30-10-17

Minder kinderen in gezinnen met inwonende verwanten

Inwonende familieleden kunnen ervoor zorgen dat het gezin minder kinderen telt dan zou kunnen worden verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Wien bij 2,5 miljoen vrouwen in veertien landen. Wanneer in de onderzochte gezinnen ook de moeder of de schoonmoeder van de vrouw woont, kunnen volgens de onderzoekers minder kinderen worden geteld dan wanneer het gezin verder alleen nog de mannelijke partner telt. Het verschil kan volgens de Oostenrijkse wetenschappers worden verklaard door de fenomenen van reproductie competitie en concurrentie voor bronnen.

“In het verleden werd vaak aangevoerd dat de aanwezigheid van de moeder of schoonmoeder van de vrouw in het gezin tot een groter aantal kinderen zou leiden,” betoogt onderzoeksleider Martin Fieder, professor antropologie aan de Universität Wien. “Op die manier zouden de moeder of de schoonmoeder immers het aantal kleinkinderen zien toenemen. Daarnaast werd ook aangenomen dat vrouwen frequent zouden verhuizen naar de gezinnen en huishoudens van hun mannen. Uit ons onderzoek is echter gebleken dat deze veronderstellingen grotendeels kunnen moeten tegengesproken.”

“In de meeste gevallen wonen vrouwen niet samen met hun moeder of schoonmoeder in hetzelfde huishouden,” aldus professor Fieder. “Indien dat toch het geval is, moet bovendien worden vastgesteld dat er meestal minder kinderen worden geteld dan in een huishouden dat uitsluitend uit man en vrouw bestaat.” Daarbij wordt gewezen op onder meer het effect van reproductieve concurrentie. Wanneer de grootmoeder immers zelf nog relatief jong is, kan ook zij volgens Fieder immers zelf nog kinderen baren. Die eigen kinderen zijn voor de grootmoeder biologisch belangrijker dan de opvoeding van kleinkinderen, waardoor een concurrentie over de grenzen van de generaties kan optreden.

Daarnaast kunnen de grootmoeders met hun dochter of schoondochter volgens de onderzoekers ook concurreren voor bronnen. Die conclusie is volgens Fieber gedeeltelijk mogelijk omdat een groot gedeelte van de studie in ontwikkelingslanden werd uitgevoerd.

Lees Verder

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin |  Facebook |

06-09-16

Vrouw blijft de draaischijf van de huishoudelijke taken

De huishoudelijke taken worden in recente tijden weliswaar meer evenredig door de beide partners gedeeld, maar toch rust overal nog altijd de grootste last voor het gezin op de schouders van de vrouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford de voorbije halve eeuw in negentien landen. Gemiddeld moet de vrouw tegenover de man met twee uur extra huishoudelijk werk rekening houden. Wel wordt opgemerkt dat traditionele Zuid-Europese landen hun achterstand op gelijkheid tegenover noordelijk gelegen naties gedeeltelijk hebben opgehaald.

In Italië investeerde een vrouw in het begin van de jaren tachtig dagelijks 243 minuten meer in het huishouden dan haar echtgenoot. Tijdens de tweede helft van het voorbije decennium was die kloof echter teruggevallen tot 183 minuten. Ook in Spanje kon een opmerkelijke inkrimping tot 139 minuten worden opgemerkt. Naast Italië en Spanje, droegen vrouwen ook in Polen, Joegoslavië, Slovenië, Frankrijk en Duitsland duidelijk het grootste gedeelte van de huishoudelijke lasten. In het algemeen blijkt dat getrouwde vrouwen, getrouwde mannen en ouders met inwonende kinderen het grootste aantal uren in het huishouden investeren.

Scandinavische landen zijn volgens hoofdronderzoeker Evrim Altintas, sociaal wetenschapper aan de Oxford University, het verst gevorderd in een evenwichtige taakverdeling in het huishouden. “In Noorwegen, Finland en Denemarken is de kloof immers ingekrompen tot iets meer dan één uur,” aldus Altintas. “Er is geen absolute plafond voor een balans in de taakverdeling binnen het gezin. Wel geeft het onderzoek aan dat het gezinsvriendelijke beleid in de Scandivische landen, zoals openbaar beschikbare kinderzorg, ervoor gezorgd heeft dat vrouwen beter worden ondersteund.” Ook in Groot-Brittannië is de kloof op vijf decennia tijd van 195 minuten naar 74 minuten teruggevallen.

