06-09-16

Vrouw blijft de draaischijf van de huishoudelijke taken

De huishoudelijke taken worden in recente tijden weliswaar meer evenredig door de beide partners gedeeld, maar toch rust overal nog altijd de grootste last voor het gezin op de schouders van de vrouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford de voorbije halve eeuw in negentien landen. Gemiddeld moet de vrouw tegenover de man met twee uur extra huishoudelijk werk rekening houden. Wel wordt opgemerkt dat traditionele Zuid-Europese landen hun achterstand op gelijkheid tegenover noordelijk gelegen naties gedeeltelijk hebben opgehaald.

In Italië investeerde een vrouw in het begin van de jaren tachtig dagelijks 243 minuten meer in het huishouden dan haar echtgenoot. Tijdens de tweede helft van het voorbije decennium was die kloof echter teruggevallen tot 183 minuten. Ook in Spanje kon een opmerkelijke inkrimping tot 139 minuten worden opgemerkt. Naast Italië en Spanje, droegen vrouwen ook in Polen, Joegoslavië, Slovenië, Frankrijk en Duitsland duidelijk het grootste gedeelte van de huishoudelijke lasten. In het algemeen blijkt dat getrouwde vrouwen, getrouwde mannen en ouders met inwonende kinderen het grootste aantal uren in het huishouden investeren.

Scandinavische landen zijn volgens hoofdronderzoeker Evrim Altintas, sociaal wetenschapper aan de Oxford University, het verst gevorderd in een evenwichtige taakverdeling in het huishouden. “In Noorwegen, Finland en Denemarken is de kloof immers ingekrompen tot iets meer dan één uur,” aldus Altintas. “Er is geen absolute plafond voor een balans in de taakverdeling binnen het gezin. Wel geeft het onderzoek aan dat het gezinsvriendelijke beleid in de Scandivische landen, zoals openbaar beschikbare kinderzorg, ervoor gezorgd heeft dat vrouwen beter worden ondersteund.” Ook in Groot-Brittannië is de kloof op vijf decennia tijd van 195 minuten naar 74 minuten teruggevallen.

“De genderkloof in de verdeling van het huishoudelijk werk is sterk gelinkt aan de ongelijkheid op de arbeidsmarkt,” zegt Evrim Altintas. “De partner die de meeste tijd investeert in het gezin, wordt op de arbeidsmarkt geconfronteerd met beperkte opportuniteiten, wat een negatieve impact heeft op toekomstige professionele mogelijkheden.” Om het evenwicht verder te verbeteren moet het beleid volgens de onderzoekers een gezinsvriendelijk klimaat op de werkvloer nastreven en ondersteuning voorzien voor ouders, die gemakkelijker ouderschapsverlof moeten kunnen nemen en een gemakkelijke toegang tot diensten voor kinderzorg moeten kunnen genieten.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin |  Facebook |

18-06-14

Werkende vrouwen hebben ook op het thuisfront meer gezag

Getrouwde vrouwen met een professionele carrière hebben ook een grotere beslissingsmacht over belangrijke gezinsuitgaven, zoals de aankoop van een wagen, dure elektronische apparatuur of meubilair. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado bij bijna tienduizend Mexicaanse gezinnen. Wanneer een getrouwde vrouw de voorbije twaalf maanden heeft gewerkt, neemt de waarschijnlijkheid van haar betrokkenheid bij de gezinsbeslissingen over grote huishoudelijke aankopen met ongeveer 5 procentpunt toe. Tegelijkertijd neemt de kans op een mannelijke partner met een unieke beslissingsmacht met 5 procentpunt af.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, gezin, arbeid |  Facebook |

17-06-14

Technologie heeft dubbelzinnige impact op balans werk en gezin

Technologie heeft zowel een positieve als negatieve impact op de grenzen tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati, gebaseerd op interviews met drieëndertig werknemers. Opgemerkt wordt dat technologie zowel kan leiden tot het versterken, het behouden als het vervagen van de grenzen tussen werk en gezin. Dat geldt volgens de onderzoekers vooral voor mobiele technologieën. Er wordt echter aan toegevoegd dat er ook verschillende strategieën kunnen worden gehanteerd om de impact van de technologie op de grenzen tussen het professionele leven en de persoonlijke sfeer te beheren.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, werk, gezin |  Facebook |

