21-12-11

China grote groeimarkt voor glazen verpakkingen

Glazen verpakkingen hebben grote toekomstvooruitzichten. Dat is vooral te danken aan China, de snelstsgroeiende verpakkingsmarkt van de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Freedonia. Daarbij wordt opgemerkt dat China met een omzet van 76 miljard dollar inmiddels de tweede grootste verpakkingsmarkt van de wereld is geworden. De Chinese verpakkingsmarkt is dit jaar met 7,2 procent in omzet toegenomen en heeft daarmee Japan van de tweede plaats weggeduwd.

"Verwacht wordt dat tegen het einde van het decennium ook marktleider Verenigde Staten zal zijn ingehaald," aldus het webmagazine Beverage Daily. De Chinese markt zou volgens het rapport de volgende vijf jaar een gemiddelde groei van 8 procent kennen tot 110 miljard dollar. Er wordt opgemerkt dat papier en karton op dit ogenblik met een omzet van 33,9 miljard dollar nog altijd de grootste sector van de Chinese verpakkingsmarkt vertegenwoordigen. Bij de niet-alcoholische dranken vormen pet-verpakkingen echter de belangrijkste sector.

Er wordt echter opgemerkt dat glazen verpakkingen vooral groeikansen hebben in het duurdere drankensegment. "Glas heeft binnen de drankensector een luxueuzer imago dan plastiek of metaal en is dan ook bijzonder geschikt voor water, fruitsappen, koffie en thee voor het hogere marktsegment, waar een prestigieus imago een belangrijk marketing-voordeel kan vormen," wordt er opgemerkt, al wordt toegegeven dat voor bepaalde dranken ook metalen verpakkingen een relatief luxe-imago kunnen naar voor brengen.

 

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, drank, glas |  Facebook |

08-12-11

Duurzaamheid en kwaliteit basis succes glazen verpakking

De vraag naar glazen verpakkingsmateriaal blijft stijgen, gevoed door een groeiende vraag van consumenten en bedrijven, waarbij vooral duurzaamheid en kwaliteitsvoordelen van het materiaal een belangrijke rol spelen. Dat is de conclusie van rapport van de European Container Glass Federation. Daarbij wordt opgemerkt dat de sector in Europa tijdens de eerste helft van dit jaar een productieniveau van 10,6 miljoen ton heeft gerealiseerd. Dat betekent een stijging met 4,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

"De sector heeft een herstel doorgemaakt waardoor de productie opnieuw het niveau evenaart dat voor het uitbreken van de financiële crisis werd behaald," merkt Niall Wall, voorzitter van de European Container Glass Federation, op. "Bovendien is groei altijd een positief teken. In het kader van de huidige crisis kan er gewag gemaakt worden van uitstekende resultaten." Glas zou volgens Wall tijdens de eerste helft van dit jaar ook betere resultaten hebben laten optekenen dan concurrerende technologieën zoals plastic.

Met die resultaten is volgens Wall de basis gelegd voor een verdere groei van de sector gedurende de volgende drie tot vier jaar. Hij verwijst daarbij naar de meerwaarde die glas op het gebied van kwaliteit te bieden heeft en aan de erkende voordelen op het gebied van duurzaamheid. Vooral in de sector van de energiedranken en sportmerken ligt volgens Wall nog een belangrijke groeimarkt. Het gaat volgens hem immers vaak om premium merken waarin het profiel van glas bijzonder goed past. Ook in sauzen, sappen, wijnen en voeding ziet Wall nog belangrijke mogelijkheden.

 

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: glas, verpakking |  Facebook |

28-04-11

Plastiek wordt belangrijker dan glas in verpakkingsindustrie

Plastiek flessen en vaten zullen tegen het midden van het decennium de snelste groei van de hele Europese verpakkingssector kennen en tegen het einde van het decennium een grotere industrie vormen dan glazen containers. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Pira International. Opgemerkt wordt dat het productievolume van plastiek flessen sinds het midden van het voorbije decennium jaarlijks met ongeveer 12 miljard eenheden is gestegen. Tegen het midden van het huidige decennium zou die groei toenemen tot 17 miljard eenheden.

