de politicus die het meeste geld heeft om de meeste reclamecampagnes te betalen. De gewezen vice-president deed die uitspraken tijdens het Edinburgh TV Festival.

"Gore noemde het verbazend dat de gemiddelde Amerikaan dagelijks bijna vijf uur naar televisie kijkt," aldus BBC News. Dat is volgens Gore ook de reden waarom sommige kandidaten tot tachtig procent van hun campagnegelden investeren in televisiereclame. "Bovendien gaan die commercials helemaal niet over het politieke beleid, maar over emoties," aldus Gore. "Bovendien zijn ze zorgvuldig uitgeprobeerd op testgroepen."

De gewezen rechterhand van Bill Clinton voerde verder aan dat reclame ook een kunstmatige vraag creëert. "Eerst wordt er reclame gemaakt, nog voor het product op de markt is gebracht," meende hij. "Daarna wordt een product gelanceerd dat op de reclame gelijkt. Dat gebeurt nu ook met de politiek. Politieke partijen nemen vaak teveel beslissingen op basis van reacties op hun reclamecampagnes."

Het internet maakt volgens Al Gore de televisie nog meer toegankelijk en laat het jonge medium mensen toe om aan een multi-way conversatie deel te nemen." Dit laatste noemde de gewezen tegenstander van George W. Bush bijzonder belangrijk, aangezien mensen daardoor informatie kunnen vinden en distribueren en dan kijken hoe dat door anderen wordt ontvangen.

Al Gore is auteur van het boek en de film 'An Inconvenient Truth', dat de klimaatverandering behandelt. Tevens is hij directeur van CurrentTV, dat het werk van onafhankelijke programmamakers ondersteunt. Ongeveer dertig procent van zijn programmering zou daaruit afkomstig zijn.