18-06-14

Verenigde Staten blijven relatief achter in gezondheidszorg

Tegenover andere landen blijven de Verenigde Staten op het gebied van gezondheidszorg met een achterstand worstelen. Recente hervormingen in de openbare gezondheid en grotere bestedingen aan medische technologie kunnen die situatie de volgende jaren verbeteren. Dat blijkt uit een enquête van het Commonwealth Fund in elf rijke landen. In het rapport wordt opgemerkt dat de Verenigde Staten op het gebied van gezondheidszorg voor de vijfde keer in tien jaar slechtere prestaties laat optekenen tegenover de andere rijke landen. De beste score wordt opgetekend in Groot-Brittannië, dat Zwitserland nipt achter zich laat.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg, verenigde staten |  Facebook |

11-03-14

Internet dagelijks onderdeel van de gezondheidszorg

De relatie tussen het internet en de gezondheidszorg is op tien jaar tijd gevoelig van karakter veranderd. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de University of Oxford. Terwijl online gezondheidsinformatie in het begin van de eeuw vooral het terrein was van een bijzonder geëngageerde en geactiveerde doelgroep, is de sector volgens de Britse onderzoekers inmiddels geëvolueerd tot een essentieel onderdeel van het dagelijkse leven van de patiënt. Er wordt aan toegevoegd dat ook het medisch personeel zich op deze evolutie moet instellen en de online ervaringen ook in de benadering van de patiënt dient te integreren.

“Er kan sinds het begin van de eeuw een belangrijke verandering in de online activiteit rond gezondheidszorg worden opgemerkt,” voert onderzoeksleider Sue Ziebland, directeur van de Health Experiences Research Group aan de University of Oxford, aan. “Het internet heeft een belangrijke impact gehad op het herkennen van symptonen en de reacties op vermoedens van geneeskundige problemen. Bovendien is het internet mee bepalend voor de beslissing om al dan niet een arts te raadplegen en de keuze van specifieke behandelingen-opties. Bovendien helpt het medium de patiënt ook om te gaan met de ziekte en contact te zoeken met mensen die met gelijkaardige problemen worden geconfronteerd.”

“De patiënt wil meer dan online informatie, maar zoekt ook reflecties, inzichten en praktisch advies van lotgenoten,” zegt professor Ziebland nog. “Online films, animaties, beelden en persoonlijke ervaringen maken gezondheidsinformatie toegankelijk voor een publiek met de meest uiteenlopende achtergronden. Aangezien het internet patiënten kan helpen om meer informatie in te zamelen over hun gezondheidstoestand, zich voor te bereiden op consultaties en tegenover de arts hun interesse en engagement te tonen, kan het medium bovendien bijdragen om een aantal ongelijkheden in de gezondheidszorg weg te werken.”

Professor Ziebland benadrukt dat medische hulpverleners zich weliswaar meer bewust zijn van deze trend en aan hun patiënten zelfs een aantal nuttige websites aanbevelen, maar voegt er aan toe dat vele patiënten zich desondanks terughoudend opstellen om hun artsen op de hoogte te brengen van de informatie die online werd verkregen. “Vaak wordt gevreesd dat die communicatie de relatie met de arts zal beschadigen,” merkt de onderzoekster op. “Daarom moeten medische hulpverleners zelf initiatief nemen om deze elementen in hun consultaties naar voor brengen, zodat de patiënt zich als een volwaardige partner in het gezondheidsdebat betrokken voelt.”

Lees Verder

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, gezondheidszorg |  Facebook |

02-03-14

Patiënten ervaren vaak een gevoel van schuld en schaamte

Patiënten ervaren na een bezoek aan de arts vaak een gevoel van schuld en schaamte. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij nagenoeg vijfhonderd Amerikaanse patiënten. De onderzoekers stelden vast dat bij universiteitsstudenten nagenoeg een kwart van de patiënten gewag maakte van een beschamende ontmoeting met een arts. In de algemene Amerikaanse populatie loopt dat cijfer op tot nagenoeg 50 procent. De onderzoekers merken op dat schuldgevoel en schaamte een belangrijke factor vormen in de gezondheidszorg. Daarbij wordt erop gewezen dat meer dan één derde van alle overlijdens in de Verenigde Staten nog altijd zouden kunnen vermeden en het gevolg zijn van een ongezond gedrag van de patiënt.

Lees Verder

07:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg |  Facebook |

03-12-13

Nederland heeft beste gezondheidssysteem van de Europese Unie

Nederland heeft het beste gezondheidssysteem van de Europese Unie. Dat is de conclusie van een rapport van de Zweedse organisatie Health Consumer Powerhouse (HCP). Nederland behaalt in de rangschikking, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met patiëntenrechten en informatie, toegang tot het gezondheidsbeleid, preventie en resultaten van de behandeling, een score van 87 procent. Denemarken staat op de tweede plaats, gevolgd door België en Duitsland. De slechtste resultaten werden geregistreerd in Roemenië, Portugal en Letland. Nederland werd voor de vierde keer op rij bekroond als beste Europese land op het gebied van gezondheidszorg.

“De Europese Unie kan op het gebied van gezondheidszorg veel leren uit het Nederlandse systeem,” merkt Arne Björnberg, president van het Health Consumer Powerhouse, op. “Nederlandse patiënten hebben een grote vrijheid in de keuze voor de keuze van onder meer ziekteverzekering en gezondheidsservices, maar die vrijheid is heel goed gekaderd. Gezondheidsbeslissingen worden in Nederland genomen in samenspraak tussen de patiënt en professionele partijen.” Op Europees vlak wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg volgens Björnberg echter nog teveel bepaald door het welvaartsniveau. In rijke landen kan de patiënt volgens hem op een significant betere service rekenen dan in minder welvarende regio’s.

