18-06-14

Verenigde Staten blijven relatief achter in gezondheidszorg

Tegenover andere landen blijven de Verenigde Staten op het gebied van gezondheidszorg met een achterstand worstelen. Recente hervormingen in de openbare gezondheid en grotere bestedingen aan medische technologie kunnen die situatie de volgende jaren verbeteren. Dat blijkt uit een enquête van het Commonwealth Fund in elf rijke landen. In het rapport wordt opgemerkt dat de Verenigde Staten op het gebied van gezondheidszorg voor de vijfde keer in tien jaar slechtere prestaties laat optekenen tegenover de andere rijke landen. De beste score wordt opgetekend in Groot-Brittannië, dat Zwitserland nipt achter zich laat.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg, verenigde staten |  Facebook |

11-03-14

Internet dagelijks onderdeel van de gezondheidszorg

De relatie tussen het internet en de gezondheidszorg is op tien jaar tijd gevoelig van karakter veranderd. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de University of Oxford. Terwijl online gezondheidsinformatie in het begin van de eeuw vooral het terrein was van een bijzonder geëngageerde en geactiveerde doelgroep, is de sector volgens de Britse onderzoekers inmiddels geëvolueerd tot een essentieel onderdeel van het dagelijkse leven van de patiënt. Er wordt aan toegevoegd dat ook het medisch personeel zich op deze evolutie moet instellen en de online ervaringen ook in de benadering van de patiënt dient te integreren.

“Er kan sinds het begin van de eeuw een belangrijke verandering in de online activiteit rond gezondheidszorg worden opgemerkt,” voert onderzoeksleider Sue Ziebland, directeur van de Health Experiences Research Group aan de University of Oxford, aan. “Het internet heeft een belangrijke impact gehad op het herkennen van symptonen en de reacties op vermoedens van geneeskundige problemen. Bovendien is het internet mee bepalend voor de beslissing om al dan niet een arts te raadplegen en de keuze van specifieke behandelingen-opties. Bovendien helpt het medium de patiënt ook om te gaan met de ziekte en contact te zoeken met mensen die met gelijkaardige problemen worden geconfronteerd.”

“De patiënt wil meer dan online informatie, maar zoekt ook reflecties, inzichten en praktisch advies van lotgenoten,” zegt professor Ziebland nog. “Online films, animaties, beelden en persoonlijke ervaringen maken gezondheidsinformatie toegankelijk voor een publiek met de meest uiteenlopende achtergronden. Aangezien het internet patiënten kan helpen om meer informatie in te zamelen over hun gezondheidstoestand, zich voor te bereiden op consultaties en tegenover de arts hun interesse en engagement te tonen, kan het medium bovendien bijdragen om een aantal ongelijkheden in de gezondheidszorg weg te werken.”

Professor Ziebland benadrukt dat medische hulpverleners zich weliswaar meer bewust zijn van deze trend en aan hun patiënten zelfs een aantal nuttige websites aanbevelen, maar voegt er aan toe dat vele patiënten zich desondanks terughoudend opstellen om hun artsen op de hoogte te brengen van de informatie die online werd verkregen. “Vaak wordt gevreesd dat die communicatie de relatie met de arts zal beschadigen,” merkt de onderzoekster op. “Daarom moeten medische hulpverleners zelf initiatief nemen om deze elementen in hun consultaties naar voor brengen, zodat de patiënt zich als een volwaardige partner in het gezondheidsdebat betrokken voelt.”

Lees Verder

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, gezondheidszorg |  Facebook |

02-03-14

Patiënten ervaren vaak een gevoel van schuld en schaamte

Patiënten ervaren na een bezoek aan de arts vaak een gevoel van schuld en schaamte. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij nagenoeg vijfhonderd Amerikaanse patiënten. De onderzoekers stelden vast dat bij universiteitsstudenten nagenoeg een kwart van de patiënten gewag maakte van een beschamende ontmoeting met een arts. In de algemene Amerikaanse populatie loopt dat cijfer op tot nagenoeg 50 procent. De onderzoekers merken op dat schuldgevoel en schaamte een belangrijke factor vormen in de gezondheidszorg. Daarbij wordt erop gewezen dat meer dan één derde van alle overlijdens in de Verenigde Staten nog altijd zouden kunnen vermeden en het gevolg zijn van een ongezond gedrag van de patiënt.

