12-01-14

Gevangene beschouwt zich niet als een slechter mens

Veroordeelde gevangenen zijn van mening minstens even gezagsgetrouw te zijn als de rest van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southampton, de University of London en de Ohio University. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de gevangenen zich op het gebied van sociale vaardigheden - zoals vriendelijkheid, moraliteit, zelfvertrouwen en generositeit - in het algemeen een betere score toemeten dan de rest van de bevolking. De wetenschappers merken op dat gevangenen op het gebied van zelfverheerlijking niet afwijken van de gemiddelde bevolking, waar de meesten zichzelf eveneens hogere scores toemeten dan hun naasten.

"Het geloof dat we een beter mens zijn dan onze collega's, geldt evenzeer voor veroordeelde misdadigers," benadrukt hoofdonderzoeker Constantine Sedikides, professor sociale psychologie aan de University of Southampton. "Een onderzoek bij tachtig Engels gevangenen - die gevraagd werden zichzelf te quoteren op onder meer moraliteit, vriendelijkheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid, zelfcontrole, burgerzin en gezagstrouw - toonde aan dat veroordeelden zich meer prosociaal kwaliteiten toekennen dan de gemiddelde bevolking. Alleen op het gebied van gezagstrouw wordt aan zichzelf geen hogere score toegekend, maar wordt wel een gelijkheid met de rest van de bevolking aangegeven.”

“De bevindingen van het onderzoek vormen één van de meest boeiende demonstraties van zelfverheffing,” zegt professor Sedikides. “Het zou eventueel niet verbazend zijn geweest wanneer gevangenen zich op een aantal macho eigenschappen, zoals hardheid, een hogere score zouden toemeten dan andere veroordeelden of de gemiddelde bevolking, maar het is wel opmerkelijk dat ze zich ook op prosociale eigenschappen superieur voelen. Nochtans werd strafrechterlijk aangetoond dat de betrokkenen zich aan problematisch sociaal gedrag schuldig hebben gemaakt. Ze hebben immers bewezen geen respect te hebben voor hun medeburgers en het gesloten juridisch pact met de gemeenschap.”

“Gevangenen worden sterk beïnvloed door een motief van zelfverheffing,” zegt de onderzoeker nog. “Deze groep heeft een sterke wens om zichzelf in een positief licht te kunnen zien. Daarom vinden ze zichzelf meer gezagstrouw dan hun medegevangenen en even gezagstrouw als de gemiddelde bevolking. In werkelijkheid zijn beide vergelijkingen bijzonder onwaarschijnlijk. De resultaten van het onderzoek tonen echter aan hoe belangrijk zelfverheerlijking is. De mens wil zichzelf als een goed, gewaardeerd en geliefd persoon kunnen beschouwen, ongeacht de objectieve omstandigheden. Dat verklaart ook waarom gevangenen zweren nooit te zullen hervallen, hoewel in werkelijkheid recidive heel waarschijnlijk is.”

“Het goede zelfbeeld van de gevangene in vergelijking met de anderen leidt mogelijk tot een overdreven zelfvertrouwen in de persoonlijke toekomst,” verklaart Constantine Sedikides het ontkennen van een risico op herval. “De resultaten van de studie kunnen dan ook belangrijk zijn voor de begeleiding van de gevangene. Onder meer wordt getracht om de perceptie van de gevangene over zijn misdrijf en de impact van zijn gedrag op de samenleving bij te sturen. Met het oog op een herintrede in de maatschappij zou de gevangene echter ook geleerd worden om de eigen persoonlijkheid vanuit een objectiever standpunt te benaderen.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangene |  Facebook |