In het rapport wordt opgemerkt dat pet-flessen de voorbije jaar de sterkste groei in de sector van drankenverpakkingen heeft laten optekenen en in vele toepassingen glazen flessen, kartonverpakkingen en drankenblikken hebben vervangen. Vooral voor frisdranken, bronwaters en melk zal plastiek volgens het rapport steeds meer in de plaats komen van glazen flessen, terwijl ook bij voedingsproducten ook een duidelijke overstap van glas naar plastiek zou opgemerkt worden.

Plastiek heeft volgens het rapport verscheidene voordelen. "Plastiek is doorschijnend, onbreekbaar, licht en recycleerbaar," merkt Pira International op. "Bovendien heeft plastiek ook een flexibel design." Er wordt aan toegevoegd dat de productie van plastiek flessen ook goedkoper is dan de andere alternatieven. Volgens Pira International zullen technologische ontwikkelingen een belangrijke rol spelen in de verdere groei van de sector, waarbij mogelijkheden zouden worden gecreëerd voor meer gesofisticeerde en duurdere producten.

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: glas, plastiek, verpakking |  Facebook |

30-04-09

Glas meest ecovriendelijke verpakkingsmateriaal

De consument beschouwt glas als de meest ecovriendelijke verpakking. Dat blijkt uit een onderzoek van de European Container Glass Federation (FEVE). Daarbij wordt gesteld dat de consument van oordeel is dat glas een positievere impact heeft op het leefmilieu dan ander verpakkingsmateriaal, zoals plastic, metaal en karton. Volgens de consumenten is glas immers voor 100 procent recycleerbaar en herbruikbaar. De onderzoekers voeren aan dat de enquête ook aantoont dat de meeste consumenten zich bewust zijn van het risico dat bepaalde verpakkingsmaterialen kunnen inhouden voor voeding en drank die ze kopen. Groot bezwaar tegen glas is echter de energie-intensieve productie, die de uitstoot van broeikasgassen verhoogt.

"Uit een Europees onderzoek is gebleken dat 69 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat een glazen verpakking het beste middel is om de originele smaak en de voedingswaarde van hun voeding en drank te bewaren," aldus Dominique Tombeur, president van de European Container Glass Federation, tegenover het magazine Food Production Daily. "Daarnaast zegt 48 procent dat glass het veiligste verpakkingsmateriaal is op het vlak van gezondheid. Daarnaast bleken veel respondenten van mening te zijn dat voeding en drank in een glazen verpakking ook een prestigieuzer imago hebben. Bijna 60 procent van de consumenten tijdens het winkelen zegt aandacht te hebben voor de milieuvriendelijke aspecten van verpakkingsmateriaal."

De sector stelt dat de beleidsmakers bij het opstellen van nieuwe milieumaatregelen moeten rekening houden met de voordelen die glas biedt op het vlak van milieu en energie. "Daarbij wordt benadrukt dat glas een hernieuwbaar product is en perfect past in het afvalbeleid van de Europese Unie," aldus nog Food Production Daily. Daarbij wordt verwezen naar een onderzoek dat in opdracht van de Europese Unie werd uitgevoerd. In dat rapport wordt echter ook gesteld dat de glasproductie bijzonder veel energie verbruikt en dus een belangrijke impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen. Ook wordt opgemerkt dat een verbetering van de efficiëntie door nieuwe technologieën niet erg waarschijnlijk lijkt. Bovendien wordt ervoor gewaarschuwd dat de industrie, de belangrijkste afnemer van gerecycleerd gas, de resultaten van recyclage zou kunnen doen uithollen door de verhuizing van productie naar lageloonlanden, waar minder strenge regels worden gehanteerd.

17:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, glas, verpakking |  Facebook |