Lees Verder

07:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg |  Facebook |

03-12-13

Nederland heeft beste gezondheidssysteem van de Europese Unie

Nederland heeft het beste gezondheidssysteem van de Europese Unie. Dat is de conclusie van een rapport van de Zweedse organisatie Health Consumer Powerhouse (HCP). Nederland behaalt in de rangschikking, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met patiëntenrechten en informatie, toegang tot het gezondheidsbeleid, preventie en resultaten van de behandeling, een score van 87 procent. Denemarken staat op de tweede plaats, gevolgd door België en Duitsland. De slechtste resultaten werden geregistreerd in Roemenië, Portugal en Letland. Nederland werd voor de vierde keer op rij bekroond als beste Europese land op het gebied van gezondheidszorg.

“De Europese Unie kan op het gebied van gezondheidszorg veel leren uit het Nederlandse systeem,” merkt Arne Björnberg, president van het Health Consumer Powerhouse, op. “Nederlandse patiënten hebben een grote vrijheid in de keuze voor de keuze van onder meer ziekteverzekering en gezondheidsservices, maar die vrijheid is heel goed gekaderd. Gezondheidsbeslissingen worden in Nederland genomen in samenspraak tussen de patiënt en professionele partijen.” Op Europees vlak wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg volgens Björnberg echter nog teveel bepaald door het welvaartsniveau. In rijke landen kan de patiënt volgens hem op een significant betere service rekenen dan in minder welvarende regio’s.

“Toch kan worden vastgesteld dat de service, ondanks de financiële crisis, in de Europese gezondheidssector in positieve richting blijft evolueren,” voert Björnberg aan. Wel waarschuwt hij dat nationale budgetproblemen steeds meer landen aanzetten om de goedkeuring en terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën uit te stellen. In het verleden kon die taktiek volgens Björnberg vooral worden opgetekend in armere landen, maar moet nu ook worden opgemerkt in rijkere landen zoals Zweden en Zwitserland. Ook Griekenland, dat in het verleden bijzonder snel reageerde op de introductie van nieuwe geneesmiddelen, heeft het proces voor de goedkeuring gevoelig verlengd.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, gezondheidszorg |  Facebook |

10-09-13

Gezondheidszorg positieve uitzondering op Europese arbeidsmarkt

De gezondheidssector is in Europa één van de weinige economische takken waar het aanbod aan arbeidsplaatsen nog steeds een constante groei laat optekenen. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Commissie. Opgemerkt wordt dat de werkgelegenheid in de Europese gezondheidssector de voorbije vier jaar een gemiddelde groei met 2 procent heeft laten optekenen. Dat is volgens het rapport onder meer te wijten aan een veroudering van de bevolking, verbeterde technologieën en behandelingen, de eis naar een hoge kwaliteit van verzorging en een grotere nadruk op de preventieve gezondheidszorg.

In het rapport wordt opgemerkt dat de gezondheidssector binnen de Europese Unie het voorbije jaar bijna één miljoen medewerkers heeft gerekruteerd. Op de totale arbeidsmarkt van de Europese Unie viel het aantal vacatures tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar nochtans met 6 procent terug tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Na de gezondheidssector werd vooral een vraag opgemerkt naar ontwikkelaars van software-toepassingen en analisten, gevolgd door gespecialiseerd adminstratief personeel. Ook de mijnbouw, industrie, constructie en onderwijs boden relatief veel vacatures.