22-03-14

Vrouwelijke broodwinner geen bedreiging voor gezinsharmonie

Koppels met jongere kinderen hebben een grotere kans samen te blijven indien de moeder de belangrijkste broodwinner van het gezin is. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de University of Leicester bij nagenoeg vierduizend Britse koppels met kinderen tussen acht maanden en zeven jaar. De resultaten van de studie ondermijnen volgens de wetenschappers de stelling dat het instituut van het huwelijk zou worden uitgehold door een grotere economische onafhankelijkheid van de vrouw. Een gelijke verloning of een vrouw als belangrijkste broodwinner leiden volgens de onderzoekers niet tot hoger risico op echtscheideningen.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, carrière, vrouw |  Facebook |

15-03-14

Kleine gezinnen bedreiging voor wereldwijde duurzaamheid

De voorbije decennia werd onophoudelijk gewaarschuwd voor de gevaren van een grote bevolkingsaangroei, maar in werkelijkheid moet er vooral worden gevreesd voor een explosie van het aantal gezinnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat de huisvesting van grotere samenlevingslevingsverbanden steeds vaak vervangen wordt door een leefgemeenschap met een beperkt aantal leden, zoals jonge vrijgezellen. Dat fenomeen legt volgens de onderzoekers een zware druk op de beschikbare bronnen en het wereldwijde leefmilieu.

Lees Verder

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, duurzaamheid |  Facebook |

09-03-14

Soldaat moet na missie opnieuw band opbouwen met kinderen

Soldaten die van een militaire missie terugkeren, hebben het bijzonder moeilijk om de band met hun jonge kinderen opnieuw aan te knopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin bij veertien mannelijke militairen met kinderen tot zes jaar na hun terugkeer van een buitenlandse missie. De onderzoekers zeggen dat vele militairen na hun terugkeer van een langdurige missie bij hun thuiskomst een totaal ander kind aantreffen. De ondervraagde militairen zeggen heel wat moeite te ervaren om opnieuw een hechte band met hun kinderen op te bouwen. De studie toont volgens de wetenschappers aan dat militaire gezinnen bij deze reïntegratie ondersteund dienen te worden.

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, gezin |  Facebook |

21-11-13

Aziatische man meer betrokken bij beheer van het huishouden

De huidige lichting Aziatische mannen is actiever bij het dagelijks beheer van het huishouden betrokken dan de vorige generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent JWT Asia-Pacific bij meer dan vijftienhonderd mannen en vrouwen in Singapore, China en Maleisië. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 81 procent van de ondervraagde mannen een totaal ander vadertype blijkt dan de vorige generatie. Daarbij wordt opgemerkt dat de huidige generatie mannen een grotere zorg voor de kinderen opneemt en ook huishoudelijke taken op zich nemen. Bovendien wordt ook een groter belang gehecht aan de balans tussen de professionele carrière en het persoonlijk leven.

“De Aziatische man werpt zich steeds meer op als een progressieve vader,” zeggen de onderzoekers. “Een succesvolle carrière is voor 63 procent van de ondervraagden nog altijd belangrijk voor de mannelijke identiteit, maar 57 procent maakt ook gewag van emotionele ondersteuning aan het gezin. Ook blijkt stilaan een grotere focus op persoonlijke relaties dan op de positie in de bredere maatschappij. Daarbij verwijst 64 procent in eerste naar zijn rol als echtgenoot, gevolgd door het vaderschap (60 procent) en broodwinner (42 procent). Slechts 17 procent wil zich vooral als een plichtsgetrouw burger naar voor schuiven en amper 4 procent ziet zichzelf vooral als een community-leider.

De onderzoekers stellen dat ook de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw niet langer absoluut lijkt. “Inmiddels blijkt 80 procent van de ondervraagden uit te gaan van een gelijkheid tussen man en vrouw,” getuigt Libby Schaub, directeur strategische planning bij JWT Asia-Pacific. “Toch moeten een aantal resultaten worden gerelativeerd. Het is immers gebleken dat ongeveer 40 procent van de mannen aangeeft de belangrijkste verantwoordelijkheid te dragen voor de dagelijkse gezinsaankopen, maar dat wordt slechts door 12 procent van de vrouwen bevestigd. Bovendien bleek dat 70 procent van de mannen moet toegeven dat hun echtgenote nog altijd de belangrijkste zorg voor de opvoeding van de kinderen draagt.”

De verschuivingen in de gezinsverhoudingen hebben volgens het rapport wel belangrijke implicaties voor de communicatie van marketeers. “Er moet aandacht worden besteed aan de relatie van de man met zijn echtgenote en kinderen,” wordt er aangevoerd. “Bovendien mogen supermarkten er niet langer automatisch vanuit gaan dat alleen moeders de aankopen voor de kinderen doen en dat vaders geen enkele interesse vertonen voor de dagelijkse gezinsbestedingen.

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, gezin |  Facebook |