05-10-11

Oorlog tegen terreur past in Amerikaanse tradities

Gewezen Amerikaans president George W. Bush is op algemene kritiek onthaald voor zijn oorlog tegen het terrorisme als reactie op de aanslagen van nine-eleven. Vaak werd opgemerkt dat zijn beleid niet in overeenstemming was met de Amerikaanse tradities. Een onderzoek van Frida Stranne, politicologe aan de Universiteit van Göteborg in Zweden, voert echter aan dat de beslissingen van George W. Bush in wezen niet veel afweken van de eerdere Amerikaanse buitenlandse politiek.

"Ook eerdere Amerikaanse regeringen hebben dit soort situaties aangewend om de invloed van de Verenigde Staten in de wereld uit te breiden," merkt Stranne op. "De ideeën van George W. Bush over een preventieve oorlog waren weliswaar een nieuw gegeven, maar zijn gebruik van de aanslagen van nine-eleven om de dominantie van de Verenigde Staten in de wereld te versterken, stoelt op oude Amerikaanse tradities. Financiële belangen, ideologieën, leugens en overdreven bedreigingen werden eerder ook al in de buitenlandse Amerikaanse politiek gehanteerd."

"Bij de verkiezing van Barack Obama tot president hadden vele mensen verwacht dat het Amerikaanse beleid zou veranderen," voert de Zweedse onderzoekster, die het Amerikaanse buitenlandse beleid sinds de oprichting van de Verenigde Staten heeft onderzocht, aan. "Die verwachtingen waren echter onrealistisch. Die tradities beperken de mogelijkheden van de Amerikaanse president om te handelen en blijven het land in nieuwe conflicten leiden."