De onderzoekers voeren nog aan dat vele lidstaten van de Europese Unie bovendien worden geconfronteerd met een vergrijzing van de gezondheidssector. “Onder meer in Bulgarije en de Baltische staten is meer dan 40 procent van het personeelsbestand in de gezondheidssector tussen vijftig en vierenzestig jaar oud,” wordt er opgemerkt. “Er moet dan ook tijdig worden gedacht aan een opvolging. Nochtans zijn vacatures in de sector bijzonder moeilijk in te vullen. Dat is te wijten aan een combinatie van verschillende factoren, zoals onvoldoende kandidaten in het onderwijs, een wereldwijde vraag naar verplegend personeel, pensioenen, personeelsverloop, arbeidsomstandigheden en de zware fysieke last van het beroep.” (MH)

Lees Verder

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg, arbeidsmarkt |  Facebook |

17-05-13

Zuid-Europeanen kunnen hun gezondheidszorg niet meer betalen

Door de wereldwijde financiële crisis hebben miljoenen Europese consumenten geen toegang meer tot geneeskundige zorgen. Dat heeft het Spaanse sociaal-democratische europarlementslid Alejandro Cercas gezegd. Het is volgens Cercas onaanvaardbaar dat miljoenen mensen niet kunnen rekenen op de beste geneeskundige zorgen. Het europarlementslid voert daarbij aan dat een grotere fiscale solidariteit niet heeft geleid tot een grotere algemene solidariteit. Cercas voegt er aan toe dat het ook niet kan verantwoord worden dat miljarden euro worden geïnvesteerd in research voor producten die een groep Europese burgers zich niet kan veroorloven.

De betaalbaarheid van geneesmiddelen en de houdbaarheid van de publieke bestedingen aan geneesmiddelen vormen in de Europese Unie al een discussiepunt voor het uitbreken van de financiële crisis. Maar door de economische crisis kunnen steeds meer inwoners van de armere landen uit de Europese Unie de aankoop van noodzakelijke geneesmiddelen zich niet langer veroorloven. In de Europese Unie vertegenwoordigen de publieke bestedingen ongeveer 60 procent van de totale farmaceutische bestedingen. In Bulgarije, Estland, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Polen en Roemenië is de gezondheidssector echter grotendeels privaat georganiseerd.

"Om een oplossing te vinden voor het probleem moet er een totaal nieuwe benadering tegenover de gezondheidszorg worden gehanteerd," merkt David Hammerstein, adviseur intellectuele eigendomsrechten bij de organisatie Transatlantic Consumer Dialogue, op. "Onder meer zou er kunnen gekeken worden of het mogelijk is dat de lidstaten de geneesmiddelen samen aankopen. Dat is op dit ogenblik tegen de Europese regelgeving, maar mogelijk moet de wet worden aangepast. Het gaat hier immers om levensreddende geneesmiddelen voor mensen die geen behandeling ontvangen." Hammerstein zegt ook dat de mogelijkheden voor generische geneesmiddelen zouden kunnen worden uitgebreid.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-europa, gezondheidszorg |  Facebook |

02-02-13

Gebrek aan financiering bedreigt Amerikaanse geneeskundige research

De Amerikaanse gezondheidszorg wordt door een gebrek aan financiering met een belangrijke braindrain bedreigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie BrightFocus, de vroegere American Health Assistance Foundation, bij een groep oogartsen en hersenspecialisten. Opgemerkt wordt dat het probleem nog nijpender wordt omdat de verouderende Amerikaanse bevolking met een aantal nieuwe uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg wordt geconfronteerd en de beschikbaarheid van talentvolle wetenschappers bijzonder cruciaal wordt.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg |  Facebook |

04-01-13

Franse gezondheidszorg over vijf jaar failliet

Frankrijk heeft volgens de World Health Organisation (WHO) één van de beste systemen voor gezondheidszorg ter wereld, maar de Franse gezondheidsverzekering dreigt op langere tijd niet meer betaalbaar en duurzaam te blijven. Dat zegt het magazine Bloomberg Businessweek, verwijzen naar een geraamd budgettekort van bijna 5,1 miljard euro voor dit jaar. Volgens experts zijn er dringend hervormingen nodig, want zelfs in de meest optimistische ramingen is het huidige systeem nog maximaal vijf tot zes jaar houdbaar. Anderen spreken over maximaal drie jaar.