“Toch kan worden vastgesteld dat de service, ondanks de financiële crisis, in de Europese gezondheidssector in positieve richting blijft evolueren,” voert Björnberg aan. Wel waarschuwt hij dat nationale budgetproblemen steeds meer landen aanzetten om de goedkeuring en terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën uit te stellen. In het verleden kon die taktiek volgens Björnberg vooral worden opgetekend in armere landen, maar moet nu ook worden opgemerkt in rijkere landen zoals Zweden en Zwitserland. Ook Griekenland, dat in het verleden bijzonder snel reageerde op de introductie van nieuwe geneesmiddelen, heeft het proces voor de goedkeuring gevoelig verlengd.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, gezondheidszorg |  Facebook |

10-09-13

Gezondheidszorg positieve uitzondering op Europese arbeidsmarkt

De gezondheidssector is in Europa één van de weinige economische takken waar het aanbod aan arbeidsplaatsen nog steeds een constante groei laat optekenen. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Commissie. Opgemerkt wordt dat de werkgelegenheid in de Europese gezondheidssector de voorbije vier jaar een gemiddelde groei met 2 procent heeft laten optekenen. Dat is volgens het rapport onder meer te wijten aan een veroudering van de bevolking, verbeterde technologieën en behandelingen, de eis naar een hoge kwaliteit van verzorging en een grotere nadruk op de preventieve gezondheidszorg.

In het rapport wordt opgemerkt dat de gezondheidssector binnen de Europese Unie het voorbije jaar bijna één miljoen medewerkers heeft gerekruteerd. Op de totale arbeidsmarkt van de Europese Unie viel het aantal vacatures tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar nochtans met 6 procent terug tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Na de gezondheidssector werd vooral een vraag opgemerkt naar ontwikkelaars van software-toepassingen en analisten, gevolgd door gespecialiseerd adminstratief personeel. Ook de mijnbouw, industrie, constructie en onderwijs boden relatief veel vacatures.

De onderzoekers voeren nog aan dat vele lidstaten van de Europese Unie bovendien worden geconfronteerd met een vergrijzing van de gezondheidssector. “Onder meer in Bulgarije en de Baltische staten is meer dan 40 procent van het personeelsbestand in de gezondheidssector tussen vijftig en vierenzestig jaar oud,” wordt er opgemerkt. “Er moet dan ook tijdig worden gedacht aan een opvolging. Nochtans zijn vacatures in de sector bijzonder moeilijk in te vullen. Dat is te wijten aan een combinatie van verschillende factoren, zoals onvoldoende kandidaten in het onderwijs, een wereldwijde vraag naar verplegend personeel, pensioenen, personeelsverloop, arbeidsomstandigheden en de zware fysieke last van het beroep.” (MH)

Lees Verder

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg, arbeidsmarkt |  Facebook |

17-05-13

Zuid-Europeanen kunnen hun gezondheidszorg niet meer betalen

Door de wereldwijde financiële crisis hebben miljoenen Europese consumenten geen toegang meer tot geneeskundige zorgen. Dat heeft het Spaanse sociaal-democratische europarlementslid Alejandro Cercas gezegd. Het is volgens Cercas onaanvaardbaar dat miljoenen mensen niet kunnen rekenen op de beste geneeskundige zorgen. Het europarlementslid voert daarbij aan dat een grotere fiscale solidariteit niet heeft geleid tot een grotere algemene solidariteit. Cercas voegt er aan toe dat het ook niet kan verantwoord worden dat miljarden euro worden geïnvesteerd in research voor producten die een groep Europese burgers zich niet kan veroorloven.

De betaalbaarheid van geneesmiddelen en de houdbaarheid van de publieke bestedingen aan geneesmiddelen vormen in de Europese Unie al een discussiepunt voor het uitbreken van de financiële crisis. Maar door de economische crisis kunnen steeds meer inwoners van de armere landen uit de Europese Unie de aankoop van noodzakelijke geneesmiddelen zich niet langer veroorloven. In de Europese Unie vertegenwoordigen de publieke bestedingen ongeveer 60 procent van de totale farmaceutische bestedingen. In Bulgarije, Estland, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Polen en Roemenië is de gezondheidssector echter grotendeels privaat georganiseerd.

"Om een oplossing te vinden voor het probleem moet er een totaal nieuwe benadering tegenover de gezondheidszorg worden gehanteerd," merkt David Hammerstein, adviseur intellectuele eigendomsrechten bij de organisatie Transatlantic Consumer Dialogue, op. "Onder meer zou er kunnen gekeken worden of het mogelijk is dat de lidstaten de geneesmiddelen samen aankopen. Dat is op dit ogenblik tegen de Europese regelgeving, maar mogelijk moet de wet worden aangepast. Het gaat hier immers om levensreddende geneesmiddelen voor mensen die geen behandeling ontvangen." Hammerstein zegt ook dat de mogelijkheden voor generische geneesmiddelen zouden kunnen worden uitgebreid.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-europa, gezondheidszorg |  Facebook |

02-02-13

Gebrek aan financiering bedreigt Amerikaanse geneeskundige research

De Amerikaanse gezondheidszorg wordt door een gebrek aan financiering met een belangrijke braindrain bedreigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie BrightFocus, de vroegere American Health Assistance Foundation, bij een groep oogartsen en hersenspecialisten. Opgemerkt wordt dat het probleem nog nijpender wordt omdat de verouderende Amerikaanse bevolking met een aantal nieuwe uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg wordt geconfronteerd en de beschikbaarheid van talentvolle wetenschappers bijzonder cruciaal wordt.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg |  Facebook |