20-04-13

Emoties van seksegenoten zijn voor mannen gemakkelijkst te vatten

Mannen zijn beter in het inschatten van emoties van andere mannen dan bij vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitätsklinikum Bergmannsheil der Ruhr-Universität Bochum. Het Duitse onderzoek vormt naar eigen zeggen een bevestiging van een traditionele veronderstelling dat mannen er niet goed in slagen om de emoties van vrouwen te begrijpen en onder meer vriendelijkheid vaak onterecht interpreteren als seksuele interesse.

De onderzoekers, die een groep mannelijke proefpersonen de opdracht gaven om foto's van menselijke ogen te interpreteren, kwamen tot de vaststelling dat men beter in staat bleek om de emoties van de gefotografeerde persoon in te schatten wanneer de bestudeerde figuur ook een man was. "Dat geeft een aanwijzing dat mannen beter in staat zijn de emoties van seksegenoten dan van vrouwen te interpreteren", merken Boris Schiffer en Christina Pawliczek, professoren forensische psychiatrie aan de Duitse universiteit, op.

De Duitse wetenschappers stelden vast dat mannen het bijna twee keer zo moeilijk vonden om emoties van vrouwen in te schatten dan van andere mannen. Uit hersenscans bleek dat het amygdala, een gedeelte van het menselijk brein dat betrokken is bij emoties, bij de proefpersonen meer actief was bij het kijken naar foto's van mannelijke dan van vrouwelijke modellen. Ook andere emotie-gerichte delen van het brein bleken de grootste activiteit te vertonen bij het tonen van mannelijke foto's.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geslacht, emoties |  Facebook |

04-04-13

Stereotypes over geslacht en ras vertonen overlappingen

Percepties over het geslacht en etnische afkomst vertonen opmerkelijke overlappingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia Business School (CBS) bij een gemengd Amerikaans publiek. De Amerikaanse onderzoekers stelden daarbij vast dat deze stereotypes een aantal belangrijke consequenties hebben voor het persoonlijke en professionele leven. Onder meer blijkt dat bij de keuze voor leiderschapsfuncties Aziaten vaak worden gekozen voor opdrachten die vooral zijn gericht op samenwerking en relaties, die vooral als vrouwelijke eigenschappen worden bestempeld, terwijl zwarten vooral worden geselecteerd voor een concurrentiële positie, die als een mannelijke omgeving wordt beschouwd.

"Uit het onderzoek blijkt dat zwarten het vaakst vereenzelvigd worden met mannelijke eigenschappen, gevolgd door blanken en Aziaten," merkt onderzoeksleider Adam Galinsky, professor economie aan de Columbia Business School, op. "Datzelfde verband blijkt ook in romantische relaties. Mannen geven de voorkeur aan een vrouwelijke partner die daadwerkelijk vrouwelijkheid uitstraalt, terwijl vrouwen vooral mannelijke eigenschappen zoeken in hun partner. Er bleek dan ook dat mannen de voorkeur gaven aan een Aziatische partner boven een zwarte echtgenote. Hoe meer een man waarde hecht aan vrouwelijkheid in zijn partner, hoe groter zijn voorkeur voor een Aziatische gezellin. Bij vrouwen werd een omgekeerd fenomeen opgemerkt."

"Deze voorkeuren hebben ook daadwerkelijk gevolgen voor het dagelijkse leven," voert Galinsky nog aan. "Bij Amerikaanse huwelijken tussen blanke en zwarte partners, bleken 73 procent van de relaties te bestaan uit een zwarte man en een blanke vrouw. Bij huwelijken tussen blanke en Aziatische partners, bleek daarentegen 75 procent van de relaties te bestaan uit een blanke man en een Aziatische vrouw. Bij huwelijken tussen zwarte en Aziatische partners is dat fenomeen nog meer uitgesproken, want daar blijkt 86 procent van de relaties te worden gevormd door een zwarte man en een Aziatische vrouw. Bovendien blijkt dat zwarten ook in de meest mannelijke sporten zijn oververtegenwoordigd."

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stereotypes, geslacht, ras |  Facebook |

24-09-11

Gescheiden onderwijs bevestigt stereotypen

Studenten die gescheiden onderwijs volgen zijn niet noodzakelijk beter opgeleid dan collega's uit gemengde klassen, maar zijn wel meer geneigd om stereotypen over de geslachten te aanvaarden. Dat zeggen wetenschappers van de Pennsylvania State University. Er wordt aan toegevoegd dat het gescheiden onderwijs de studenten niet de mogelijkheid biedt om met het andere geslacht samen te werken en de vaardigheden te ontwikkelen om met elkaar om te gaan.

"Om gescheiden onderwijs te rechtvaardigen, moeten er duidelijke bewijzen worden aangevoerd dat het systeem tot betere resultaten leidt," merkt Lynn Liben, professor psychologie aan de Pennsylvania State University, op. "Er is tot nu toe echter weinig concrete steun voor de veronderstelling dat gescheiden onderwijs een betere leeromgeving zou creëren. Gescheiden onderwijs is niet noodzakelijker wijze slechter, maar voordelen zijn er tot nu toe nog niet aangetoond."

Voorstanders voeren aan dat verschillen in de hersenen tussen jongens en meisjes een afzonderlijke onderwijsstijl vergen. "Er zijn echter weinig verschillen in de hersenen gevonden en geen enkele variatie kan worden gelinkt aan een ander leerproces," voert Liben aan. "Daarentegen leren de studenten de redenen voor de scheiding in zich op te nemen. Al na twee weken gescheiden onderwijs, beginnen zich stereotypes over het andere geslacht te ontwikkelen."

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie, geslacht, onderwijs |  Facebook |