“Met de terugbetaling van homeopatische remedies en zelfs taxiverplaatsingen naar het ziekenhuis wordt het Franse budget voor de openbare gezondheidsverzekering jaarlijks met miljarden euro overschreden, voert Willy Hodin, hoofd van de farmaceutische organisatie Groupe PHR, aan. “Bovendien worden ook preventieve behandelingen, zoals massages en kuren, terugbetaald. Dat aanbod is misschien nuttig voor de consument, maar lijken door de toenemende kosten en de moeilijke economische omstandigheden, steeds meer op overbodige luxe.”

Hervormingen stuiten in Frankrijk op een grote tegenstand. “De meeste Fransen beschouwen de voordelen als een basisrecht,” wordt er opgemerkt. “Bovendien heeft de Franse president François Hollande vorig jaar campagne gevoerd rond een groter sociaal welzijn.” Een enquête van Groupe PHR bracht aan het licht dat 46 procent van de Fransen de promotie van generische geneesmiddelen door de overheid als een bedreiging van de persoonlijke vrijheid bestempelden. In Frankrijk halen generische producten slechts een aandeel van 71 procent, tegenover 96 procent in Duitsland.

Lees Verder

16:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg, frankrijk |  Facebook |

06-11-12

Elekronische dossiers verbeteren kwaliteit gezondheidszorg

Elektronische medische dossiers verbeteren de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Weill Cornell Medical College in de Verenigde Staten. Er wordt daarbij opgemerkt dat elektronische dossiers de informatie niet alleen meer toegankelijk maken voor artsen, maar ook in realtime assistentie aanbieden in het beslissingsproces en patiënten en zorgverstrekkers toelaten om om op een regelmatige en veilige manier te communiceren. Het grootste voordeel ligt volgens de onderzoekers echter in het organiseren van de alle gegevens met betrekking van de patiënt.

Lees Verder

19:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg, internet |  Facebook |

22-05-12

Nederland beste Europees land voor gezondheidszorg

Ondanks de budgetbeperkingen en besparingsprogramma's blijft de Europese gezondheidssector goede prestaties neerzetten. Dat blijkt uit de jaarlijkse index van de Zweedse denktank Health Consumer Powerhouse. Nederland eindigt daarbij op de eerste plaats met een score van 87,2 procent, gevolgd door Denemarken, IJsland, Luxemburg en België. Het is de derde keer op rij dat Nederland op de eerste plaats eindigt. De onderzoekers merken op dat meer landen een score van minstens 70 procent hebben gehaald dan vorig jaar. Ook de onderlinge verschillen zijn kleiner geworden.

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg |  Facebook |

06-10-10

Europese gezondheidsfraude kost 56 miljard euro per jaar

Elk jaar gaat in de Europese Unie een bedrag van 56 miljard euro verloren aan gezondheidsfraude. Dat blijkt uit een rapport van het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN). Er wordt aan toegevoegd dat de reële schade nog gevoelig hoger ligt, omdat een aantal belangenconflicten in de farmaceutische sector een exacte meting onmogelijk maken. Onder meer wordt gewag gemaakt van ondermaatse kwaliteit van behandelingen door onder meer onbevoegde dienstverleners, vervalste recepten en ziektebewijzen, prijscartels en de verkoop van namaak. De onderzoekers merken op dat de fraude het hoogste ligt in Nederland en België, waar de betaalde gezondheidszorg aanzet om de patiënten zoveel mogelijk services voor te schrijven.

18:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, fraude, gezondheidszorg |  Facebook |

26-06-10

Wifi-toepassingen in gezondheidszorg steeds populairder

Het gebruik van wifi-toepassingen in de gezondheidszorg is de voorbije twaalf maanden met meer dan 60 procent gestegen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau ABI Research. Er wordt aan toegevoegd dat ook op middellange termijn rekening zal mogen gehouden worden met een hoge dubbelcijferige groei. De onderzoekers merken op dat inmiddels de grootste bezwaren tegen de complexiteit en onbetrouwbaarheid van draadloze toepassingen in de gezondheidszorg zijn weggenomen. Het toenemend aantal toepassingen van draadloze technologieën benadrukt volgens ABI Research dat er wereldwijd steeds meer interesse groeit om de flexibiliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg door wifi-technologieën te kunnen verbeteren. Eerder al stelde ABI Research te verwachten dat wifi-gezondheidszorg een snelle groei zou kennen en over vier jaar een omzet van 4,9 miljard dollar zou realiseren.

