17-12-11

Global Fund moet nieuwe projecten twee jaar opschorten

Het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria moet de toewijzing van nieuwe budgetten voor projecten gedurende een periode van minstens twee jaar opschorten. Oorzaak daarvan zijn de wereldwijde economische moeilijkheden door de financiële crisissen in de Verenigde Staten en Europa. Een aantal grote donoren heeft zijn steun aan het Global Fund voorlopig opgeschort. Die beslissing zal volgens de organisatie wellicht wereldwijd de grootste impact hebben op de arme aids-patiënten. Het Global Fund wordt onder meer gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation.

In september stelde een onafhankelijk panel dat het Global Fund een striktere financiële opstelling diende te hanteren, nadat in januari in de media berichten waren verschenen over het verlies van tientallen miljoenen donorgelden door mismanagement en fraude. Die berichten leidden ertoe dat grote donoren zoals Duitsland, de Europese Commissie en Denemarken hun financiële steun opschorten, tot de interne controle van het Gobal Fund zou worden doorgelicht. Duitsland heeft zijn financiering ondertussen wel hernomen.

Door die budgetbekommernissen zegt het Global Fund voorlopig alleen in staat te zijn om de bestaande Aids-programma's operationeel te houden, maar het toevoegen van nieuwe diensten of bijkomende patiënten is naar eigen zeggen op dit ogenblik onmogelijk. Er werd ook beslist om budgetten van 800 miljoen euro tot 900 miljoen euro voor projecten in China, Brazilië, Mexico en Rusland een andere bestemming te geven, omdat in die landen de overheid de mogelijkheid heeft om voor financiële ondersteuning te zorgen.

27-01-11

Duitsland stopt financiële hulp vaan fonds besmettingsziektes

Duitsland is gestopt met zijn betalingen aan Global Fund tegen aids, tuberculose en malaria. Het fonds wordt in verband gebracht met corruptie. Duitsland reserveerde een jaarlijks bedrag van meer dan 200 miljoen euro voor het fonds, dat jaarlijks over een budget van meer dan 20 miljard dollar beschikt. Daarmee was Duitsland de derde grootste donor van het Global Fund, dat ondersteuning krijgt van de Verenigde Naties. Er wordt echter beweerd dat de controle op die fondsen in een aantal landen veel te wensen overlaat. Mogelijk zouden miljarden dollars hulpgelden zijn verdwenen.

Het Global Fund erkent dat er gevallen van corruptie zijn ontdekt, maar het zou om kleinschalige fraude gaan. Het Global Fund is de belangrijkste financier van de strijd tegen de drie ziektes. De betichtingen over corruptie waren naar voor gekomen in een rapport van het persbureau Associated Press. Dirk Niebel, Duits minister van ontwikkelingssamenwerking, stelt dat er een doorgedreven onderzoek moet komen naar de corruptie-betichtingen. De aantijgingen moeten volgens hem bijzonder ernstig worden genomen.

"Tot er geen absolute duidelijkheid is gecreëerd, schort Duitsland elke verdere betaling op," benadrukte Niebel. Er zou een bedrag van 34 miljoen dollar spoorloos zijn als gevolg van documentvervalsing, boekhoudkundige manipulaties en fraude. Een woordvoerder van het Global Fund zegt dat Duitsland steeds volledig op de hoogte is gehouden van alle maatregelen die werden genomen om de misbruiken te bestrijden en de fondsen te recupereren. Hij beloofde dat alle vragen van Duitsland tijdens een volgende ontmoeting beantwoord zullen worden.