18-09-12

Zwitserse gletsjers herbergen grote potentie aan hydroelektriciteit

De smeltende gletsjers kunnen een nieuwe vorm van hydroelektrische energie creëren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van het Hydraulic Constructions Laboratory van de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Onderzoeker David Zumofen wijst erop dat zich onder de gletsjer grote reservoirs bevinden. Wanneer de gletsjers zich door de opwarming van de klimaat naar een hoger gebied terugtrekken, komen die reservoirs vrij en worden ze omgevormd tot bergmeren. Onder meer de Rhône-gletsjer zou minstens twee grote reservoirs van elk minstens 50 miljoen kubieke meter water verbergen. Volgens de huidige berekeningen zou één van die twee meren over vijftig jaar compleet vrijkomen, waardoor een nieuwe bron van hydroelektriciteit zou kunnen worden gecreëerd. Zwitserland heeft aangekondigd om zijn kernenergie tegen het midden van deze eeuw volledig afgebouwd te hebben.

Lees Verder

12-02-12

Impact smeltende gletsjers op zeespiegel gevoelig onderschat

Smeltende gletsjers zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de stijging van de zeespiegel. Dat is twee keer zoveel dan voordien werd aangenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschapper Paul Leclercq, glacioloog aan de Universiteit Utrecht. Het smeltwater van de gletsjers heeft er volgens de onderzoeker voor gezorgd dat het zeeniveau sinds het midden van de negentiende eeuw met negen centimeter is gestegen. In totaal is de zeespiegel sinds het midden van de negentiende eeuw ongeveer met 20 centimeter gestegen.

De zeespiegel is sinds het midden van de negentiende eeuw meer gestegen dan op grond van berekeningen eigenlijk had gemoeten. Volgens Paul Leclercq vormt de bijdrage van smeltende gletsjers de achterliggende reden voor die foute berekening. Eerst dachten onderzoekers dat gletsjersmeltwater een kwart van de zeespiegelstijging voor zijn rekening nam. In werkelijk is het smeltwater volgens Leclercq verantwoordelijk voor 50 procent van de stijging van het zeeniveau. De conclusies zouden moeten leiden tot een beter inzicht in de toekomstige verdere stijging van het zeeniveau.

Reconstructies van de zeespiegelstijging gedurende de voorbije twee eeuwen vertoonden tot nu toe hiaten tussen de gemeten waarden en de optelsom van de individuele factoren die verantwoordelijk waren voor het fenomeen. De daadwerkelijke stijging was hoger dan de berekeningen lieten zien. Aan de hand van veranderende gletsjerlengtes over de hele wereld, ontdekte Paul Leclercq dat de bijdrage aan de van smeltende gletsjers buiten Groenland en Antarctica tot nu toe gevoelig werd onderschat.

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gletsjer, zeespiegel |  Facebook |

03-04-11

Andes-gletsjers smelten steeds sneller weg

Smeltende gletsjers zorgen ervoor dat het zeeniveau sneller stijgt dan de voorbije drieënhalve eeuw. Dat is de conclusie van een onderzoek van de unversiteiten van Aberystwyth, Exeter en Stockholm naar de evoluties van de grote gletsjers in Chili en Argentinië sinds de jongste kleine ijstijd. De onderzoekers merken daarbij op dat de gletsjers de jongste dertig jaar tien tot honderd keer sneller hun volumes verliezen. Dat leidt volgens de onderzoekers tot een stijging van het wereldwijde zeeniveau.

Onder meer is volgens de onderzoekers gebleken dat de Upsala-gletsjer in Patagonië sinds het midden van de achttiende eeuw met ongeveer 13 kilometer is gekrompen. De jongste kleine ijstijden in de regio dateren van het midden van de zeventiende eeuw en de tweede helft van de negentiende eeuw. Onderzoeksleider Neil Glasser, professor aan de Aberystwyth University, merkt op dat andere onderzoeken naar de invloed van gletsjers op het zeeniveau gebaseerd waren op veel kortere tijdsspannes.

Glasser merkt op dat de berekeningen van de onderzoekers hebben aangetoond dat de gletsjers de voorbije jaren veel sneller zijn beginnen weg te smelten. Stephen Harrison, professor aan de University of Exeter, noemt het onderzoek bijzonder belangrijk, aangezien het de eerste keer is dat een rechtstreekse raming werd gedaan van de impact van de gletsjers op het zeeniveau sinds de piek van de industriële revolutie tussen het midden van de achttiende en het midden van de negentiende eeuw.

21:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: andes, gletsjer, klimaatverandering |  Facebook |