Uit cijfers van het Amerikaanse Center for Connected Health blijkt alvast dat een draadloos waarschuwingssysteem ervoor zorgt dat meer patiënten op tijd hun geneesmiddelen voor hun bloeddruk op het juiste tijdstip nemen. Daarbij zou een stijging met 27 procent worden opgetekend. Onder meer Sony Ericsson heeft een systeem ontwikkeld met een apparaat dat draadloos gestuurd de patiënt met een lichtsignaal of een ringtone aangeeft dat hij een geneesmiddel moet innemen. Het apparaat kan ook wekelijks per email een update versturen naar een geselecteerde vriend of een familielid en kan ook bestellingen plaatsen bij de apotheker. Tenslotte verstuurt het apparaat maandelijks ook een rapport naar de patiënt en de behandelende geneesheer. Op die manier draagt het toestel er volgens Sony Ericsson toe bij dat de patiënt optimaal omgaat met geneesmiddelen.

"De resultaten van het onderzoek zijn bijzonder bemoedigend," benadrukt Alice Watson, verantwoordelijke onderzoek bij het Center for Connected Health. "Het systeem is duidelijk zinvol gebleken voor de patiënten. De gezondheidszorg moet bereiken dat patiënten strikter bij hun voorgeschreven geneesmiddelen en gezondheidsplannen blijven." De onderzoekers stelden dat de wifi-technologie ervoor zorgde dat 98 procent tot 99 procent van de patiënten zich aan hun voorgeschreven medicatie-schema hielden. In de controlegroep zonder wifi-hulp bleek dat slechts 71 procent te bedragen. De onderzoekers van ABI Research benadrukken wel dat de technologie gemakkelijk moeten kunnen worden geïnstalleerd en geïmplementeerd. Een bijkomend probleem kan zijn dat niet overal wifi-technologie beschikbaar is.

13:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi, gezondheidszorg |  Facebook |

04-11-09

Sandwich-generatie biedt marketeers onvermoede mogelijkheden

De zorg voor kinderen wordt als een natuurlijke en zelfs vreugdevolle opdracht beschouwd, maar de zorg voor ouderen komt vaak als stresserend over. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie van het bureau Communispace bij de zogenaamde sandwich-generatie, die tegelijkertijd voor hun kinderen en hun ouders moet zorgen. De onderzoekers stellen dat er dan ook er diensten en producten worden aangeboden die deze sandwich-generatie, die zowel twintigers als zestigers omvat, kan helpen en geruststellen. Uit gesprekken met betrokkenen zegt Communispace dat daarbij niet alleen aangestuurd wordt op verwachte diensten, zoals verzekeringen en gezondheidszorg, maar ook in totaal andere sectoren, zoals reinigingsproducten, lichaamsverzorging, voeding en drank. Dat biedt volgens de onderzoekers voor marketeers de mogelijkheid om marktsegmenten te bereiken waar voordien nooit was aan gedacht. Maar daarbij moet er wel een realistische invalshoek worden gehanteerd. Afschrikwekkende voorbeelden of campagnes stuiten tegen de borst en bereiken het omgekeerde resultaat.

