19-11-09

Condooms kunnen bijdragen in strijd tegen klimaatverandering

Condooms kunnen bijdragen in strijd tegen klimaatveranderingHet uitdelen van gratis condooms en informatie over gezinsplanning kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de strijd tegen de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Population Fund. De onderzoekers voegen er aan toe dat het geen zin heeft dat regeringen een beperking zouden opleggen aan het aantal kinderen dat een gezin mag tellen. Vrouwen die toegang hebben tot gezondheidsdiensten waar informatie en diensten worden verstrekt over gezinsplanning, hebben volgens de organisatie gemiddeld minder kinderen dan vrouwen die deze mogelijkheden niet hebben. Het beperken van de kinderaantal beperkt volgens de onderzoekers de bevolkingsaangroei, waardoor ook de stijging van de uitstoot van broeikasgassen kan worden vertraagd. Tegen het midden van deze eeuw zal de wereld ongeveer 9,2 miljard bewoners tellen. Het grootste gedeelte van die groei zal afkomstig zijn van de minst ontwikkelde landen.

Het United Nations Population Fund geeft toe dat er geen bewijzen zijn dat een geboortecontrole een effect zou hebben op de klimaatverandering. "De verbanden tussen populatie en klimaatverandering zijn bijzonder complex en indirect," merkt de organisatie op. "Er is echter geen twijfel dat mensen bijdragen tot de klimaatverandering, al hebben de ontwikkelingslanden een veel kleiner aandeel in de productie van broeikasgassen dan de geĆÆndustrialiseerde wereld." Thoraya Ahmed Obaid, executive director van het United Nations Population Fund, merkte echter op dat de opwarming van de aarde catastrofale gevolgen zou kunnen hebben voor de bevolking van arme landen. Vooral vrouwen dreigen daar volgens haar het slachtoffer van te worden. Obaid voegde er aan toe dat de mensheid de drempel van de complete rampspoed heeft bereikt. De groei van de bevolking, de economie en de consumptie gaat volgens het rapport immers sneller dan de capaciteit van de aarde om zich aan te passen.

Volgens Caroline Boin, beleidsanaliste bij het International Policy Network, stelt echter dat het rapport van het United Nations Population Fund onnodig paniek probeert te zaaien en weinig zinvolle informatie aanvoert. "Er is heel wat verbeelding nodig om te geloven dat gratis condooms het klimaat op aarde zullen doen afkoelen," aldus Boin. "Verscheidene milieu-indicatoren tonen aan dat met ontwikkeling en economische groei ook de capaciteit groeit om meer natuurlijke biotopen te bewaren. Er is geen oorzakelijk verband tussen de bevolkingsdichtheid en armoede." In een eerder rapport van de World Health Organization waarschuwden de experts Diarmid Campbell-Lendrum en Manjula Lusti-Narasimhan ook al voor het leggen van een verband tussen vruchtbaarheid en de klimaatverandering. Zij voerden aan dat het leggen van een dergelijke link op zijn minst controverse zou uitlokken en in het slechtste geval een motivatie zou zijn om de individuele vrijheid te beknotten.

16:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: condoom, klimaat, gezinsplanning |  Facebook |