“De genderkloof in de verdeling van het huishoudelijk werk is sterk gelinkt aan de ongelijkheid op de arbeidsmarkt,” zegt Evrim Altintas. “De partner die de meeste tijd investeert in het gezin, wordt op de arbeidsmarkt geconfronteerd met beperkte opportuniteiten, wat een negatieve impact heeft op toekomstige professionele mogelijkheden.” Om het evenwicht verder te verbeteren moet het beleid volgens de onderzoekers een gezinsvriendelijk klimaat op de werkvloer nastreven en ondersteuning voorzien voor ouders, die gemakkelijker ouderschapsverlof moeten kunnen nemen en een gemakkelijke toegang tot diensten voor kinderzorg moeten kunnen genieten.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin |  Facebook |

18-06-14

Werkende vrouwen hebben ook op het thuisfront meer gezag

Getrouwde vrouwen met een professionele carrière hebben ook een grotere beslissingsmacht over belangrijke gezinsuitgaven, zoals de aankoop van een wagen, dure elektronische apparatuur of meubilair. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado bij bijna tienduizend Mexicaanse gezinnen. Wanneer een getrouwde vrouw de voorbije twaalf maanden heeft gewerkt, neemt de waarschijnlijkheid van haar betrokkenheid bij de gezinsbeslissingen over grote huishoudelijke aankopen met ongeveer 5 procentpunt toe. Tegelijkertijd neemt de kans op een mannelijke partner met een unieke beslissingsmacht met 5 procentpunt af.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, gezin, arbeid |  Facebook |

17-06-14

Technologie heeft dubbelzinnige impact op balans werk en gezin

Technologie heeft zowel een positieve als negatieve impact op de grenzen tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati, gebaseerd op interviews met drieëndertig werknemers. Opgemerkt wordt dat technologie zowel kan leiden tot het versterken, het behouden als het vervagen van de grenzen tussen werk en gezin. Dat geldt volgens de onderzoekers vooral voor mobiele technologieën. Er wordt echter aan toegevoegd dat er ook verschillende strategieën kunnen worden gehanteerd om de impact van de technologie op de grenzen tussen het professionele leven en de persoonlijke sfeer te beheren.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, werk, gezin |  Facebook |

22-03-14

Vrouwelijke broodwinner geen bedreiging voor gezinsharmonie

Koppels met jongere kinderen hebben een grotere kans samen te blijven indien de moeder de belangrijkste broodwinner van het gezin is. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de University of Leicester bij nagenoeg vierduizend Britse koppels met kinderen tussen acht maanden en zeven jaar. De resultaten van de studie ondermijnen volgens de wetenschappers de stelling dat het instituut van het huwelijk zou worden uitgehold door een grotere economische onafhankelijkheid van de vrouw. Een gelijke verloning of een vrouw als belangrijkste broodwinner leiden volgens de onderzoekers niet tot hoger risico op echtscheideningen.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, carrière, vrouw |  Facebook |

15-03-14

Kleine gezinnen bedreiging voor wereldwijde duurzaamheid

De voorbije decennia werd onophoudelijk gewaarschuwd voor de gevaren van een grote bevolkingsaangroei, maar in werkelijkheid moet er vooral worden gevreesd voor een explosie van het aantal gezinnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat de huisvesting van grotere samenlevingslevingsverbanden steeds vaak vervangen wordt door een leefgemeenschap met een beperkt aantal leden, zoals jonge vrijgezellen. Dat fenomeen legt volgens de onderzoekers een zware druk op de beschikbare bronnen en het wereldwijde leefmilieu.

Lees Verder

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, duurzaamheid |  Facebook |

09-03-14

Soldaat moet na missie opnieuw band opbouwen met kinderen

Soldaten die van een militaire missie terugkeren, hebben het bijzonder moeilijk om de band met hun jonge kinderen opnieuw aan te knopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin bij veertien mannelijke militairen met kinderen tot zes jaar na hun terugkeer van een buitenlandse missie. De onderzoekers zeggen dat vele militairen na hun terugkeer van een langdurige missie bij hun thuiskomst een totaal ander kind aantreffen. De ondervraagde militairen zeggen heel wat moeite te ervaren om opnieuw een hechte band met hun kinderen op te bouwen. De studie toont volgens de wetenschappers aan dat militaire gezinnen bij deze reïntegratie ondersteund dienen te worden.

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, gezin |  Facebook |