De zorg voor ouderen wordt volgens de onderzoekers vaak als frustrerend, onverwacht en onvoorspelbaar bestempeld. "Toch wordt die opoffering als een bindende opdracht bestempeld, zelfs als dit ten koste gaat van de eigen kroost," wordt er opgemerkt. "Uit het onderzoek blijkt dat 58 procent van de ondervraagden een vrije slaapkamer eerder aan zijn zorgbehoevende ouder zou geven dan aan zijn kinderen. Bovendien zegt 65 procent van deze sandwich-generatie bereid te zijn om bij zijn zorgbehoevende ouder in te trekken, ook al zou dat gepaard gaan met langere verplaatsing of het zoeken van een nieuwe school voor de kinderen. Ook zegt 77 procent van de ondervraagden bereid te zijn om zijn koopgedrag te veranderen, zoals de aankoop van een wagen met voldoende ruimte om een rolstoel te kunnen opbergen in plaats van een comfortabel of een energie-vriendelijk model, om het leven van zijn ouders comfortabeler te maken."

Communispace zegt dat marketeers ervoor moeten zorgen dat er producten en diensten gecreëerd worden om te voldoen aan de behoeften van deze sandwich-generatie, die volgens de onderzoekers vaak over het hoofd wordt gezien. Daarbij zegt 47 procent de mogelijkheid te willen hebben om zowel zijn kinderen als zijn ouders in zijn persoonlijke gezondheidsverzekering te kunnen opnemen, terwijl 45 procent een voorstander is van een gezondheidsregeling op lange termijn voor henzelf en hun ouders. "Maar er blijken ook heel andere behoeftes te zijn, die veel minder voor de hand liggen," wordt er opgemerkt. Onder meer wordt er daarbij op gewezen dat 26 procent van de respondenten voorstander is van een dienst om hun ouders eraan te herinneren om hun geneesmiddelen te nemen. Daarnaast zegt 22 procent er voorstander van te zijn om een webcam te installeren in de woning van hun ouders. Ook zegt 26 procent vragende partij te zijn voor een specifiek vakantie-aanbod.

05-05-09

Mentale gezondheidszorg Verenigde Staten gevoelig gestegen

nicholsonIn de Verenigde Staten is het gebruik van geneesmiddelen tegen mentale aandoeningen op tien jaar tijd gevoelig gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Columbia University in New York. De stijging wordt vooral toegewezen aan een uitbreiding van de terugbetalingspolitiek en een grotere vertrouwdheid met dit soort geneesmiddelen bij de Amerikaanse huisartsen. Daarbij wordt onder meer gewezen op het Amerikaanse Medicare-programma, het federaal verzekeringsprogramma voor senioren. Daarnaast is er ook het State Children's Health Insurance Program voor arme kinderen, waardoor deze geneesmiddelen beter betaalbaar zijn geworden. Maar het Amerikaanse beleid vertoont volgens de onderzoekers op het vlak van geestelijke gezondheidszorg nog veel hiaten.

"Sinds 1996 is het gebruik van geneesmiddelen tegen mentale aandoeningen bij Amerikaanse volwassenen volgens de onderzoekerers met 73 procent toegenomen," aldus het persbureau Reuters. "Bij kinderen bedraagt die stijging 50 procent. Bij vijfenzestigplussers is het gebruik van geneesmiddelen voor depressies, psychoses en Alzheimer verdubbeld." Onderzoeksleider Sherry Glied voert daarbij aan dat de toegankelijkheid tot dit soort geneesmiddelen in alle Amerikaanse bevolkingscategorieën is toegenomen. Ze voegt er aan toe dat mentale verzorging een onderdeel is geworden van de dagelijkse Amerikaanse gezondheidszorg.

Volgens de onderzoekers is het echter verontrustend dat er weinig vooruitgang is geboekt op het gebied van de toegankelijkheid tot gezondheidszorg voor mensen met ernstige mentale ziektes. "De behandeling voor oudere mensen met mentale beperkingen die nood hebben aan hulp bij het aankleden, eten of baden, is op tien jaar gedaald," stippen de onderzoekers aan. "Elk jaar komt ongeveer 7 procent van alle Amerikanen met ernstige mentale ziektes terecht in de gevangenis. Er is dan ook dringend nood aan een beleid om deze psychisch zieke mensen uit het criminele systeem te houden." De onderzoekers vrezen dat de economische recessie en het dalende aantal verzekerden in de nabije toekomst zal leiden tot een daling van de mentale gezondheidszorg.

13:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, gezondheidszorg |  Facebook |